K srpnu 1968

O vpádu a následné okupaci Československé socialistické republiky vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 bylo řečeno a napsáno snad vše. Celkem málo se ale píše o příčinách a důvodech invaze. O tehdejším prezidentu Antonínu Novotném se mlčí, ač původní příčinou byl právě on. President Novotný (1904-1975) byl ve funkci od roku 1957 do 22. března 1968, prvním tajemníkem ÚV KSČ byl od roku 1953 do 5. ledna 1968, kdy ho nahradil Alexandr Dubček. Byl to třetí československý komunistický prezident a zároveň šestý prezident od vzniku Československa. V roce 1941 byl zatčen a až do roku 1945 byl vězněn v koncentračním táboře Mauthausen-Gusen. Dle mne to byl docela dobrý a velice solidní president. Za jeho éry byly odsouzeny procesy z padesátých let a spousta postižených byla rehabilitována, také se zasloužil o pozitivní uvolnění v kulturní politice, viz třeba světově proslavené filmy tzv. Československé nové vlny, cenzura se docela vytratila, začaly vycházet nové velice zajímavé časopisy a vydávaly se pozoruhodné knihy, což bylo dříve nemyslitelné. Byl jsem tehdy takovou politikou docela nadšený.

Takže ty příčiny: Američané měli v tehdejším Západním Německu (NSR) vojenské základny stejně jako Sověti ve Východním Německu (NDR), což bylo dohodnuto velmocemi v důsledku porážky německého fašismu za II. světové války. Jenomže Američané rozmístili v Bavorsku, pár kilometrů od našich hranic, rakety s atomovými hlavicemi. Nevím to jistě, ale domnívám se, že Sověti ve Východním Německu atomové zbraně nikdy nenainstalovali. Samozřejmě to změnilo poměr sil, takže Brežněv žádal, aby mohl v jižních Čechách umístit stejné rakety, jaké byly v Bavorsku. To šlo provést v podstatě docela utajeně a nenápadně, tedy stejně jak to provedly USA, bez humbuku či nějakého rozruchu.

Jenomže president Novotný pronesl: „To nikdy nedovolím, jedině přes mou mrtvolu.“ A tvrdohlavě na tom stál, pacifista jeden. Kdoví, jak by to dopadlo, kdyby byl Novotný povolnější, tož to by potom ale k Pražskému jaru asi vůbec nedošlo. No tak byl odejit a místo něho nastolen A. Dubček, který se znal osobně velice dobře s Brežněvem, tykali si. V Kremlu se tudíž předpokládalo, že s umístěním raket na našem území už nebude žádný problém. Okolnosti, tedy ono slavné Pražské jaro a svoboda tisku, už ovšem nedovolovaly povolit zřízení základny. Dubček lavíroval, seč mohl, a s umístěním raket s atomovými hlavicemi otálel. Věděl moc dobře, že u obyvatelstva by to prostě neprošlo.

A podívejme se na to, čím vlastně ona první „barevná revoluce“ zvaná Pražské jaro začínala.

Ve dnech 27.- 29. června 1967 se konal sjezd československých spisovatelů. Psavci schůzovali tři dny. Projevy spisovatelů byly ostře zaměřené proti vládnoucí Komunistické straně. Už tehdy se říkalo, že režii sjezdu dirigovalo Tigridovo Svědectví, což byl čtvrtletník pro politiku a kulturu vydávaný od roku 1956 v USA v New Yorku. V roce 1960 se redakce přesunula do Paříže, ale absolutní závislost na CIA trvala nadále. Tigrid se stal po převratu ministrem kultury, asi odměna za zásluhy. IV. sjezd čsl. spisovatelů se zaklínal socialismem, ale prý musí být s lidskou tváří, kterou si ovšem představovala ona elita a svědomí národa jako americkou demokracii a americkou svobodu. Svědomím národa nazvali samotní aktéři suverénně sami sebe. Stenografické projevy ze sjezdového jednání byly snad během dvou dnů vydány jako brožura v nákladu nejméně 200 tisíc výtisků a byly k mání v každé trafice. Mám ji také ve své knihovně. Byly okamžitě rozebrány, možná byl i dotisk.

A co naše vláda na to? Jak reagovala? V podstatě jaksi neslaně nemastně, prostě nijak. Novotný jako president a zároveň i první tajemník KSČ odmítal jakékoliv postihy. Pouze čtyři spisovatelé byli vyloučeni z řad KSČ a Pavel Kohout dostal jenom stranickou důtku. Přestaly vycházet Literární noviny, což byl svazový týdeník. Časopisu Tvář byla zmenšena státní dotace o dvě třetiny, a tak Gruša řekl, že za takové situace tomu přestane šéfovat, takže časopis přestal také vycházet. Podobně na tom byly Sešity pro mladou literaturu, jimž zase vévodil Havel a spol. Přece elita a svědomí národa a tak slavní lidé nebudou psát zadarmo, to dá rozum, že? Byla to vcelku přímo absurdní situace v kultuře, kdy komunistická vláda financovala protisocialistické filmy a financovala i vydávání protisocialistických knih a časopisů. Už tehdy se mezi lidmi říkalo, že vláda, která se bojí zavřít stovku intelektuálů, nutně padne. Ale pozavírat intelektuály, kteří se zaklínají socialismem? Šlo by to vůbec? Kdyby president Novotný tušil, že to bude právě on, který za půl roku skončí, možná by poslechl ty radikály s tím zavíráním intošů. Ono stačí se podívat na ty tehdejší slavné aktéry dnes, jeden vedle druhého jsou US-filové, zuřiví antikomunisté a rusofobové. Sověti měli zájem o výměnu Novotného, vždyť s ním nebyla žádná řeč o vojenské základně, a tlačili na jeho výměnu za Dubčeka, a nějaký sjezd spisovatelů jim byl samozřejmě naprosto ukradený.

Novotný tedy situaci uklidnil, ale na zasedáních ÚV KSČ bylo pěkně dusno. Jedni tvrdili, že se mělo zakročit tvrdě a pozavírat umělce. Měli argument, že přece všechno řídí americká CIA přes Tigrida v Paříži, naše rozvědka nespí, vždyť si stačí přečíst její zprávy. Druhá skupina se tomu vysmívala a jejich argumentací byly zase zprávy a návrhy ekonomů na změny řízení ekonomiky. No, bývalo tam veselo a všechno se svádělo na Novotného. Je docela možné, že za této situace svůj odchod navrhl sám prezident. Jenže Novotný měl funkce dvě – byl jak prvním tajemníkem KSČ, tak i prezidentem. Prvním tajemníkem KSČ se tedy stal Dubček, ale co s presidentem, jak se ho zbavit? Jakoby náhodou právě v té době přijel na návštěvu nějaký sovětský generál a jakoby náhodou poprosil, zdali by se nemohl setkat se svým válečným (sou)druhem generálem Svobodou. Ten pracoval jako účetní v nějakém JZD. Přátelské setkání se samozřejmě uskutečnilo a generál Svoboda nahradil Novotného ve funkci presidenta. Novotný byl konečně definitivně odstraněn, byl tedy odejit z politického života a o politiku se pak přestal naprosto zajímat, chodil si do obyčejné hospody na pivko a zahrát si mariáš a občas prý pronášel: „Vidíte, já jsem vám to říkal.“

V ÚV KSČ získali převahu tzv. progresivisté a „jaro“ se rozjelo. Noviny, rádio a televize se předháněly v reportážích o tom, jak my celému světu ukážeme, jak se má budovat socialismus, bude to s lidskou tváří a celý svět nás bude následovat. Nějak ovšem pozapomněli dodat, že to bude lidská tvář za pomoci a pod vedením USA.

Zajisté jsem byl i já nadšený, stejně jako 90 procent obyvatel, to bylo přímo neskutečné, jakou tehdy měli komunisté podporu, to už se holt nikdy opakovat nebude, všichni jsme byli oblbnutí krásnými vznešenými řečmi, věřili jsme těm krasoduchům, co uměli krásně řečnit a taky krásně psát.

Nechal jsem se nachytat na krásné řečičky dokonce ještě jednou a to na Chartu 77, kde se také mluvilo o budování socialismu, o nějakém kapitalismu tam nebyla ani zmínčička, ale šlo o socialismus už ale ne s lidskou tváří, nýbrž s lidskými právy, ovšem zase nebylo řečeno, že se tím myslí lidská práva v podání a v interpretaci USA. Takže, když se dnes někdo bude ohánět lidskými právy a lidskou tváří, tak už přesně vím, že tím myslí Abú Ghrajb, Guantánamo a vraždící drony. Určitě nějaké PR agentury vymyslí po lidské tváři a po lidských právech nějakou další lidskost, jenom doufám, že už napotřetí se nenechám nachytat, že už nenaletím jiným vznešeným frázím, třeba o muslimských imigrantech. Dnes si vyčítám a divím se sám sobě, jak jsem jenom proboha mohl být tehdy tak blbej, no jo, na omluvu mám pouze to, že tehdy nebyl ještě internet.

Jaro kouzelně rozkvétalo tisíci květy a bylo to fajn. Začaly vycházet jakoby fundované články o Stalinově hrůzovládě, o tom, že by se šlechtě a bývalým továrníkům měl vrátit majetek, neboť vlastníci se budou přece pečlivě starat o svůj majetek a nebude to takový šlendrián, jako když to řídí stát (KSČ). Dokonce i z oficiálních míst zaznívaly návrhy o tom, že jako pacifisté máme vystoupit z Varšavské smlouvy a také z RVHP, tedy z Rady pro vzájemnou hospodářskou pomoc, neboť komunisté neumí řídit ekonomiku, ani toaletní papír a banány nedokáží zajistit. Psalo se o tom, že Rusům zadarmo dáváme uran, to Američané by nám za to hradili dvacet let celý státní rozpočet, ale že jsme dostávali naftu a plyn skoro zadarmo, tož o tom zdivočelí žurnalisté nepsali. Spělo to k nastolení kapitalismu a ne že nespělo! Přitom se stačilo podívat na mapu, vždyť vznik kapitalistického Československa, tož to by byl pěkný zářez do tzv. socialistického tábora. No a o to neměli zájem ani racionálně uvažující západní politici, proto také nějak vehementně Pražské jaro nepodporovali, věděli, že přechod Československa do kapitalistického tábora Kreml nikdy nedovolí. To jenom naši tehdy velice populární politici nevěděli. Marně A. J. Liehm nabádal žurnalisty, aby neblbli a nepsali tak nenávistné a urážlivé texty proti SSSR. Nebyl vyslyšen. Kdepak, opojeni tzv. svobodou neposlechli, už byli tak rozjetí, byli prostě k nezastavení.

No a po srpnových událostech jim nezbývalo, než uprchnout ke svým chlebodárcům. Z rádiových vln Hlasu Ameriky a mnichovské Svobodné Evropy už vůbec nemluvili o socialismu, nýbrž šířili a vysílali do éteru ideály demokracie, svobody, lidských práv, liberalismu a učeně blábolili o židokřesťanských kořenech Evropy, láskyplně a pravdivě nás informovali o tom, co se u nás v ČSSR děje, neboť to z ciziny viděli mnohem lépe než my, co jsme zůstali doma.

Samozřejmě že Gustáv Husák byl nucen provádět čistky jak v samotné komunistické straně, tak ve státní správě, copak mu zbývalo něco jiného? Postižených byly desítky tisíc obyvatel, spousta z nich docela nevinně, byli pouze „pomýlení“, na jejich místa se často dostávali neschopní kariéristé. Vyhození excentrici se zase předváděli a na protest se stali myči oken, zapisovateli množství dešťových srážek a v plně automatizovaných plynových kotelnách kotelníky, kde mohli do práce chodit ve vázance či i s motýlkem pod krkem. Pokud srovnáme počty tehdy postižených, tedy z funkcí odvolaných, kteří ovšem okamžitě mohli nastoupit na jinou práci, s počty postižených za posametových čistek, vyjde nám, že po převratu těch poškozených bylo násobně více a pokud připočteme nezaměstnané, bezdomovce a třetinu obyvatel pod hranicí bídy… Husák ale přece čistky prováděl nedemokraticky, kdežto posametové čistky byly prováděny ryze demokraticky!

Komunisté jako propagandisté byli naprostí neumětelové, žvanit nesmysly na všelijakých školeních o Marxovi a Leninovi, to uměli, ale reagovat na vysílání Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy neuměli, to byla jejich veliká chyba, přitom tisk a televizi měli pod palcem, ta neschopnost reagovat byla prostě přímo neuvěřitelná. Holt neměli k dispozici žádné Klvaně, Čulíky, Martiny Fendrychy apod.

Z hlediska Kremlu vstup vojsk, tedy tzv. okupace, byl nutností. Potom se o rozmístění raket u hranic s Bavorskem už nemluvilo, sila pro rakety se vybudovala, ale ani tak k nám Sověti atomové nálože nedali, rakety jo, ale bez náloží, vždyť ty se mohou klidně přisunout, kdykoli bude třeba.

Podobná situace byla i v době tzv. kubánské krize v roce 1962. O co šlo tehdy? USA nainstalovaly rakety s atomovými hlavicemi v Turecku, blizoučko u hranic SSSR. No a v Moskvě si řekli: „Když vy v Turecku, tak my totéž uděláme na Kubě.“ Američané silně protestovali stylem: „My si můžeme instalovat rakety kde chceme, protože jsme nejlepší, nejsilnější a výjimečný stát, kdežto vy Rusové nikoliv.“ Ministr zahraničních věcí Sovětského svazu Gromyko se při jednáních s americkou stranou docela naštval a pronesl: „Chcete válku? Máte ji mít!“ A bez pozdravu odešel a silně práskl dveřmi. (Podle neoficiálních údajů – neověřených a neověřitelných – v polovině 60. let umístily USA v Západní Evropě, v Řecku a v Turecku více než sedm tisíc kusů jaderných zbraní.)

Fidel nabádal Chruščova: „Hoď to na USA.“ Chruščov ho musel uklidňovat. Skutečně hrozilo, že krize přeroste v jaderný konflikt. Sověti dali diplomatické (tedy neveřejné) ultimátum: „Pokud odvezete více než 100 vašich balistických raket Jupiter vyzbrojených jadernými hlavicemi a schopných zasáhnout Moskvu, které máte v Turecku, tak my odvezeme naše rakety z Kuby. V jiném případě můžeme začít válčit.“ Kennedy dal příkaz k odvozu z Turecka a Chruščov z Kuby. Válka byla zažehnána. Za pár let do Turecka ale Američané zase potichu umístili rakety s atomovými hlavicemi, jakoby kubánská krize ani nebyla, a mají je tam dodnes. Sověti by tedy logicky měli na Kubu zase dovézt svoje, neučinili tak. A USA nadále mají jaderné hlavice v Bavorsku a mermomocí je chtějí rozmístit i v Polsku a Rumunsku. Ještě že Rusko má solidního ministra zahraničí, který sice ještě nepronesl větu jak Gromyko a nebouchl dveřmi, ale pokud se situace vyhrotí, tak klidně může.

V době kubánské krize jsem sloužil jako záklaďák na vojně. Spát jsme mohli pouze oblečení, bylo dovoleno akorát vyzout se z půllitráků (holínky), provětrat onuce a povolit opasek. Celých deset dnů! A to nás spalo v jedné místnosti třicet dvacetiletých mládenců, tj. celá četa.

Tož tak si se světem hraje nejsilnější světová mocnost, Bohem vyvolený národ a nejskvělejší ze všech národů. Někteří intoši s vážnou tváří tvrdí, že to se pouze hrají šachy, ti méně inteligentní intoši to považují zase za karetní hru. Co kdybychom je konečně nazvali skutečným pravým pojmem, že to totiž nejsou žádní šachisté ani karbaníci, nýbrž obyčejní zločinci, vrahové a gangsteři.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
70 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
@@
@@
18. 8. 2016 6:21

Takže když to shrneme, Novotného zásluhou došlo v šedesátých letech k prima uvolnění, točily se tu skvělé filmy a vycházely zajímavé časopisy. Zároveň tu ale nějací pisálkové, oblblí ze strany USA, trvali na vydávání protisocialistických časopisů a filmaři točili protisocialistické filmy. Že by to byli ti samí novináři, scénáristé a režiséři? No nic. Podstatné je, že Novotný ke své škodě odmítnul jejich pozavírání a jenom jim ty jejich hračky sebral. Tak dál. Sověti tu chtěli nainstalovat atomovky, jenže jim překážel Novotný. Proto Američani podporovali intelektuály v odporu proti jeho politice, aby navodili oranžovou revoluci a dali tak Rusům záminku k… Číst vice »

fajt
18. 8. 2016 6:51

posílám do světa – průser sovětů byl, že jim v tu chvíli vládl omezený direktivní socialistický konzument, který jaksi zapomněl co se naučil na frontě, že sověti stále bláhově věřili zlotřilým američanům na úkor kvality svého systému ( který měl obrovský potenciál a měl nakročeno položit kapitalisty na lopatky ) a že tak neskutečně podcenili sílu propagandy, na kterou na konec reagovali jako slon v porcelánu a situaci zachraňovala zájmová osoba velkokapitálu, která byla částečně naivní, částečně znechucená vlastním dědictvím a šla vražedně na dohodu, která je dnes dávno mrtvá a nelze ji ničím a nikým vymáhat ( vše se… Číst vice »

Honza999
Honza999
18. 8. 2016 7:03

dvojzavináči – víš, co to jsou INTRIKY??? Všechny ty tebou uvedené zdánlivé rozpory se tehdy opravdu odehrávaly. Opravdu to byli ti samí novináři, scénáristé a režiséři – byli puštěni z řetězu a tak řádili jako pominutí. Moje babička za mého dětství měla prase. To bylo celý den zavřeno ve chlívku a v poklidu tam žralo a tloustlo. Jednou za několik dní ovšem bylo nutno vykydat hnůj a tak bylo prasátko puštěno na dvorek. Jako malé dítě jsem tehdy nechápal, co to provádí – běhalo po dvorku jako šílené, brzda, plyn, ostrá zatáčka ve smyku a pod. A po vykydání hnoje… Číst vice »

hudryper
hudryper
18. 8. 2016 7:27

K páně Kadubcově pojetí a „zpracování“ Pražského jara jsem se již několikrát vyjadřoval při předchozích výročích 21.srpna. Vzhledem k nadcházejícímu novému datu,na něž možná budou
podobně vzpomínat naši potomci – 30.Srpnu – se jakékoliv další diskuse o smyslu a skutečnostech
obrodného procesu v ČSSR v létech 1963- 1968 vzdávám. Nemá to zcela zřejmě žádný smysl.
Vysv. 30.8.16 začíná třítýdenní útočné cvičení jaderných nosičů us.army nad ČR .

J. Hruška
J. Hruška
18. 8. 2016 7:51

Abych řekl něco, co se obvykle neříká: Jedním z hlavních důvodů našeho hospodářského i mravního úpadku byly tři normalizace. První po roce 1948, kdy kvalifikací pro cokoli začalo být členství v KSČ. Druhá po roce 1968, kdy kvalifikací pro cokoli začlo být „bol som pomýlený“. No a třetí po roce 1089, kdy kvalifikací pro cokoli začal být antikomunizmus.
Ono nakonec nezáleží na tom, jaká ideologie nebo politické heslo je kvalifikačním předpokladem. Když je to cokoli jiného než schopnost vykonávat příslušnou práci či funkci, jde všechno do brusele.

Martin (už bez taky m)
18. 8. 2016 8:17

Honza 999: odpověď „made in USA“ na Vaši poslední větu: https://www.youtube.com/watch?v=khQZKKcTfME – aneb výsledek dovedený do „minimalistické dokonalosti“… a vyžadující opravdu silný žaludek… Ne, neměli bychom věřit falešným pozlátkům o dokonalosti, ale ani si nezjednodušovat historii vlastní či „cizí“ (na společné planetě směšné „vymezení“), ani ochotu části národa zlepšit svůj stav. A pokud už vytváříme jakousi konstrukci „zjednodušenou“, pak operujme fakty. Žádná sila pro rakety u nás nikdy vybetonována nebyla, snad jen sklady pro určitý typ zbraní. Co se raket týče, byly jak SS-23, tak SS-20 na mobilních platformách. Pokud je mi známo, v dnešním Turecku mají USA jaderné pumy,… Číst vice »

aram
aram
18. 8. 2016 8:22

@@@@ napsal Takže když to shrneme, Novotného zásluhou došlo v šedesátých letech k prima uvolnění, točily se tu skvělé filmy a vycházely zajímavé časopisy. Zároveň tu ale nějací pisálkové, oblblí ze strany USA, trvali na vydávání protisocialistických časopisů a filmaři točili protisocialistické filmy. Že by to byli ti samí novináři, scénáristé a režiséři? No nic. Podstatné je, že Novotný ke své škodě odmítnul jejich pozavírání a jenom jim ty jejich hračky sebral. Tak dál. Sověti tu chtěli nainstalovat atomovky, jenže jim překážel Novotný. Proto Američani podporovali intelektuály v odporu proti jeho politice, aby navodili oranžovou revoluci a dali tak Rusům… Číst vice »

bbb
bbb
18. 8. 2016 8:31

Také jsem v r1942 dostal pokyn, abych v některé z dílen umístil Antonína Novotného. Před válkou býval okresním tajemníkem a patřil tudíž k funkcionářům, které měla ilegální organizace v táboře zachránit. Po jeho zatčení a transportu do Mauthausenu pracoval v kamenolomu, kde byl už blízek smrti. Podařilo se mi dostat ho do komanda instalatérů, do teplé dílny s trochou jídla. Tím byl zachráněn. Novotný byl nenápadný člověk, který – alespoň ještě v krajském sekretariátu – svým klidem vyvolával sympatie. Ale spíš to byla nejistota a jeho snaha vyhnout se každé diskusi, co vypadalo jako klid. Vnitřně byl pravděpodobně zakomplexovaný. Nebyl… Číst vice »

bbb
bbb
18. 8. 2016 8:37

Dubček byl uznávaný Chruščovem, ani tykání (s Brežněvem) snad nebylo neobvyklé. V nějaké knize Dubček píše: „Potom jsem se s Chruščovem setkal v dubnu 1964, když jsem přišel se stranickou delegací na už zmíněnou oslavu jeho narozenin. Potěšilo mě, že si mě pamatoval a projevil mi značné osobní sympatie. Už v Bratislavě byl Chruščov ke mně velmi srdečný a neustále se snažil mít mne po boku. To sotva mohlo těšit Novotného, který vystupoval vůči mně už otevřeně nepřátelsky a vždy se snažil držet mě v pozadí. Byl však handicapován slabou znalostí ruštiny. Novotného odměřené chování nekorespondovalo s Chruščovovou spontánností a… Číst vice »

bbb
bbb
18. 8. 2016 8:45

Životopis presidenta Svobody, také k němu byla zmínka v článku.
http://ludviksvoboda.cz/cz/zivotopis-podrobneji#12

abx
abx
18. 8. 2016 8:57

pozerat na Novotneho ako na akehosi protagonistu obrodnych procesov pred 1968 je uplne pomylene. Novotny len plaval na vlnach, snazil sa udrzat na svojom kanoe. a nie je ani to vylucene, ze mal akesi pokrvne kontakty na tigridovcov utrhnutych z retaze…

Irena
18. 8. 2016 9:15

http://ria.ru/world/20160818/1474654059.html
СМИ сообщили, что CША вывозят ядерные бомбы из Турции в Румынию

aram
aram
18. 8. 2016 9:31

abx napsal

pozerat na Novotneho ako na akehosi protagonistu obrodnych procesov pred 1968 je uplne pomylene. Novotny len plaval na vlnach, snazil sa udrzat na svojom kanoe. a nie je ani to vylucene, ze mal akesi pokrvne kontakty na tigridovcov utrhnutych z retaze…

Netvrdím, že on byl ten, který to spustil a podporoval, ale toleroval. Je známo, že na Slovensku byl oblíben ještě méně než v Česku čehož důsledkem zřejmě byla Československá federace 1. ledna 1969 ač v názvu státu zůstala i nadále Čskoslovenskou socialistickou republikou.

aram
aram
18. 8. 2016 9:33

P.S.
Pokud byl 1.tajemníkem a zároveň prezidentem, tak měl určitě dost moci oteplení zatrhnout.

fajt
18. 8. 2016 10:34

http://svobodnenoviny.eu/komunista-ve-funkci-predsedy-vojenskeho-vyboru-nato/ – a možná je to jenom dobře uložený krtek a až příjde čas, tak hrdinně kapituluje, za celou alianci. ..)

Sio
Sio
18. 8. 2016 11:04

fajt napsal

http://svobodnenoviny.eu/komunista-ve-funkci-predsedy-vojenskeho-vyboru-nato/ – a možná je to jenom dobře uložený krtek a až příjde čas, tak hrdinně kapituluje, za celou alianci. ..)

Nepodléhá náhodou lustračnímu zákonu?

fajt
18. 8. 2016 11:38

Sio napsal
Nepodléhá náhodou lustračnímu zákonu?

von, nikdy :-) tento zákon byl stavěný pro dobrovolníky z Lidových Milic a domovní důvěrníky, kteří to svou pílí dotáhli až na post skoro agenta státní bezpečnosti, ostatní byli pouhými profesionály, kteří se pouze striktně drželi své pracovní náplně, která byla a je i z pohledu tohoto zákona naprosto v pořádku. ..)

hudryper
hudryper
18. 8. 2016 12:38

bbb napsal Novotný byl špatný řečník, zcela nevzdělaný a také marxisticky nesečtělý. Netroufal si bez papíru, na nějaké schůzi říct samostatně ani jednu větu. Referáty mu psali jeho spolupracovníci a on přesto ještě dělal chyby při jejich předčítání. Jeho politika z pozadí byla jeho nejsilnější schopností. Uměl šikovně vybírat a rozdělovat kariéristické a jemu oddané kádry, které by se byly bez jeho pomoci pro své podprůměrné schopnosti nedostaly na vedoucí politická místa. bbb -byť text může působit dojmem,že jste Vy jeho autorem,jde nepochybně o osobní vzpomínky skutečného autora,který vše také prožil a přežil. Z vyprávění dalších lidí,kteří Novotného znali od… Číst vice »

hudryper
hudryper
18. 8. 2016 12:40

oprava : …kteří vše…

bbb
bbb
18. 8. 2016 16:24

hudryper napsal že jste zde vystoupil s tím textem. (Také jsem v r1942 dostal pokyn, abych v některé z dílen…) Shora diskusní příspěvek je z ekonomovy knihy – Ota Šik: Jarní probuzení – iluze a skutečnost. – Jak až na konci jsme uvedl. A uvozovky chyběly :-( * Antonín Novotný měl kladné a záporné vlastnosti. Být na jeho místě tvrdý, výborně k vládě vybavený člověk, pak by asi nedovolil filmovou novou čs. vlnu a nadějný rok 1968, udržel by se sám nadále? Že na své postavení vcelku nestačil, věděl. Manželka mu „zakázala“ vzít místo vysokého představitele, a museli ho soudruzi… Číst vice »

Kropac
Kropac
18. 8. 2016 17:12

Děkuji panu Kadubcovi. Článek se mi líbí a je v souladu s většinou mých názorů na tehdejší dobu.

aram
aram
18. 8. 2016 17:14

To je ale škoda pane hudrypere. Já netvrdím, že vidím do pozadí, ale skutečně mi není jasné jak by mohlo dojít k těm, pro nás starší, nezapomenutelným 60tým bez toho, aby tehdejší dění 1.tajemník KSČ a prezident republiky toleroval. Máte pravdu je to jednopduché vysvětlení a podle mne i celkem logické. Takže se domníváte, že Novotný byl řízen Štrougalem, jestli tedy dobře čtu, protože jestliže to byl hlupák, tak někým pravděpodobně řízen byl.

peter.
18. 8. 2016 17:54

Kropac napsal

Děkuji panu Kadubcovi. Článek se mi líbí a je v souladu s většinou mých názorů na tehdejší dobu.

pripájam sa.

hudryper
hudryper
18. 8. 2016 18:04

aram napsal Takže se domníváte, že Novotný byl řízen Štrougalem, jestli tedy dobře čtu, protože jestliže to byl hlupák, tak někým pravděpodobně řízen byl. Vy si tedy opravdu dovedete vybrat závěry,jen co je pravda! Pro Vaši informaci. Na tzv. lednovém zasedání UV KSČ,které bylo iniciováno bez nejmenších pochyb s moskevským schválením,byla živá diskuse. Štrougal,který svým příkladem poněkud eklektického společenského chování Tondu, známého moralistu rozčiloval,tam reagoval na Novotného kritiku : „jen řekni,kolik ženských prdelí jsi měl v poslední době v rukou“ a odpověděl :“ ano,mé ruce držely spoustu ženských,ale nejsou od krve jako ty tvoje !“ Milý aram, bude lépe,když na… Číst vice »

aram
aram
18. 8. 2016 18:20

Tedy promiňte pane hudrypere, ale to mne fakt nezajímá jak se hoši na zasedáních mezi sebou špičkovali. Mně naprosto vážně zajímal Váš názor na to komu můžeme být vděčni za tehdejší uvolnění. Nemusíte odpovídat, pokud myslíte, že není ve vašem zájmu v diskuzi pokračovat, ale pokud se rozhodnete opačně, pak tedy které zasedání máte na mysli, čeho se diskuze týkala ( tedy kromě Vámi uvedené výměny) a jak to souvisí s mým dotazem.

Sio
Sio
18. 8. 2016 18:36

Poučné.

hudryper
hudryper
18. 8. 2016 18:40

hudryper napsal
Na tzv. lednovém zasedání UV KSČ,které bylo iniciováno bez nejmenších pochyb s moskevským schválením,byla
živá diskuse.

Chce to číst pozorněji. Možná jsem pro nepamětníky mohl dopsat,že to bylo v lednu roku 1968 .

aram
aram
18. 8. 2016 18:59

Nejen pro nepamětníky. Ono bylo i lednové zasedání v roce 1960, kde Novotný prosadil novou ústavu, kde byl mj. název změněn na Československá socialistická republika. Mmch Novotný se stal prezidentem na zásah Chruščova, když původně byl navrhován W. Široký. Tolik prameny. Co se týká Baráka, kterého jste do diskuze vnesl, tak to zřejmě nebylo tak úplně jenoduché. Zdroj historik Dr. Tomek, který se touto kauzou konkrétně zabýval po otevření archivů po roce 1989 a sice na žádost Barákova rodného města Blanska. A aby nedošlo k omylu, já nemám zájem Novotného obhajovat, mně to opravdu zajímá jak vlastně k těm šedesátkám… Číst vice »

Dana
Dana
18. 8. 2016 19:27

Dorustala jsem v polovine sedesatych let, takze jsem uvolneni nezaznamenala jako zmenu, pac jsem nic jineho nezazila a tudiz nemohla porovnat. To ostatni lidi chteli zmenu, uz meli dost hospodarskeho brajglu a neustalych agitek o budovani socialismu na 105 procent. . Uz je otravovalo to nekonecne slibovani stale neprichazejici lepsich zitrku, zatim co stat nemohl zajistit ani zakladni potreby obyvatelstva. V te dobe mohl kazdy Prazak ihned rozpoznat zapadni Nemce od Dederaku z vychodu na prvni pohled . V Praze se setkaval blahobytny kapitalismus s podradnym socialistickym hospodarstvim, poznani r0zdilu bylo pro mnohe Cechy ponizujici, citili se jako svetovi obcane… Číst vice »

mm
mm
18. 8. 2016 20:11

hudryper má samozřejmě pravdu, když popisuje karlínské kluky. …. podotýkám, že v roce šedesát osm hořela Evropa.

fajt
18. 8. 2016 20:13

comment image?oh=cae5085edae0cbabe984b0dcc83d5580&oe=58424CB3

peter.
18. 8. 2016 20:23

Dana:
V dnešnom kvalifikačnom rozbehu 4×100 m ženy,vypadol američanke z ruky kolík a štafeta USA dobehla posledná – vypadla.No zasadla jury a tá rozhodla,že američanky môžu bežať ešte raz,bez súperov a ak zabehnú lepší čas ako postupujúce Číňanky,tak postúpia miesto nich.Vraj tam pri odovzdávke,bol kontakt so súperkou.Ja neviem,či je to v súlade s pravidlami,ale povedzte mi(napíšte) – Čo sú to tie američanky za baby….chcú vládnuť celému svetu a neudržia v ruke kolík !?
http://politikus.ru/events/82602-amerikanki-uronivshie-palochku-na-estafete-pobegut-ee-zanovo-bez-sopernikov.html

orinoko
18. 8. 2016 20:26

Zasrana emerika muze vsechno. Dokonce si vykloktat vlastnimi pruhy a hypertlustymi hvezdami.

orinoko
18. 8. 2016 20:42

Aram , zdravim. K sedesatkam doslo, protoze NASE generace intuitivne zazehla gorjaceje sjerdca , a zaroven nase generace uz pocitila svobodu. – To je osidny termin – se kterym dokazeme zajimave nakladat jen my, obcane , kteri se v tom dle tzv Zapadu vubec nevyzname.
Jen tak na okraj – z prace byvam vycerpan dusevne kvuli jednomu jedinemu debilovi, jehoz misto kryjou socialni ohledy.
Je to dobytek, kterermu je na hony vzdaleno pracovne-komunalni vnimani vykonu dalsich pracovnich kolegu.
Cast firmy ovlada debil ‚ a zda se, ze firma o ton nema tuseni. Pritom tuseni souvislosti je to, oc tu bezi.

hudryper
hudryper
18. 8. 2016 20:44

fajt napsal
Citovat

fajt • 18. srpna 2016

comment image?oh=cae5085edae0cbabe984b0dcc83d5580&oe=58424CB3

Faite, to snad nemůže být skutečný dokument. Podle mne jde o falsifikát nehledě už na adresování.

fajt
19. 8. 2016 4:32

jak je z kořenové části linku patrné, masívně to putuje po netu, jestli jde o lidovou tvořivost mas, či snaživého operativního governmentu a nebo dokonce samotného Husseina už nezjistíme, pouze můžeme ( vzdáleně) sledovat, jestli se ta šílenost skutečně neděje. ..)

@@
@@
19. 8. 2016 4:42

hudryper napsal
Faite, to snad nemůže být skutečný dokument. Podle mne jde o falsifikát nehledě už na adresování.

Faite, nenechte se zviklat. Je to zaručeně pravé. Zvlášť to upozornění na ruské a čínské agenty to dosvědčuje.
Jen se ptám: Jestli to Obama přísně tajně posílal všem muslimům, kolik asi vydal za poštovné?

fajt
19. 8. 2016 6:12

@ napsal
Faite, nenechte se zviklat. Je to zaručeně pravé. Zvlášť to upozornění na ruské a čínské agenty to dosvědčuje.
Jen se ptám: Jestli to Obama přísně tajně posílal všem muslimům, kolik asi vydal za poštovné?

mi stačilo čtení ve zveřejněných e-mailech Killary, proti tomu je tohle dílko na výsost sofistikovaná záležitost. která nese i prvky reálnosti ( a pokud máte za sebou kasu největších loupežníků světa, tak vás žádné náklady na vaší blbost , či jenom útrpnou posluhu nemusí zajímat). ..). ..)

Admirál
Admirál
19. 8. 2016 11:17

V 68 roce jsem byl čerstvě školou povinný. Vnímal jsem obrovské rozčílení a nevoli rodičů a všech okolo.

Když jsem později přemýšlel o tom, co tak stručně, upřímně říct Rusům, aby to obsáhlo celý problém, napadlo mne:

Získali jste vazaly, ztratili jste přátele.

PPK
PPK
19. 8. 2016 12:36

Kropac napsal Kropac • 18. srpna 2016 Děkuji panu Kadubcovi. Článek se mi líbí a je v souladu s většinou mých názorů na tehdejší dobu. Ano, tak to bylo. A že Jaro 68 bylo neúspěšným pokusem o likvidaci socialismu v ČSSR novináři, kteří potom skončili ve Svobodné Evropě a politiky – lidmi typu např. Smrkovského, Mlynáře, Kohouta, Hýbla, Šika nebo Goldstuckera, za pasivního přihlížení slávou omámených Dubčeka, Černíka a L.Vaculíka, je nám, tehdy již dospělým pamětníkům, už dávno rovněž naprosto jasné. Tak, jako TGM měl svého Čapka, tak i A.Novotný měl svého lidsky velmi čestného rádce spisovatele Jana Procházku, otce… Číst vice »

Irena
19. 8. 2016 12:48

Admirál napsal

V 68 roce jsem byl čerstvě školou povinný. Vnímal jsem obrovské rozčílení a nevoli rodičů a všech okolo.

Když jsem později přemýšlel o tom, co tak stručně, upřímně říct Rusům, aby to obsáhlo celý problém, napadlo mne:

Získali jste vazaly, ztratili jste přátele.

Ano, typický názor nezralého puberťáka, schopného soudit situaci pouze z pohledu vlastního, zdálo by se, takto hrubě pošlapaného jájismu.

Není to úplně srovnatelné, ale podobnosti se tam nalézt dají
http://voicesevas.ru/news/25185-o-zhadnosti-nenavisti-i-imperii.html

@@
@@
19. 8. 2016 13:10

PPK napsal Ano, tak to bylo. A že Jaro 68 bylo neúspěšným pokusem o likvidaci socialismu v ČSSR novináři, kteří potom skončili ve Svobodné Evropě a politiky – lidmi typu např. Smrkovského, Mlynáře, Kohouta, Hýbla, Šika nebo Goldstuckera, za pasivního přihlížení slávou omámených Dubčeka, Černíka a L.Vaculíka, Máte to nějak popletené. Smrkovský, Mlynář ani Hýbl nepřestali věřit v socialismus až do smrti. Na jeho definici by se možná neshodli, ale to nehraje až takovou roli. Souhlasím s charakterizací Dubčeka coby slávou omámené osoby, ale o Černíkovi to myslím neplatí, ten se profiloval spíš jako pragmatik. Ovšem udělat slávou omámeného pasivního… Číst vice »

hudryper
hudryper
19. 8. 2016 13:20

Irena napsal
Když jsem později přemýšlel o tom, co tak stručně, upřímně říct Rusům, aby to obsáhlo celý problém, napadlo mne:
Získali jste vazaly, ztratili jste přátele.

Tento styl „diskuse“ se mi hrubě nelíbí. Autorka má zřejmě fixní ideu,že rozumí politice v ČSSR
lépe než její přímí účastníci,kteří se ve prospěch vlasti neváhali obětovat . S Vaším názorem admirále,byť vzniklým zamlada, souhlasím ! Přesně k tomu u nás v srpnu před 48 roky došlo. Kolik Vám tehdy bylo,paní Ireno, a žila jste vůbec v Československu ?

hudryper
hudryper
19. 8. 2016 13:23

Omlouvám se,že jsem citoval z Ireniny citace admirála.Kdo chce porozumět,jistě porozumí. Děkuji.

Dolmen
Dolmen
19. 8. 2016 13:29

ex-nemo napsal
Obhajoba komunizmu (který nás, mimochodem, srazil z 11. místa ve vyspělosti na nějaké 40.)

Prosím ctěného pana ex-nemo o definici vyspělosti státu a dále aby mi pomohl objasnit v jakých jednotkách se tato vyspělost států vyjadřuje. Dále prosím o uvedení korektních pramenů, v nichž se uvádí původně 11. místo vyspělosti (předpokládám že prvorepublikové ČSR) a posléze 40. místo (zřejmě ČSSR). Za nezištné nabídnutí mně utajených znalostí předem děkuji!

Irena
19. 8. 2016 13:34

hudryper napsal Tento styl „diskuse“ se mi hrubě nelíbí. Autorka má zřejmě fixní ideu,že rozumí politice v ČSSR lépe než její přímí účastníci,kteří se ve prospěch vlasti neváhali obětovat . S Vaším názorem admirále,byť vzniklým zamlada, souhlasím ! Přesně k tomu u nás v srpnu před 48 roky došlo. Kolik Vám tehdy bylo,paní Ireno, a žila jste vůbec v Československu ? Nechápu tedy, jak jste se s podobnou logikou mohli vrhat po jen po 23 letech do náruče Němců, kteří vás měli v úmyslu vyvraždit a Francouzů a Angličanů, kteří vás těm Němcům s gustem předhodili. To už ty pubertální,… Číst vice »

hudryper
hudryper
19. 8. 2016 13:57

S ohledem na Vaši práci při překladech Pjakina nebudu reagovat.Mohu Vás jen ujistit,že o daném
období a jeho skutečných událostech nemáte nejmenší ponětí. navíc mne zarazil tón,s jakým jste
názor seriosního přispěvatele,navíc pravdivý,dehonestovala pokřikem o puberťáctví. Howgh !