Hnutí Duha: Vládní Zpráva o stavu lesů potvrzuje děsivý rozsah jejich hynutí

V některých oblastech se však přesto dál sází hlavně smrky. Prostor musí dostat přirozená obnova

Tisková zpráva Hnutí DUHA

pondělí 7. října 2019

Ministerstvo zemědělství v každoroční Zprávě o stavu lesů shrnuje výsledky loňského hospodaření v lesích [1]. Desítky let ignorované varování vědců o nevhodné druhové a věkové skladbě našich lesů mají v posledních letech za následek masivní těžbu kalamitního dřeva. Z dlouhodobého hlediska znamenala celková výše vykázaného kůrovcového dříví v roce 2018 rekordní hodnotu (13 mil. kubíků dřeva), které nebylo dosud na území České republiky dosaženo.

Na dlouhodobě velmi špatný zdravotní stav lesů ukazuje vysoká míra defoliace (míra ztráty jehlic a listů) stromů, která patří mezi nejvyšší v Evropě. Zásadní měrou se na defoliaci podílí zejména dominantní zastoupení smrku v porostech (přes 50 procent). V nadcházejících letech bude nutné počítat s dalším výrazně limitujícím faktorem zdraví lesů: Vládní Zpráva jasně uvádí, že z pohledu ochrany lesa není pochyb, že bez účinné redukce stavů spárkaté zvěře bude velice náročné a mnohde prakticky nemožné zajistit úspěšnou obnovu lesa na kalamitních plochách. Podle poslední inventarizace škod zvěří je přemnoženou spárkatou zvěří průměrně poškozeno 64 % mladých listnáčů a jedlí. Na polovině území ČR je to více než 75 % a na čtvrtině území republiky je to dokonce 100 % [2].

Pouze 4 075 hektarů v roce 2018 zalesnila přirozená obnova lesa, tedy mladé stromky vzešlé samovolným vyklíčením ze semen (tj. pouze 16,1 % z celkově zalesněné plochy). Vzhledem k tomu, že lesy vyrostlé z přirozeného zmlazení jsou mnohem odolnější než uměle vysázené, a také s přihlédnutím k finančním výdajům potřebným k umělému zalesnění i nedostatku sadebního materiálu by přirozená obnova měla být  mnohem využívanější metodou. S tím ostatně souhlasí i ministr zemědělství Miroslav Toman, který před 3. čtením novely lesního zákona přislíbil opatřením obecné povahy prodloužit lhůtu pro zalesnění vytěžených ploch na celém území republiky a tím dát více prostoru právě potenciálu skrytém v přirozené obnově lesa [3]. Umělá obnova, tj. vysázení semenáčků, byla uskutečněna na 21 245 hektarech lesa. V této výsadbě stále i přes doporučení mnoha vědců a odborníků dominoval smrk (36,8%) následovaný bukem (22,4%), dubem (14,1%) a borovicí (9,8%).

Nejpalčivější problémy českého lesnictví se snažili v první půlce září vyřešit poslanci a poslankyně prosazením balíčku pozměňovacích návrhů “Pekarová – Fialová – Holomčík” k vládní novele lesního zákona [4]. Z tohoto balíčku však poslanci přijali pouze některé z navržených změn [3]. Tato novela bude na konci října projednána v Senátu. Senátoři a senátorky tak ještě mohou zvýšit lesům naději na uzdravení přijetím dalších potřebných úprav lesního zákona. O to je žádají stovky vědců a odborných pracovníků sdružených pod stanoviskem Vědci pro les [5] i více jak 62 000 lidí pod výzvou Zachraňme lesy [6].

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA řekl: „Zpráva o stavu lesů, kterou Ministerstvo zemědělství předložilo minulý týden vládě, je děsivá. Nejen v rozsahu hynutí našich lesů, to všichni čekali, ale ještě více v tom, že stále neřešíme příčiny lesní katastrofy. Tvrdá data ukazují, že i přes pokles v používání smrku při výsadbě je i nadále nečastěji vysazovanou dřevinou. A co hůř – nenecháváme lesy obnovit se z přirozeného zmlazení a na holinách málo využíváme takzvané přípravné dřeviny, jako je bříza, jeřáb, olše či osika. Přitom víme, že lesy vzniklé z přirozené obnovy jsou mnohem odolnější než lesy vysázené uměle. Zpráva zároveň jasně říká, že bez snížení početních stavů přemnožené spárkaté zvěře, která spásá mladé stromky, nebude na některých místech lesy vůbec možné obnovit.”

Poznámky:
[1] Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018, Ministerstvo zemědělství, říjen 2019, ke stažení na http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/10/zpravaostavulesa2018.docx
[2] Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství České republiky, závěrečná zpráva, IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů a ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, leden 2016
[3] Více na: https://zachranmelesy.cz/cs/clanky/poslanci-dnes-udelali-vyznamny-krok-k-uzdraveni-nasich-lesu
[4] Rozhovor s Markétou Pekarovou Adamovou, Evou Fialovou a Radkem Holomčíkem na: https://zachranmelesy.cz/cs/clanky/poslanci-lesni-kalamita-je-katastrofa-potrebujeme-razantni-zmenu-legislativy
[5] https://vedciproles.webnode.cz/
[6] https://zachranmelesy.cz/cs

Příloha: mapa zhoršení zdravotního stavu lesů

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
18 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Aleš
Aleš
8. 10. 2019 19:47

Ke stanovisku vědců a odborných pracovníků jsem se hned po příjezdu z lesa připojil, takže patřím mezi 240 signatářů. Navzdory tomu, že v poslanecké sněmovně se toho tématu chytli poslanci z tzv. demagogického bloku. Tentokrát však jsou velice blízko pravdě, a těm vládním by měla co nejrychleji dojít krátkozrakost jejich pozic, když v lesích můžeme sledovat nový hardcore pornografický snímek PADESÁT ODSTÍNŮ HNĚDI. Honba za zlatým teletem v podobě chiméry nazvané Kůrovcová kalamita tak bude probíhat do posledního smrku, do posledního půdního koloidu zatím nesplaveného z horninového podloží, do posledního tokajícího tetřívka a do posledního upytlačeného rysa a poslední kapky… Číst vice »

racek
racek
9. 10. 2019 0:10

No, že hlavní příčinou tohoto stavu je náhrazení odborné lesnické správy lesa demagogickou ekologickou lobby, nemám žádné pochyby. Takže to volání ekoteroristů po nápravě mě zní poněkud pokrytecky. To hynutí totiž pozoruji na Šumavě už nějakých pár let, a to se rozhodně nejednalo o nějaké zvláště teplé či suché roky. Prostě to asi tak před 15 lety vypuklo. Právě několik let poté, když se dostali do rozhodujících funkcí tito soudruzi…jo jo, kůrovec přítel lesa … a ti řetězy připoutaní ekoterroristi u kůrovcem silně napadených stromů.
Tohle jste zničili naše lesy

Admirál
Admirál
9. 10. 2019 12:04

Zachranil se prales a kůrovec udělal frrr…

Aleš
Aleš
9. 10. 2019 15:10

racku, admirále: Co má Šumava společného se současnou situací týkající se především hospodářského lesa nedotknutého domnělou množírnou kůrovce v „pralesech“? Téměř nic! Jediný jasně společný jmenovatel je v důsledcích, jako je změna vodního režimu a zvýšená eroze. To i ta 16 letá Greta je lépe informovaná o „její“ v lecčem podobné problematice. Kéž by to bylo pravda, to co říkáte, že za situaci mohou nějací ekoteroristi a ti, co se někde přivázali k pár kůrovčákům. To by jednoduše bylo po problému. Připomíná mi to Dobrého vojáka Švejka. Nasaďme klystýr a chinin. A když to nezabere, tak dvojitý klystýr a chinin…… Číst vice »

Aleš
Aleš
9. 10. 2019 15:51

Boom vzniku chráněných území u nás byl od konce 50. let do 70. let 20. století. Nikde ani v případě starších rezervací nebyly pozorovány v této souvislosti souvislejší problémy. Severní pohraniční horstva byla stižena jen imisními kalamitami nezapříčiněnými ochranou přírody v lesních rezervacích. Větrné epizody se samozřejmě v průběhu 20. století opakovaly. I takové poškození lesa mělo vždy vliv na další průběh kalamit, které vždy následovali, mnoho desítek let před vznikem ekologických organizací. Ty u nás začali aktivněji působit (mimo výjimky jako (TIS, ČSOP, hnutí Brontosaurus) až od roku 1990. Když si uvědomíme, jaké roky byly pro hynutí našich lesů… Číst vice »

Bety
Bety
9. 10. 2019 16:22

Lobbystické skupiny vždy mají něco za lubem. Ovšem moc nevěřím tomu,
že se lze s nimi demokraticky vypořádat, tedy nevolit ty politické šíbry nikam.
Vždyť ta demokracie, kterou nám naordinovali, je má v základech, přímo na
nich stojí. A ani je vlastně nevolíme přímo, oni přece lobbují u těch zvolených.

Gatta
Gatta
9. 10. 2019 17:16

Zprávu jsem jen „prolétl“ – nakonec nejsem lesák. Spousta čísel – co mě ale zaujalo, že na odborné studie a poradenství se vydávají podobně vysoké náklady jako na vápněnī a obnovu porostů.
Výsledky vápněnī a nových výsadeb jsou měřitelné – výsledky autorů nákladných studií nás dovedly tam kde jsme. „Odborníci “ si jistě pomohli velmi měřitelně.

No nic – dotace to spraví – se na to prostě zase všichni složíme. A jede se dál…

Pravda, nebo „skutečně správné řešení “ je vždy až ta poslední volba, když už se na věci nedá nic vydělat. A ten moment zatím ještě nenastal.

idiotronic
idiotronic
9. 10. 2019 17:57

Lobby poškozuje početnou vrstvu voličů (každého jen malinko) a zisk disciplinovaně soustřeďuje v nepočetné skupině. Nevytváří nic mimo. Proto také její aktivista na kandidátní listině nemá u svého jména povolání ,,politický šíbr“.

Bety napsal
Lobbystické skupiny vždy mají něco za lubem.

racek
racek
9. 10. 2019 18:06

Pane Aleši, Šumavu znám asi nejlépe, protože mohu pozorovat hynutí lesa v čase… jinak si myslím, že se ani tak moc v hledání příčin nelišíme. Největší vliv má neodbornost jak životního prostředí, tak likvidace profesionality lesních správ. -Co se týče Gréty, pokud by to nebylo spíše politické než ekologické téma, tak by mě to nevzrušovalo. V čem má pravdu, je likvidace posledních ostrůvků divoké přírody. Ani ne tak v evropě či vůbec severní polokouli (kromě , ale hlavně v Africe (přelidnění, rozšiřování Sahary – trvá už asi 3 tisíce let … či těžba pralesů a průmyslová znečištění), jižní Asie …… Číst vice »

racek
racek
9. 10. 2019 18:15

Milá Betty a Aleši, volit můžeme, akorát volíme vždy jen ty, co jsou nejvíc v televizi, nejlíp oblečení a používající spoustu cizích slov končící slibem zářné budoucnosti s EU, USA, zelenými a NATO. Zato nepřítel číhá za každým rohem. Rusko každou chvíli zaútočí a snadno přemůže fake zprávami naši zcela nedostatečnou cca 8násobnou převahu ve zbraních, Čína si dovoluje se stát největší ekonomickou mocností a navíc chce konkurovat … a ještě že máme ty migranty, co nás obohatí. A do televizí nikdo jiný přístup nemá, že. Takže moje stará teta prohlásila, že toho křivohubce volit nebude, politik přece musí dobře… Číst vice »

Aleš
Aleš
10. 10. 2019 8:04

Gatta: Ono je to ještě pikantnější. Kolega v kanceláři je specialista na kůrovce a ochranu lesa. Hádejte, kolik dní stráví ročně v lese a kolik prosedí v kanceláři. Na ten les vám budou stačit prsty jedné ruky… Raději ani nechci vidět kolik peněz se v naší organizační složce státu vyhodí za zbytečné reklamní materiály, kampaně, nové vymalování, nové vybavení nedávno rekonstruovaných budov, obnovu vozového parku či nového IT vybavení, nesmyslné kurzy ohledně např. tzv. řízení lidských zdrojů, GDPR, BOZP a podobných důležitostí a jak v přímém kontrastu s tím obrací každou korunku utracenou za zjišťování informací o lesích, což je… Číst vice »

Aleš
Aleš
10. 10. 2019 8:22

betty: Samozřejmě, že jim jde o náhrady v řádu miliard. V Jeseníkách chtějí lobbisté prosazení peněz pro církevní vlastníky jako újmu za netěžení, s tím, že státní lesy ji nedostanou… A ty miliardy půjdou na úkor chudších, jak rozkážou panáci od ODS, pirátů, zelených či jiných asociálních živlů.

Aleš
Aleš
10. 10. 2019 10:15

racku: Koukáte se asi na špatnou televizi. Televize Barrandov sice závisí na sponzoringu, ale zatím se snaží vybudovat pozici názorové pestrosti. Tam teď mimo jiné i zazněl zajímavý argument, že Trikolóra by si měla zamést nejdříve před vlastním Prahem… Dočasnost má u nás dost relativní nádech. Ale i Rakousko-Uhersko, Třetí ŘÍŠE či naše přátelství s SSSR vypadaly, že tu budou navěky. Tak to je vidět i teď. Mocipáni v SSa se třesou strachy, aby se proti nim neotočila Osmanská říše. To by se jim to hned rozpadlo. To bude zase Pompeózního vysvětlování, klidně probíhající až do posledního Kurda, pokud to… Číst vice »

Gatta
Gatta
10. 10. 2019 10:24

Re Aleš
To by se vám tak líbilo – v prtacovní době si chodit po lese, sbírat houby nebo aspoň relaxovat a počítat veverky … A navíc by se vám tam moh stát nějaký pracovní úraz , nebo nedejbože i zabloudit … ☺

Aleš
Aleš
10. 10. 2019 11:24

Gatta: Slyšel jsem lepší joke. Sedět v hospodě…
Jen tak mimochodem. Ti, co se chtějí v tom lese relaxovat, to šmírující metody nezakazují… A jen tak mimochodem, šmírující metody šmírují i mimo pracovní dobu…
https://www.youtube.com/watch?v=Ac3a_k9nSiM#utm_content=videa&utm_term=pokáč v lese&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Pok%C3%A1%C4%8D%20-%20V%20lese%20%5Bofficial%20video%5D

Gatta
Gatta
10. 10. 2019 11:55

Re Aleš:
Jednu o lese kterou určitě neznáš a na spravení nálady druhou o té víle – kterou určitě znáš :-)

https://www.youtube.com/watch?v=iylKfr9_3ZI
https://www.youtube.com/watch?v=8-081UQ8duY

racek
racek
10. 10. 2019 14:51

No, mily Aleši, Barandov uz hoodne dlouho nesleduji, takze netušim… A jinak, ja mam k lidem praxe velikou úctu. K té jsem se po nekolika zkusenostech dopracoval. Pro príklad … Vedl jsem rekonstrukci docela velke stavby. I nadrizeni mi vnutili radu skladajici se z 5 profesorů stavbařů. No bohuzel se z toho vyklubala jen skupina jesitnych jedincu, ktera nemela zadny vystup. Na řešení jakychkoliv problemu se nedokazala shodnout. Tak jsem je prestal svolavat a resil vse se stavbyvedoucim a stavitelem a projektantem, sraym praktikem. Stavba dopadla dobre, usetrili jsme spoustu peněz a profesori dostali zaslozenou mastnou odmenu.. no, vite, …ja… Číst vice »

Aleš
Aleš
16. 10. 2019 15:26

Jako z absurdního dramatu působí vystoupení mého spolužáka z lesárny Arnoštka B., výrobního ředitele Arcibiskupských lesů, že na průběhu kalamity se negativně podepsal zdlouhavý proces církevních restitucí a zdlouhavé vydávání majetku… Nebýt církevních restitucí, se mohlo v dotčených lesích hospodařit, asanovat větrné či jiné kalamity, dělat obnova lesa včetně podpory přirozené obnovy, kotlíků s jedlemi, buky, případně javory a dalšími dřevinami. Spoluviníci se snaží stavět do role obětí…