Hnutí Duha: Záběry z dronu ukazují kolaps lesů v předhůří Jeseníků. Změna hospodaření musí přijít rychle

Tisková zpráva Hnutí DUHA

Hnutí Duha vyzývá politiky k nápravě, spouští výzvu Zachranmelesy.cz

středa 4. dubna 2018<

Předhůří Jeseníků v okolí Petrovic (mezi Zlatými Horami a Městem Albrechtice) bez lesů, místo zelených hor jen holiny a moře pařezů. Přesně takové záběry ukazují videa, na která upozornil Hnutí DUHA jeden z příznivců [1]. Je na nich patrné rozsáhlé hynutí nevhodně vysazených smrkových monokultur v předhůří a nižších polohách Jeseníků. Rozsah katastrofy potvrzuje varování, které ekologická organizace opakuje dlouhé roky, a považuje ji za alarmující. Hnutí DUHA zveřejňuje výzvu www.zachranmelesy.cz se sedmi body pro zdravé lesy. Apeluje na poslance a vládu, zejména ministry zemědělství a životního prostředí, aby situaci řešili. Cílem výzvy je předejít kolapsu lesů v Česku.

Videa najdete ZDE.

Výzva Zachraňme lesy [2] žádá vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu ČR a státní podnik Lesy ČR, aby k záchraně českých lesů neprodleně podnikli konkrétní kroky. K těm patří změny zákonů, vyhlášek a dalších pravidel. Všichni, kterým záleží na zdraví našich lesů a krajiny v České republice se k výzvě mohou už teď připojit na webu www.zachranmelesy.cz.

Velmi nepříznivá situace v našich lesích je nejméně v šesti krajích České republiky, tedy kromě Moravskoslezského a Olomouckého ještě v severní části Zlínského kraje, situace se v druhém pololetí 2017 zhoršila na Vysočině a v Jihočeském a Plzeňském kraji. K příčinám rozsáhlého hynutí smrkových monokultur patří také důsledky klimatické změny a je jen mizivá pravděpodobnost, že se situace do budoucna změní. Spíše naopak. Jak dokládá studie vědců z Mendelovy univerzity, bude až 80 % ploch dnes osázených smrkem v následujících 40 letech naprosto nevhodných pro pěstování právě tohoto stromu [3]. Živořící smrky tam následně napadají kůrovci a houba václavka. Určitý díl viny na eskalaci šíření kůrovce nese také způsob zadávání zakázek velkým těžařským firmám u státního podniku Lesy ČR [4].

Přes kritický stav smrkových porostů stále nejsou plněny závazky k adaptaci lesů vyplývající z přijatého Národního lesnického programu [5]. Na současnou kritickou situaci lesů upozorňuje Národní akční plán adaptace na změnu klimatu [6] a nedávno i zpráva ministra zemědělství Mariana Jurečky předložená vládě ČR dne 14. března tohoto roku [7].

Hynutí lesů na velké části území České republiky je pozvolný a nenápadný proces, který má ovšem již nyní především ve smrkových porostech výrazné dopady. Nejvíce na severní Moravě, kde probíhá největší katastrofa lesů za posledních 200 let, jak dokládá i dostupná videodokumetace [1].  Ohrožené jsou i lesy na dalších místech, například na Vysočině, v Brdech a prakticky všude v nízkých a středních polohách.

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA, řekl: „Nechceme, aby byly za pár let všude holiny, a proto důrazně apelujeme na zavedení takového hospodaření, které povede ke zlepšení odolnosti lesů v celé republice. Masivní hynutí smrků na Jesenicku je jedno z posledních varování lesů, že musí dojít k rychlé změně. Vědci odhadují, že za zhruba 40 let bude 80 % míst, kde dnes rostou smrky, zcela nevhodné k jejich pěstování, a další úhyn lesů si nemůžeme dovolit. Žádáme všechny turisty, milovníky přírody, každého, komu není osud našich lesů lhostejný, aby se už dnes přidali k výzvě Zachraňme lesy.“

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: „O potřebě změnit lesní hospodaření se v Poslanecké sněmovně mluví už přes deset let. Změní probíhající katastrofa na Jesenicku politické proklamace v činy? Podle průzkumů to chce i česká veřejnost. Hnutí DUHA spouští výzvu Zachraňme lesy, aby se věci daly do pohybu.“

Poznámky:

[1] Fotografie a videa ukazující šíři problému jsou na https://www.youtube.com/playlist?list=PL98t6NuGWuWJhgUteSVr5tnfnMzcOr0Qn

Prezentace ze semináře o kůrovcové katastrofě v Jeseníkách jsou dostupné na http://www.npjeseniky.info/aktuality/drsna-fakta-o-kurovcove-katastrofe-v-jesenikach-prinesl-seminar-v-praze.html

[2] Kompletní znění výzvy:
Zachraňme české lesy
Zasaďte se i Vy svým hlasem o zdraví našich lesů<
Naše lesy na mnoha místech plošně hynou. Potřebují nutně naši pomoc. Kvůli nevhodně vysazeným smrkovým monokulturám, častějšímu suchu a chybám v hospodaření v rámci velkých zakázek, ztrácejí nejen své kouzlo, ale hlavně své zdraví. Vznikají kalamity a stromy se těží ve velkém měřítku. Tam, kde si pamatujete krásný les, se objevují paseky a holoseče, ze kterých nejsou šťastní ani vlastníci lesů, ani návštěvníci. Jde to i jinak. Začít se musí od lesa.
Nedovolme, aby české lesy přišly o své kouzlo, nebo dokonce dále umíraly. Zasaďte se s námi o budoucnost českých lesů. Příroda potřebuje hlas každého z nás.
Naléhavě žádáme Vládu České republiky, Parlament České republiky a státní podnik Lesy ČR. Prosíme, začněte neprodleně jednat a zajistěte:
1. Lesy pestré, bohaté a krásné
Krásné a zdravé lesy jsou ty, v nichž rostou  pro dané místo vhodné stromy různého druhu a stáří, včetně stromů ponechaných na dožití a zetlení. Takové lesy jsou odolnější vůči suchu a kalamitám.
2. Lesy šetrně obhospodařované
Chceme lesy, ve kterých se bude hospodařit ruku v ruce s přírodou. Velké holoseče jsou nejen škaredé, ale ničí lesní půdu, která pak nezadrží vodu, odplavují se živiny i půda sama. Nové lesy uměle vypěstované na holinách jsou náchylnější k budoucím kalamitám.
3. Lesy s ostrovy divoké přírody
Chceme, aby na vybraných místech byl les ponechán jen silám přírody a zvídavým návštěvníkům – pro jeho divokou krásu, ale i pro sledování přirozených reakcí lesa na měnící se okolní prostředí. Jen tak budeme v budoucnu vědět, jak přírodní lesy adaptované na místní klima vypadají.
4. Život v lese v rovnováze
V lese by mělo být jen tolik zvěře, aby v zimě neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky. Chceme les s rovnováhou divokých zvířat, stromů a dalších rostlin.
5. Lesy pro všechny
Lesy nemají být pouze „pole na dřevo“. Chceme v nich odpočívat, obdivovat je, prozkoumávat, prožívat v nich ty nejkrásnější příběhy. Jsou tady pro nás pro všechny – turisty, místní obyvatele, jsou zde pro lesníky i myslivce.
6. Transparentní a ohleduplnou péči o lesy
Chceme, aby hospodaření ve veřejných lesích namísto velkých těžařských firem podporovalo zaměstnanost místních lidí  včetně místních dřevozpracovatelů. K tomu je potřeba změnit zákony, vyhlášky, dotace, vybrat lepší certifikaci veřejných lesů a změnit zadání pro státní podnik Lesy ČR.
7. Zasadím se o lepší lesy

Jeden krok můžeme udělat my všichni. Apelovat touto výzvou na ty, kteří to mohou změnit a také přijmout vlastní závazek k tomu, co může ovlivnit každý z nás: při návštěvách lesa se chovat uctivě ke stromům, zvířatům, rostlinám i lesní půdě a s uvážlivostí využívat bohatství, které nám naše lesy přináší.

[3] Více informací v tiskové zprávě http://www.hnutiduha.cz/aktualne/misto-oslav-mezinarodniho-dne-lesu-varovani-v-roce-2060-bude-az-80-smrkovych-lesu

[4] Více na http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410016-pytlak-kurovec/

[5] Národní lesnický program. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. 2008. Dostupné na http://www.uhul.cz/images/NLP/NLP_II_final_CZ.pdf. Na str. 11 v analýze SWOT dokument vyjmenovává, že mezi hlavní ohrožení lesů patří: „očekávaná klimatická změna a její dopady na lesní hospodaření“, „střet zájmů mezi různými politikami dotýkajícími se lesního hospodářství“, či „přetrvávající neúměrně vysoké stavy spárkaté zvěře v mnoha honitbách“.

[6] Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Ministerstvo životního prostředí. 2015. Dostupné na https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-NAP_text_20170127.pdf. Na str. 23 je uvedeno: „Za nejvíce náchylnou dřevinu je na území ČR považován smrk zejména v případě monokulturních porostů na nevhodných stanovištích. Uvedené projevy změny klimatu v kombinaci s dalšími abiotickými a biotickými faktory způsobují chřadnutí lesních porostů.“

[7] Informace o stavu, průběhu a hodnocení smluvních vztahů vzešlých z lesnické zakázky vyhlášené podle Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice státního podniku Lesy České republiky, s.p. a o naplňování kontrolního systému nad prováděním lesnické zakázky za rok 2017. Projednáno na zasedání Vlády ČR dne 14. 3. 2018 (https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2018-03-14).
„Trh se dřívím v České republice byl během roku 2017 významně ovlivněn rozsáhlou kalamitou podkorního hmyzu na smrku, zejména pak v prostoru severní a střední Moravy. Tento nepříznivý stav je zapříčiněn zřetězením více negativních faktorů. Zřejmě nejvýznamnějším je silné oslabení smrkových porostů působením extrémního sucha a vysokých teplot, především v letech 2015 až 2017.“
„V průběhu roku 2017, zejména pak během letního období se již tak nepříznivý stav rozšíření podkorního hmyzu dále zhoršil, především pak v oblastech, kde panovaly vážné problémy již v předchozích letech. Regionálně je situace značně diferencovaná. Nejhorší je stav na území krajů Moravskoslezského, Olomouckého a v severní části kraje Zlínského, dramaticky se v druhém pololetí stav zhoršil na území kraje Vysočina, krajů Jihočeského a Plzeňského.“

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
9 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
racek
racek
5. 4. 2018 13:27

Ach jo, ono by stačilo docela málo … podpořit rozvoj jaderek, řádně se starat o lesy vč. koncepce údržby, ozdravit genofond a tak trochu přestat pěstovat kůrovce a jiné škůdce.

Aleš
Aleš
5. 4. 2018 21:50

Nestačilo. Ty lesy v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a na rozhraní Vysočiny a Jihomoravského kraje umírají zcela nezávisle na vašich naivních a zjevně dezinformovaných představách. Nechovejte se, prosím, jako trollové na jiných diskusích om, nemáte to zapotřebí. Ona dokonce situace může být mnohem horší, sucho doléhá i na porosty ve vyšších nadmořských výškách a mimo oblasti výrazného srážkového stínu. V takových oblastech těch holin je sice zatím výrazně méně, ale stav se rapidně zhoršuje a zhoršuje se i zdravotní stav porostů (defoliace a žloutnutí jehlic), které prozatím stojí plně zakmeněné či zatím jen mírně proředěné. A opakuju pro ty největší… Číst vice »

Gatta
Gatta
6. 4. 2018 5:59

O lesích, ale o ekologii to je – a příčinně to taky souvisí.
http://www.rouming.cz/roumingShow.php?file=Jen_tak_dal_Andrejko.jpg

Re Aleš – i když obvykle nereaguji, tak co se týká lesů Vaše (i Martinovi) příspěvky čtu vždy velmi pozorně.
U Vás je vidět, že jeden nezkorumpovaný skutečný profesionál má ve věci víc rozumu než aktivisté z půlky republiky.

fajt
fajt
6. 4. 2018 6:33

prý pouhých 25 let stačí na to, aby byla všechna města na planetě ( opět) zelená – chce to jenom jediné – aby tady nebyl člověk. ..)

PPK
PPK
7. 4. 2018 0:29

Hmm, tak nám podhůří Jeseníků totálně zdevastoval kůrovec. Takže je tu otázka: Jak dlouho roste smrk do výšky 15 m? Podle zkušeností těch, co mají smrky na zahradách, roste zhruba půl metru za rok, u některých smrků je přírůstek i přes 1 metr ročně. Je to tedy strom vysazovaný k hospodářskému účelu a logika věci říká, že podle toho se se smrkovými lesy musí hospodařit, čili včas kácet a odvážet stromy dospělé a namísto pokácených včas sázet stromky nové a ty opět dál náležitě „vychovávat“. Je tedy třeba si vybrat. Buď majitel chce mít ze svého lesa hospodářský výnos, anebo… Číst vice »

fajt
fajt
7. 4. 2018 5:37

PPK napsal Co takhle tam jít a sami sázet nové stromečky, pánové? My dnešní dědkové jsme to jako školáci brigádníci v době vlády komunistů takhle museli dělat povinně. A připadalo nám to docela normální. no to zrovna, ještě někomu pomáhat, když má tak krásně vybrakovaný škopek, jen ať se hezky podusí, příroda si taky poradí a možná po létech, co půjde z opičáka zpátky na větev ( i když vůbec nemusí) bude velikosti vlašského ořechu. ..) palivové dřevo je zupa byznys, takže pro některé bude kůrovec mana nebeská ( pokud tedy ne, tak ať udělá revoluci a dá kapíku pořádně… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
7. 4. 2018 6:18

Když jsem v r. 1985 a později na brigádách chránil a vysazoval stromky, myslel jsem si bláhově, že to dělám pro stát a společnost. Snažil jsem se sázet listnáče. V okolí Ostravska a Beskydech to nebyl zas až takový problém, jen se ostatní ptali, proč mi vysazení každé sazeničky trvá tak dlouho – „proč se s tím tak se.ru“?? Zpočátku v klidu jsem jim argumentoval, že do té kupy kamení která tady (např. na Černé hoře u Radhoště) je „sázet“ sazenice stromků způsobem „šup mezi hrstku hlíny a hromadu kamení a honem dál, večer nás v hospodě od 18 čeká… Číst vice »

fajt
fajt
7. 4. 2018 7:51

Martin (už bez taky m) napsal Martin (už bez taky m) Milý Martine, taky jsem kdysi za mládí sázel stromky, chodil na akce Zet a jiné obecné prospěšné aktivity jsem provozoval – dnes bych si za to dál pár facek ( i když nelituju toho, poznal jsem jak svět lidí funguje, nebo spíše nefunguje ) – taková story ze světa lidských zvířat – dva kolegové z mládí, jeden šikovný, úplný genius na slaboproud, stále něco kutil a vymýšlel a v podstatě nebýt jeho, tak bychom z party o elektronice ( hlavně te hudební) věděli kulový, po škole šel na učňák… Číst vice »

fajt
fajt
7. 4. 2018 7:55

…Karlíku, nechť je ti země peříčkem a ať žádné svině, které ti tady ubližovaly už nahoře nepotkáš. ..) druhý koleš to byla jiná liga, hajzlík už od pohledu,naprosto nespolehlivý a co mohl, to taky ukradl, ze střední ho pro prospěch a chování vyhodili, i když máma se přes partaj starala co mohla, čekali jsme, že jako první z party půjde do lochu – a přišel převrat, milý Ričmond se dal na podnikání, dokoupil si střední od známé, kterou píchal ( a které nějaké hovado na kraji dalo do nájmu školu ), samozřejmě nikomu neplatil, všem vyhrožoval, bral úvěry, které byly… Číst vice »