Je dědická daň skutečně neslučitelná s konzervativními hodnotami?

Zavedení dědické daně je jedním z mnoha nástrojů, jak nastartovat dekoncentraci majetku a zabránit vzniku korporátního fašismu.

Kdokoliv, kdo se opováží obhajovat zavedení dědické daně a darovací daně, která by zabránila obcházení placení daně dědické, je okamžitě nálepkován jako socialista, ne-li komunista a ničitel pokroku. Proč by se podle všeobecně rozšířeného mínění lidé snažili být úspěšní a inovativní, když nejsou motivováni snahou zanechat svým dětem majetek, který může zlepšit jejich startovací podmínky do života oproti dětem těch „líných a neúspěšných“?

Odpověď na otázku, proč zavést vysokou dědickou daň, najdeme třeba v Bavorské ústavě, čl. 123:

Účelem dědické daně je zabránit koncentraci obrovských majetků v několika málo rukou.

Pohled z ženské perspektivy

Primitivní argumentace odpůrců dědické a darovací daně mě, přiznám otevřeně, vytáčí. Můj příspěvek budiž tudíž obhajobou, ale hlavně doplněním toho, co neřekl můj kolega Stanislav Blaha v tomto Dotazníku Debatního klubu .

Černobílé vidění světa a nálepkování názorů na pravicové a levicové je nám vnuceno zejména muži-politiky. Prostě se už nemusí rvát v těžké fyzické dřině o každodenní chléb náš vezdejší, mají v sobě zakódovanou soutěživost a často až moc nevybité energie. Politické bojiště tomu odpovídá. A počet psychopatů na politické scéně též.

Pro nás, ženy, které jsme ještě neztratily instinkty a vnímáme ohrožení naší civilizace, je vstup do této smečky, jdoucí si navzájem po krku, morálním problémem. Tedy alespoň pro většinu, protože jsme přesvědčeny, že ne vzájemný boj a konkurence, nýbrž kooperace, spolupráce a vzájemná pomoc přispívají k rozvoji lidstva.

Téměř vše ve společnosti ovlivňují muži. A ti – budu věrna odkazu profesora Milana Machovce, ke kterému se ráda a často vracím – v otázkách zachování rodu a života na planetě selhávají. Mají důležitější starosti: Boj o peníze, a když je pak mají, nastupuje boj o moc. Nezpochybňuji genialitu Billa Gatese, díky koncentraci majetku si dal jako hlavní úkol financovat očkovací program, který umožní redukci populace. Přísluší mu taková moc? Kdo mu dal právo rozhodovat o životě a smrti druhých? Peníze?

Abych nebyla nespravedlivá, čest výjimkám, jako je můj kolega z redakce. I když jako každý z nás občas šlápne vedle. Když však protistraně dojdou argumenty, jsme všichni onálepkováni jako komunisti.

A v této souvislosti mě napadá: Proč není více aktivních moudrých žen, které by také řekly svůj názor? Kde jsou? Odpovím si sama: Materialistky – pokud možno bezdětné, nebo s jedním dítětem a placenou chůvou, se cpou do manažerských pozic, které jsou jim muži ještě ochotni přenechat. Kolik znáte ředitelek bank? Ty šťastnější a „úspěšné“ si ve svém volném čase užívají cestování a radovánek a nebudou psát přece do nějakých alternativních médií, aby náhodou neohrozily svou pracovní pozici. A navíc zadarmo, prosím vás! Navíc je těch „úspěšných“ manažerek v Česku, podle vnucených hodnotových měřítek úspěšnosti (především výše výdělku) stejně velmi málo.

A najdou se snad nějaké úspěšné dosavadní političky? Ty, které hoši, co mluví pouze mezi sebou, pustí na obrazovky, aby se neřeklo, dělají inteligentním českým ženám jenom ostudu. Nelze je brát vážně. Jsou dravé, prodejné, opakují dogmata svých mužských kolegů, političku s vlastní vizí mezi nimi nehledejte. Jsou často nevzdělané, bez širších znalostí a především bezcharakterní. Nějaká výjimka se možná najde, ale určitě ne na pravici.

Idealistky nejsou většinou zaměřeny konzumně a děti si pořizují s veškerými riziky, že nakonec budou i svobodnými matkami. Viz statistika narozených dětí bez otců za posledních 25 let. To je hazard a potenciální vstupenka do bezdomovectví. Argumentují tím, že bylo přece hůř, děti se rodily do bídy, a dokonce i v době válek. Je to jejich volba a označila bych je za hrdinky společnosti. Jaké šance však mají jejich děti?

Skloubit péči o děti, které jsou jako malé často nemocné a později podléhají útoku masové konzumní kultury, s kariérou, to je těžký úděl. Znám mnoho žen, které se po narození dětí cítí málem méněcenné a po celé dětství svých dětí se třesou o své místo. Přitom podpora politiky rodinám je ostudou ve srovnání s reálným socialismem. Je to zřejmě záměr – vymazat český národ z mapy Evropy. Čím víc rozbitých rodin a matek samoživitelek, tím lépe se hloupnoucí mladá generace ovládá a okrádá.

Idealistky s dětmi nemají čas sedět na internetu nebo chodit na demonstrace. Vyznávají sice možná jiné hodnoty, než jsou peníze a hédonistický způsob života, mají se však co ohánět a jsou rády, když po celodenním kolotoči a stresu – kdy navíc velkou část času stráví dojížděním za prací, padnou večer polomrtvé do postele.

A proto těch 95 % žen, jež chtějí mít děti a které nepatří k těm 5 % narozeným se zlatým dudlíkem v puse, nemůže být nikdy úspěšných a bohatých natolik, aby je pálila otázka dědické daně.

Argumenty pro zavedení dědické daně od určité výše majetku

1. Nikdo nemá zájem uvalit dědickou daň na majetek, který si rodina vybudovala usilovnou prací, nikoliv spekulacemi na burze. Jde o jasné ohraničení výše majetku, na který by se daň měla vztahovat. Návrh mých rakouských přátel je nezdanitelných 500 tisíc eur, do kterých se vejde například 95 % nemovitostí v Rakousku. Nakonec i vyšší hodnota – třeba 1 milion není problém, vždy se dědici mohou dohodnout mezi sebou, jak budou postupovat. Pro Českou republiku bych navrhovala 200 tisíc eur, přece jenom máme nižší mzdy a navíc budujeme kapitalismus poněkud netradičně, ve stylu Ayn Randové – „chudým brát a bohatým dávat“ (anebo také „poctivým brát“, protože krást se zatím v Česku vyplácí). Předpokládám, že konzervativci nevidí loupež jako „hodnotu“.

2. Argument Stanislava Blahy, podpořený mnoha studiemi (např. poslední Pikettyho bestseller Kapitál ve 21. století), že 1 % světové populace vlastní skoro polovinu světového bohatství a tento trend je nutno zastavit, je potřeba rozvést ještě dále. Nechci v žádném případě komentovat z pohledu mnohých konzervativců šokující stanoviska papeže Františka, který vstoupil na politické kolbiště. Doposud mne nepřesvědčil a obávám se, aby podpora k vyvlastnění střední třídy, kterou je cítit ze všech světových stran a institucí a k níž směřuje politika superbohatých elit a EU, nevedla k restauraci feudálních poměrů a vyvraždění „nepotřebného obyvatelstva“ na zeměkouli.

3. Dědickou, odstupňovanou daň je nutno zavést právě proto, aby zůstal prostor pro aktivitu střední třídy a demokracii. Je to proto, aby si 1 % nemohlo koupit politiku a definovat zákony, které pracují v jejich prospěch a v případě krizí vést mladé lidi na jatka válek, na kterých ještě vydělává. Hroby s nápisy, kde vidíte, že se nejdéle dožila matka a že tři její synové a manžel padli na frontě, najdete po celé Evropě, jen se vydat pěšky na cestu. Třeba Svatojakubskou, po Rakousku a dál. Koneckonců na prosperitě poválečného Německa a obnově Sovětského svazu mají zásluhu především ženy, jejichž muži padli na frontách II. světové války. Mají tedy připustit i tu třetí?

4. Dnešní majetek se rozmnožuje bez přičinění lidské práce. Míra zisku klesá, místo ní stoupá renta těch, kteří nikdy nepracovali, pracovat nemusí a nebudou muset. Ilona Švihlíková o tom mluví neustále. Možná jí ale někteří nerozumějí. Zisk z podnikání, spojeného s vytvářením konkrétních hodnot – nikoliv peněz, to je něco jiného než parazitická renta. A chceme-li demokracii, spravedlnost a ekonomiku fungující ve prospěch všech, bude nutné s tím něco udělat.

5. Majetek stoupá díky existenci instituce složeného úroku a podvodům finančního sektoru exponenciálně. Když už není kde brát, jde se do zbrojení. Dnes to budou Litva, Estonsko, Lotyšsko (má navýšit zbrojní výdaje o 100 %), Polsko a další země bývalého východního bloku, na které je vyvíjen tlak, aby se podobně jako Řecko zadlužovaly a nakupovaly zbraně.

Co bude asi chtít šéf NATO Jens Stoltenberg při blízké návštěvě v Praze? Jeho bývalý kolega, Anders Fogh Rasmussen, kterého právě Stoltenberg vystřídal ve funkci generálního tajemníka NATO, dostal po ukončení své mise teplé místečko. Hádejte kde? Asi se budete divit: U Goldman Sachs. Která banka bude asi zbrojní úvěry ve státech bývalé východní Evropy financovat? Více si přečtěte zde .

6. Je další koncentrace kapitálu přípustná? Je „hodnotou“, kterou by měli prosazovat i ti, kteří se hlásí ke „křesťanským a humanistickým tradicím Evropy“ a kteří se v Evropském parlamentu snaží protlačit smlouvu TTIP urychlující koncentraci majetku zejména US korporací a bank?

7. Vysoká koncentrace majetku představuje mocenský faktor, který vytváří sociální a ekonomickou nespravedlnost. Jakou účast na politickém dění má dítě příjemce dávek Hartz IV ve srovnání s potomky majitelů Porsche, BMW, Bushovými atd.?

Manažerem se člověk rodí, nikoliv stává. 80 % manažerů velkých německých podniků se rekrutuje ze 3% elitní nejbohatší vrstvy obyvatel Německa. Nikoliv ti nejlepší a nejnadanější. Sociolog Michael Hartmann ve své studii konstatuje, že pouze jeden jediný šéf podniku z celkových 30 německých firem na burze DAX pochází z dělnické rodiny. Za pozornost stojí i jeho přednáška na konferenci o chudobě zde .

8. Zavedení dědické daně je jedním z mnoha nástrojů, jak nastartovat dekoncentraci majetku a zabránit vzniku korporátního fašismu. Nejde tak o posílení finanční moci státu, nýbrž o vytvoření spravedlivější vzdělávací základny pro všechny děti a podmínek pro nastartování jejich vlastní ekonomické aktivity. Pro vytvoření nového modelu „obecně prospěšné ekonomiky“, podporující svobodu podnikání a realizaci potenciálu a talentů, které v mladých lidech, dostanou-li se ke vzdělání, dřímá, je zavedení dědické daně samozřejmostí.

Pro ekonomickou demokracii a demokracii obecně je však tato daň jednou z nezbytných podmínek.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 750 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde , nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
75 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Sio
Sio
25. 8. 2015 9:50

Na jedničku. Tato paní evidentně ví, o čem mluví. A mimochodem, asi jsem žena, protože jsem striktně na pozici kooperace proti konkurenci. Konkurenci bych nevylučoval zcela, ale potřebuje značně omezit, dostat mantinely, protože na nejvyšších úrovních k ničemu dobrému nevede, samá válka, rozvrat a ničení. Co se týče dědické daně z majetků nad 200 000 € v Česku, je to téma, o kterém mluvím už velmi dlouho při různých příležitostech. Značně by to posílilo sociální stát a „nakoplo“ ekonomiku, protože by mnozí, co hnijí od dětství na majetku rodičů museli na svém vzestupu zamakat. Osobně bych navrhl dědickou daň od… Číst vice »

hudryper
hudryper
25. 8. 2015 10:40

Sio napsal Osobně bych navrhl dědickou daň od 200 000 € tak 20%, od 400 000 € 80% a nad 1 mil. € všechno. Se zavedením dědické daně souhlasím. Problém ale vidím ve stanovení rigidních hranic pro tu či onu sazbu daně.Za schůdnější cestu k nastartování společnosti spolupráce považuji rozval dnešního neoliberálního systému a s ním spojenou ztrátu hodnot u zdrcující většiny obyvatelstva. Tak se dokonale vyjasní,kdo by měl být poté zdaněn sazbou 99%. Zavedení limitů osobního vlastnictví očekávám především v Číně.Nikdo tam nemůže vlastnit půdu ,když chce na ni podnikat,může si ji pronajmout na 50 let a ani o… Číst vice »

Sasin
Sasin
25. 8. 2015 14:06

Intelektuálská filoZofie nigdy nepochopí, že lepit rozkopané potrubí náplastí není žádné řešení. Normálního člověka by napadlo, vyměnit potrubí nebo popřemýšlet jestli toho potrubí je vůbec potřeba. Gdyž vrchnost zavedla daně aby měla na radovánky, to jest výběrčí daní jezdili a loupili po okolí a násilím brali lidem od huby, nemysleli na to, že by sami sobě platili dědickou daň. Kolaborantům, „lokajům“, dával lejna, „léna“ strejda Pan Ovník a gdyž nelokajovali, sebral jim to celé i s nevolníky. Gdyž nevolník platí daň za děravé hrnce, „po dědictví“ vrchnost nevytrhne, ale umožní to nevolníkům, po smrti svých předků, přijít ještě i o… Číst vice »

LF
LF
25. 8. 2015 16:17

Čistě prakticky, zdaněním v téhle výši bude postižena i střední vrstva. Rodinný dům nebo větší byt v Praze stojí kolem 400 tisíc €. Smysl jako prevence hromadění „nesouměřitelného“ majetku by dávala daň alespoň o dva řády vyšší. K čemu prospěje faktické znárodnění rodinného podniku? Firma v ceně několika desítek až stovek milionů korun je často takovým podnikem. No a konečně, opět prakticky, pokud bude takto extrémní dědická daň, bude se to řešit darováním majetku před úmrtím (darovací daň také zvednete do nesmyslných částek) a pokud i ta bude progresivní viz Sio výše, půjde se cestou běžného prodeje. A ten těžko… Číst vice »

hudryper
hudryper
25. 8. 2015 16:39

LF napsal model vykleštění vlastníků je nesmyslný. O motivaci a smysluplnosti takového kroku nemluvě. Takže LF nezbývá nic jiného,než to,co jsem uvedl výše. U příležitosti krachu systému vedoucího zákonitě k nesouměřitelnosti zavést rozumné omezení příjmů,v podstatě podobné,jaké jsme zažili za socialismu.Zavedením nepodmíněného základního příjmu se vyřeší obrovský společenský náklad z titulu rapidního snížení neproduktívní byrokracie a problematika nezaměstnanosti či bezdomovectví. Práce bude přijímaná ne jako povinnost,nýbrž jako společenská prestiž. Podnikání bude omezeno počtem zaměstnanců ,druhem povolených činností a sumou ročního zdanitelného zisku. V takovém systému nehrozí příjmová nivelizace a současně ani kapitálová koncentrace,jež se stala hrobařem závěrečné fáze kapitalismu.Nezbytně velké,… Číst vice »

LF
LF
25. 8. 2015 16:53

hudryper napsal Takže LF nezbývá nic jiného,než to,co jsem uvedl výše. Ale zbývá. Jsem příznivcem úplně jiného modelu. Vůbec mi nevadí majetkové rozdíly vzniklé přirozenou cestou, ale vadí mi přelidnění, nadměrná exploatace zdrojů, ničení hodnot, rodin a sousedství. Danil bych jinak. Především výrazná daň ze spotřeby, diferencovaná podle místa výroby, v kombinaci s daní „z dopravy“ (paliv, energií, a tak dále). Mělo by to dva pozitivní aspekty; jednak je rozumné podporovat obecně méně rozmařilosti, jednak je rozumné podporovat výrobu a zaměstnanost v místě bydliště. Kdo si koupí vejce od souseda, zaplatí malou daň. Kdo chce dovezená křepelčí vejce z Číny,… Číst vice »

ducatista
ducatista
25. 8. 2015 17:39

LF napsal Čistě prakticky, zdaněním v téhle výši bude postižena i střední vrstva. Rodinný dům nebo větší byt v Praze stojí kolem 400 tisíc €. Smysl jako prevence hromadění „nesouměřitelného“ majetku by dávala daň alespoň o dva řády vyšší. K čemu prospěje faktické znárodnění rodinného podniku? Firma v ceně několika desítek až stovek milionů korun je často takovým podnikem. No a konečně, opět prakticky, pokud bude takto extrémní dědická daň, bude se to řešit darováním majetku před úmrtím (darovací daň také zvednete do nesmyslných částek) a pokud i ta bude progresivní viz Sio výše, půjde se cestou běžného prodeje. A… Číst vice »

Sio
Sio
25. 8. 2015 17:55

No, barák za 5 mega není zase jen tak obyčejný barák, a kdo chce mít takový dům na privilegovaném místě, jako je Praha nebo Brno, halt se musí připravit, že z toho nějaká ta daň bude. Ano, skutečně se může i včas prodat, ale jejich ceny asi půjdou při takové dědické dani dolů, což není na závadu. Samozřejmě to naštve všechny, kdo mají nemovitost za více, než 5 mega. Jenže těch 20% bych dal jen na to co je nad tím, na prvních 5 mega bych daň zrušil. Pánové, také asi zapomínáte na typickou situaci, kdy dědiců je víc a… Číst vice »

LF
LF
25. 8. 2015 18:01

Sio napsal
barák za 5 mega není zase jen tak obyčejný barák

Všechny rodinné domy v Praze mají cenu přes 5 mega. Danit střední třídu je opravdu hloupost, mj. i proto, že si ji takovým opatřením popudíte proti sobě. Zcela zbytečně, nestojí to za to.

Irena
25. 8. 2015 18:08

ducatista napsal
Nakonec by z toho nejvíce těžili různí spekulanti a realitky.

A v neposlední řadě banky, které si napřed nahrabou při placení hypoték, a potom při půjčkách za mastné úroky na placení takové „dědické“ daně. A ráda bych podotkla, že v takových barácích za pro Sia nebetyčných 5 mega dneska nezřídka bydlí tři generace najednou, protože staří platí hypotéku téměř do důchodu a mladí na vlastní bydlení nemají.

Sio
Sio
25. 8. 2015 18:40

LF napsal Všechny rodinné domy v Praze mají cenu přes 5 mega. Danit střední třídu je opravdu hloupost, mj. i proto, že si ji takovým opatřením popudíte proti sobě. Zcela zbytečně, nestojí to za to. Rozhodně nemám nic proti střední třídě, počítám se k ní. Nevím, možná by to šlo posunout na 8 mega, ale vzhledem k tomu, že dědiců je obvykla víc, je to asi zbytečné. No, pokud má někdo barák za více, než 10 mega, přimlouval bych se navíc za ten zákon o původu majetku. Pokud to dotyčný neprokáže, danil bych mnohem víc. K čemu je člověku více,… Číst vice »

Sio
Sio
25. 8. 2015 18:46

Irena napsal A v neposlední řadě banky, které si napřed nahrabou při placení hypoték, a potom při půjčkách za mastné úroky na placení takové „dědické“ daně. A ráda bych podotkla, že v takových barácích za pro Sia nebetyčných 5 mega dneska nezřídka bydlí tři generace najednou, protože staří platí hypotéku téměř do důchodu a mladí na vlastní bydlení nemají. Ireno, pak je dědiců více, než jeden. Dědickou daň platí dědic z toho, co zdědil. Pokud třeba umře otec, čtvrtinu dědí matka a zbylou čtvrtinu si rozdělí děti. Měla-li nemovitost hodnotu 20 mega, vychází mi, že nikdo neplatí nic. Pokud navíc… Číst vice »

Sio
Sio
25. 8. 2015 18:48

:-) No zjevně jak se Čechům sáhne na blahobyt … :-) jak jsem už uváděl jinde. Ale mi to je jedno, já tolik neodkážu a nevidím důvod, proč děti, co se zasloužily jen tím, že se narodily v bohatší rodině by měly mít hned od začátku nesouměřitelné možnosti s těmi mými.

Magnus Maximus
Magnus Maximus
25. 8. 2015 19:00

Tak radikální bolševici za Lenina navrhovali dědictví zrušit úplně. Hmotné statky měli přejít na stát a ten pak v rámci určitých pravidel měl tento zase nabízet nebo prodávat potřebným. Ale to je jen na hrubo. Podrobnosti neznám. Nakonec však od toho bylo upuštěno. Jsem určitě pro to, aby velké majetky byly zatíženy velkou daní. Dům za pět mega není zase tak velký majetek. Mám na mysli dědice velkých společností jako je třeba u nás Agrofert apod. Čili dědictví ano, ale jen do určité výše.

LF
LF
25. 8. 2015 19:04

Sio napsal
Bydlení rodičů s dospělými dětmi stejně není zrovna ideální.

Jo. Typická levičácká vlastnost, vnutit ostatním své standardy.

Jsou lidé, kteří v rodinné pospolitosti bydlí rádi a využívají toho, že kompaktnost široké rodiny je chrání před riziky lépe, než různá státní pojištění (na kterých se beztak hlavně přiživují příživníci, ale to je jiná kapitola).
Možná právě proto nechápete, že rodinná firma, hospodářství nebo větší nemovitost se nepostaví v jedné generaci. A nedává vůbec žádný smysl postihovat ty, kteří budují něco pro své děti a vnuky.

LF
LF
25. 8. 2015 19:06

Magnus Maximus napsal
dědice velkých společností jako je třeba u nás Agrofert

Ano, dědická daň někde nad 100 mega Kč by svůj smysl měla; drobné podnikání a rodiny nezničí. Ale i té by se šlo snadno vyhnout viz můj první příspěvek.

Irena
25. 8. 2015 19:14

Sio napsal No zjevně jak se Čechům sáhne na blahobyt … jak jsem už uváděl jinde. Ale mi to je jedno, já tolik neodkážu a nevidím důvod, proč děti, co se zasloužily jen tím, že se narodily v bohatší rodině by měly mít hned od začátku nesouměřitelné možnosti s těmi mými. Blahobyt? Kde to žijete Sio? Mám známého, který po vypořádání s bratrem, když nechtěl prodat barák v zaplivaných západních Čechách, protože ho postavil jeho otec. A představte si, že lidé mají k podobným domům také někdy citový vztah, když v něm vyrůstají, si i bez vaší dědické daně, která… Číst vice »

Magnus Maximus
Magnus Maximus
25. 8. 2015 19:16

Já měl na mysli dědit ano, ale jen do určité výše/hodnoty majetku, a to včetně peněz na účtu. Nad stanovenou hranicí by majetek a peníze automaticky šly po stát, který by pak v rámci nějakých pravidel třeba opět toto nabízel k prodeji. Jednak by se radikálním způsobem snížila sociální nerovnoměrnost ve společnosti a dále by lidi nehromadili majetek ad absurdum. Jsou jedinci, kteří by nejraději vlastnili celou planetu. Hromadí majetek pro majetek a přitom do hrobu si to nikdo nevezme. Celkově omezení dědictví by přispělo k zkvalitnění života celé populace.

Tereza
Tereza
25. 8. 2015 19:22

Přiznám se, že ze svého okolí neznám rodinu, která by vlastnila dům nad 5,5 mil. a žily tam tři generace. Naopak děti studují většinou na elitních školách a domy zůstávají po jejich odchodu- pracují mimo republiku- prázdné ( mám konkrétně dva takové sousedy). Pokud by daň byla nastavena u nemovitostí progresivně, třeba 5% z částky na 5 milionů do 7,5 mil., ze zbývající hodnoty nad 7,5 milionů 6% atd.., nevidím to jako katastrofu. Obzvlášť , je-li dědiců více. Co se týká bank, že by vydělaly na hypotékách, kterou by si museli vzít dědicové – to je další kapitola. Až budou… Číst vice »

LF
LF
25. 8. 2015 19:22

Magnus Maximus napsal
Nad stanovenou hranicí by majetek a peníze automaticky šly po stát

Jak jsem psal výše, to lze obejít darováním nebo standardním prodejem podílu ještě za života bohatého nebožtíka a proto by bylo takové řešení nefunkční.

Irena
25. 8. 2015 19:23

Ostatně v této souvislosti mě napadá, že v Číně je tedy ideální systém, když si lidé bydlení nekupují, ale za kupní cenu pronajímají bydlení asi na 75 let, stejně tak je to s koupí podnikových prostor a pozemků, pokud vím.

LF
LF
25. 8. 2015 19:28

Tereza napsal
Až budou banky donuceny mít všechny úvěry kryté 100% rezervami

Pokud by toto nastalo, rozroste se dnešní „neoficiální“ systém mikropůjček do mnohem většího měřítka a v podstatě oficiální bankovní strukturu nahradí, protože ta se stane zcela neschopná zhodnocovat vklady (dělala by defacto totéž co mikropůjčky ale s mnohem vyššími náklady na scoring, krytí rizika, budovy, …). Zdraží se běžný bankovní provoz (běžné účty a transakce).

Otázka je, jestli by to nebylo dobře. :-)

Magnus Maximus
Magnus Maximus
25. 8. 2015 19:31

Irena napsal

Ostatně v této souvislosti mě napadá, že v Číně je tedy ideální systém, když si lidé bydlení nekupují, ale za kupní cenu pronajímají bydlení asi na 75 let, stejně tak je to s koupí podnikových prostor a pozemků, pokud vím.

Jo taky jeden ze způsobů. Nakonec všichni jsme jen dočasní uživatelé statků.

Sio
Sio
25. 8. 2015 19:51

LF napsal Jo. Typická levičácká vlastnost, vnutit ostatním své standardy. Jsou lidé, kteří v rodinné pospolitosti bydlí rádi a využívají toho, že kompaktnost široké rodiny je chrání před riziky lépe, než různá státní pojištění (na kterých se beztak hlavně přiživují příživníci, ale to je jiná kapitola). Možná právě proto nechápete, že rodinná firma, hospodářství nebo větší nemovitost se nepostaví v jedné generaci. A nedává vůbec žádný smysl postihovat ty, kteří budují něco pro své děti a vnuky. Typická podpásovka. Nevnucuji nikomu své standardy. Chci, aby tato společnost fungovala trochu líp, než se to děje teď. Pokud jste obhájcem toho, že… Číst vice »

Sio
Sio
25. 8. 2015 19:55

Irena napsal Blahobyt? Kde to žijete Sio? Mám známého, který po vypořádání s bratrem, když nechtěl prodat barák v zaplivaných západních Čechách, protože ho postavil jeho otec. A představte si, že lidé mají k podobným domům také někdy citový vztah, když v něm vyrůstají, si i bez vaší dědické daně, která by stejně dříve nebo později dopadla na všechny, tím si můžete být jist, nedělejte si iluze. Každé omezení se dá jednoduše změnit, když stát potřebuje platit své „dluhy“. Tedy si vzal půjčku a teď někde v zasraném Skotsku tahá bedny se smradlavými rybami, protože u nás není práce ze… Číst vice »

Sio
Sio
25. 8. 2015 19:59

LF napsal
Jak jsem psal výše, to lze obejít darováním nebo standardním prodejem podílu ještě za života bohatého nebožtíka a proto by bylo takové řešení nefunkční.

A já věřím, že by se to funkčním udělat klidně dalo. I darovací daň tu je a daň z prodeje nemovitosti rovněž. Kdyby se to týkalo nemovitostí nad 5 mil., drtivá většina voličů by asi byla pro.

Sio
Sio
25. 8. 2015 20:01

Irena napsal

Ostatně v této souvislosti mě napadá, že v Číně je tedy ideální systém, když si lidé bydlení nekupují, ale za kupní cenu pronajímají bydlení asi na 75 let, stejně tak je to s koupí podnikových prostor a pozemků, pokud vím.

No, proč 75 let. Prostě do smrti pronajímatele a jeho zákonné manželky.

Irena
25. 8. 2015 20:08

Magnus Maximus napsal Jo taky jeden ze způsobů. Nakonec všichni jsme jen dočasní uživatelé statků. No taky mě napadá, že dříve lidé považovali za normální být v pronájmu ve státních nebo podnikových bytech. Jenže to byla jiná situace. Tehdy věděli, že na ulici neskončí a práci vždy najdou. Ten „pronájem“ nestál tolik jako dnes povinné komunální poplatky. Teď se toho vlastního bydlení lidé drží jako klíště, jako takové té jistoty, že na ulici neskončí. Draze za to platí a je normální, že by toho své děti chtěli ušetřit. S takovými daněmi se dají dělat kouzla a nemusí jít o dědickou… Číst vice »

Irena
25. 8. 2015 20:11

Sio napsal
Hmm, chudáček. Je mi ho tak líto. Skutečně mě jeho city dojímají. Nezdědil 20 miliónů a tak musí makat ve Skotsku. Taky jsem nezdědil 20 miliónů, vy ano? To byste pak ani nemusela pracovat …
Je to jeho volba. Naštěstí nějakou má.

S vámi je ten problém Sio, že jste si nikdy opravdu nemáknul tak, jak jsou k tomu dnes mnozí přinuceni. Dál se unášejte svou pracovitostí a schopnostmi a vysmívejte se těm, co takové štěstí neměli.

Sasin
Sasin
25. 8. 2015 20:13

Tereza

Gdyž odejde žít pro jinou společnost, národ, ať mu tam dají podíl. Tady už to nemá v tom případku smysl. Heh

Sasin
Sasin
25. 8. 2015 20:14

Jo ještě bych tu diferenciaci pro Terezu zpřísnil. Muheeeeee

Alena
Alena
25. 8. 2015 20:23

Jaké heslo nám zanechali fráterníci? Co bylo ukradeno, to musí být vráceno. Čeští občané měli v době socialismu nízké mzdy, ale neustále se budovalo a vytvářeli nezanedbatelné hodnoty. Po roce 89 se prohlásilo, že státní majetek je neefektivní, a tak se zprivatizoval. Je to do nebe volající nespravedlnost, která by se měla vyčíslit v dnešních cenách a občanům vrátit formou vyššího zdanění nejbohatších, vyvlastněním, či jinou vhodnou formou. Nejprve je ovšem zapotřebí zabránit úniku daní. Na nejbohatší totiž pamatovala novela občanského zákoníku, která ustanovila institut „svěřenských fondů“, kde vůbec není známa vlastnická struktura, podařilo se ji utajit. Je to samozřejmě… Číst vice »

ducatista
ducatista
25. 8. 2015 20:26

Sio: i vy jste žil a budete žít z plodů práce druhých, tak to prostě je. A pokud někdo zdědí nemovitost či větší sumu peněz, automaticky to neznamená, že se stává rentiérem. Dál může pracovat a být společnosti prospěšný. Proč ho trestat?

cnemo
25. 8. 2015 20:32

Dědická daň na drobné 5 e6 Kč je fakt nesmysl. Tedy má-li posloužit účelu, v článku deklarovanému, odstranění nesouměřitelných rozdílů. Zde navržená hranice nějakých 40 e6 € už je sice lepší, ale skutečná nesouměřitelnost leží ještě dál.

Nicméně si myslím, že dědická daň není nejlepším prostředkem. Raději než odebírat majetek bych přivítal opravdu progresívní zdanění příjmů/zisků. Toto je daleko méně bolestné a morálnější, než když máte státu odlomit domu, který postavil Váš otec. Jako obrana proti nesouměřitelnosti ideální.

ducatista
ducatista
25. 8. 2015 20:34

Tereza napsal
Co se týká podniků, zejména rodinných, tam musí být nastavena diferenciace tak, aby podnik mohl fungovat. Ale dědicové, kteří v podniku nepracují, by neměli mít nárok automaticky na bezpracný zisk. Podnik by neměl řídit po středověkém vzoru „prvorozený“, nýbrž nejschopnější manažer.

Takže o tom, kdo bude řídit rodinnou firmu nebude rozhodovat majitel, ale státní ouřada, který vybere toho „nejschopnějšího“ manažera?

Alena
Alena
25. 8. 2015 20:40

ještě podotýkám, že nejbohatší jsou nadnárodní firmy, které mají pobočky po celém světě tak, aby danily v daňových rájích a v zemích kde jsou daně vyšší, přesunuly své náklady.
Za těchto podmínek dohadovat se o daních pro české občany je nesmyslné. Buď se daňové ráje vymýtí v celé EU, nebo se firmy se zahraniční účastí ze země vypráskají

Sasin
Sasin
25. 8. 2015 22:21

Existence půjčky, pojištění ani lichvu neplatí. Dycky jde o dary. Buď jsou nebo nejsou. Všechno ostatní je systémová diktatura, otroctví a nactiutrhačství. Jen 4 věty o hodnotách.

PPK
PPK
25. 8. 2015 22:38

Co je to daň? V ideálním demokratickém státě dobrovolná finanční dávka všech, kteří v tom státě žijí, protože ten stát mít chtějí. Stát demokratický ani ideální ale nikde na světě není a tak se to vždycky řeší jen mocensko legislativně. K čemu by ta dávka měla být? Měla by být na financování provozu státu a na rozumné odměny těm, kteří jej jako své poslání ve veřejné službě poctivě spravují, brání proti vetřelcům a zajišťují v něm spravedlnost, bezpečí a životní jistoty pro občany – a zejména – cítí a ctí v tom svou vlastní zodpovědnost, že to dělají dobře. A… Číst vice »

Sio
Sio
25. 8. 2015 23:33

Irena napsal
S vámi je ten problém Sio, že jste si nikdy opravdu nemáknul tak, jak jsou k tomu dnes mnozí přinuceni. Dál se unášejte svou pracovitostí a schopnostmi a vysmívejte se těm, co takové štěstí neměli.

Ireno, to bych od vás nečekal. A jak to můžete, prosím pěkně vědět? A jak to souvisí s dědickou daní?

Sio
Sio
25. 8. 2015 23:41

ducatista napsal Sio: i vy jste žil a budete žít z plodů práce druhých, tak to prostě je. A pokud někdo zdědí nemovitost či větší sumu peněz, automaticky to neznamená, že se stává rentiérem. Dál může pracovat a být společnosti prospěšný. Proč ho trestat? Krásný neoliberální argument. Jako trestání za úspěch v tom, že někdo něco zdědil? Ještě jste zapomněl dodat, že to těm lidem závidím, aby to bylo pohromadě. Týká se vás to osobně? Pak bych to pochopil. Pro vaši informaci, také spoluvlastním nemovitosti, ale o tom to není. Nevím, jak jste to myslel s tím žitím z plodů… Číst vice »

Sio
Sio
25. 8. 2015 23:43

Irena napsal
S vámi je ten problém Sio, že jste si nikdy opravdu nemáknul tak, jak jsou k tomu dnes mnozí přinuceni. Dál se unášejte svou pracovitostí a schopnostmi a vysmívejte se těm, co takové štěstí neměli.

Myslíte to štěstí, že jsou schopní a pracovití, že neměli, ale to štěstí, že zdědili nebo mají majetek 5 mega ano?

Sio
Sio
25. 8. 2015 23:56

cnemo napsal Dědická daň na drobné 5 e6 Kč je fakt nesmysl. Tedy má-li posloužit účelu, v článku deklarovanému, odstranění nesouměřitelných rozdílů. Zde navržená hranice nějakých 40 e6 € už je sice lepší, ale skutečná nesouměřitelnost leží ještě dál. Nicméně si myslím, že dědická daň není nejlepším prostředkem. Raději než odebírat majetek bych přivítal opravdu progresívní zdanění příjmů/zisků. Toto je daleko méně bolestné a morálnější, než když máte státu odlomit domu, který postavil Váš otec. Jako obrana proti nesouměřitelnosti ideální. @cnemo: netvařte se, že nevíte, že příjmy jsou věc jedna a majetek druhá. Pokud chcete odstranit nesouměřitelnost, musíte jít po… Číst vice »

Sio
Sio
26. 8. 2015 0:06

PPK: Ponechat osobní majetek 200 000 € smysl má. Pokud se vlastníkům přistřihnou křídla takovým daněním, vyloučí se neúměrná akumulace majetku, peníze se budou více točit, což pozbedne ekonomiku. V podstatě to znemožní spekulace na burze a bankovní čachry. Bude to ještě vůbec kapitalismus?
Ostatní odpůrci daně z drahých nemovitostí: Žádný strach, jen tak brzy k tomu nedojde. Nebude se zvyšovat daň z nemovitostí NAD 200000 €, to jsem si jist. Naše věrchuška naopak zdaní majetky DO 200 000 € a tím jsem si jist. Takto proběhne skutečné ožebračení střední třídy.

PPK
PPK
26. 8. 2015 2:18

Sio napsal @@@PPK: Ponechat osobní majetek 200 000 € smysl má. Pokud se vlastníkům přistřihnou křídla takovým daněním, vyloučí se neúměrná akumulace majetku, peníze se budou více točit, což pozbedne ekonomiku. V podstatě to znemožní spekulace na burze a bankovní čachry. Bude to ještě vůbec kapitalismus? @@@ Ostatní odpůrci daně z drahých nemovitostí: Žádný strach, jen tak brzy k tomu nedojde. Nebude se zvyšovat daň z nemovitostí NAD 200000 €, to jsem si jist. Naše věrchuška naopak zdaní majetky DO 200 000 € a tím jsem si jist. Takto proběhne skutečné ožebračení střední třídy. Sio sorry, nepochopil jste prosím, co… Číst vice »

ducatista
ducatista
26. 8. 2015 5:06

Sio napsal Krásný neoliberální argument. Jako trestání za úspěch v tom, že někdo něco zdědil? Ještě jste zapomněl dodat, že to těm lidem závidím, aby to bylo pohromadě. Týká se vás to osobně? Pak bych to pochopil. Pro vaši informaci, také spoluvlastním nemovitosti, ale o tom to není. Nevím, jak jste to myslel s tím žitím z plodů práce jiných. Raději se na to ani nebudu ptát. Copak, ohrožuje vás nějak daň z pětimegové nemovitosti? V takovém případě bych to chápal, zvláště pokud jste si na to poctivě vydělal, jinak ne. Uberte páru a zanechejte osobních ataků, diskusi to jedině… Číst vice »

Irena
26. 8. 2015 6:13

Sio napsal Myslíte to štěstí, že jsou schopní a pracovití, že neměli, ale to štěstí, že zdědili nebo mají majetek 5 mega ano? „Hmm, chudáček. Je mi ho tak líto. Skutečně mě jeho city dojímají. Nezdědil 20 miliónů a tak musí makat ve Skotsku. Taky jsem nezdědil 20 miliónů, vy ano? To byste pak ani nemusela pracovat … Je to jeho volba. Naštěstí nějakou má.“ Ne myslím tím, že skončili ve fabrikách u pásů, kde s nimi zacházejí jako s hadrem, nebo v zahraničí na podřadné práci za minimální výplatu, aby si pořídili takový nadstandard jako je vlastní bydlení. Navíc… Číst vice »

lomikel
lomikel
26. 8. 2015 7:01

hezka diskuse :)
takto postavena dan, predevsim suma od ktere je navrhovana neprinese levici zadnou vysssi podporu. v soucasne dobe je zcela nepruchodna v parlamentu, tazke asi byla navrzena jako agitacne/propagacni prvek. z tohoto pohledu imho dost blbe.

Souhlasim s PPK v jeho kritice konceptu.

opet musim bohuzel konstatovat ze levice se si skrze sve ideove kadry muze za nepochopeni sama.

Irena
26. 8. 2015 7:04

Sio napsal
No, proč 75 let. Prostě do smrti pronajímatele a jeho zákonné manželky.

Asi se nepředpokládá, že by pronajímatelem mohla být manželka. A co když se ožení s dvacítkou než zaklepe bačkorama? To bude také zákonná manželka.

humbru
humbru
26. 8. 2015 7:13

Mám zato, že tímto způsoben zlikvidovali Angličani neproduktivní šlechtu pořádající hony na lišku. Postupně. Má někdo podrobnější informace? Obecně daně z majetku v UK jsou řádově vyšší než u nás.

Alena
Alena
26. 8. 2015 8:17

humbru napsal Mám zato, že tímto způsoben zlikvidovali Angličani neproduktivní šlechtu pořádající hony na lišku. Postupně. Má někdo podrobnější informace? Obecně daně z majetku v UK jsou řádově vyšší než u nás. v Anglii je daň dědická nad stanovenou výši 40 % http://www.finance.cz/dane-a-mzda/dane-v-cr-a-v-eu/dane-v-eu/dane-ve-velke-britanii/ u nás je daň dědická od roku 2014 zrušena a začleněna do daně z příjmu. Dědění mezi příbuznými je osvobozeno. Totéž je v Rakousku od roku 2008. V Německu je zohledněno příbuzenství, a daň je odstupňována http://dumfinanci.cz/clanky/4630-jak-je-v-ostatnich-vyspelych-zemich/ Pan lomikel má v něčem pravdu. Levicové cítění a levice v pravém slova smyslu u nás neexistuje. Vždyť pravice veškerou… Číst vice »