Korporátní management strachu

ReichKorporátní fašismus má za sebou další úspěšné kolo totální mobilizace. Ta běží v novinách jako management strachu následována popisem heroismu všech dělnic a dělníků, kteří stojí u pásu a dělají v českých montovnách polotovary pro zahraniční korporace. Viz ten hezký plakát ke sjezdu tehdejší Strany.


Manipulace skrze strach a obavy je oblíbeným hitem všech autoritativních režimů. Když vládne 1 procento nad lidovým zbytkem 99 %, tak tomu nemůže být jinak. Měl jsem poslední veřejnou nedělní mši minulý týden. Pak Prymula s Babišem a s koaliční levicí vyhráli nad neoliberálním bohem České biskupské konference 1:0. To jsem známým řekl soukromě. Veřejně jsem poté věřící vyzval, aby dále tvořili společenství rodin a známých, protože církev jinak přestane existovat. A stejné společenství bylo i za komunistů, protože nebyl neoliberalismus, jen kolaborující klérus, a slušná neposlušná církev na druhé straně. Ta dnešní varianta kolaborace je výprodej zprivatizované a zpolitizované církve do kategorie hospod a zábavních podniků. K zavírání kostelů na Velikonoce při první vlně chřipky jsem psal článek Korporátní Pornhub a katolické Velikonoce, kde byla pro dnešek zajímavá tato část.

Pornhub a možná i další kanály se v době epidemie staly charitativní institucí a zpřístupnily placenou část porna pro on-line zájemce zadarmo. Tak srovnejme oba mediální přístupy dané virtuálním sexem a virtuálním vzkříšením, protože je provádí stejný operátor sítě. Má kontrolu nad celým provozem, provádí cenzuru obsahu pomocí umělé inteligence, sleduje a lokalizuje diváky porna a zmrtvýchvstání přes jejich IP, vyřadí nečekané mimořádky a zajišťuje zajímavý pořad pro nudnou dobu karantény. Je to ideální stav sexuální a spirituální rozkoše bez rizika.

Nyní běží druhá vlna chřipky a na rozdíl od první vlny není natolik smrtelná, předešlá opatření fungovala a podniky zavřené nejsou. Církevní kolaboranti s neoliberalismem nyní nemají výmluvu. Na webu ČBK jsem nenašel jedinou zprávu vysvětlující neoliberální pád kolaborující církve do kategorie hospod a zábavního průmyslu. Přitom papež vydal novou encykliku Fratelli tutti, která podobné mesaliance s neoliberalismem zásadně kritizuje, cituji z originálu.

Local conflicts and disregard for the common good are exploited by the global economy in order to impose a single cultural model. This culture unifies the world, but divides persons and nations, for “as society becomes ever more globalized, it makes us neighbours, but does not make us brothers”. We are more alone than ever in an increasingly massified world that promotes individual interests and weakens the communitarian dimension of life. Indeed, there are markets where individuals become mere consumers or bystanders. As a rule, the advance of this kind of globalism strengthens the identity of the more powerful, who can protect themselves, but it tends to diminish the identity of the weaker and poorer regions, making them more vulnerable and dependent. In this way, political life becomes increasingly fragile in the face of transnational economic powers that operate with the principle of “divide and conquer”.

Ale já a oficiální vykladači ČBK jsme asi nečetli stejnou encykliku. To se mi stalo už dříve, při četbě sociální a ekologické encyklice Laudato Si (Papež zezelenal, někteří biskupové také). V článku Očkováni neoliberalismem a skrze byznysmena Prymulu jsem požadoval po vládě a po presstitutech po vzoru německého hlavního TV kanálu ARD, ať mi řeknou, zda máme epidemii, nebo pandemii. Kromě managementu strachu žádná odpověď nepřišla. Tak jsem rozklikl odborářský časopis Škodovky Mladá Boleslav pod názvem Škodovácký odborář 38/20 s datem vydání 15.10. 2020. Krásné a povzbudivé čtení je to, ovanul mne závan starých časů, když jsem byl podnikově mobilizován pro tehdejší Říši dobra. Práce pro novou Říši představuje skutečně obdivuhodný fenomén podobného rozsahu a kvality. Hlavní web pracovníků Škodovky funguje, jak za komunistické epidemie chřipky. Všude pracovní ráj, podniková pohoda, odbory vyjednaly 20minutové přestávky navíc. Jsou sice zrušené nějaké rekreačky a podnikové kratochvíle, což je mrzuté, ale dá se to přežít. O epidemii covidu-19 málem ani zmínka. Kdo by se o takové drobnosti staral, když máme moudré a prozíravé korporátní vedení, málem jak za komunismu. Pokud vezmu jednu z největších osmihodinových koncentrací lidí na kilometr čtvereční v Česku, tak neexistuje ani epidemie normální chřipky. Natož nějaká „pandemie“, která by – ó nedej, neoliberální bože! – zastavila výrobu pro Říši dobra. A stejně tak platí, že veškeré zisky z bank odtékají z Česka stejným tempem jako dříve.

Vzorný voják 1. světové války a pak filosof Ernst Jünger napsal v roce 1930 slavný esej pod názvem Die totale Mobilmachung. Pravice se fašizuje sama od sebe. Fašizovat levici dá více práce a mrtvých, ale nakonec se dílo podaří. Viz ten hezký plakát ke sjezdu tehdejší Strany, která měla dělnický socialismus přímo v názvu. Český korporátní fašismus má za sebou další úspěšné kolo totální mobilizace. Ta běží v novinách jako management strachu následovaná popisem heroismu všech dělnic a dělníků, kteří stojí u pásu a dělají v českých montovnách polotovary pro zahraniční korporace. Ani jedna z obou totálních mobilizací mas se nesmí zastavit, protože tvoří spojené nádoby korporátního fašismu.

Rozjeli jsme další kolo studené války s Nepřítelem. Už to není jen Rusko, ale Čína, Irán, Venezuela, po fašisty prohraných volbách tuto neděli i Bolívie a postupně to budou další země. Seznam utěšeně poroste, elfové se postarají. Každý musí zůstat izolovaný ve svém strachu. Celek takto mobilizovaných ovcí a jejich pasáků vytvoří novou verzi fašistické „Fratelli tutti“, která zahájí další tah na východní branku.

Tak se podívejme, co se v tichosti děje za našimi zády, viz Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Cituji ze zdůvodnění připravované novelizace, která manipuluje s pojmem „pandemie“:

Současná právní úprava je dostatečná v případě ohrožení způsobené přírodními silami, nicméně situace související s pandemií onemocnění COVID-19 dokládá, že současný krizový zákon dostatečně nereflektuje tuto problematiku, respektive vyhlášení krizového stavu pro celé území České republiky v důsledku pandemie. Z tohoto důvodu a s ohledem na nutnost komplexního řešení problematiky dotýkající se krizových stavů a řešení krizových situací je předložena novela ústavního zákona o bezpečnosti.

(…)

Dále se navrhuje v souladu s čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod jednoznačně stanovit, že informace užívané pro přípravu na krizové situace a jejich řešení, jejichž poskytnutí by mohlo ohrozit bezpečnost státu, resp. narušit funkčnost integrovaného záchranného systému, se podle informačního zákona neposkytují. Důvodem je skutečnost, že orgán krizového řízení v současné době při označování příslušné dokumentace musí mimo jiné volit mezi tím, zda určité dokumenty obsahující potenciálně „citlivé“ informace za zvláštní skutečnosti neoznačovat s rizikem jejich případného zneužití, např. i pro úmyslné způsobení krizové situace, či ztížení podmínek zásahu složek integrovaného záchranného systému, což může vést až ke ztrátám na životech či majetku obyvatel nebo tyto jako zvláštní skutečnosti označit se všemi nedostatky výše uvedenými. Jako nejvhodnější se pak jeví varianta zakotvení vztahu zákona o svobodném přístupu k informacím ke krizovému zákonu do tohoto právního předpisu.

Ejhle, mám na stole odpověď korporátně vedeného státu na moji žádost o informaci ohledně řádných a nefalšovaných statistických dat v době epidemie. Zatím vůbec nevíme, zda nějakou „pandemii“ máme, ale nový zákon o omezení občanských svobod bude platit tak jako tak. A hlavně bude trvale platit i po odeznění současné epidemie chřipky. Pokud tento zákon projde, tak se úřady po mé žádosti o informaci jednoduše odvolají na totální mobilizaci. Tu zahájil privátní agent s očkovacími vakcínami vyhozený kvůli konfliktu zájmů z hradecké fakultní nemocnice. Prestituty už ani nepočítám. Jejich korporátní tisk maká podle mobilizačního plánu A, tedy jako management celostátně šířeného strachu. Jiný placený management B se zase stará o mobilizaci v montovnách, kde běží heroismus práce pro Říši. A pak následuje nezbytný krok C, tedy zavedení cenzury ve jménu Dobra a Totální mobilizace. Tu pak podpoří nadšení a zblblí chvilkaři všeho korporátně placeného druhu, aby vznikla anarchistická situace, stejně jako v únoru 1948. Zcela legální tah komunistů skrze demisi hloupých ministrů opozice bylo třeba připravit nelegálními a pololegálními prostředky vzniklými mobilizací mas.

Kdo naprosto a úplně prohrál v novém typu fašismem propagované biomoci (M. Foucault), je skutečná politická levice a křesťanské církve. Ministryně Jana Maláčová za ČSSD může do naoko vypnuté kamery TV při natáčení pořadu 168 hodin říkat, že „Babiš je debil„. Ale tím sama sobě vystavuje úmrtní list, potažmo celému korporátnímu cirkusu zvanému „levice“. Citovaný miliardář na český demokratický způsob je možná „debil“, ale současně je i patentovanou „levicí“. Tento fakt potvrdily odevzdané hlasy v krajských volbách a původní „levice“ vymazaná z politické mapy (KSČ, ČSSD). Prodávat chudé lidi se nevyplácí. Zvláště, pokud se předešlých sto let dělal až do oposmlouvy Zemana s Klausem pravý opak. Stejně tragicky dopadli čeští katoličtí biskupové, kteří třicet let kolaborují s neoliberálním režimem. Ten zná jen sluhy, které si koupil, a nekoupené kritiky, kterých se bojí a potřebuje je postupně zničit. Koupení sluhové si zaslouží, aby se po nich šlapalo jako po onuci, což pro agenty korporátního fašismu není absolutně žádný problém. Tak se vraťme na samotný začátek celé křesťanské kovbojky, který se slaví s velkou parádou každé Velikonoce (Jn 11:47-54).

Velekněží a farizeové svolali radu a řekli: „Co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří, a přijdou Římané a odejmou nám toto svaté místo i národ. Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: „Vy ničemu nerozumíte; nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“ To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ, a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil vjedno. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. Proto Ježíš už nechodil veřejně mezi Židy, ale odešel odtud do kraje blízko pouště, do města jménem Efraim, a tam zůstal s učedníky.

Kaifáš byl šéf tehdejší židovské biskupské konference kolaborující s Římany a uměl dobře počítat. Management strachu běžel na dvou úrovních: Ta první byla v centrále, kde tehdejší velekněží připravovali známou aritmetickou a velmi racionální operaci jednoho obětovaného za všechny. Ta druhá operace běžela na Velký pátek, kdy to velekněží vyhráli i proti Pilátovi, protože provedli bezchybnou operaci číslo dvě. Management strachu proměnili ve výbuch nenávisti proti nenáviděnému Babišovi, sorry, Pilátovi.

Kolaborace s neoliberalistickým mafiánským kapitalismem běží v katolické církvi už 30 let a Velký antibabišovský pátek ji teprve čeká. Maláčová už to rozjela, protože neoliberální mladí socani potřebují vyměnit miliardáře za anomymní manažery Deep state, přesně po vzoru Demokratické strany v USA. Pak opět bude na český tragikomediální způsob platit, že jeden miliardář bude obětován za všechny. Kolaborující církve možná rády přiloží ruku k dílu. A když budou hlavní klerikální hlavy přímo jezuitsky chytré, tak budou mlčet a pak si stejně přijdou na své.

Po vítězství Deep Goodness dojde k nastolení demokratické vlády nějakého politicky senilního premiéra s mediálně zajímavým ksichtem. Ten musí být rasově, pardon, genderově čistý, nejlépe žena, černoch a bisexuál dohromady. Pak nastane kýžené ukončení první fáze Studené války. Před začátkem horké fáze Boje za totální a konečné Dobro se budou v rámci Trickle-down economics ze stolu jednoho procenta a demokraticky nastoleného Deep state rozhazovat ty kýžené zbytky pro kolabující chudáky. Chce to mít jen trochu pod čepicí, trochu skalní víry v neoliberalismus a nebýt prodejný hned v první fázi, jako čeští elfové. Biskupové mohou v tomto bodu následovat příklad chytré Kananejky (Mt 15:21-28).

Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“ On odpověděl: „Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“ Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.

Za neoliberálním bohem Mamonu se chodilo a vesele katolicky křičelo celou generaci. Neoliberální bůh odpovídal jako každá modla na velkopanský způsob, tedy mlčením. Tento bůh byl poslán k jednomu procentu českých mafiánů a měl na práci jiné věci, než se vybavovat s ideologicky prodejnými katolíky. A přitom katolická dcera byla také posedlá podnikáním a privatizací, zejména ty vzorné katolické rodiny zcela nezištně spravující biskupská obročí. Bohužel, agent Klaus a modré straky neměli na lůzry čas, jeli na koni Dějin a Dobra. Církve hrály v totální mobilizaci pro neoliberalismus zcela vedlejší roli antikomunistického komparzu pro volební bagrování hlasů pravice.

Mafiánská elita zná jen dva způsoby jednání: Buď po lidech dupe, nebo se před nimi plazí. Neoliberální rabové budou po vzoru Hegela upraveného Marxem bojovat o ty drobky, což znamená aktivní kolaboraci s korporátním fašismem. Tomu začíná mohutně téci do bot a provádí první formu Totaler Mobilmachung.

Biskupové budou muset začít počítat, jako jejich velekněžský předchůdce v Jeruzalémě. Ten skvěle rozuměl totální mobilizaci a také to těm nižším zabedněncům ve veleradě jasně vysvětlil. Výsledkem bylo zničení židovské kněžské třídy a Druhého chrámu. U nás to bude definitivní vítězství ulice a pohřeb formální demokracie.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články:

Převzato z e-republika.cz

2.5 4 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
8 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
orinoko
21. 10. 2020 15:46

Zlatý časy , kdy to stálo za kulové, a přesto byli lidi šťastní.

https://www.youtube.com/watch?v=8MWVo1fjRsQ

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  orinoko
21. 10. 2020 15:54

Tohlecomment image
není řešení. Nebo že by?

orinoko
orinoko
Reply to  Botičky od Diora
21. 10. 2020 16:28

Kam na tohle chodíš? Není to nějaké morbidní?
Ale vlastně ne. Co tak v době covidu asi může být morbidní…
Není to globální prediktor? Nátisk by NATO měl. 😎

Bety
Bety
21. 10. 2020 16:07

Situace církve a jejích oveček mě celkem nechává chladnou. Hned po roce 89 se církve – a myslím že bez rozdílu – vrhly v prvé, druhé i třetí řadě na hromadění majetku a pochopitelně právo na něj měly ne tak z titulu práva, ale z titulu antikomunismu a antisocialismu, což jim vlády plující na téže vlně dopřály měrou vrchovatou. Ovšem zákon, a jako vždy široce pojatý, aby se pod něj leccos vešlo, zakazující přístup k informacím je něco jiného. Nepříjemné statistiky jsou nepřípustné a tak tu tedy můžeme mít ten lock down – stanné právo by znělo hůř, že –… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Bety
21. 10. 2020 16:32

Už nevím kde nějaký významný prelát investoval čmrdlíky z restituce do hyperdrahého hotelu. … Aby to vynášelo! … Teď je ta nejlepší doba NATO, aby se vynaložená vata okotila.
Miluju církevní údy, když místo o duši se starají a světské molekuly.

Patrik
Patrik
21. 10. 2020 17:23

Dnešní aktualita, která přišla s novým srpkem Měsíce:
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/papez-podporil-registrovana-partnerstvi-homosexualu/1948863

Lena
Lena
22. 10. 2020 19:21

Strach je základem existence, nevědomého pudu sebezáchovy. Žádný blahobyt, o který pořád usilujeme a druhým (zlodějům) vyčítáme, nás od něj neosvobodí.
Strach smrti ze smrti v nás je podstatou našeho pošetilého bytí. Hic est domus dominí et porta coelí.

Aleš
Aleš
22. 10. 2020 19:43

https://cz.sputniknews.com/svet/2020102212691845-dalsi-setkani-nad-beringovym-morem-rusky-mig-31-zachytil-americke-pruzkumne-letadlo/
Takový folkor zákopové války před vypuknutím akce Barbarosa 2. naplno. Prologem je Metnarův zvací dopis.
Je třeba pohlídat, aby v rámci euroatlantských hodnot tu zavedli kurzarbeit, kein arbeit a ARBEIT MACHT FREI! V nasazení jim pomůže chytrá karanténa, drony a ideová policie. A k tomu nám dopomáhej plukovník.
Dnes jsem slyšel, že o nás v TV v SSa dávají zajímavé věci, podobně jako u nás v březnu o Itálii…