Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Ondřej Kolář, starosta Prahy 6, pronesl před hlasováním zastupitelstva ohledně Koněva toto: „Pokud se nám podaří přepsat 40 let komunistického výkladu dějin a vrátíme historii opět její faktičnost, pak máme vyhráno a můžeme na sebe být hrdí. Nechceme vykládat historii podle pouček marxismu-leninismu. Obyvatelstvo bylo vystaveno 40 letům komunistické masírky. Nechci, aby byli zastupitelé a zaměstnanci úřadu vystavováni lžím a nátlaku lživých dezinformačních kampaní, jakých jsme v posledních dnech svědky.“ Přidal ještě cosi o prasatech, hnusu z Hradu a teroru Rudé armády. Ukončil větou: „Na tom je založena liberální demokracie.“

No dobře, tak ať přepíší dějiny, ať napraví a opraví fakta a dodají zamlčená fakta. Rád si to přečtu.

Ondřej Kolář chce začít tím, že sochu Koněva odstraní a nahradí ji sousoším, které bude symbolizovat skutečné osvoboditele. Takže v popředí sousoší bude pět či deset postav černochů, pardon, správně má být Afroameričanů, ale v roce 1945 to byli ještě černoši, a samozřejmě budou v nadživotní velikosti. Nikdo přece nemůže popřít, že právě oni osvobozovali Plzeň. Mezi nimi budou zamícháni Vlasovci a také nějací Ukrajinci. No a uprostřed sousoší na vyvýšeném podstavci bude hrdinská postava generála Vlasova, hned vedle něho bude generál Kutlvašr. Klidně by tam mohl být i Churchill a Roosevelt (nebo raději Truman a Eden?) No proč ne? No ne? Žádnou vysvětlovací tabulku by toto sousoší nepotřebovalo. K vytvoření nového monumentu věnovanému osvoboditelům Prahy v roce 1945 se budou moci vyjádřit i obyvatelé Prahy a mohou doručovat k rukám Ondřeje Koláře další návrhy.

Jenomže syn diplomata nedomyslel důsledky. Rusko to zajisté nemůže nechat jen tak bez odpovědi. A jaká bude ruská reakce? Zrcadlová! Po celém Rusku jsou rozesety všelijaké pamětní desky, památníky a sochy našich legionářů. Zatím jsou tyto památníky udržovány v přiměřeném stavu, i když byly návrhy na jejich odstranění, nikde k tomu nedošlo. Samozřejmě, že pro obyvatelé Ruska byli legionáři vetřelci, kteří společně s bělogvardějci tvrdě válčili proti sovětskému státu. Mají na svědomí spousty zavražděných sovětských lidí.

Takže Rusové konečně vyslyší hlas lidu a odstraní jakoukoliv památku na naše legionáře.

Bravo Ondřeji Koláři!

Pokud má někdo rád konspirační teorie, tak logicky může přijít k závěru, že Ondřej Kolář je za to odstranění Koněva zaplacený Putinem, protože Putin bude mít konečně rozvázané ruce k odstranění legionářů. Proč by za takovou službu dobře nezaplatil, no ne?

Je to logické, přece syn diplomata nemůže být idiot, nebo…?

A ještě poznámku k historickým pracím Vladimíra Bystrova. Proč pan Bystrov neuvádí důvody k únosům našich občanů, tedy emigrantů ze SSSR, kteří dostali naše občanství? Sovětské tajné služby samozřejmě dobře věděly, koho mají zatknout a poslat do gulagu, neboť bělogvardějci v občanské válce se dopouštěli pěkných zvěrstev. Ani Sověti nezapomínali, stejně tak Židé si našli Eichmanna až někde v jižní Americe.

Stanův komentář: Můj osobní názor je, že pomník sice bude někam odvezen, ale na jeho místě nebude vztyčen pomník nový, ale vybudován vjezd do podzemních garáží. Považuji to celé za šaškárnu, pokud tato země nemá jiná politická témata k řešení než „Čapák“ a „Koněvův pomník“, můžeme si gratulovat. A co se týče ruské reakce, posledních cca 20 let nás učí, že Rusko reaguje zásadně asymetricky. Takže neočekávám likvidaci pomníků našich legionářů, ale něco, co organizátory a podporovatele této šarády (včetně ministerstva zahraničních věcí, které si místo starosty Koláře prosazujícího usnesení v rozporu se zákonem o válečných hrobech a pietních místech povolává na kobereček ruského velvyslance) pořádně zabolí. A ještě jedna poznámka: To se v ČR nenajde jediné město, jehož zastupitelé ještě neztratili poslední zbytky rozumu a které nabídne, že sochu maršála Koněva umístí na svém katastru? Proč by ta socha měla být někde, kde ji nechtějí a kde jí neustále hrozí vandalské útoky?

Přejít do diskuze k článku 6 komentářů