Krátce o podivném světě evropských odpadů

Už bych na to měl být zvyklý, ale nejsem. Konference o spalování odpadu je pro mne vždy výletem do bizarního světa, kde fyzikální zákony určují politici, na nějakou tu kačku se nehledí a lež je standardní pracovní nástroj. Bez dalších komentářů jen některé postřehy:

Sdružení Arnika se daří blokovat všechny projekty v energetickém využití odpadu (ZEVO) na území ČR. Označí místně příslušný rozhodovací orgán za podjatý a zbytek zařídí naše skvělá justice.

Evropská komise zplodila tzv. „Oběhovou ekonomiku“, založenou na představě, že vše se bude recyklovat a spalovat se bude jen to, co opravdu nepůjde. Insideři ale tvrdí, že se jedná o barnumskou reklamu, protože jde v principu o to, aby vyspělé státy nemusely dělat nic a ty zaostalé se na ně dotáhly. Ovšem bez používání tohoto spojení se nemůžete považovat za odbornou veličinu.

Data Eurostatu o odpadovém hospodářství jednotlivých států jsou naprosto zavádějící. Různé státy mají různé definice odpadu, recyklace apod., takže čísla nelze naprosto srovnávat. Např. v ČR máme dvě evidence odpadu, MŽP a ČSÚ, jejich výsledky se liší o 100%. Hádají se o to už (jen co já vím) asi pátým rokem bez jakéhokoli posuvu.

Evropská recyklace je grandiózní podvod s prvky cimrmanovské absurdity. Z vyřčeného jsem pochopil, že smyslem tzv. „recyklace“ je naplnění čísel, daných EU a řádné čerpání co největšího objemu dotací. Každá země má vlastní manipulativní systém, jak se k požadovaným číslům „dostat“. Nejoblíbenější je německý systém, vzniklý záměnou slov „vytříděný“ a „recyklovaný“. Ti považují za recyklované vše, co vyleze z jejich MBT (mechanicko-biologické třídění) a je prohlášeno za surovinu. Není přitom důležité, co se s tím potom ve skutečnosti děje. Rozdělí si dotace a nákladně získané „suroviny“ spálí, uloží na skládku nebo v lepším případě vyveze. Díky tomu je v Německu součet recyklovaného odpadu a ekologicky likvidovaného v ZEVO asi 115 % produkce veškerého odpadu. :) Podle odhadů insiderů se například vytříděných plastů spálí až 90 %, vytříděného papíru minimálně 20 %.

Odborníci, více méně tajně, rozlišují recyklaci přirozenou, dotovanou a technicky neproveditelnou. První je vše, co se ekonomicky vyplatí, druhé to, co je proveditelné s dotacemi, třetí je nesmyslná. Požadavky EU se již dnes pohybují někde na rozhraní typu 2 a 3. Čísla jako 60 či 70 % již vyžadují „kreativní“ evidenci.

Jinou fintou je, co se započítává do odpadu. Když je to komodita, která se chová i bez dotací téměř jako vratný obal, tak ta recyklační čísílka naskakují rychle.

Někdy jsou to ale podvody až do nebe volající. Takové Polsko má jedinou funkční spalovnu s kapacitou pod 1 % roční produkce, ale v údajích Eurostatu se dočtete, že v zařízeních ZEVO likviduje 15 % odpadu. Polsko je vůbec zajímavou zemí. Asi pro 20 % domácností vůbec není zajištěn svoz odpadu, což je v rádoby civilizované zemi nepředstavitelné!

Na druhou stranu Poláci přistoupili k nové výstavbě ZEVO velmi pragmaticky. Na rozdíl od ČR získali dotace, dnes probíhá 6 projektů a dalších 6 se připravuje.

Insideři tvrdí, že za neobdržení dotací pro ČR z EU na ZEVO nestojí Brusel, ale místní politici. Odborná jednání prý proběhla hladce a rozumně, ale pak se do toho zamotali někteří čeští politici, kteří chtěli dělat jakési „zprostředkovatele“, rozuměj ukousnout si svůj díl. Brusel samozřejmě nemohl říct, že naši politickou reprezentaci považuje za zloděje, a tak dotacím zabránit administrativními bariérami. Při diskusi odborníků (mimo záznam) to prý snad bylo řečeno na plnou hubu. Jména politiků jsme se však nedozvěděli, dotyčný řekl, že si nechce s rodinou udělat výlet na Orlík. :)

Dál pevně kráčíme cestou k závislosti na zahraničí za současného vývozů zisku ze skládkování via zahraniční společnosti. Model, k němuž za pomoci ekoteroristů směřujeme, vypadá takto:

– Odpad se zde roztřídí
– Co půjde spálit, se vyveze do zahraničních spaloven (za záporné ceny)
– Co nepůjde, uloží nadnárodní společnosti u nás a vyvezou zisk

Vzhledem k zablokování některých projektů začíná např. kraj Vysočina tento scénář již připravovat. Nic jiného mu nezbývá.

V současné době probíhá boj o zvýšení skládkovacího poplatku o cca 240 % z titulu „znevýhodnění“ skládkování. Do roku 2030 by se měl tento poplatek zvednout asi na šestinásobek. Takže občane, to není útok na tvou peněženku, to jen proces „řízení“ odpadového hospodářství. Když si vzpomenu, s jakou pompou dostali důchodci přidáno 40 Kč, musím se smát.

Od roku 2024 má být v ČR zakázáno skládkování, resp. skládkování odpadu s větší výhřevností, než 4 MJ/kg. Vzhledem k tomu, že doposud není připraven ani zákon, který by specifikovat technické parametry, a stávající kapacity zdaleka nedostačují, jsou odborníci velmi skeptičtí.

Mimochodem, věděli jste, že produkce skleníkových plynů ze skládek je na úrovni dopravy, ale žádné emisní povolenky se nevyžadují? Já tedy ne.

Když jde o „ekologii“, na nějaký ten cent se nehledí. Pod tlakem ekologů byla přijata i v této oblasti filosofie BAT – musíte aplikovat nejlepší dostupné technologie. To vypadá rozumně, ale praxe je trochu jiná. Stačí zalobbovat a úředníci prohlásí za BAT technologii něco, co není řádně odzkoušeno. Typicky v elektrárenství byly za BAT prohlášeny nadkritické zdroje, a tak zásadní problémy s řádně neodzkoušenou ocelí T24 vyvolaly u 17 budovaných bloků zpoždění 2-4 roky. Škody v řádu miliard €.

Podobné je to oblasti komunálního odpadu. Jen pokusy zavést tzv. plazmové spalování způsobily jen v Německu škodu okolo 1 miliardy €. Ani jedno takové zařízení nenajelo do řádného provozu. Odborníci tvrdí, že dodavatel technologie dokonce falšovat výsledky svého zkušebního zařízení v Itálii. Pikantní na tom je, že jeho obchodní zástupce svého času na konferenci prohlásil, že osobně zažaluje každého, kdo si zvolí jinou technologii, protože jen plasma je BAT. :)

ZEVO jsou považovány za zdroj dioxinů, což je pravda jen částečně. Primárním zdrojem jsou lokální topeniště a zejména dieselové motory. Dioxiny se pak dostanou do spalovny s prachem (extrémní jsou prý pytlíky od vysavače) a ZEVO je odstraní jen částečně (Malešice cca 32 %).

Závěry z mého povídání si udělejte sami. Každopádně, když se postavíte před tu řady barevných popelnic a budete páchat ekologické „dobro“, vězte, že není všechno zlato, co se třpytí.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
5 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Magnus Maximus
Magnus Maximus
9. 4. 2016 10:17

Zajímavé informace. Čili skládkovací poplatek by se měl zvýšit o cca 240 % a poté ještě o šestinásobek ? Kam potom například se sutí ?

Vlastimil
Vlastimil
9. 4. 2016 11:03

Zde je jasně vidět, že je zcela jedno, zda třídíte, či ne. Různí vykukové si z toho vyloupnou jen rozinky. Navíc je systém placení svozu odpadu zcela nejednotný, někde platí občan za každou vyvezenou popelnici, jinde se platí paušál, i když občan naplní, díky tomu, že pečlivě třídí, jen jednu do měsíce. Takže je v podstatě každý takový potrestán za to, že třídí. No, jaký pán takový krám. Zainteresovaným legislativcům stačí když jim jednotlivé společnosti provozující odpadová hospodářsví, tučně a pravidelně platí. Ať mi nikdo neříká, že taková svinstva se dělají zdarma. Tomu neuvěří ani Pepek Vyskoč.

idiotronic
9. 4. 2016 20:32

Starost o likvidaci a odvoz odpadu musí převzít netržní subjekty (město). Jinak jsme svědky absurdit, jako že držitel kontejneru investuje do zamykání odpadků a vedle kontejneru je volně ložená směsice. Všichni zúčastnění se domnívají , že se chovají vysoce ekonomicky, ve skutečnosti jen blbnou.

Aleš
Aleš
9. 4. 2016 20:36

http://www.ecohornet.ro
Nová technologie vynalezená v Rumunsku panem Hornetem. Vysokoteplotní spalování peletek, které jdou vyrobit ze širokého spektra zemědělských, potravinářských, lesnických, dřevozpracujících i komunálních odpadů. Účinnost až 97%. Zatím použitelné pro školy, sportovní haly, úřady, obchody, průmyslové provozy i větší domy. Mám doma materiály v češtině, kdybyste někdo potřeboval, můžu poslat.

PPK
PPK
10. 4. 2016 6:44

Aleš napsal http://www.ecohornet.ro Nová technologie vynalezená v Rumunsku panem Hornetem. Vysokoteplotní spalování peletek, které jdou vyrobit ze širokého spektra zemědělských, potravinářských, lesnických, dřevozpracujících i komunálních odpadů. Účinnost až 97%. Zatím použitelnépro školy, sportovní haly, úřady, obchody, průmyslové provozy i větší domy.Mám doma materiály v češtině, kdybyste někdo potřeboval, můžu poslat. Materiály nepotřebuji. Proč asi? 1/ Pelety se vyrábějí protlačováním VYTŘÍDĚNÝCH materiálů skrz otvory ocelových matric při teplotě cca 100°C pod vysokým tlakem. Vstupní materiál musí ještě před peletizací projít procesem důkladného vysušení. Pelety tudíž nejsou odpad, ale relativně drahý VÝROBEK. Výrobek, který něco stojí vyrobit a při prodeji je v… Číst vice »