Hnutí Duha: Před 20 lety zachránila občanská blokáda unikátní Trojmezenský prales v NP Šumava před vykácením

Již dvanáct let tam naučná stezka ukazuje, jak se les po působení kůrovce úspěšně samovolně obnovuje

Tisková zpráva Hnutí DUHA
18. září 2019

Téměř přesně před 20 lety dne 21. září 1999 byla po dvou měsících ukončena nenásilná občanská blokáda, při níž více než dvě stovky dobrovolníků a ochránců přírody z celé republiky úspěšně bránily vykácení unikátního Trojmezenského pralesa v jižní části národního parku Šumava [1]. Se svolením tehdejšího ministra životního prostředí Miloše Kužvarta za ČSSD dala ke kácení stromů souhlas tehdejší Správa NP Šumava pod vedením Ivana Žlábka. Drtivá většina pralesovitých porostů nedaleko hory Plechý však tehdy byla díky občanské blokádě kácení ušetřena. Již po pěti letech od blokády bylo zřejmé, že se les i po působení kůrovce postupně samovolně obnovuje. Trojmezenský prales tak je dnes výstavní skříní divoké přírody NP Šumava a dokazuje, že cíl národního parku ponechat významnou část svého území pouze samovolným procesům a přirozené obnově je plně životaschopný.

Po intenzivním kácení proti kůrovci v II. zónách NPŠ ve druhé polovině devadesátých let dala tehdejší Správa NP pod vedním ředitele Ivana Žlábek na jaře 1999 souhlas k zásahům rovněž v nejcennějších I. zónách, které se rozkládaly na pouhých 13 % území NP a chranily nejvzácnější přírodní lesy, mezi jinými i horský smrkový tzv. Trojmezenský prales. Kácení navzdory nesouhlasu drtivé většiny odborníků a vědců posvětil i tehdejší ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Na konci května proto na protest proti tomuto rozhodnutí zveřejnila skupina pěti renomovaných odborníků výzvu k občanské neposlušnosti – blokádě kácení [2]. V ní mimo jiné napsali: „Zatímco po žíru kůrovce zůstává prales pralesem, motorové pily jej zničí navždy. Je to jako kdybychom chtěli Karlštejn zachránit tím, že jej srovnáme se zemí a vystavíme na jeho místě nový, panelový.“ A poté vyzvali veřejnost k akci: „Tam, kde technokratické smýšlení a politická řešení vítězí nad odbornými argumenty, tam, kde se nedbá platných zákonů, může přírodě pomoci jedině občanská angažovanost. Vyzýváme proto veřejnost k protestu – mírumilovné blokádě kácení v prvních zónách Národního parku Šumava. Tak jako bychom nikdy nedopustili, aby novodobí plánovači zbořili Národní divadlo, nedopusťme, aby zničili divadlo přírody – zbytky přirozených lesů v srdci Šumavy!“ (celý text výzvy viz příloha č.1).

Občanská blokáda proběhla mezi 27. červencem a 21. zářím 1999 a iniciovalo ji Hnutí DUHA spolu s dalšími ekologickými organizacemi (fotografie z občanské blokády viz příloha č. 2). Jednalo se o historicky první blokádu kácení lesa v ČR. Ukončena byla na základě stanoviska osmi předních českých odborníků, ve kterém mimo jiné uvedli: „Lesní ekosystémy, které se staly předmětem blokády, mají své absolutně nezpochybnitelné přírodní hodnoty, a proto musí být zachovány ve své současné dynamice ….. Doporučujeme blokádu ukončit, protože je nabíledni, že další kácení stromů na Trojmezné v roce 1999 nemá pro asanaci kůrovce smysl a z hlediska poslání NP by bylo pošetilou samoúčelností.“ [3] (celé stanovisko viz příloha č. 3)

Navzdory očekávání početnost kůrovce v Trojmezenském pralese v letech bezprostředně po blokádě poklesla díky autoregulačním mechanismům přírody a bez zásahu člověka (viz graf v příloze č. 4). Les definitivně podlehl vlivu kůrovce až po suchém roce 2003. Vzápětí však uvolněné místo po odumřelých stromech zaujala nová generace lesa. V roce 2007 proto Správa NP Šumava již pod novým vedením umístila na turistickou cestu vedoucí Trojmezenským pralesem naučnou stezku s názvem Duch pralesa přibližující samovolný vývoj horského smrkového lesa.

Dnes monitoring početnosti mladých stromů ukazuje, že samovolná obnova v území je velmi úspěšná (fotografie viz příloha č. 5). Dle sčítání pracovníků Správy NPŠ mezi lety 2009 a 2017 na ploše jednoho hektaru odrůstalo průměrně přibližně 6100 mladých stromků vyšších než 20 cm. Ve vyšších polohách blíže hřebeni, kde panují extrémnější klimatické podmínky a kde přirozeně roste jen smrk a jeřáb, pak na stejné ploše odrůstalo přibližně 4400 mladých stromků vyšších než 20 cm. V budoucnu ve vzájemné konkurenci o světlo i půdu přežije jen část stromů, bude se však jednat o ty nejodolnější a nejvitálnější. Samovolná obnova také vede k druhové, věkové i prostorové rozrůzněnosti jednotlivých stromů a jejich skupin. Kontinuita pralesa v území zůstává zachována a lesní ekosystém díky ponechání přirozené obnově do budoucna ještě posílí.

Trojmezenský prales je tak již dnes živou ukázkou toho, jak by se mělo o les „pečovat nicneděláním“ na většině území národního parku – ponecháním samovolnému vývoji. Les se dokáže i po kůrovcové kalamitě sám obnovit a netrpí přitom škodami vznikajícími při kácení, jako je značné poškození půdy i mladého podrostu, prudká změna mikroklimatu na holosečích, ztráta živin obsažených v tlejícím dřevě apod. Trojmezenský prales je tak vzorem pro národní park i pro jiná chráněná území.

MVDr. Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl: „Blokáda kácení, díky které zůstal Trojmezenský prales pralesem, byla klíčovým milníkem ve vývoji Národního parku Šumava. Po blokádě následovala jednání, která vedla ministerstvo životního prostředí k pozvání mise IUCN – Mezinárodní unie pro ochranu přírody – a na základě doporučení přizvaných odborníků ze Světové komise pro chráněná území se postupně přestalo kácet i v ostatních prvních zónách národního parku, došlo k rozšíření území ponechaného přírodě a teď po letech dochází v rámci nové zonace konečně i ke scelení roztříštěných jádrových zón. Věřím, že přírodní obnova v Trojmezenském pralese bude inspirací nejen správě parku, ale i jejím oponentům při přípravě nových zásad péče o národní park. Je také výmluvnou odpovědí na placenou kampaň Jihočeského kraje, ve které tvrdí, že se lesy neobnovují, a vyjadřuje nepodložené obavy o jejich další osud. Ve skutečnosti si lesy poradí i bez nás, my je ale potřebujeme, abychom viděli, jak divoká příroda vypadá a nacházeli v ní poznání.“

Poznámky:

[1] Trojmezenský prales je unikátní pralesovitý zbytek ve svazích hraničních hor Plechý Trojmezná, Vysoký hřeben a Třístoličník v jižní části národního parku Šumava. Patří mezi největší a člověkem nejméně ovlivněné horské pralesy v ČR. Jeho jádro bylo chráněno už od roku 1933 jako státní přírodní rezervace. Od roku 1991 patří do I. zóny NP Šumava.

[2] Výzvu k občanské blokádě „Zachraňme zbytky šumavských pralesů“ tehdy vydali Ing. Karel Kaňák, CSc., Ing. Leo Košťál, Ing. Igor Míchal, CSc., prof. Dr. Ing. Dalibor Povolný, DrSc. a RNDr. Mojmír Vlašín. Celý text výzvy je přílohou č. 1 této tiskové zprávy.

[3] Stanovisko k ukončení blokády vydali RNDr. František Pelc, ředitel Správy CHKO ČR; RNDr. Jan Hošek, tehdejší ředitel Agentury ochrany přírody ČR; Ing. Igor Míchal, CSc.; RNDr. Jakub Hruška, CSc. z Českého geologického ústavu; Ing. Leo Košťál z firmy Obnova horských lesů; PaedDr. Jan Farkač a Ing. Jan Pivec z České zemědělské univerzity a Mgr. Tomáš Tichý z Botanického ústavu AV ČR. Mnozí z nich byli poté perzekuováni. Celý text stanoviska je přílohou č. 3 této tiskové zprávy.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
3 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Admirál
Admirál
19. 9. 2019 9:26

Před 20lety zachránila blokáda prales, a kůrovec udělal frrrr….

racek
racek
19. 9. 2019 13:38

No, jak se zdá tak zachráněný jaksi zemřel, i když tam pak cosi vysadili. Ale kůrovec se nabaštil, pomnožil a přesunul se dál.

orinoko
orinoko
19. 9. 2019 17:12

Já sice nevim, co se kde kdy na Šumavě udalo, ale někdy v těch letech jsem tam byl s celou rodinou. Odpoledne už bralo svoji druhou pulku, prý : raději pujdeme dolu, ale já jsem je donutil dojít až na Trojmezi. Bylo to kousek. Terén celkové tezky, blbě se lezlo nahoru , a blbě i dolu. Ale trojmezi je vlastně velmi fotogenicky placek. Žádného kůrovce nepamatuju, ale fotkami nemůžu sloužit. Všechny ukradla bejvalka. Ukradla všechno a ještě chtěla moje cedecka. Ale o to nejde. My jsme 4 roky po sobě na Šumavu jezdili. Stejně jako poté na jižní Moravu. Vůbec… Číst vice »