Jak izolovat Putina a Rusko od EU?

Jak izolovat Putina, který má v úmyslu rozšířit svoji militaristickou totalitní říši až k Lisabonu? Snadno a jednoduše! Inspiroval jsem se Čínou, kde už před mnoha staletími proti nájezdům barbarů postavili zeď. Dosahuje výšky až deseti metrů a táhne se se všemi odbočkami až do neuvěřitelných 21 196 kilometrů délky. To je víc než vzdálenost z Prahy do brazilského Rio de Janeira a zpátky! (Praha – Rio De Janeiro 9 802 km)

Když tedy takovou zeď postavili Číňané bez pomoci bagrů a všelijakých zemních strojů, tak proč bychom my dnes nemohli proti strašlivým hrozbám z Ruska postavit také zeď? Samozřejmě mnohem vyšší, nejméně tak patnáct až dvacet metrů vysokou. Můj nápad se stavbou zdi není nijak originální, takové podobné zdi už postavili nedávno Izraelci proti Palestincům a také Američané na hranici s Mexikem proti mesticům z jihu. Budeme třetí v pořadí a zajisté musíme být lepší než stát Izrael a USA, neboť my v Evropské unii máme půl miliardy obyvatel oproti Izraeli se směšnými pěti milióny a USA s jejich 320 miliony obyvatel. A jsme také mnohem bohatší, takže si můžeme dovolit kvalitnější, dokonalejší a impozantnější zeď. No ne?

V organizačním zajištění stavby bychom mohli také napodobit Číňany. Na stavbu zdi totiž posílali lautr všechny trestance, takže u nich věznice zely prázdnotou. V Číně byl v době budování obranné zdi také zrušen trest smrti. Bylo to před náma o mnoho staletí dříve. U nás trest smrti byl zrušen teprve od převratu, tedy je to jenom takových 25 let. Číňané uvažovali asi takhle: nač popravovat zločince, když mohou být přece užiteční na stavbě. S trestanci a odsouzenci k smrti se na stavbě nějak moc nemazlili, ti mohli být rádi, že dostanou skrovné jídlo a zůstanou na živu. Proč bychom tedy i u nás, myslím tím v celé Evropě, nemohli vyprázdnit věznice a poslat odsouzené na zednické práce? Bachaři by sice přišli o práci, ale ti by si klidně a bez problémů mohli najít novou práci ve školství. Samozřejmě na stavbu zdi se v Číně hlásili i dobrovolníci, byla to docela slušně placená práce. Podobně přece i v Egyptě budovali pyramidy. Kdo se upsal na brigádu při stavbě pyramidy, toho rodina byla po dobu brigády osvobozena od placení daní. A po skončení pracovního poměru si domů přinesl ještě slušný peníz. Takže zájemců bylo dokonce nadbytek, ne na každého se dostalo. Napodobit Egypťany a Číňany by mohla i EU, přece všichni nezaměstnaní by dostali možnost přihlásit se na práci. No a v tom případě by se klidně mohla zrušit podpora v nezaměstnanosti a v EU by nebyl jeden jediný človíček bez možnosti pracovat. Dosáhli bychom ideálního stavu společnosti bez nezaměstnaných a bez vězněných. I prostitutky by na staveništi nalezly zajímavé zaměstnání a dobře placený kšeft, vydělaly by mnohem více než v Praze. Vydělají penízky a hned je utratí, no a kola ekonomiky se mohou roztáčet. To by bylo řešení a ne tisknutí bankovek, o které se stejně podělí pouze úzký okruh bankéřů. A ti utratí ony miliardy za mazanice moderních a postmoderních umělců, nakoupí si superluxusní originální zbytečnosti všeličehos, ale tím se ekonomika nerozhýbá!

Teď o tom, na kterých místech by ta zeď stála. Začal bych od severu, tedy začátek by byl v severní části Finska, táhla by se středem Evropy (Evropa je přece od španělských oceánských břehů až po Ural, střed Evropy je v Bělorusku a ne u nás) až po Turecko. A souvisle, ne jenom místy jak v Číně. Tak to berme popořadě. Finská hranice s putinovským Ruskem je jasná. Problémy se zdí by mohly nastávat v zimě, kdy by závěje sněhu mohly zavát i tu dvacet metrů vysokou zeď a kde by potom mohli bez problémů Eskymáci z Ruska se svými sobími stády přecházet přes zeď, aniž by zjistili, že ji překračují. Totéž by se týkalo finských Laponců, kteří by zase se svými stády sobů mohli přecházet do totalitního Ruska.

Jak to vyřešit? Jednoduché a snadné řešení – zeď by byla vytápěná a tudíž by se závěje netvořily, hned by roztály. Energii na vytápění by dodávalo Německo ze svých slunečních kolektorů, případně bychom mohli i my přispět energií z Temelína. Takže finskou zeď máme vyřešenu. Až na jednu drobnůstku. Nemůžeme tam totiž posílat trestance, ti by brzo pomrzli a byla by to škoda pracovních sil. Využívat je jenom na nějakou krátkou dobu by bylo neekonomické. Dobrovolní brigádníci by se tam také nehlásili. Takže co s tím? Zase jednoduché řešení. Stavbu zadáme ruským firmám, ty to snadno zvládnou, ty umí i v mrazech betonovat. No proč nevyužít ruských firem? Vždyť cement na stavbu izraelské zdi dodávali palestinští podnikatelé, tak co.

Se Švédskem má Rusko pouze mořskou hranici, takže stavba zdi nepřipadá v úvahu. Ale švédská armáda v rámci své oblíbené hry na hledání ruské ponorky, by mohla vhodit pár torpéd do hlubin a vyhodit do povětří (vlastně do vody) ony roury, kterými k nám proudí ruská ropa a plyn. No a tím pádem bude EU zcela nezávislá na jakýchsi troubách. No není to překrásný výhled do budoucnosti? Naprostá energetická nezávislost – co více si můžeme přát?

Dále by stavba zdi pokračovala na hranicích Estonska, Lotyšska a Litvy s ruským státem. Tam problém nevidím. Tam už dokonce presidentka Dalia Grybauskaitė nařídila stavět plot. Ovšem jejich vláda ještě nenalezla finance na nákup pletiva. Určitě by ze stavby zdi (místo plotku) měli obyvatelé těchto tří pobaltských států radost, mohli by se dokonce vrátit z ciziny a pracovat doma.

Následuje Polsko. S Polskem, jako ostatně vždycky v historii, budou problémy. Zde se naskýtají dokonce problémy tři – jeden s Bílou Rusí, druhý s Kaliningradem a třetí s Ukrajinou. Takže nejdříve co s Lukašenkem a Běloruskem. S Lukašenkem by to šlo domluvit snadno, třeba jeho synovi a příbuzným dát nějakou funkci v MMF či SB a je to vyřešené, baťko bude souhlasit i s případnou unií s Polskem. Potom by se zeď posunula o něco východněji. Sice o takové území by EU ani neměla nějaký enormní zájem, ale Poláci jo. Ostatně jsou tam samé močály, ani našemu praotci Čechovi se tam nelíbilo, takové spousty komárů, a tak přišel na horu Říp, kde se mu zalíbilo, vyhnal (nebo pobil) usedlé keltské a germánské obyvatelstvo a zůstalo mu strdí a mléko a i území. Česko by ale v Bílé Rusi mohlo vybudovat alespoň nějaký památník na Praotce Čecha, podobný jako je Komenského v Naardenu. Druhým polským problémem bude Kaliningrad. Co s ním? Postavit zeď či alespoň nějaké oplocení? Toho nebude zapotřebí, neboť nikým nevolená EU komise v Bruselu vydá pouhé nařízení, že území Kaliningradu se oficiálně změní na „skanzen Ruska“, kam budou nařízeny povinné exkurze školní mládeže z celé EU. Také nikým nevolená kulturně ideová úderka, pracuje v ní i jeden náš český zasloužilý novinář, která má za úkol ruské dezinformace převádět na eu-informace, bude do školských zařízení dodávat ideově správné pokyny pro učitele a profesory. Z jejich rozpočtu budou placeny i ony exkurze a ideově prověření průvodci. Problém tedy moudře vyřešen.

No a zbývá už jenom Ukrajina, kde je to prozatím docela složité, ale během několika málo let se to vyřeší ke spokojenosti všech. Tam nějaké větší neřešitelné problémy nevidím. Poláci si vezmou Lvov a okolí a Maďaři s Rumuny si taky něco vezmou. Slováci asi nebudou chtít Podkarpatskou Rus, ale když se tam udělá referendum, nebude jim nic jiného zbývat, než ji k sobě připojit. Putin sice Novorosii také nechce, ale když bude zeď, bude si ji muset vzít a všechno poničené a zbombardované dát do pořádku. EU na obnovu stejně nemá finance a ani chuť. Tomu, co zbude, bude velet Saakašvili. Otázkou je, zdali se to ještě bude jmenovat Ukrajina (Ukrajinka? Ukrajinečka?) či jenom Saakašviliho knížectví? A Poláci budou rozšířením svého území nadšením úplně bez sebe a s chutí a radostí se pustí do stavění zdi. Mají spoustu koňských a kravských potahů, takže dovoz materiálu na stavbu bude dobře zajištěn. Takže ani tam problém se zdí nebude.

S Maďarskem je to v pohodě, tam už mají žiletkový drátěný plot. Orbánův plot je ovšem v delší perspektivě k ničemu, neboť obyčejnými kleštěmi se lze snadno prostříhat. To kdyby tam zavedl elektrický proud, to by bylo o něco obtížnější, ale stačí mít gumové rukavice. Orbán to stejně nedomyslel, vždyť mohl imigranty posílat Merkelové, ta je zvala, a nějaké autobusy a vlaky bychom mu i my pronajali, mohl ušetřit ve státním rozpočtu. Raději to pletivo měl darovat našemu Dukovi, do jeho lesů chodí i neznabozi, ateisté i darwinisté se scientology, co ti v katolickém lese mají co pohledávat, no ne?

Pohodové to bude také s Rumunskem a Bulharskem, ti musí postavit za peníze EU zeď na mořském pobřeží, aby se k nim Rusáci na nafukovacích gumových člunech nedostali a neinfiltrovali se do EU. No a u Turecka bude zeď ukončena, dál totiž nebude nutné, aby pokračovala. Naši mladší turečtí muslimští bratři nás ochrání před barbarskými pravoslavnými hordami, mají s nimi navíc spoustu zkušeností. Ač dnes se to zdá k nevíře, ale v historii jsme my katoličtí Evropané vždycky úspěšně spolupracovali s tureckými muslimy v boji proti pravoslavným heretikům. Turci (Osmanská říše) byli přece vždycky našimi věrnými spojenci v našem spravedlivém boji proti východním nepravostem. Kolikrát jenom se naši katolíci spojili s bratry muslimy, aby ty pravoslavné buď vyvraždili, nebo přivedli ke správné víře a k uctívání papeže. A oni ne a ne aby se pokatoličtili a zřekli se zvrácených pravoslavných hodnot, které totálně odporují našim kladným, vznešeným a ušlechtilým katolickým hodnotám. Tvrdošíjně a tvrdohlavě se jich drží a nechtějí a ani nemají v úmyslu se těchto zvrácených zvrhlých nekatolických, i když křesťanských, hodnot zříci. Vždycky zbývalo jedině humanitární násilné přesvědčování. Ale ani násilné humanitární misie u pravoslavných nezabíraly, jenom se podívejte na ruské dějiny.

Zbývá tudíž jediné řešení – oddělit se tou vysokou zdí. Určitě se pravdoláskařům podaří naverbovat mladé dvacetileté až třicetileté islámské přistěhovalce, aby hromadně vstupovali do žoldnéřských praporů hlídat zeď proti Putinovi, budou ostatně dobře placeni, tak proč by to nevzali.

Ruští oligarchové mohou bezproblémově prchat přes Turecko do Saudské Arábie a i do Izraele, spřátelené to země a potom mohou svou finanční hotovost u nás klidně investovat. Horší to bude s umělcema. Pussy Riot by možná zeď i přelezly k potěšení strážců, ti jim rádi shodí provazový žebřík. Ale co například ten nahatý umělec – přitloukl by si hřebíkem šourek i ke zdi? Nebo by tu přitlučení nechal až na Václavské náměstí pod koněm? Je tedy v našem životním zájmu s Tureckem spolupráci prohloubit. (Osobně si myslím, že Turecko čeká osud Ukrajiny, taky bude rozkouskované. Jenom aby nakonec nepřišli i o Dardanely a Bospor.)

Zeď tedy plně naplní svůj účel. A co je hlavní? Zloduch Putin by nás už neotravoval a presstituti v tisku a televizi by se konečně přestali o něho zajímat a ani v televizi by toho démona už nemuseli ukazovat a mohli by konečně v klidu a pohodě psát a v televizi ukazovat obrazově, jak si kníže po odchodu z pětadvacetiletého působení v politice užívá důchodu. Obyvatelstvo naší vlasti to určitě přivítá s nadšením a velikou radostí.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
9 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Starý doktor
4. 12. 2015 6:27

Zatímco ke „koalici vedené Spojenými státy“, nelegálně působící ve vzdušném prostoru Sýrie, se přidala naposledy Velká Británie, v médiích se objevují zprávy, že k legitimní operaci ruského letectva se připojí vzdušné síly Íránu. Informuje o tom na svém webu ruská televize LifeNews. Írán je připraven vyslat dvě letky bojových letounů k boji s Islámským státem v Sýrii. Podle vojenského zdroje kuvajtských novin Al-Rai měly být bojové stroje vyslány na letiště Tiyas nedaleko města Homs, odkud budou působit v součinnosti s letouny Vzdušných a kosmických sil Ruské federace. Teherán hodlá svou činnost koordinovat s ruským velením. Vzdušné síly Íránské islámské republiky… Číst vice »

M.C.
4. 12. 2015 10:20

Památník Borisu Jelcinovi v Jekatěrinburgu

Ocenění zásluh a zhodnocení dějinného přínosu pro stát
http://colonelcassad.livejournal.com/2504767.html

Co myslíte, nestálo by za to, postavit něco podobného Václavu Havlovi?

Irena
4. 12. 2015 14:15

http://politikus.ru/events/64735-ssha-obespokoilo-reshenie-moskvy-priznat-nezhelatelnym-amerikano-rossiyskiy-fond.html

Mimochodem v Rusku navrhují přejmenovat ulici, na které se v Moskvě nachází turecké velvyslanectví v čest Olega Pěškova
http://politikus.ru/v-rossii/64729-otvetim-turcii-po-putinski.html
To by pak turečtí úředníci měli jeho jméno, tak nějak pořád na paměti.

Starý doktor
4. 12. 2015 20:18

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 30.11.2015 Titulky CZ
https://www.youtube.com/watch?v=e5w8z82ND38

orinoko
orinoko
4. 12. 2015 22:31

Ponekud to pootocim k predmetnemu clanku. Samozrejme, ze autor vecnou podstatu zpracovava ironicky a s nadsazkou… Cela vec by byla daleko lacinejsi, kdyby se ZED postavila na jinych zakladech, totiz v nasich hlavach. Jenze prave takova vyzaduje vygumovane zaklady. A tu nastoj: Ceskoskoslovensky normativni komunista vychoval nemalou cast naroda k tomu, aby vzdycky myslel vlastni hlavou a hlavne KREATIVNE. Takze nam Cizkum vzdycky prijde dost lekracni, kdyz HAVLOIDI … ty vole, to je vynalez … skoro jak Pink Floydi … jsou uplne historicko-hystericti, kdyz nam do usnich boltcu rvou, jak to, ze my tuto zed v hlave nemame, kdyz oni… Číst vice »

orinoko
orinoko
5. 12. 2015 0:24

A erDOGan ma po ptakach. „Turecky“ agrarni vyvoz do Ruska prebiraji prakticky v cele siri hlavne Egypt a , co zvladne, tak Syrie. Ta naopak z Ruska prave obdrzela 100 tis tun obili. To je neuveritelna real politika s jasne vymezenym uzemim, rozsahem … a BUDOUcnosti. Klobouk dolu, panska chlouba hore. My nic nevime o ruskych sic THINK tancich, ale funguji skvele. A vite proc? Ty TANKY nemusi resit situace jako druho az tezcce mnozinovy pruser. Ony odpovidaji na logicke prusery chmataku s ARMAdamy. Co tak asi muze vylezt z palice bankovniho chmataka, cerneho giganta muslimskych bratri z kenskeho Bileho… Číst vice »

Béda
5. 12. 2015 6:32

„Tento let tureckých F16 se nejspíš konal pod kontrolou velitelského stanoviště vojenského letectva USA, vzdušného nebo pozemního, a po vydání potvrzujících rozkazů. Tvrzení, že Turci nebo Američané na letecké základně Incirlik nedokáží identifikovat letící Su-24, je absurdní. Tento incident byl v nejhorším případě naplánován, a v nejlepším případě byly úkony letců koordinovány ve vzduchu“, píše autor. Je docela možné, že ministerstvo obrany USA nedokáže odlišit na zemi umírněné muslimy od islámských teroristů, avšak identifikovat letadlo nemůže být až tak těžké, dokonce pro „profesionály“ vojenského letectva, ironizuje pozorovatel. Podle jeho mínění může být likvidace letadla sílami NATO „varovným výstřelem“ pro Rusko,… Číst vice »