Horacek for president

V Čechách běží hra na demokracii, při níž je rukojmím celý stát a většinové rozhodnutí dané přímou prezidentskou volbou. Chce vládnout ulice, alias nikým nevolená elitní kavárna.


Oslavy založení republiky ukázaly, kým jsme, či lépe řečeno kým určitě nejsme. Nejsme jednotným národem. Případný boj za vlast či prosté hájení národních zájmů ztrácí zcela smysl. Žádné společné české národní zájmy totiž nemáme. Nesjednotíme-li se ani na prostých oslavách, kdy v popředí by měly být symboly státnosti a jednoty, jak bychom se mohli sjednotit, kdyby šlo o statky nebo dokonce o holý život? Prozatímní sjednocení je něčím umělým, podpořeným virtuální realitou, fanatismem a hysterií. Nic racionálního, nic rozumného. Hlavní protagonisté nic neoslavují, natož republiku, oslavy se jim stávají jen prostředkem, jak se zviditelnit. To se samozřejmě přenáší i do publika, a tak nic společného neoslavujeme, ale jen se sebeprezentujeme. Stranictví nás rozděluje, protože sami se cítíme příliš slabí a stále potřebujeme mít někoho za zády. My prostě musíme mít mocného spojence, protože 10 milionů lidí daných jako stát je příliš málo na naši ochranu a přátelství. Jsou příliš daleko a my jsme daleko od nich.

Proč se nám nedaří najít společnou řeč

Nemůžeme se sjednotit nad společným zájmem, vyjma soutěže v hokeji a jiných sportech, protože žádný společný zájem nemáme.

Chybí-li spravedlnost, stát není ničím jiným než bandou lupičů!

Neřekl jsem to já, nýbrž sv. Augustin, filozof a teolog starověku. A všem je zřejmé, že našemu státu zvanému „Česká republika“ spravedlnost dlouhodobě chybí, a to nikoliv vinou nějaké úzké patologické skupině zločinců, ale pro hluboké rozdělení celé společnosti. Neshodneme se prakticky v žádných elementárních otázkách, a tak zbývá ten fotbal nebo hokej. Jedni tvrdí, že životnímu prostředí se můžeme věnovat, až si na to vyděláme, druzí říkají, že nebudeme-li se věnovat ochraně životního prostředí dříve než si vyděláme, zahyneme. Pro jedny je měřítkem všeho člověk, pro jiného národ a pro dalšího Bůh, a pro většinu jsou to prachy, a pro menšinu ty vytunelované.

Z toho „Babylonského zmatení“ bychom snad mohli vyklouznout zásadami jinými, trochu posunutými směrem ke svobodě člověka s přihlédnutím k zájmům společnosti. Právě ten poměr svobody člověka a svobody společenství by mohl být základem pro společnou diskusi. Leč není tomu tak. Základem pro naší diskusi, která je ovšem mnohem více souborem monologů, jsou zájmy nikoliv národní, ale partikulární, tedy výhradně sobecké. Z těchto úzkých zájmů samozřejmě nemůže vyrůst zdravá lidská společnost, byť by to nějaká ideologie tvrdila sebevehementněji, ale jedině smečka vlků peroucí se o kořist. O lidské spravedlnosti tedy nemůže být ani řeči.

Res publica znamená „společná věc“, ale tu je třeba trpělivě a v dialogu hledat. Skloňované slovo demokracie, tedy vláda lidu, ztratilo úplně svůj smysl, neboť každý pod tím pojmem rozumí něco jiného. Nikoli pouze hloupý Honza na sociálních dávkách okrádající tak poctivá knížata a další veleduchy této země. Nikoliv. Obsahu demokracie nerozumí ani naše „elity“. Krásně to shrnul Petr Robejšek v níže uvedeném textu. Tento pán jistě není šálkem mé kávy, ale myslím, že skvěle vystihl podstatu našeho vzájemného nedorozumění.

Jak chutná moc

Moc totiž chutnala šlechtě i komunistům, a chutná i pražské kavárně. Pro tuto moc a pro nic jiného otravují český národ svými hrami, kauzami a kampaněmi. Potřebují své lidi prostě všude. Na Hradě chtěli aristokrata – a on je tam plebejec. Ta hrůza! Vítá čínského prezidenta! Nevyvěšuje vlajky Tibetu a nemedituje s dalajlámou! Medituje tedy jistě proti nám, šlechtě skalní. Chce nás prodat Číňanům, zatímco my jsme zaprodáni Američanům! Tak to je skandál. Přece nebude náš národ podroben znovu diktátu Moskvy, když je nyní svobodně řízen z pražského Tržiště! Kdo je tak nenažraný, že mu nestačí skvělé dotace poskytované našimi přáteli prostřednictvím různých nadací? Na takové si posvítíme, zda jejich zdroje nepocházejí z Východu, když, jak známo, čisté peníze pocházejí výhradně ze Západu!

Papežštější než papež

Čínského prezidenta přijímá americký prezident se všemi poctami, anglická královna jej vozí ve zlatém kočáře, ale když totéž dělá český prezident Zeman, pasujeme jej do role čínsko-ruského agenta. Jak je to možné? Americký prezident sleduje americké zájmy, a v nich je obchod a nezatížené vztahy s Čínou. Podobně činí i jiné velmoci. V jejich zájmu je prostě prosperita jejich lidu, či jejich elit, nikoliv naše. My nového amerického prezidenta volit nebudeme. Podíváme-li se na letošní výběr, můžeme říci „naštěstí nebudeme“. V zájmu „spřátelených“ velmocí je, abychom byli závislí na nich a ne na Číně či Rusku, proto také tibetské vlajky vlají spíše v Praze než ve Washingtonu a Londýně.

Jsme mopslíky z rozhodnutí našich elit. Tytéž elity spouštějí různé zpravodajské a mediální hry, neboť souboj o vliv v zemi pojímají jako souboj v peletonu. Zdánlivě jsou pro všechny šance rovné, ve skutečnosti však vítězí týmová práce v terénu, podpořená financemi v zákulisí. Kdo se rozhodne „jet“ proti Zemanovi, je vítán. Horáček, Pospíšil či Drahoš. Nejrůznější aféry spouštěné pražskou kavárnou nejsou motivovány touhou po spravedlnosti, pravdě a lásce, ale prostou touhou po vítězství. Novodobý český národní hrdina Jiří Brady mohl být jistě dávno vyznamenán ikonou a modlou pražské kavárny Václavem Havlem, leč čekalo se na Zemana. Nebo možná ani ne tak na Zemana, jako na Hermana. Až se synovec stane ministrem a navrhne strejčka na vyznamenání. Ano, je to skandál, prezident vyznamenává i své známé – a odmítne vyznamenat příbuzného pana ministra!

Nevkusné? Kdeže. Mediální kýč tak pěkně svlečený do naha v komedii „Vrtěti psem“ vítězí i v České republice.

Permanentní revoluce

Komunistickou doktrínu „permanentní revoluce“ Lva Trockého ukradli naši stavitelé Mostů, tedy Kocáb s Horáčkem. Žhavý kandidát na budoucího prezidenta Michal Horáček, zbohatnuvší na hazardu poctivou prací, vystoupil i při letošních pseudo-oslavách vzniku republiky. Podle svých slov ovšem nikoliv jako Michal Horáček – kandidát na prezidenta. Prý naopak. Vystoupil a spoluorganizoval shromáždění na Staroměstském náměstí jenom jako Michal Horáček. To si prosím zapamatujme, kdy Horáček mluví jako Horáček, a kdy Horáček mluví jako někdo jiný. Každopádně, ať tak nebo tak, revoluce jsou důležité, protože mávači s tibetskými či duhovými vlajkami nebo inovativně s červenými kartami z nich mají dobrý pocit a organizátoři získávají či upevňují svou moc. Všichni jsou tedy spokojeni, a tak to má být.

Stateční bojovníci za svobodu

Mám tu smůlu, že znám některé bojovníky a permanentní revolucionáře osobně, včetně některých odmítačů vyznamenání z rukou „toho monstra na Hradě“, Zemana. Jsou upřímně přesvědčení o své statečnosti, a rovné páteři, přestože neriskují zhola nic. Podobají se tak komunistickým českým bojovníkům proti imperialismu v osmdesátých letech minulého století. Bojovníkům s tuzexovými konty a privilegovaným postavením. Ti i oni bojovali za mír a spravedlnost – jenže jaksi jen tu svojí, pro ty nahoře, ke kterým se „skromně“ počítali, a nikoliv pro ty dole, jimiž opovrhovali.

Naše kulturně mediální fronta ve své většině vždy stála za svými mecenáši. Jak také jinak. Stejně tak po boku státu, po boku prezidenta, stojí církev katolická. Arcibiskup pražský Dominik Duka vedle prezidenta Miloše Zemana. To se mnohým katolíkům nelíbí. Milují stále „aristokratického“ Schwarzenberga, a nemohou zapomenout jeho porážku „plebejským“ Zemanem.

Co na tom, že „pankáč Karel“ je spíše karikaturou šlechtice, podobně jako jeho restituce karikaturou na právo a spravedlnost. Naši milí katoličtí věřící v čele s Halíkem by rádi restituce, rádi privilegované postavení, rádi podporu státu, rádi zabezpečené postavení garantované převážně ateistickým státem – ale zároveň si chtějí zachovat svobodu na tento stát a jeho představitele kdykoliv plivat. Podobají se bankovním lupičům křičícím „chyťte zloděje“!

Upekli církevní restituce navzdory mínění většiny obyvatel, společníky jim při tom dělali lidé vyšetřovaní pro kriminální činy včetně úplatkářství. Nicméně se domnívají, že už je vše uděláno, vše je hotovo na věčné časy. Tak to je neuklidním. Není to uděláno a není to hotovo a nikdy také nebude. Nalodila-li se církev na jednu loď se státem, může se jedině zase vylodit. Na cestu ovšem při nejlepším dostane pouze záchranou lodičku. Tam se jistě nebude moci tančit a hodovat. Tak si to promyslete, milí katolíci, a neinspirujte se chytrou horákyní, která chodila obutá i neobutá. To je totiž pouhá pohádka a s křesťanstvím nemá nic společného. Nebudete-li to promýšlet, přijde zcela jistě den, kdy někteří skončíte v té loďce a jiní budete ve studeném rozbouřeném moři sloužit za potravu dravých ryb. A paradoxně, přestože s vámi hluboce nesouhlasím, budu se tam topit s vámi.

A závěrem slibovaný Petr Robejšek o demokracii.

Vyznamenaní nedostanou příležitost pronést pár slov. Kdybych takovou možnost měl, tak bych připomenul pár samozřejmostí. Zdá se mi totiž, že se část politické třídy nikdy nesmířila s tím, že prezidentem je Miloš Zeman. To však hraničí s nepochopením podstaty demokracie.

Demokraté se poznají podle toho, že respektují i ta rozhodnutí, která jim nevyhovují. Vědí totiž, že se demokracie nezhroutí, když se neprosadí můj názor. Naopak posílí, když přesto ctím rozhodnutí většiny.

Mnozí na obou stranách barikády ale zřejmě považují demokracii za stroj na „správná“ rozhodnutí. Za „správné“ považují to, co si myslí oni a jejich přátelé. Naše představy o dobru či správnosti jsou však zkreslené. Jednak obecnou lidskou nevědomostí, která se nezastaví ani před profesorem, nebo redaktorem, ale hlavně našimi vlastními zájmy. Bohužel se ale těm, kteří se považují za elitu, mnohdy nedostává toho, co skutečnou elitu vyznačuje, totiž pokory.

Demokracie neprodukuje pravdu, ale „pouze“ většinová rozhodnutí. Jejich první výhodou je to, že se zpětně často ukáží být správnější než rozhodnutí zasvěcené či osvícené menšiny. Ano, i demokratická rozhodnutí můžeme, ba musíme kriticky zkoumat. Ale když je kritika tak zásadní, že se rovná odmítnutí rozhodnutí samotného, tak zpochybňujeme demokracii vůbec. A pak nám zbývá pouze diktatura dobrých ve jménu dobra. Ta se však, jak známo, snadno ve zlé obrátí.

Naproti tomu mají většinová rozhodnutí ještě jednu velmi důležitou výhodu. K tomu, aby naše země vzkvétala, je nezbytné společné úsilí co největšího počtu jejich obyvatel, většiny, která se na základních věcech shodne. Pan prezident je stejně nedokonalý jako jeho kritici a jako my všichni. A také proto potřebujeme něco, co nás k tomuto společnému úsilí přesto motivuje, něco co je vyšší než osobní nepřátelství, ješitnost, ctižádostivost a politikaření. To něco je český národ, kterému máme sloužit. Tento národ uctíváme oslavou státního svátku. A měli bychom ho slavit společně.

To všechno bych byl rád řekl. Ale vyznamenaným nepřísluší pronášet projevy. Proto se to pokusím říci jedním gestem. A při hymně si položím ruku na srdce.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč

Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články:

Dalajláma jako bič
Tři profily Václava Havla
Kořeny nenávisti pražské kavárny
Korporátky a nesnadný spinning debaklu u Děbalceva
Televize lže, jako když noviny tisknou

Převzato z e-republika.cz

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
15 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
asym
asym
6. 11. 2016 18:15

Jestli horáček na staromáku mluvil jako občan horáček, pak s přihlédnutím k jeho kni-HOVNĚ čítající 20 tisíc STB-svazků, mluvil jako někdo kdo je pouze oprašuje. Na prezidentistu to horáček ještě není, ale jako maňáska vás berem.

hank
hank
6. 11. 2016 18:34

Robejšek? To je ten člen Římského klubu a Rotary klubu? V Německu usvědčený plagiátor? Ten člověk, který v r. 2003 navrhoval (a mínil ten návrh zcela vážně), aby US vojenské základny byly z Německa přestěhovány do ČR? A kromě toho taky člen vedení Institutu 2080, který má mj. tento cíl: „Vznik INSTITUTU 2080 je naplněním pocitu společenské odpovědnosti jeho zakladatelů a spolupracovníků, které spojuje potřeba těmto hrozbám čelit a pomoci tak zemi, v níž žijí, pracují a vychovávají své děti.“ Takže Robejšek, který žije a pracuje v Hamburku, založil v Česku think-tank na pomoc zemi, ve které žije a pracuje…… Číst vice »

racek
racek
6. 11. 2016 23:04

Pane Hank, proč mám dojem že jsem tohle už několikrát někde četl? Mimochodem, mě připadají Robejškovy články ev. knihy navýsost zajímavé a věcné, vždy hodné pozornosti, na rozdíl od rozplizlých a zaujatých statí našich „angažovaných“ politologů s obou stran spektra (těch od pravdolásky je ovšem silná převaha tak 10 ku 1)., i když se ne vždy s ním shoduji. No a mýlit se může každý. Důležité je, že v omylu nezůstává.

Dana
Dana
7. 11. 2016 2:31

To je zas knouraniho a svalovani viny na vnejsi faktory. Velvyslanectvi na Trzisti v Praze se nemicha do veci, ve kterych je viditelna vule lidu. Za prve se starejte o takove narodni zajmy, ktere jsou nejblize srdci , rozumu a pudu sebezachovy. Coz v dnesni situaci zejmena znamena, dohlizet peclive, aby se nerozmahalo islamske nabozenstvi. Muslimum je u zadele, kdo je na levici ci na pravici, ci neutralni, hadky jim jen pomahaji – v kalnych vodach se hezky pluje. Rozbusek je dost. Specificky, v teto dobe bych se starala, aby se problem s muslimskymi satky resil z pohledu ceskych obcanu.… Číst vice »

Alena
Alena
7. 11. 2016 5:53

Dřívější tanečky pana Robejška neznám, dnešní jeho projevy ohledně islamizace jsou nádechem zdravého selského rozumu. Oč by byla politická scéna průhlednější a jednodušší, pokud by skončily dotace, granty aj. bezpracně získané peněžní prostředky pro neziskovky, kulturní instituce, i některé formy podnikání, např. v zemědělství. Pak by se objevili v politice lidé, kteří mají čisté úmysly a bojují za státní zájmy. Mimo jiné, stálo by za to vysledovat, kolik lidí na Staromáku dostává přímou finanční podporu od ministerstva kultury či naší skvělé TV. Asi by se náměstí vyprázdnilo, pokud by tito objektivně zaujatí lidé odešli.
Schází nám definice národních zájmů

fajt
7. 11. 2016 6:08

chtěl bych poznat jediného čistého a slušného politika ( nebo jenom politicky a společensky významného člověka ) v české pro americké kolonii. ..) Velvyslanectvi na Trzisti v Praze se nemicha do veci, ve kterych je viditelna vule lidu. – tak to je opravdu drzost a popření reality na americký zpravodajský způsob – ale zase to jasně ukazuje na to, že američané ( ta jejich obskurní korporátní klika ) nemají přátelé, ale jenom své egoistické zájmy – za podobné lhaní a zbavení se zodpovědnosti za civilizační rozklad by Dana zasloužil(a) pořádně nakopat do koulí až by ten její americký pták navždy… Číst vice »

Sio
Sio
7. 11. 2016 7:49

Český národ je rozdělený… ano, třídně. Jen ty třídy vypadají trošku jinak. Na jedné straně jsou zbohatlíci, zloději, co si nahrabali při rozkrádání národní ekonomiky, permanentní sluhové západních zpravodajských služeb, zkrátka podpindosníci a na druhé lidé, kteří věří v to, že si musí vydělávat v potu tváře, ať už jsou do dělníci, rolníci nebo malí živnostníci, či podnikatelé. Pravda, ne všichni z nich si uvědomují, co je v jejich zájmu, propaganda na ně metá hnůj s vysokou untenzitou. Ale tak to prostě je. A Zemana podpindosníci bytostně nenávidí, ti totiž vědí velmi dobře, kdo je jejich třídní nepřítel. Dolních deset… Číst vice »

peter.
7. 11. 2016 7:51

Funkcia prezidenta sa nie len v ČR stane zbytočnou,lebo celej EU už teraz vládne Juncker a jeho poskokovia.Nebudú národy,nebudú hranice,nebudú žiadne štáty,nebudú ani prezidenti štátov.V.Havel ako nejaký vizionár predpokladal tento vývojový trend v Európe a tým,že presadil do Ústavy ČR preambulu ktorú sám napísal a v ktorej niet ani zmienky o národe zapríčinil,že český,moravský a sliezsky národ prestali de iure existovať vo chvíli,keď bola Ústava ČR schválená.Slovensko čaká to isté,lebo už dlhšiu dobu čelí tlakom na to,aby z preambuly Ústavy SR bola odstránená veta“My,národ slovenský…“a aby existencia SR bola založená výlučne na občianskom princípe. Najprv nás pripravili o náš priemysel… Číst vice »

idiotronic
8. 11. 2016 2:59

Alena napsal
Schází nám definice národních zájmů

Životopis pana Petra Robejška je na české wiki. V rozhovorech v rozhlasovém archivu (a dalších archivech) mi vadí, že popírá dávnou hospodářskou spolupráci Československa s Čínou a Ruskem, z čehož vyvozuje nutnost dnešního německého zprostředkování . Nepochybně se perfektně orientuje v situaci v Německu , Evropě i Česku ,
Poslední řádek vašeho příspěvku by měl být s vykřičníkem. Je to to hlavní, co našim politikům chybí. Jinak propisovačky mají v pořádku. Některým dokonce i přibývají další,ale to nás nespasí.

Aleš
Aleš
8. 11. 2016 8:17

Sio – přesně tak, páníčci podpindosníků už nic nezastírají a říkají to na rovinu. Zkorumpovaná a kolaborantská jelita u nás dští špínu na všechny vesničany, dělníky, starší lidi, mladé nezapojené do těch jejich špinavostí s granty, pro ně jsou všichni voliči Zemana, podporovatelé Putina či teď i Trumpa nevzdělanou hloupou lůzou. Debilita spočívá v tom, že existuje na euroatlantidě vrstva formálně vzdělaných, kteří tomuto simulákru věří. Pro některé to bude těžká kocovina, někteří jsou natolik postižení, že v tom jejich světě zůstanou navzdory realitě napořád.

Aleš
Aleš
8. 11. 2016 8:24

nic nového pod sluncem vojíne, ale díky za připomenutí

Aleš
Aleš
8. 11. 2016 8:35

hanku: Za vzestup Rotary klubu přeci nemůže současný prezident. Když už tu něco takového proti naší vůli želbohu je, není od věci toho využít proti jejich páníčkům. Ke cti prezidenta může sloužit, že odmění i lidi s jinými názory než má on sám. Mně to mluvení Robejška nikdy k srdci nepřirostlo.
Otázka je, jestli tu zase nejde o něco jiného. Útok na přímo volenou hlavu státu. Od jisté doby, kdy jste mne zklamal, už vám nelze věřit.

hank
hank
9. 11. 2016 11:07

Aleš: Pomůžu si citátem od Pavla Šplíchala z A2larmu. „Český prezident nemá typ pravomocí, u jejichž výkonu by se nějak vyjednávalo, může vlastně jen ovlivňovat společenskou atmosféru. Přesto se česká politika ocitla v zajetí pseudoprezidentského systému. Prezident sice nemá velké pravomoci a neřídí vládu, ale společnost se chová jako by tomu tak bylo… Bojuje se sice o „směřování a charakter naší země“, ale nic to neznamená. Oč je celá debata zásadnější a používají se vzletnější slova, tím míň má společného s vývojem společnosti…. Místo diskuse o daních, sociálních dávkách, životním prostředí, exekucích, bydlení, nízkých mzdách, horšícímu se školství i zdravotnictví… Číst vice »

Aleš
Aleš
9. 11. 2016 11:23

hank: Kdo ty diskuse o vyznamenání apod. uvádí do pohybu? Pláčete nad špatným hrobem. Zatím téměř nikdo neřeší situaci lidí jako je Martin bez m, ale nízkopříjmová většina si pomalu postupnými kroky polepšuje. Prezident samozřejmě nemá jakoukoliv páku na ekonomické kroky vlád snad krom jmenování guvernéra ČNB. Utvrzuje se tady ve svém pohledu a není divu, že na vás již reaguju snad jen já z nostalgie.

hudryper
hudryper
9. 11. 2016 11:46

hank napsal chodit do takových diskusí je ztráta času, protože většina sem nechodí hledat pravdu a rozumné názory, ale potvrzovat si svoje předem zaujaté postoje a souhlas ostatních s nimi. Tož na to bych si v diskusích s Vámi (když jste ještě psal do blistů)stěžovat nemohl. Na mé údaje a argumenty co do nepřijatelnosti a škodlivosti chemtrails jste měl nevyvratitelné informace od nějakého chemika a přes veškeré argumenty snad dodnes tvrdíte,že jde o kondenzační sraženiny. Kdo Vás nutí zastávat souhlas s diskutovanými názory ? Opřete se do přispěvatelů OM,argumenty nešetřete.Zeman není levicový lidumil dienstbierovského typu,je to ale politik s IQ… Číst vice »