Hnutí DUHA otevírá debatu o skutečné potřebě výstavby nových spaloven odpadů

Tisková zpráva Hnutí DUHA

úterý 6. prosince 2016

Dosáhne-li Česká republika plánované 65% míry recyklace [1] a platného zákazu skládkování, nebude v roce 2030 potřebovat plánované spalovny Most, Mělník, Přerov, Jihlava, Cheb a další. Vedle potřebnosti nových regionálních kapacit pro dotřídění směsných odpadů se ukazuje jako rozumná jen debata o rozšíření spaloven v Praze a Brně a zároveň o energetickém využívání části odpadů ze severozápadní a severovýchodní části ČR. K těmto závěrům dospěla právě zveřejněná studie Hnutí DUHA [2], kterou ekologická organizace dnes představila novinářům v Praze spolu s přehlednou infografikou shrnující výsledky studie  [3].

Hnutí DUHA zároveň znovu varuje před zákazem skládkování podle parametru výhřevnosti. Ten ve všech zemích, kde byl zaveden, vedl k výstavbě nadbytečných spalovacích zařízení. Tento parametr by nutně zablokoval růst recyklace.  Výrazně lepší je vázat zákaz skládkování na biologickou rozložitelnost odpadů. Jejich přítomnost na skládkách je totiž hlavním problém z hlediska životního prostředí i produkce skleníkových plynů.

Studie Hnutí DUHA porovnala ve variantách, jak naložit se zbytkovým odpadem po dosažení 65% recyklace:

  • Řešení navržené studií Hnutí DUHA: z 50 km vzdáleného okolí vozit odpad bez úpravy do spaloven. Z větších vzdáleností odpad předtřídit a pouze hořlavou část vozit do stávajících spaloven s energetickým využitím. Investice: 21 miliard Kč. Výsledek: skládkováno 13 % komunálních odpadů.
  • Řešení podle POH ČR: Výstavba řady nových spaloven s energetickým využitím a stále část odpadů skládkována. Investice: 20 miliard Kč. Výsledek: skládkováno 21 % komunálních odpadů.
  • Řešení se zákazem skládkování nespalitelných odpadů: Všechen odpad se spálí v nových spalovnách s energetickým využitím. Investice: 39 miliard Kč. Výsledek: skládkování 12 % komunálních odpadů zbylých ze spálení.

Studie Hnutí DUHA na základě výpočtů a vyhodnocení možných variant doporučuje:

  • zpracovat závazný plán, který určí, která a jak velká zařízení na energetické využití odpadů bude ČR potřebovat do roku 2030
  • nepodporovat (z veřejných zdrojů, účtů spotřebitelů ani fondů EU) budování nových kapacit na úpravu a spalování odpadů s energetickým využitím nad rámec závazného plánu (tedy ty, pro které nelze očekávat dostatek odpadů v době, kdy budou dokončeny)
  • ve vzdálenějších regionech od stávajících spaloven s energetickým využitím odpadů vybudovat centra překladišť a linek na dotřídění směsných odpadů
  • nastavit zákonný zákaz skládkování odpadů dle parametru biologické rozložitelnosti a recyklovatelnosti a nikoliv podle podle parametru výhřevnosti.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Právě představená studie ukazuje, že v případě platnosti zákazu skládkování a dosažení 65% míry recyklace komunálních odpadů není v ČR nutné stavět plánované spalovny v Mostě, Mělníku, Přerově, Jihlavě, Chebu a na dalších místech. Vedle výstavby regionálních linek pro dotřídění směsných odpadů se ukazuje jako racionální pouze debata o rozšíření spaloven v Praze a Brně a o řešení energetického využívání části odpadů ze severozápadní a severovýchodní části ČR. V případě ještě vyšší recyklace a lepší prevence vzniku odpadů by potřebné kapacity byly ještě mnohem nižší.”

Poznámky:

[1] Plán odpadového hospodářství ČR předpokládá dosažení 60% míry recyklace v roce 2024. Debata o nové odpadové směrnici předpokládá závaznou míru recyklace mezi 60% a 70% komunálních odpadů.
[2] Studie k dispozici zde: http://hnutiduha.cz/odpadova-studie
[3] Přehledná infografika shrnující výsledky studie je zde:
http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2016/12/hnuti_duha_-_infografika_hnuti_duha_-_infografika_o_odpadovych_kapacitach_06_1.pdf

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
7 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
idiotronic
7. 12. 2016 21:31

Zajímalo by mne, proč roste množství odpadů, když neroste počet obyvatel ani množství vyrobených výrobků.

Aleš
Aleš
8. 12. 2016 5:43

Výborný postřeh. Zcela vážně. Kvůli konečnému vítězství formy nad obsahem alias lásky a pravdy nad lží a nenávistí. Každé s prominutím lejno má 50 obalů, které musí být správně normovány evropskou komisí. I obalový materiál má svou logistiku se svým obalovým materiálem. Prostředky logistiky musí být taktéž převáženy od čerta k ďáblu se svým obalovým materiálem. Hnutí Duha má pár přetížených jedinců, z nich někteří nejsou placeni vůbec, ale o to víc dřou. Zbytek je takový obalový materiál obdivující skvělé a významné lidi pražské kavárny, které se stávají tvářemi kampaní. Za výsledkem těchto kampaní, které vyúsťují např. na půdě poslanecké… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
8. 12. 2016 9:20

Nejsem expert na spalovny. Ani na složitější recyklaci, ovšem pokud je to možné, jsem pro maximální znovuvyužití použitých materiálů, pokud je recyklace smysluplná. Tlak na spotřebu surovinových zdroje je třeba snížit. Myslím, že žádné NNO pracující pro přírodu a lepší ŽP by se neměly nechat vtáhnout do politických hrátek, je to vždy jen na škodu. Co se běžného ovoce týče, bývali jsme soběstační, ba i vývozci. Vypěstovat dobré jablko je kumšt- na rozdíl od banánu či pomeranče… Pro zničení naší květinářské produkce stačilo dovézt šunt z květinových burz Holandska kamiónem do druhého dne… Tam to vyhazovali – a domácí výrobce… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
8. 12. 2016 9:29

Snaha o „maximální flexibilitu“ a „snadný přesun pracovní síly“ stejně jako „úsporu volného času“ vedla k čertovským, ba vpravdě pekelným důsledkům – a mj. k nárůstu produkce p-Otravin, zbytného byznysu s „doplňky“, posílení farmaceutického byznysu se zdravím produkujícím nejlépe „trvale pomrzačené“ a tudíž závislé… No a ona „společnost firemní objednávky“ vedla k tomu, že lidé zblbli, zlenivěli a zapomněli, schopnosti širší nahradila levota až úplná neschopnost, nakonec i neúcta k práci předků, k půdě a skutečné práci jako takové… ztráta primární nezávislosti na úkor posílené závislosti ostatních – a nejlépe všech -„…jen ať v tom krucinál nejdu sám…“. „DOBU OBALOVOU“… Číst vice »

Aleš
Aleš
8. 12. 2016 10:09

Největší pěstitel ovoce v regionu hospodaří dlouhodobě v červených číslech (řádově stamiliony). Nechává ovoce hnít v sadu, v rámci dotací a nízkých výkupních cen část stromů vyrubal a zasadil ve velkém ty, které ještě neplodí. Přesto se mu „vyplatí“ dodávat od domácích pěstitelů vykupované padané ovoce průmyslovým odběratelům, ale při velice nízkých cenách výkupu – 1,50 Kč/kg. (Komu se to vyplatí za tu cenu do sadu dodávat?!!!) Ředitel divize ovocnářství toho podniku se přes verbální proklamace a nálepku zeleně smýšlejícího člověka (je zároveň předsedou komise životního prostředí v jedné velké obci) nebrání aplikaci pesticidů a dalších postřiků minimálně 20 krát… Číst vice »

Aleš
Aleš
8. 12. 2016 10:42

NATO = společnost přátel žehu EU = (její) recyklační linka Co vzniká recyklací odporníků (neodarwinistů a dalších sociálních inženýrů) a jejich prodloužených rukou v podobě poblitiků a posRANCŮ? Jak může někdo, koho živí granty, které stojí za paralýzou unie a za uplatňováním politiky jiné skupiny soudruhů z Bruselu ze sousedství (třeba pana Stoltenberga), řádně se spolupodílet na vytváření smysluplné energetické, odpadové a zemědělské politice státu? Kolik lidí z těch, kteří napsali smysluplný projekt a dostali takový grant, si uchovali zákonnost, čest, smysluplnost svého počínání a život? Limitně se tohle blíží k nule či nízkým číslům. A kolik z nich si… Číst vice »

jogín
jogín
9. 12. 2016 22:53

Úvahy o zpracování odpadů jsou k ničemu bez údajů o jejich složení. Jestli tvoří podstatnou část stavební odpad, jde o úplně jinou situaci než o třídění plastů nebo bioodpadu. V každém případě by mělo být minimum skládkování. A technologie podle druhu odpadu i lokality se liší i v nárocích na dopravu. Odhaduju, že představa o centralizovaném třídění všeho je mimo mísu, ale bohužel to bude první nápad. Obecnou situaci asi nejlíp komentuje Martin- lenost, úpadek znalostí, centrální chov v městských králíkárnách je preferovaný, jenže má nechtěné následky. Obecně je problém ve výhodě z rozsahu. Pokud se přežene koncentrace (výroby, dopravy,… Číst vice »