Kverulant.org: Podle státního úřadu pro normy není bezpečnostní norma na veřejná dětská hřiště závazná

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytoval veřejnosti zdarma, ale za internetový přístup k nim vybíral ročně 80 milionů korun. Kverulant.org mnoho let prosazoval, aby závazné normy stát veřejnosti poskytoval zdarma. To se částečně podařilo, ale některé závazné normy mezi nimi chybí. Například norma určující bezpečnostní požadavky na veřejná dětská hřiště. Státní Česká agentura pro standardizaci (ČAS) totiž tuto normu nepovažuje za závaznou. Kverulant proti tomu protestuje, protože norma závazná je. Nezveřejnění normy na bezpečnost veřejných dětský hřišť je však jen špičkou ledovce. Stát dluží veřejnosti uveřejnění několika tisíců norem. Kverulant píše na ČAS a všem zákonodárcům, aby urychleně sjednali nápravu a umožnili bezplatný přístup skutečně ke všem závazným normám. Pomozte Kverulantovi v zápase s rigidním státem alespoň symbolickým darem.

Norma ČSN EN 1176-1 určuje všeobecné bezpečnostní požadavky na zařízení a povrchy veřejného dětského hřiště, přesto ji nelze bezplatně získat na stánkách ČAS. Na dotaz, proč tomu tak je, odpověděla vedoucí oddělení péče o zákazníky ČAS Ing. Ivana Kolínská: „Podle informací, které máme k dispozici od jednotlivých sponzorů, uvedená norma není závazná. Ani jeden ze sponzorů (vesměs ministerstev) ve svém seznamu závazných norem neuvedl právní předpis ČR, ve kterém by byl odkaz na tuto normu.“ Úřednice z ČAS se ještě pokusila přehodit část práce úřadu na tazatele: „Pokud jste přesvědčen o tom, že norma závazná je – tzn. existuje výlučný odkaz na tuto normu v konkrétním zákoně nebo vyhlášce, obraťte se na tvůrce tohoto právního předpisu – konkrétní ministerstvo.

Norma na bezpečnost veřejných dětských hřišť samozřejmě závazná je. Jde totiž o takzvanou určenou normu. Tedy o normu, o které nařízení vlády či jiný závazný předpis stanoví, že je závazná. V tomto případě jde o nařízení vlády č. 173/1997 Sb. Podle tohoto nařízení jsou závazné všechny normy, které se bezprostředně týkají: „prostředků lidové zábavy (zařízení s pohyblivými stanovišti osob, zařízení s omezeně řízeným pohybem osob, zařízení dětských hřišť, zařízení s možností pádu z výšky více než 40 cm, zařízení s možností zvýšené psychické zátěže)“

V roce 2018 Kverulant zaplatil studii, která vyjmenovala konkrétní technické normy, jejichž dodržování stát prostřednictvím legislativy ukládá veřejnosti. Vedle již uvedených určených norem se tak děje i prostřednictvím norem harmonizovaných. Určených norem je 800 a vedle nařízení vlády jsou určeny dalšími deseti předpisy. Harmonizovanou normou je pak taková česká technická norma, která zcela přejímá požadavky stanovené závaznou evropskou normou. V českém právním řádu existuje 31 právních předpisů, které nařizují dodržování 3400 těchto harmonizovaných technických norem. Celkový a přesný výčet povinných norem naleznete ve studii, kterou Kverulant objednal u České společnosti pro technickou normalizaci. Ze studie vyplývá, že Český právní řád tedy explicitně ukládá dodržování 4200 technických norem. Přitom v listopadu 2021 bylo zveřejněno jen asi 750 norem.

Kverulant píše na ČAS a všem zákonodárcům, aby urychleně sjednali nápravu a umožnili bezplatný přístup skutečně ke všem závazným normám. Úředníci ČAS by měli provést důslednou inventuru harmonizovaných a určených norem a následně chybějící tisíce norem zveřejnit. A poslanci by měli na tento proces dohlédnout.

Pomozte Kverulantovi v zápase s arogantními státními úředníky, jakkoliv malým za to však pravidelným darem.

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org

Zdroj: Kverulantův web

5 3 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments