Slet černých labutí

Možná už pět let varuji outsidery před hrozícím kolapsem globální ekonomiky a totální rekonstrukcí světa v duchu atlantických (chazarských) představ o Novém světovém řádu majitelů-tvůrců peněz-měn. K pobavení všech Nevěřících. Tedy těch věřících v systém a jeho certifikované a dobře oceněné huby, jejichž jediným úkolem je udržovat pitomce v nevědomosti, odvádět pozornost od změn a událostí podstatných, lhát, podvádět a vytvářet fiktivní obraz skutečnosti, udržovat v masách klid i v situaci, kdy se nehroutí jen finance, nebo mezinárodní právo – ale celá západní civilizace.

By conquest or consent

Elity západního světa se po léta (už od 70. let minulého století) netají tím, že světový řád projde planetou otřásající transformací, slovy Jamese Warburga podmaněním se nebo, v horším případě, násilím (by conquest or consent). A hlavním nástrojem tohoto skoro půlstoletí systematicky realizovaného plánu se staly FIAT peníze, monetární politika, uměle vytvořená předluženost, multikulturalismus, vláda korupce, vydíraní, „strach z (elitami nadefinovaných) barbarů“, vláda internacionalistických, systémem preferovaných minorit národním majoritám, rozklad a likvidace národního státu, spravedlnost nahrazená trockisticky třídním právem a přenos moci ze státu na nadnárodní struktury v žoldu globálních oligarchů. Ničím neregulovaná zlodějina systémově nepostižitelných, stojícím nad zákonem, má, kromě obohacení, na vyšší úrovni myšlení, za cíl zničení důvěry světové ulice v jedinou instituci, schopnou vytvořit bariéru mezi absolutní fašistickou mocí těch, co vlastní skoro všechno, a těch, co nevlastní skoro nic (nevlastní již ani vlastní úspory v bankách), ale ještě to neví, neboť to překračuje meze jejich chápání a informovanosti o „reálném“ světě, tom světě za mediální oponou kontrolovanou šesti bohem preferovanými rodinami.

Ještě nikdy v historii nebylo lidstvo tak připraveno na „podmanění se – transformaci na dluhové otroky“ v zájmu osobního pohodlí, bezpečnosti a prodloužení etapy života ve vlastních či adoptovaných systémových iluzí. Ještě nikdy v historii lidským bytostem tolik nevládly nominálně bezcenné poukázky jako bankovky, dluhopisy, pojistky – všechno jednotky dluhu, sliby podvodníků. Ještě nikdy nebyla planeta zalidněna bytostmi, které tolik žijí konzumem a dneškem, a tak málo myslí na budoucnost vlastních potomků, komunity, národa či společnosti, ve které žijí. Ještě nikdy nebylo obyvatelstvo tolik zdebilizované jednostrannou, neobjektivní propagandou Systému, zahrnované lží, desinformacemi, falešnými statistikami. Ještě nikdy na druhé straně nebylo tolik zamlčováno to, co společnost pro své odpovědné a správné rozhodování o vlastní budoucnosti potřebuje. Už dávno nebylo obyvatelstvo Evropy hnáno masmédii do války jako teď. Proti anti-systémovým potížistům Impéria FIAT peněz a nepřátelům Velkého Izraele – Rusku, Číně a celému Střednímu Východu. Vládu majitelů US dolaru, zdanění celého světa prostřednictvím statutu světové měny a nadiktovaných směnných kurzů (min. 30 %), pokračování této éry monopolní vlády úžery na vyšší úrovni nelze už zajistit jinak než globální válkou a hlavně Evropou, Afrikou a Asií v chaosu. Poslední vlna islámské imigrace je jen kamínkem v mozaice tohoto dlouho plánovaného a realizovaného chaosu. Chaosu, jehož nárůstu nikdo z elit nečelí, naopak ho iniciativně propaguje a šíří.

V čím zájmu, v zájmu čeho? Inu v zájmu atlantického Nového světového pořádku (NWO). Nejde to po dobrém, musí to jít po zlém. Ty samé FIAT peníze tvořené z prdů majitelů Federal Reserve, ty samé peníze, kryté jen stupidní vírou v poctivost prokazatelných a opakovaně usvědčených podvodníků, ty samé peníze, vysávané z celého světa prostřednictvím monopolu na tvorbu měn, ty samé peníze financují a gradují globální chaos – tu sponzorují barevné revoluce, tu bombardují nepřizpůsobivé („rogue“) státy, tu iniciují občanské války, tu vypustí z věznic kriminální a teroristické elementy, organizují plavby do Evropy a humanisticky apelují na společnosti, co si nevědí rady (vědí, ale záměrně nekonají) s vlastními nepřizpůsobivými, aby přijaly vlnu imigrace, která již nyní rozkládá zevnitř Západ a nikdy nebude dělat nic jiného. Evropo, nechtěla jsi bojovat za Velký Izrael na Středním Východě, budeš s ním bojovat, a to se zbraní v ruce, doma. Inu, když jsme tak hloupí a neakceschopní, dozvíme se od organizátorů, realizátorů a producentů pořád to samé: „My nic, my Oistrach, sami si za to můžete. Nechali jste nás vládnout. Demokraticky jste si nás zvolili. Kašlali jste na politiku a v hospodě se svobodnými nestanete. Věřili jste nám, že prosazujeme vaše zájmy. Neprotivili jste se. Neste důsledky. Nás se Vaše utrpení netýká, my jsme loajální jen k mamonu a vlastní mafii. My už jiní nebudeme, nemáme sebekontrolu a odmítáme odpovědnost za hloupé a neprivilegované. A vy jste to měli vědět.

Celá ta cesta od Bretton Woodu přes Nixonův zlatý bankrot a defraudaci, financializaci, tedy vládu nadnárodních bank světu a reálné ekonomice až k chaosu je vydlážděná dluhem, lichvou, podvody, nestíhanou kriminalitou bílých límečků, machinacemi oligarchů a korupcí a zradou zájmů politiků a vrcholových manažerů, kteří prodali vlastní integritu a společenskou odpovědnost za privilegia a bakšiše.

Kořeny dnešního korporátního fašismu

Svět by se nikdy nemohl dostat do stávající situace, kdyby finanční elity nepřizpůsobovaly fungování nejen státu, ale i pravidel tržní ekonomiky vlastním fašistickým zájmům, zájmům absolutní monopolní hospodářsko-politické moci. K tomu vytvořily systém, který umožňuje dosazovat do řízení firem i státu morální zmetky bez jakýchkoliv profesionálních schopností, jejichž hlavními devizami je zkorumpovatelnost, bezohlednost, loajalita skutečným zaměstnavatelům až za hrob, schopnost jakékoli prasárny, podvodu, lhaní a kriminálního jednání. Na co také profesionálové, čestní lidé s vlastním tvůrčím mozkem, když cílem je chaos? Na co akceschopní lidé, když cílem není řešení problémů, které nese život? Chaos záměrně tvoří ti, co se již vidí v rolích Mojžíšů, spasitelů a majitelů Nového světového pořádku. To ti neakceschopní a zkorumpovaní jednou rukou deformují a ničí ověřené a fungující, a současně tvoří (s hubou plnou demokracie a lidských práv) nefunkční zmetky prosazující stále větší rozevírání nůžek mezi ulicí a tím superbohatým zlomkem procenta elit nad zákonem. Nenažranost, jak známo, nemá konce. Nenažranost ale nemá ani mozek a pud sebezáchovy. A u nás se to netýká jen vládnoucí mafie od Zdi nářků, ale i dominantních církví, Satanovy synagogy. Ta nenažranost jednoznačně plyne z pocitu beztrestnosti, z pohrdání nevšehoschopnými, blbci, co žerou jejich propagandu, nechávají se podvádět, okrádat a bez ceknutí platí to, o co si parazit řekne. A že si už dlouho říká o víc, než je ulicí akceptovatelné a tržně odpovědné. Říká se tomu maximalizace zisku za každou cenu, na úkor kohokoliv, kdo se nechá.

Přestože se spoustě lidí zdá, že za krizí Západu je neschopnost a neochota řešit vlastní ekonomické, sociální a společenské problémy, pravdou je, že Západ právě prochází stejnou zkouškou, jakou prošel SSSR po nástupu Roggenfelderova bohem vyvoleného pacholka a trockistického vrahouna vystupujícím pod pseudonymem Chruščov. 50. až 80. léta stagnace a postupného poklesu rozvoje SSSR odpovídají svým charakterem 70. až 80. létům za Západě, s tím rozdílem, že interní parazit SSSR neměl právo ani možnost prodlužovat svůj životní cyklus na dluh. Jinak centralizace moci v rukou pár vyvolených parchantů a z pohledu ulice zrádců probíhala stejně. Gorbačevovským ekvivalentem byl v USA Jimmy Carter, užitečný a úslužný venkovský balík se scestnými představami o státu, který nominálně koučoval. Jelzmanova sovětská kariéra (až do nástupu Putina) byla velmi úspěšným útokem pánů peněz na suverenitu a částečně neúspěšným útokem na územní celistvost SSSR. Proč? Rusko se nedezintegrovalo ani pod vládou bohem vyvolených oligarchů. Plán na změnu Ruska na surovinovou kolonii totiž narazil nejen na něco, čemu se říká ruská kultura či vazební prvky ruské civilizace, ale i na nenažranost vlastních oligarchů se dvěma pasy, kteří se po nabytí zázračných majetků v „privatizaci“ odmítali stát jen správci cizího koloniálního pašalíku. Jejich firmy potřebovaly velký společný trh a ochranu silného státu (v jejich žoldu).

Poslední vládou, která neměla jelzmanovský program rozkladu a desintegrace, byla, pro někoho možná paradoxně, první Reaganova vláda. Ta vláda „hvězdných válek“ a v historii USA bezprecedentního zadlužování (zvýšila dluh na osminásobek dluhů naakumulovaných za všech předcházejících US prezidentur). Ta, které západní propaganda přiznává „uzbrojení“ SSSR. Nikde se ale nedočtete, že Sovětský svaz podlehl především interní zradě elit, manipulacemi cenami ropných produktů a potravin a gigantickému americkému dluhu, možnému jen díky vlastnictví světové měny, které přenášelo „náklady uzbrojení“ na celý zbytek světa. „Hvězdné války“ byl jeden z největších podvodů všech dob. A sovětské elity to věděly. Stejně tak jako Reagan, použily tohoto mediálního bubáka stejně mediální Studené války, pod pláštíkem obranyschopnosti státu a zřízení, k masivním investicím do vývoje a ověřování nových technologií a materiálů (a to převážně s civilním, nevojenským uplatněním), ze kterého reálná US ekonomika těžila cca 20 let. Reagan použil „peníze pro vojáky“ na rekonstrukci a modernizaci celých výrobních odvětví, např. hutnictví a elektrotechniky. Přes obrovský dluh se díky rychlé komercionalizaci výsledků výzkumu v USA tyto investice do značné míry vrátily. Podstatnou informací je, že Reagan poslední investoval do budoucnosti a jeho kompletně židovská vláda jako poslední nepreferovala zájmy Wall Streetu, ale zájmy reálné, výrobní ekonomiky Spojených států. SSSR v rozporu s tím hromadil válečný hardware, neinvestoval do rozvoje vlastní průmyslové kapacity a soběstačnosti a fenomenální výsledky vojenského výzkumu jsou plně využívány s až třicetiletým zpožděním a s mírou sovětské komercionalizace (téměř nulovou).

Jiří Křoví Starší, ze staré fašizující rodiny čile obchodující až do roku 1941 s Hitlerem, byl odvarem vlády Nancy Reaganové (ta byla prezidentkou de facto) a Lawrence Eagleburgera. Tvářil se, že dokončuje „Reaganovu revoluci“, ve skutečnosti se stal prvním v řadě nedůstojných poskoků olejářského a finančního průmyslu a jimi kontrolovaného vojensko-průmyslového komplexu. Neměl talent ani odvahu k systémovým změnám, a tak jeho přínosem bylo, že kromě kšeftů olejářům a zbrojařům a radosti, kterou způsobil režimům v Izraeli a Íránu útokem na Irák, nic moc neudělal.

To fešák Clinton, voděný Hitlary, to byl jiný kanón. Otevřel dveře do Bílého domu korporátní elitě Wall Streetu – chlapcům od Goldmana Sachse a J.P. Morgana – nechal je dělat, co chtěli  (financializaci USA), a proto mu prošla nejen kouřící Monika, ale i albánské kšefty na zakázku v Jugošce. Bill vstoupí do historie jako prezident, který zničil průmyslovou mocnost a z Američanů nadělal otroky dluhu a vlastní omezenosti. Jím počíná jelzmanovská éra degradace, parazitického rozkladu aktuální strojovny Impéria a konce teritoriální integrity Spojených států. Za něj (přesněji za jeho manželky) přestaly být USA suverénem majícím vlastní národní zájmy, za něj končí odpovědná politika, respekt k mezinárodnímu právu, rozvoj reálné ekonomiky. Relativně odpovědná fiskální politika jeho vlády na tom, že podřídil zájmy USA zájmům cizinců – starých bankéřských rodin domicilovaných v Evropě, těch co jim patří Federal Reserve a všechny systémově chráněné superbanky nejen v USA, nic nemění. Tím Spojené státy, v jejich nevědomosti, vrátil do koloniálního statutu Nového světa, až před George Washingtona.

Jelzmanovská éra právě vrcholí. USA už chybí jen poslední krok na cestě do 3. světa a k dezintegraci. Tím krokem je ztráta důvěry a ztráta imperiálního privilegia pod názvem US Dolar jako světová měna. Proto se jeho majitelé neštítí ničeho, aby svoje privilegium udrželi co nejdéle. Globální prediktor a jeho atlantická verze Nového světového pořádku však má vyšší prioritu než zájmy odpovědných vedoucích americké strojovny. Spojené státy, byť jako totálně ovládaná kolonie pánů peněz, jsou stále národním státem. A ten je v plánech předurčen k totální likvidaci, bez výjimek. Aby mohla hrstka vyvolených vládnout světu, musí dojít k destrukci, dlužnímu otroctví všech, totální pulverizaci, rozptýlení jakýchkoli struktur, společenských vazeb, ochrany před absolutní vládou peněz, jinak totiž nemůže fungovat obrana před sdílenými kolektivními zájmy stojícími na druhé straně barikády mezi tím zlomkem procenta bohem preferovaných a těmi cca 7 miliardami dlužních otroků bez nároků a reálných lidských práv.

Chaos za dveřmi

Člověk nejenže od pádu Římské říše nezažil větší systémovou krizi lidstva, člověk nemá žádné nové nástroje ani ideje, jak reálně existující akumulaci problémů řešit. Všechny ty nástroje a ničím nekryté peníze, přiznané předlužení i (nemedializovanou) dluhovou derivátovou bombu zvíci 1 500 bilionů USD – tedy až osmnáctinásobek HDP světové ekonomiky – nebyly schopny od Lehmanovy mafiální popravy vyřešit pokles výkonu reálných ekonomik Západu. Ta americká klesá po 12 let o 2 až 6 % ročně. Zapomeňte na politicky korektní statistiky. Nově vytvářený dluh je téměř plně konzumován bankami na přežití, likvidita klesá, tak jak nově vytvořené peníze stačí jen na splácení dluhů, reálná ekonomika je v podstatě odříznutá od financování. Ziskové marže i velkých společností jako je Wall Mart se limitně blíží k nule. „Shale Oil“ revoluce je finančně na prkně v márnici. Investiční bubliny v tolika sektorech ekonomiky, že je nelze spočítat. A největší bublina ze všech – bublina státních dluhopisů – jen jen prasknout.

Jen manipulované burzy – od komoditních po akciové, prezentované jako barometr zdraví ekonomiky – jsou na historicky nevyšší úrovni. Co bychom, ale chtěli od světa, který handluje s papíry, sliby a chimérami. To, jestli si bude ulice mít čím utřít zadek, ho nezajímá.

A proto naposled říkám, je to tady. Tradiční sezóna finančních tajfunů (září, říjen) je za dveřmi. Tento rok uvidíme a zažijeme něco, co tu tisíc let nebylo – kompletní reset. Lehmana na steroidech. Totální chaos. Pohaslé bankomaty, zavřené dveře bank, rozvrat zásobování …a měnovou reformu, proti které bude ta Zápotockého v roce 1953 procházkou růžovým sadem. Pamatujte, Vaše peníze v bance, už od kyperského experimentu, nejsou Vaše peníze, ale investice nezajištěného investora (toho, co po bankrotu banky přijde v exekuci na řadu jako poslední). Na Kypru přišli někteří střadatelé až o 40 % svých úspor.

Vnímejte nedávnou řeckou zkušenost – až to ruchne – nedostanete se k penězům možná i celý měsíc, a nikoho nebude zajímat, zda máte peníze na potraviny, léky a další nutnosti. Držte doma hotovost na cca jeden měsíc, léky v zásobě a nějakou zásobu mouky, konzervovaných masných výrobků, pitné vody, hygienických prostředků se bude hodit též. Prvním sektorem, který se bude hroutit, je on-time zásobování Vašich potravinářských chrámů konzumu. Trochu paniky konzumních jednotek a do týdne či dvou může vypadat Váš oblíbený supermarket jako nejhorší sámoška za socíku. Zadarmo či na velmi nejistý dluh (kdo to přežije?) totiž nikdo ani nehrábne. A od státu nic nečekejte, nynější vládci nezvládají efektivně kodifikovat, řídit a pružně reagovat na vývoj ani za normálního stavu, natož za výjimečného stavu – systémového kolapsu. Sebemazanější mlácení hubou v situaci, kterou nikdo z nás žijících nikdy nezažil – ještě nikdy nic nevyřešilo.

I to patří ke svobodám, o kterých při řinčení klíči nikdo nehovořil, ale patří k věci. Když je malér, je to každý za sebe, a Pán Bůh za všechny. Ámen. Černé labutě přilétají… Život, na který jsme si zvykli, končí. Orwellovský svět přejde opět v potřebu pevné (oligarchické) ruky. Žluté hvězdy nahradí runy. Iluze nahradí hnusná realita. Velká část mas to nevydýchá.

21. srpna 2015

0 0 hlas
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
84 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
hudryper
hudryper
25. 8. 2015 10:02

Pohled na výsledky obchodování burz celého světa v posledních 3 dnech a odborné výhledy všech známých prognostiků dávají autorovi jednoznačně za pravdu. Nepříjemnou pravdu,nepřijatelnou,
nicméně nevyhnutelnou. Už v nejbližších dnech a týdnech si budeme muset začít zvykat na ztrátu
lecčeho,co až dosud bylo pro nás samozřejmostí. Bylo by poučné najít si svědectví našeho krajana
žijícího v Argentině v létech rozpadu státu a společnosti pod dohledem MMF. Někde na webu se
to snad ještě najde. Ano, změny přicházejí…

leoš
leoš
25. 8. 2015 11:11

Perfektně napsaný článek.Věžák je spolehlivý jako vždy.Škoda jen,že mu v dubnu nevyšla předpověd´,že Čína zkopne USA ze stoličky u barového pultu vyvolených.

merlin
merlin
25. 8. 2015 11:34
fajt
fajt
25. 8. 2015 11:36

ano, nekompromisně napsáno, řekl bych, že konečná realita bude skutečně biblická – přeposílám, i když chápu, že lid konzumní to mine o koňské délky, no ale můžou se najít i vnímaví jedinci, kteří svou mozkovnu ještě nedali zcela do lichvářského frcu. ..)

Aleš
Aleš
25. 8. 2015 11:43

leoš: Jestli aspoň trochu chápu danou situaci, Čína USA nakopat nemohla, protože to by byl spouštěč Války.

Dana
Dana
25. 8. 2015 12:11

Myslite, ze uz je na case, abych si koupila od farmare ty dve kuzlatka co mi nabizi, aby mi z nich na podzim vyrostly vemenate kozy ? Kozi mleko je zdrave…. :-)

Alena
Alena
25. 8. 2015 12:22

Dana napsal

Myslite, ze uz je na case, abych si koupila od farmarety dve kuzlatka co mi nabizi,aby mi z nich na podzim vyrostly vemenate kozy ? Kozi mleko je zdrave….

určitě, ale výměnný obchod bude zapotřebí

orinoko
orinoko
25. 8. 2015 13:17

Clanek by se klidne mohl jmenovat uplne stejne , ale presto s drobnou obmenou.
Sled cernych labuti.

merlin
merlin
25. 8. 2015 13:21

Jsem si to přečetla ještě jednou pomalu. Jasně, problém už je dlouhodobější a dá se myslím shrnout do věty, že soukromé vlastnictví je v současnosti zcela zamlžené novou formou vlastnactví a to korporativního. A tak nikdo neví, komu co patří a co je čí, přičemž nadnárodní korporace přebraly role státu. A fondy hmotných rezerv nás fakt nevytrhnou, jak se ukazuje. Symbolické prametry nebo filosofie, paradigma / či jak to nazvat/, o které by se společnost mohla opřít a které jsou důležité a mohly by nás udržet, nejsou, jsou v čudu. Určité z nich zde reprezentuje kupř. ray – já se… Číst vice »

peter.
25. 8. 2015 13:32

Takto plesnutá pravda rovno medzi oči je nepríjemná.Ale čo s tým,keď nedokážem nájsť nič,čo by ju aspoň zjemnilo.
Dobrý článok!

Sasin
Sasin
25. 8. 2015 13:37

Všechny vlády nutí normální lidi aby žili pro výrobu nebo pro vrchnost. AV tom je ten potíž. Dříve lidi žili pro rodinu a pak pro národ a to je pro otrokářské a diktátorské režimy, ovládající další diktátorské režimy čára přez rozpočty. Hádat se ideologicky vykonstruovanými termíny diktátroské filoZofie je v období tloustnutí bezpředmětné a v období zabíjaček už v celku zbytečné. Jsou tady i takoví borci, kteří ještě dnes ideologicky hodnotí v jaké fázi se zrovna nacházíme. Každý člen národa musí dostat podíl na půdě a rozpočtu aby o tom mohl spolurozhodovat selským rozumem písemně. Peníze jako součást hry se… Číst vice »

orinoko
orinoko
25. 8. 2015 13:41

Njn … the bill, please … jak rikame my cesti oblude – debil, prosim … Ves Krnuv Bill anebo Billuv Ves Krna? Hlavne, ze nam soudruh Lewinsky zahral v Redute na goldman Saxofon. Do teto chvile me to nenapadlo, ale najednou je otazka „na stole“. Ktery z tech dvou imbecilu byl vetsi debil a ktery vetsi ves? Bill se velmi povedl Emerice a nam se velmi povedl Vasek. Byl to blb. Ani nahodou Venu nenapadlo – nechod Vasku s pany na led. Na led vlezl, a uz z nej nikdy neslezl. Jeho svetova krasojizda za sebou nechala nezapomenutelnou stopu. Havel?… Číst vice »

mm
mm
25. 8. 2015 13:43

třeba mně napadlo, že bych svoje blbosti mohl tisknout na rýžové plátky, které by se daly po přečení sežrat. Jste sprostější než já, věžáku, a to mne nebaví. Pravdu máte až závěrem, nutno míti léky a žrádlo doma, protože stát má potravin jen na jeden den, říkal kdosi. Proto stát musí mít zábavu. Až nebude chléb, budou hry, říkával Pavel Dostál. Rusové ted pustili Vasiljevu, co jim se Serdukovem rozložila armádu, a to měla sedět ještě dva roky, dva měsíce a dvacet osm dní. Pěkná baba, mimochodem. No a nikoho už dnes nesere, že ruská centrální banka je na prd,… Číst vice »

fajt
fajt
25. 8. 2015 14:23

mm napsal https://www.youtube.com/watch?v=XI2SDYj9RR4 https://www.facebook.com/videoincredibilidelweb/videos/366202560225299/?pnref=story – tak pokud jde o muzic, tak raději preferuju tyhle ženštiny – a v té druhé poloze to taky není můj typ – bo jak říkává Bole Polívka – kurva je to. ..) no a dnešní Rusko většinově vedou ( a maj v packách ) progresívní oligarchové ( nesmí se taky zapomínat na Rotschilds a company poskoky, kteří jsou majetkově a vlivově taky dobře na matičce Rusi zakopáni – kde se na ně hrabe samotný Wehrmacht ), kteří si zvolili Putina jako nástroj a mediálního náčelníka pro svou práci a pro svůj lid, protože mužík vždycky… Číst vice »

peter.
25. 8. 2015 14:38

fajt napsal
pak budu zuřivě leštit kalacha,

Predpokladám,že v zime bude v ponuke aj na blšáku vo Veľkom Bereznom.Takých 200 éčiek počítam.

Sio
Sio
25. 8. 2015 14:41

Skvělý článek, nemám problém souhlasit. Snad jen jako vždy – Věžák tradičně podceňuje sílu protivníka. Bude to trvat déle, než dojde k restartu.
Fakt je ale ten, že se blíží.

fajt
fajt
25. 8. 2015 14:52

peter. napsal
Predpokladám,že v zime bude v ponuke aj na blšáku vo Veľkom Bereznom.Takých 200 éčiek počítam.

tak počítám, že na Haliči podobné železo seženete snadněji a rychleji ( nakonec i levněji ) než ekologické paradajky. ..)

http://www.imghosting.cz/images/36WP_20150824_016_1_.jpg – zatím si všeho užívám a čumím pánu bohu do oken, ale slet černých havranů je už cítit ve vzduchu…uvidíme, Peter, uvidíme. ..)

orinoko
orinoko
25. 8. 2015 15:25

Jak jsem skeptik, tak to nevidim tak pesimisticky. Hledim do budoucna s vervou a … nihilisticky.
Kousek oblohy modre a bicykl … jeste porad zvladnu.
Sardonicky kus si dopreji.
Nehodlam dnes byti zadny hektik … na faunu a kraj shlizim znacne rolnicky.
Karty nehraju … Cerneho Petra a sedmu kulovou neberu fatalisticky.
Za troskou vtipku se vydam na more … a to cyklicky. V dalavy se rozmachnu.
Jako Bergerac zvany Cyrano … si piva dousek … na kaminkach ohreji.
My Cesi mame korunu.
Ve vrave svetove svate tomu vsemu nasadime …
volsky chomout.

peter.
25. 8. 2015 15:26

fajt napsal no a dnešní Rusko většinově vedou ( a maj v packách ) progresívní oligarchové fajt : Súhlasím,len nevidím alternatívu.Ziuganovovi komunisti síce majú v programe obnovu ZSSR, opätovné znárodnenie nerastného bohatstva a veľkých podnikov,no sú málo úderní a na ich strane je necelých 20% národa.Bol tu ešte Udaľcovov „Ľavicový front“,ktorý mal slušný volebný potenciál,no ten bol zlikvidovaný.Všetky ostatné strany ,liberálne a bohvie aké ešte,ktoré sú zamerané proti Putinovi neznamenajú nič a slúžia len ako stafáž pre vytvorenie zdania demokracie.Pritom si treba uvedomiť,že nikto iný ako Rusko sa nemôže postaviť tomu o čom sa píše hore v článku.Uvidíme,či v Putinovi… Číst vice »

fajt
fajt
25. 8. 2015 15:49

peter. napsal
Uvidíme,či v Putinovi zvíťazí vôľa postaviť Rusko tam,kde historicky patrí t.j.na miesto svetovej veľmoci,alebo podľahne tlaku oligarchátu prepojeného na Rothschild family.

těžko říci, proč nechtějí současní ruští oligarchové pomocí Putina Rothschild mafii kopnout do koulí ( důvody by na to byly, bezpečnost světa šla u této společnosti vždycky bokem) – no asi mají nějaké společné ( hodně ošklivé ) tajemství, které je váže více než vlastní zájmy a vlastní identita ( tady jsou rusové naprosto bití a přesto drží basu a hřbet jako hluchý dveře ). ..)

peter.
25. 8. 2015 15:55

fajt napsal
důvody by na to byly

http://kprf.ru/party-live/cknews/145762.html

mm
mm
25. 8. 2015 15:57

fajt- nemyslím, že bych chtěl s madam diskutovat třeba o síle víry v Moskevském knížectví, spíše něco jiného. Bydlí v centru Moskvy, Moločnyj pereulok, kdyby Vás kroky zavedly….nepochybuji o tom, že byla, je a kdoví co bude. madamme Pompadour ruské oligarchické politiky….a ted si můžeme namlouvat, že přes prošoupané dýnko klobouku jsme my oligarchové ducha. Pokud máte již trochu starší informace z Moskvy, Američané zjistili, že Rusové historicky vlastní části bank, tvořících FED, takovou tu Warburgovu banku a podobně. A proto prý, podle Thierry Meyssana, muselo shořet archivně historicko knihovní pracoviště AV RF, které, jehož požár, je srovnatelný s požárem… Číst vice »

peter.
25. 8. 2015 16:32

možno toto niekto chápe resp.má pre to vysvetlenie.Ja to pochopiť neviem.Nie som stratég,politik ani diplomat.Tak nech to teda niekto skúsi vysvetliť.Prosím :
http://www.srspol.sk/clanek-zazemie-dodava-frontu-alebo-rusko-je-najvacsim-dodavatelom-motorovej-nafty-ukrajine-11340.html

Sio
Sio
25. 8. 2015 18:58

peter. napsal

možno toto niekto chápe resp.má pre to vysvetlenie.Ja to pochopiť neviem.Nie som stratég,politik ani diplomat.Tak nech to teda niekto skúsi vysvetliť.Prosím :
http://www.srspol.sk/clanek-zazemie-dodava-frontu-alebo-rusko-je-najvacsim-dodavatelom-motorovej-nafty-ukrajine-11340.html

Hmm, nedodávali by Rusové, dodával by někdo jiný. A pořád tu zůstává možnost v potřebný moment zaškrtit klapky. Ona náhradní infrastruktura se jen tak rychle nevybuduje. Letecký most na Ukrajinu by musel být krapet větší, než letecký most na Berlín… Takže – není to jeden z trumfů v ruských rukách?

fajt
fajt
25. 8. 2015 18:59

mm napsal mm před léty jsem byl obdarován takovým pánským bedekrem noční Moskvy, byly tady adresy lehkých dam, samozřejmě i z patřičným fotem, referencí a hodnocením, co bylo zajímavý, že se zde dotyčné dámy ( či jejich pasáci) chlubili, kdo všechno významný už jejich služeb využil, jak jsem tak koukal, tak státní správa a služba vlasti měla privilegia :-) požár knihovny ústavu vědeckých informací pro společenské vědy ruské akademie věd je dodnes obestřen tajemstvím, vím, že hned po uhašení, myslím, obvinili šéfa ústavu a pár jeho podřízených, ale pravdu o skutečném žháři a důvodech plamenů, které asi nevratně zničily velmi… Číst vice »

fajt
fajt
25. 8. 2015 19:04

peter. napsal
http://kprf.ru/party-live/cknews/145762.html

prostě ke zdi, tady jsem s Josifem Vissarionovičem za jedno. ..

mm
mm
25. 8. 2015 19:14

carská kancelář nikdy peníze za Aljašku neinkasovala, ruský diplomat, co tři roky čekal na proplacení údajně zmizel s milenkou v Karibiku —–tehdy ještě nemohl spadnout s Malaysia 37/- Ke všem svízelům v roce 1865 byl Lincoln zavražděn, možná proto, že si držel na území Severu své otroky, zatímco generál Konfederace Lee všechny své otroky propustil. Booth měl údajně černošské kořeny jako Dumas, ale jeho mrtvolu nechali při předváděčkách po amerických městech shnít, a vždy ji nahrazovali náhodně koupenou čerstvou mrtvolou od místního pohřebního ústavu. Pravda a láska v praxi, ale abyste ji viděl, musíte sedět na lavičce VH.

mm
mm
25. 8. 2015 19:21

Stan sem kdysi hodil odkazy na wisku, což známo ona Ukrajinka, co se obnažila před PS ČR aby tu mohla zůstat. Bedekr by mohl naskenovat jako placenou přílohu.

mm
mm
25. 8. 2015 19:26

mmamá Merkel, když už jsme u šéfky bordelů, určila na každého utečence patnáct tisíc euro ročně. Němečtí etnobyznysmani čekají, že tem milion Německo dosáhne, No není stovka černochů výnosnější než provozovna?

Magnus Maximus
Magnus Maximus
25. 8. 2015 19:29

Ten diplomat byl Stoeckl a měl české kořeny. V češtině Štekl.

fajt
fajt
25. 8. 2015 19:55

mm napsal carská kancelář nikdy peníze za Aljašku neinkasovala, ruský diplomat, co tři roky čekal na proplacení údajně zmizel s milenkou v Karibiku —–tehdy ještě nemohl spadnout s Malaysia 37/- Ke všem svízelům v roce 1865 byl Lincoln zavražděn, možná proto, že si držel na území Severu své otroky, zatímco generál Konfederace Lee všechny své otroky propustil. Booth měl údajně černošské kořeny jako Dumas, ale jeho mrtvolu nechali při předváděčkách po amerických městech shnít, a vždy ji nahrazovali náhodně koupenou čerstvou mrtvolou od místního pohřebního ústavu. Pravda a láska v praxi, ale abyste ji viděl, musíte sedět na lavičce VH.… Číst vice »

peter.
25. 8. 2015 19:57

Sio napsal
Takže – není to jeden z trumfů v ruských rukách?

Aký trumf pre Boha.Veď tie tanky a grady čo zabíjajú ľudí na Donbase poháňa nafta ktorú dodáva RF?!Podľa tejto logiky,by RF mohla chunte dodávať aj muníciu a techniku.Kto iný by dodával?Od všade je to na frontu ďalej ako z Ruska.To je ako keby Stalin dodával benzín Hitlerovi!!!

peter.
25. 8. 2015 20:05

peter. napsal
Aký trumf pre Boha.Veď tie tanky a grady čo zabíjajú ľudí na Donbase poháňa nafta ktorú dodáva RF?!Podľa tejto logiky,by RF mohla chunte dodávať aj muníciu a techniku.Kto iný by dodával?Od všade je to na frontu ďalej ako z Ruska.To je ako keby Stalin dodával benzín Hitlerovi!!!

http://regnum.ru/news/polit/1956762.html

mm
mm
25. 8. 2015 20:38

Stoeckel měl na pokladniční poukázce, treasury warrant, napsáno at sight, což značí na uviděnou, ihned.

Aleš
Aleš
25. 8. 2015 20:50

peter. napsal
Aký trumf pre Boha.Veď tie tanky a grady čo zabíjajú ľudí na Donbase poháňa nafta ktorú dodáva RF?!Podľa tejto logiky,by RF mohla chunte dodávať aj muníciu a techniku.Kto iný by dodával?Od všade je to na frontu ďalej ako z Ruska.To je ako keby Stalin dodával benzín Hitlerovi!!!

Není.

Alena
Alena
25. 8. 2015 20:55

peter. napsal

možno toto niekto chápe resp.má pre to vysvetlenie.Ja to pochopiť neviem.Nie som stratég,politik ani diplomat.Tak nech to teda niekto skúsi vysvetliť.Prosím :
http://www.srspol.sk/clanek-zazemie-dodava-frontu-alebo-rusko-je-najvacsim-dodavatelom-motorovej-nafty-ukrajine-11340.html

vysvětlení je jednoduché. V Rusku vládnou oligarchové a zisk je nade vše

fajt
fajt
25. 8. 2015 21:00

mm napsal

Stoeckel měl na pokladniční poukázce, treasury warrant, napsáno at sight, což značí na uviděnou, ihned.

defraudant a nebo jenom plnil carské pokyny – protože pokud byl prostý kriminálník, tak stále by nebyla naplněna základní podmínka kupní smlouvy – prodej by byl zmateční. ..)

Sio
Sio
26. 8. 2015 0:11

peter. napsal
Aký trumf pre Boha.Veď tie tanky a grady čo zabíjajú ľudí na Donbase poháňa nafta ktorú dodáva RF?!Podľa tejto logiky,by RF mohla chunte dodávať aj muníciu a techniku.Kto iný by dodával?Od všade je to na frontu ďalej ako z Ruska.To je ako keby Stalin dodával benzín Hitlerovi!!!

Hmm, zrejmě jste si to pořádně nepřečetl. Neprodali by Rusové, prodal by někdo jiný. Dávno by měli už Ukrajinci k tomu vypracovanou infrastrukturu. Z praktického hlediska je úplně jedno, odkud mají ukrové naftu. Hodně je jí z Běloruska a tomu ji také dodávají Rusové. Tak či tak, nechyběla by jim.

peter.
26. 8. 2015 5:21

Sio napsal
Tak či tak, nechyběla by jim

Ale nebola by to ruská nafta s pomocou ktorej Ukrajinci zabíjajú Rusov!

fajt
fajt
26. 8. 2015 5:41

http://cz.sputniknews.com/nazory/20150825/989660.html – ten Lavrov je neskutečný, a ruská politika taky. ..)

Aleš
Aleš
26. 8. 2015 5:54

peter: Touhle logikou by každý prodejce a výrobce automobilů, každý automechanik či prodavačka tabáku byli teroristy a vrahy. Přemýšlejte hlouběji ve smyslu příčina následek a ne jako Kalousek „jím mrkev a proto jsem králík“. Na demonstraci ve Vyškově měli kluci s čerstvou občankou pěkný transparent, na kterém byl nápis SAVE DONBASS! Do důsledku to samozřejmě znamená nejen před Kyjevskými fašisty či vměšováním NATO, ale i před ruskými oligarchy. Podívejte se na pády rublu či čínských burz jinou optikou. Někteří oligarchové o nich třeba dopředu nevěděli. Nicméně může mít vše jeden pozitivní důsledek: Pomalé přistání dolaru do úrovně odkud ho bez… Číst vice »

peter.
26. 8. 2015 5:56

Alena napsal
vysvětlení je jednoduché. V Rusku vládnou oligarchové a zisk je nade vše

Aj nad morálku!
To sú oni :
http://ruscesar.livejournal.com/825278.html

Viky
Viky
26. 8. 2015 7:00

Hrome Peter, Ukrajina není jenom Donbass a Kijev. Ukrajina není jenom občanská válka. RF nemá na rozdíl od mnohých jiných zájem na zhroucení Ukrajiny. Občanská válka je věc zlá a odporná, ale samu stabilitu RF neohrožuje tak, jako možné zhroucení souseda. Celá EU nebo USA se mohou smát a mávat rukou. RF je ve zcela jiné pozici, a raději bude akceptovat polofašisty u moci, než zhroucení země. Od toho se také odvíjí ruský postoj a postup, a to také dává prostředky k nátlaku na RF do rukou Západu. RF nemá a neměla v dané situaci moc na výběr. Nemůže dost… Číst vice »