Jeden zásadní nedostatek marxizmu-leninizmu

Se zásadními nedostatky marxizmu-leninizmu nás obyčejné občany ani po 30 letech jeho zuřiví nepřátelé a kritikové nemohou seznámit, neboť jejich kritický prst by ukazoval na ně samotné. Nemohli nás s nimi seznámit dokonce ani samotní straničtí komunisté, neboť oprávněná kritika dogmat marxizmu-leninizmu byla za reálného socializmu považována za zásadně nepřípustný výklad, za který byly udělovány nejvyšší tresty.

Abychom si však nalili čistého vína, oni renegáti, revizionisté, likvidátoři, praví a leví úchylkáři, trockisté a oportunisté trpěli tím samým, co ortodoxním komunistům vyčítali. Tyto často morbidní stranické strkanice byly pouze obdobou středověkých inkvizičních procesů, které praktikovala tehdejší církev svatá. Ostatně židokřesťanský původ marxizmu-leninizmu nelze nijak zastřít a jeho samotní klasikové jej ani nijak nezakrývají.

Každému zloději vadí, když jej někdo okrádá. Okrádání zloděje ruší účel zlodějny a činí jí tak zbytečnou. Z tohoto důvodu je zlodějna velice prospěšná a měla by se všemožně podporovat. Nad zlodějnou se zlobí jenom zloději. Zloděj vyčítá zloději zlodějnu. Chce to pouze trochu upřímnosti k sobě, abychom dosáhli vyspělé svobody a demokracie a tím samozničení celé této zlodějny.

Dosažení vyspělé svobody a demokracie brání pouze extrémisté a teroristé, fanatičtí fašisté a komunisté a jiní, kteří jsou dnes převlečení za náramné demokraty. Vybudování úplně volného trhu brání především ti největší zlodějové, neboť nechtějí být při svém nezřízeném kradení okrádáni. Svoboda a demokracie mezi zloději není zákonitě možná. Mohou nastat pouze jejich zničením.

Karel Marx, Bedřich Engels, Vladimír Iljič Lenin a jejich následovníci zcela zapomněli nebo ze svých jinak výtečných nauk záměrně úplně vynechali fakt, že člověk okrádá přírodu. Okrádání člověka člověkem jim sice převelice vadilo, ale okrádání přírody člověkem považovali za zcela samozřejmou věc, ačkoliv je to bytostně ztotožňovalo s kapitalisty, buržoazií, velkostatkáři, duchovenstvem a jiným nepřáteli, parazity a zloději dělnické a rolnické třídy.

Člověk okrádá přírodu svými nejzákladnějšími životními funkcemi. Aby žil, musí dýchat (krást vzduch), musí pít (krást vodu), musí jíst potraviny (krást život a těla zvířatům a rostlinám) a musí bydlet (krást prostor). A také se musí šatit, přetvařovat a jinak kulturně vzdělávat a vyžívat, aby svojí zlodějnu, zločinnost, vinu a hanbu před sebou i druhým zakrýval a povyšoval na nejvyšší ctnost.

Nebo jste jiného názoru, vy všichni, kteří tak mravně pohoršujete a rozčilujete nad tím, že vás nebo někoho jiného někdo okrádá?

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
29 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Lena
Lena
16. 5. 2020 11:11

No, tohle nám ještě scházelo! Tento článek činí zcela zbytečnými všechny mediální sdělovací prostředky, včetně Outsiderumedia. Co budeme potom dělat, když si nebudme moci vzájemě drbat zavšivené kožichy? Jistojistotně zešílíme – ještě více než dosud.

hudryper
hudryper
16. 5. 2020 12:37

Zásadní nesouhlas s hlavní myšlenkou tohoto vědeckého pojednání. Imperialisté a též vlastníci poloviny světového jmění už nevidí svou budoucnost v krádežích.Ty byly funkční v dobách,kdy jim ještě nepatřila nadpoloviční většina statků,v dobách,kdy našla své místo ve vědách i směs poznatků s označením Marxismus-leninismus.Tím,že rozpoutali coronokrizi s průhledným motivem zastřít neodvratný karambol svého zlodějského systému ,jsme vstoupili do staronového společensko politického systému- do e-otroctví.Apologeti vládců jej začali nazývat neomarxismem,jde ale jenom o mlžení,s nímž si budou další léta lámat hlavu tzv. společenští vědátoři. V této nové a pro leckoho převratné společenskohistorické kategorii už nemá krádež svou předchozí důležitost.Když skoro vše na… Číst vice »

J. W.
J. W.
Reply to  hudryper
16. 5. 2020 14:14

K. Marx a marxisté tvrdí, že vlastnictví je krádež. My vědečtí negativisté v tom vidíme nejzákladnější blbost, neboť jak může někdo něco vlastnit? Jedině, že všichni zblbnou a přistoupí na stejnou blbost – totiž na představu, že lze něco někým vlastnit. Jde tedy pouze o masovou fanastmagorii, které nejvíce věří ti, kteří věří tomu, že jsou někým, a že je někdo o něco okradl, nebo že něco vlastní. První rána sekeromlatem, která takového neandrtálce omráčí nebo mu prorazí lebku, jej z jeho bludu vyléčí. V porovnání se smrtí těch pár trapných desítek let horečnatého snu o životě, já a vlastnictví… Číst vice »

Lena
Lena
Reply to  J. W.
16. 5. 2020 14:43

Nevím, v čem je předmět sporu. Nesporné je, že my obyčejní občané jsme pouhý majtek, věci, vládnoucí třídy, které jejím příslušníkům udělují pocit vlastnictví, sebevědomí a moci. My věci ovládáme tyto vlastníky, kteří nás milují, zatímco my je nikoliv, protože jsme prvotní a oni jako naše mrtvé odrazy jsou druhotní. Je to podobné jako u vlastníka auta, který se cítí být pánem silnic, ovšem jen do té doby než vyletí ze silnice. Nebo když půjdeme spát, a mezitím nám někdo, nějaký vrah nebo zloděj smrtelná nemoc ukradne tělo. Konvenční realita, na které si tak důležitě zakládáme, spolu s autem nebo… Číst vice »

hudryper
hudryper
16. 5. 2020 15:27

Milý autore , obávám se,že argumentem sekeromlat jste naznačil jediný efektívní způsob,jak ukončit spirálu koncentrace vlastnictví. Všechny ostatní jsou jen zkorumpovanými sociálně demokratickými bláboly sloužící k tomu,aby se ve vztazích mezi horním milionem a zbytkem dole nic nezměnilo.

J. W.
J. W.
Reply to  hudryper
16. 5. 2020 17:44

Musíme se dívat na „horních deset tisíc“ buržoazních ksindlů (A) jako na vznešené učitele zahnívající občanské masy (B). Ke vztahu mezi A a B musí být dva subjekty, přičemž vztah mohou (teoreticky) vypovědět oba. Subjekt A k tomu nic nenutí, protože je pro něj výhodný. Je však obrovskou záhadou vesmíru, proč jej nevypoví oblbčanské masy, které jím trpí. Vysvětlení je jediné, totož to, že subjekt A i B jsou ve své shnilé podstatě stejné, neboť jinak by tyto nemohly spolu soutěžit – takže se pouze sváří stejné se stejným, a mrtví pohřbívají své mrtvé. Toto jsem se snažil ve článku… Číst vice »

PPK
PPK
16. 5. 2020 18:18

Pojem vlastnictví a jeho společenské nedotknutelnosti byl od nepaměti ideologicky a mocensky ustanoven. Ustanoven jako součást základního sociálního výmyslu kodexu pravidel podřízeného chování lidí fyzicky a mocensky slabších vůči lidem fyzicky a mocensky silnějším. Byl ustanoven jako ideologicky autoritativní výplod zkušeností sociální historie lidstva příkazem údělu poslušnosti slabých vůči silným. Jak byl ustanoven? Byl ustanoven Výmyslem elit jménem Právo. Jako Právo, určující společenskou podřízenost většiny těch poctivých a proto v očích boháčů i hloupějších a chudých. A zároveň – i jako povinnost většiny otroků, záměrně způsobená vlivem bezohledných boháčů. Jak? Inu, jako povinnost těch mocensky slabších a nevzdělanějších poslouchat autoritu… Číst vice »

J. W.
J. W.
Reply to  PPK
17. 5. 2020 6:05

Ježíš, to jste hodný, že jste se nechal svést k reakci, nemusíte vysvětlovat obecně známé věci. Narazil jste na mínění, které svazuje člověka s hmotou, bojem o hmotu (sílu a moc) a s tzv. elitou, do jejíhož područí se chudí dostávají na základě totožných zámů, které je činí zloději stejné katagorie jako jsou ti, na které si stěžují. Chytřejší zloděj vládne hloupějšímu, a pokud hloupější na své hloupsti zatvrzele trvá, jeho věc je předem ztracena a dobře mu tak, neboť chytřejší lump jej vychovává. Navíc, kdo chce těm hloupějším pomoci, se zlou se od nich potáže. Ti velcí zloději z… Číst vice »

Lena
Lena
Reply to  J. W.
17. 5. 2020 6:44

Je to velice jednoduché. Když oba (kapitalisté i komunisté) souhlasí s vykořisťováním přírody člověkem, staví je to do totožné pozice. Jestliže komunisté odmítají vykořisťování člověka člověkem, tak je to ve válce stejného se stejným značně sentimentálně hendikepuje a předurčuje k prohře s pragmatickým soupeřem. Případným odstraněním kapitalistů, v našem případě historicky dočasným, se pak komunisté sami stávají kapitalisty. Je to dost hloupé od samolibých dialektiků, kteří by měli vědět, že u rozpůleného magnetu se obě jeho samostatné části následně polarizují stejným způsobem jako byl polarizován jejich předešlý celek. V dialektice to komunističtí dialektikové prohráli s kapitalistickými. Zabili svoji dialektiku dogmatem… Číst vice »

leviathan
leviathan
Reply to  Lena
17. 5. 2020 15:54

Máte kus pravdy. Změňme terminologii dle KSB. Vy jste přesně kouzlem nechtěného sdělila, že není rozdílu mezi formami davo-elitářské společnosti. Je opravdu jedno, co která elita deklaruje a co který dav dle svého vědomí a svědomí koná – elita nemůže být elitou bez parazitování na tom, co dav vytvoří. Marxistická elita bývalé KSČ mnohé deklarovala, ale činila rozhodnutí vesměs v pravém opaku toho, co deklarovala. Navíc vůbec nechápala, že je služebnou vrstvou pod přímým i nepřímým řízením marxistické elity SSSR, kterou prozměnu v postalinské době řídila domácí elita USA a globální elita. Před těmi dvěma, zejména před tou z USA… Číst vice »

Bety
Bety
16. 5. 2020 19:45

Když se autor vyeliminuje z přírody, tak tato nepřestane dýchat, pít, krást život rostlinám i živočichům, zaujímat prostor………

sifrin
16. 5. 2020 20:45

Vážený autore, je to trochu jinak. Od nepaměti konání různých živočichů reguluje mravní zákon. A tento mravní zákon kromě jiného říká „žít a nechat žít“. Dokud se živočichové (včetně člověka) tímto pravidlem řídili, nebyl v zásadě problém a tedy ani není možné říci, že člověk okrádal přírodu – ne, on s ní žil v harmonii. Potom ale přišla reformace a liberalizace a s ní si člověk přisvojil právo přírodu skutečně vykořisťovat – ale zase toto se týká pouze liberální společnosti. Jenže liberální společnost začala mít vážné problémy a začaly se hledat cesty ven. Nakonec se za to vzal jakýsi Marx… Číst vice »

racek
racek
Reply to  sifrin
16. 5. 2020 21:34

Pěkné. Jenom bych doplnil, že „heslo žít a nechat žít“ se dodržuje odjakživa, ovšem jen v rámci vlastního druh, národa, kmene, smečky (podle potřeby) . A objevení této zásady spojené se združováním někdy v temnotách starohor nastartovalo vývoj tvorstva.

J. W.
J. W.
Reply to  sifrin
17. 5. 2020 6:26

Tu knihu, kterou pořád doporučujete v každé diskusi mám 2x. Ještě jsem ji neotevřel, neboť mne odrazuje právě způsob vaší úmorné agitace. Již z textu článku jste měl poznat, že autor je sečtělý v Marxovi, Engelsovi, Leninovi, Stalinovi a jiných. Asi vám ten bůch sinergyje tedy moc nepomohl, když jste to nepoznal a nepochopil jste jeden zásadní nedostatek marxizmu-leninizmu, který jej dostal právě na kolena. „Žít a nechat žít“ je vymyšlená náramná západní hloupost podvrhovaná hloupému davu za mravní zákon, který se bojem o potravu, prostor, množení aj. právě zcela ruší. Jedině, že by si tu poučku někdo vyložil jako… Číst vice »

sifrin
Reply to  J. W.
18. 5. 2020 11:56

No, na jedné straně Vám musím samozřejmě poděkovat, že mi zajišťujete příjem, na druhou stranu Vás upozorňuji, že vlastnit i třeba celou knihovnu ještě není zárukou moudrosti a ani rozumu. Asi jste neslyšel o psovi, který od chvíle, kdy zemřel jeho pán, nic nesnědl a sám zemřel na jeho hrobě. Asi jste nic neslyšel o vlčici, která našla mláďata zajíce a odkojila je – a žádný vlk se jich nedotkl. Asi jste nic neslyšel o vojácích v obklíčeném Leningradě, kteří si vyřezávali „nepotřebné“ svaly, aby se najedly děti. Bohužel jste pod vlivem strašlivě ničivé ideologie, jejímž jediným výsledkem nebudou „lepší… Číst vice »

J. W.
J. W.
Reply to  sifrin
18. 5. 2020 16:43

S Vámi si užije jeden legrace. Proč by měl být člověk moudrý a rozumný? Což to někdy někomu přineslo nějaké štěstí? Zvláště pak lidem? Mám opravdu velkou radost, že jste moudřejší a rozumnější nežli Já. Jsem rád, že všechno víte. Proč bych měl vlastnit kni-hovnu, mi není jasné? Myslel jsem, že věci vlastní člověka. Pes pána. Souhlasím s Vámi, že výsledkem je smrt všeho a všech. S tou vlčicí, je to od Vás pěkný příměr. Vlčice demokracie našla mládata zajíců, spíše králíků. Sežrala jim totiž matku. Králíčky odkojila, a když vyrostli…tak je sežrala. Neděláme to tak nejen s lidmi, ale… Číst vice »

Petrc
Petrc
17. 5. 2020 7:11

Demokracie je vláda lidu. V demokracii skutečně vládne lid, jako hlavní tažná síla hmoty. Vládnoucí třída nemá jinou možnost, než vládnout lidu v souhlase s jeho živočišnými (konzumními) zájmy a tím jej snadno dostává do svých otěží. Podobné jako usměrňování říčního toku do přehrady k výrobě elektřiny. Pokud by vláda přímo lid vedla ke kontrole jeho pudových zájmů a odříkání, konzumní masy by byly nespokojené, bouřili by se podělaní intelektuálové, extrémisté, teroristé, radikálové a revolucionáři. Takto tyto všechny spolu s občanskou masou vládnoucí třída hravě zvládne. Dokonce musí podporovat extrémizmus, šlendrián, zločin aj. aby tažná pudová síla davu neochabovala. Není… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
17. 5. 2020 8:18

Demokracie je systém, kde za opravdu veliké krádeže nikdy nikdo nemůže, a proto nikdy nikdo není potrestán. Diktatura je systém, ve kterém jsou za velké krádeže někdy viníci i popraveni. Socialismus byl a doposud stále zůstává, nejrealističtější ekonomickou a politickou platformou, která může zbrzdit globální oteplování, které ohrožuje život na celé planetě. Socialistický ekonomický systém je založen na myšlence rovného sdílení všech zdrojů, na společném vlastnictví území a na myšlence produkování k životu pouze nejpotřebnějšího zboží, které je vyráběno tak, aby bylo trvanlivé. Naproti tomu kapitalistický systém (šikovně schovávající se za jménem demokracie) je v přesném opaku k této myšlence,… Číst vice »

Patrik
Patrik
17. 5. 2020 10:03

„Dosažení VYSPĚLÉ SVOBODY A DEMOKRACIE brání pouze extrémisté a teroristé, fanatičtí fašisté a komunisté a jiní, kteří jsou dnes převlečení za náramné demokraty. Vybudování úplně volného trhu brání především ti největší zlodějové, neboť nechtějí být při svém nezřízeném kradení okrádáni. Svoboda a demokracie mezi zloději není zákonitě možná. Mohou nastat pouze jejich zničením.“ „Vyspělá svoboda a demokracie“ – toto konstatování v několika slovech ukazuje na nesmyslnost celého článku. Nejméně 70 % lidstva totiž o žádnou svobodu a demokracii nestojí, protože nejméně 70 % lidstva ani jedno nezajímá, protože nejméně 70 % lidstva jde pouze a jen o uspokojení základních BIOLOGICKÝCH… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  Patrik
17. 5. 2020 16:43

Milý Patriku, i když vše možná myslíte vždy jen dobře, tak si myslím, že občas máte v definicích některých pojmů poněkud zmatek. Např. píšete: „… a co teprve, až přijde přímá demokracie…“ Takže se ptám: Vy se jí bojíte? A proč ten strach z přímé demokracie? Vždyť přece právě přímá demokracie naprosto logicky a spravedlivě vychovává voliče k automatické zodpovědnosti za důsledky jejich dobrých i špatných svobodných rozhodnutí? To znamená, že ten, kdo si co zvolí, to také pak bude mít a bude v tom muset žít bez možnosti výmluv na případnou svou nepohodu. A chyby případně příště napravit. Napravit… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  PPK
17. 5. 2020 18:53

„Vždyť přece právě přímá demokracie naprosto logicky a spravedlivě vychovává voliče k automatické zodpovědnosti za důsledky jejich dobrých i špatných svobodných rozhodnutí? To znamená, že ten, kdo si co zvolí, to také pak bude mít a bude v tom muset žít bez možnosti výmluv na případnou svou nepohodu. “ Tomu opravdu věříte? Přímá demokracie má přece být i o tom, že když některý zvolený politik zklame, bude jej možné odvolat dříve, než po skončení čtyřletého období, stačí k tomu dostatek podpisů. A v naší době, kdy je možné na kohokoliv vyrobit jakoukoliv kauzu a dále v době, kdy většina lidí… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  Patrik
17. 5. 2020 20:23

Patriku, zkušenost z výsledků každých voleb v nepřímé i v přímé demokracii voliče vychovává. Tu logiku nevyvrátíte. Voliči vždy pak mají jenom to, co si zvolili. To rovněž nevyvrátíte. (Pokud ovšem půjde o volby poctivé a bez falšování výsledků a předběžných manipulací např. typu gerrymanderingu). To totiž není (Vaše) otázka „věřit nebo nevěřit“, to je realita. A pokud jde o odvolávání údajně špatných politiků kauzami a nějakým „dostatkem podpisů“? Tak na to je tu jednoduchá otázka: Kdo a jak, jaká „renomovaná autorita“ by měla vymýšlet nějaký „dostatek podpisů“ a přistrkovat k tomu k rozhodování úředníky soudů, když klidně postačí matematika?… Číst vice »

dixi
Reply to  PPK
19. 5. 2020 15:50

Máme tady šotka, který dává mínusy a plusy tím vynulovava.

racek
racek
Reply to  dixi
19. 5. 2020 20:20

Pár poctivých demokratů se vždy najde, ne ? Toho si nevšímejte.

leviathan
leviathan
17. 5. 2020 15:46

Autor si nevšiml jednoho drobného problému – pokud nikdo nebude projevovat nevůli nad tím že je okrádán, nebude zloděj? Je pozoruhodné množství zlodějů, kteří se v médiích prezentují jako altruisté a vůbec jim nevadí, když o pár drobných přijdou… Lidé, myslete, myslete kriticky, systémově a strategicky.

Dolmen
Dolmen
Reply to  leviathan
18. 5. 2020 8:36

Chca nechca, musím navázat na poslední větu leviathana. Výzva dobrá, ale marná. Většina lidí jsou věřící. Nikoliv věřící v Boha, nýbrž věřící všemu, co jim kdo nakuká, protože jejich znalosti o světě limitují k nule….a o schopnosti kritického myšlení se raději nezmiňuji. Velice záleží na tom, kdo ovládá kazatelnu (dnes jsou to média). Pokud jim nakukává domnělá autorita, tím větší účinek to kukání má. A autority jsou přece ti, kteří jsou v médiích hodně vidět a hodně slyšet…., to je přece jasná zpráva. Ve světle těchto souvislostí mi připadají disputace PPK a Patrika o přímé, či nepřímé volbě a o… Číst vice »

idiotronic
17. 5. 2020 20:55

Lidé mohou chápat vlastnictví jako společenskou smlouvu,okrádání jako její porušení. Společnost si bohatí zařídí tak, aby pravidla smlouvy (vlastnictví zavazuje… znáte to, že) byla vymahatelná jen v televizních seriálech a nebo jen po těch s tím vlastnictvím nevelkým. Ale ty triliony jsou pořád jenom smlouva, dohoda, zvykové právo. Přicházejí situace, kdy rozhoduje něco jiného. Citát: ,,Ukážu to na konkrétním případě. domov důchodců Herron u Montrealu. Luxusní místo, málokdo z lidí, žijících v českých zemích by si to mohl dovolit. A stalo se, že tihle luxusní klienti tam byli ponecháni úplně bez pomoci. Mrtví a živí na lůžkách. Bez jídla, bez… Číst vice »

J. W.
J. W.
Reply to  idiotronic
18. 5. 2020 16:47

No a co? Máme brečet nad pragmatiky? Vždyť ti luxusní klienti ponechávali neluxusní klienty celý život také ve srač.ách. Tak jim to chvíli neuškodilo. Měl jste někdy doma na bytě mrtvého živého ve výkalech? Spousta rodin takové má. Je zajímavé, že slzíme jen nad luxusními klienty, zatímco na neluxusní se.re.e…

racek
racek
Reply to  J. W.
18. 5. 2020 21:50

No, jo. Nikomu to nepřeji, Ani vlastním dětem, aby to zažili. Ty myšlenky kolem toho co letí hlavou a co stále zaháníte, ne, je to hrůza. Na druhé straně, člověk ztratí iluze o řadě lidí, co něco slibovali a najednou nemohli, neměli čas nebo se ztratili… Taky dobré.