Mávátkové dada, a co dál

Problém současného režimu je v tom, že už není de facto demokracií (de iure ještě ano) a je zásadně nestabilní. Ulice ho má destabilizovat úplně. Technicky vzato se má uskutečnit přechod od státu posledních zbytků obecného blahobytu (welfare state) ke státu, kde je ulice mobilizována pro militaristické zájmy jednoho promile (warfare state).


V článku Al-Tanf, Hongkong, Letná a žádná chvilka pro demokracii jsem se snažil vysvětlit, proč mám problémy s korporátně placenými demonstracemi na Letné. Konec článku citoval Leninovo dílo „Co dělat?“ jako příklad kritické analýzy imperialistické společnosti před První světovou válkou. Tento exulant seděl v roce 1903 ve veřejné knihovně v Curychu, zatímco kousek od něj Tristan Tzara dělal kabaretní dadaismus. Podobné dada prováděné na Letné v rámci korporátního fašismu je třeba třeba konfrontovat se skutečným projektem politiky, který neexistuje. Viz uvedený příklad české politiky jako zpustlé louky v Sudetech, na které se po vyhnání Němců usazují nálety a pak tam v rámci procesu sukcese vyroste les.

České dada na Letné

Českou politiku obsadili korporátně angažovaní dadaisté a udělali z ní kabaret pro masovou zábavu. Mnozí lidé se ho zúčastňují z přesvědčení, že další zacinkání klíči v placeném kabaretu přinese nejprve ochlokratické svržení premiéra Babiše, pak Zemana a pak… No, a co pak? A to je čas k tomu, abychom místo výkřiků a estrády z placených reproduktorů začali stejně jako ruský exulant v Curychu přemýšlet o tom, co dělat. Jenže na rozdíl od díla napsaného v roce 1903 nemáme potřebnou analýzu k tomu, abychom provedli antimávátkovou demokratickou revoluci. Krysaři z Letné sice pískají zdatně, ale v žoldu korporátního fašismu. Tomuto systému pochopitelně slouží i Babiš, který je vydíratelný jako každý jiný miliardářský český mafián. Babiš se dostal k moci skrze tento režim, který instauroval Klaus a spol., proto jej musí udržovat v chodu. Článek se snažil ukázat, že Babiš je svou nečinností vůči začínající anarchii faktickým hrobařem demokracie. A on přece nebude organizovat demokracii, to by jej zavřeli jako všechny ostatní české mafiány. Babiš zatím šlape stejnou vodu, jako korporátní krysaři na Letné, kteří se ho snaží shrnout. Jenže je zásadní rozdíl mezi demokraticky zvoleným Babišem a vládou ulice, které krysaři nadiktují, kdo bude jejich budoucím prezidentským kandidátem a premiérem.

Jak to dada začalo

Toto všechno jsem zažil na vlastní kůži při schůzkách, které svolaly různé skupiny někdy v roce 2013. Tehdy jsem pozoroval na vlastní uši a oči vývoj jedné skupiny aktivních sorošovců a jiných pravicových osvícenců, kteří pak připravovali tzv. Kroměřížskou výzvu a kandidaturu Drahoše. K tomu viz článek Spanilé jízdy Pražské kavárny po zemích českých, ba i moravských. Cituji z tohoto článku jeho podstatnou část, která je důležitá pro dnešek.

Od této party jsem se odloučil v momentu, když jsem pochopil, že pro regiony ve skutečnosti nechtějí udělat vůbec nic. Původní projekt občanských aktivistů, s nímž jsem ideově souhlasil, byl ten, že vznikne koordinační centrum aktivistů o dvou pólech, tedy pražským a regionálním. To zcela padlo, protože spanilé jízdy kavárny po temném českém a moravském venkově mají mobilizovat veřejnost pro zářné ideje přicházející z města, jehož neoliberální sláva se už nyní dotýká hvězd.<

Tehdy tam byla za Sorošovy neziskovky nějaká placená zaměstnankyně jménem Andriana Krnáčová, která organizovala demokracii stejně efektivně jako současná slovenská prezidentka. Nebudu opakovat, proč jsem se s touto skupinou rozešel, viz článek Dva zázraky do tří dnů a horkovzdušný balón jménem Drahoš. Z principu demokracie odmítám ideu, že mi placení političtí komedianti z neziskovek budou organizovat politický život. A co je mnohem horší, že za nimi stojí skuteční manipulátoři, kteří jsou placeni z peněz deep state za organizaci barevných a mávátkových revolucí. I takového borce jsem potkal a znám ho. A když přišel o práci, ptal jsem se ho, jestli nepotřebuje pomoc. On jen mávl rukou a řekl, že práci a živobytí má. Později jsem pochopil, jak to vlastně myslel doopravdy, když pachtoval Pražskou kavárnu a všechny kolem proti kandidatuře Zemana. Citace ukazuje, za co jsem byl ochoten se angažovat a také jsem to v této skupině dělal. A to platilo až do okamžiku, kdy jsem pochopil, že této aktivistické skupině nejde o restauraci demokracie, ale o pokračování korporátního fašismu. Jeho noví (tedy staronoví) aktéři mají být jmenování cizími a domácími agenty, tj. placenými činovníky jednoho a téhož antidemokratického systému.

Změna režimu od welfare state k warfare state

Nejsem idiot, abych vyměnil jedno agenta za druhého, kterého navíc bude plně kontrolovat cizí agentura, jak to bylo za komoušů. A to je také důvod, proč se proti Babišovi protestuje. Nikomu z jednoho procenta zahraničních korporací a politických skupin ovládajících deep state nevadí, že Babiš krade. To přece dělali a budou dělat všichni političtí agenti před Babišem i po něm. Konec konců, kradení korporátně ustavených politiků je prémiová odměna za to, že šlapou transatlantickou vodu proti Kremlu. Stačí se podívat na gigantické machinace v pobaltských republikách typu praní špinavých peněz skrze tamější pobočky Danske bank. Globálním agentům na Babišovi vadí zásadní fakt, že nereaguje okamžitě na telefonáty, která dostává od hochů, kteří spolu transatlanticky mluví. A jsme u jádra pudla, proč alespoň koupil ty zastaralé americké vojenské vrtulníky. Ať žije Letná, že ano. Asi jsem jeden mála lidí, který se v den výročí kapitulace Paulusovy armády dívá na ruské dokumentární filmy o bitvě u Stalingradu a bitvě u Kurska. Nové filmy už přiznávají i strategické chyby Stalina a citují celou řadu velmi zajímavých archivních dokumentů, mimo jiné i z německých generálních štábů.

Problém současného režimu je v tom, že už není de facto demokracií (de iure ještě ano) a že je zásadně nestabilní. Ulice ho má destabilizovat úplně. Technicky vzato se má uskutečnit přechod od státu posledních zbytků obecného blahobytu (welfare state) ke státu, kde je ulice mobilizována pro militaristické zájmy jednoho promile (warfare state). Znalci jistě ví, že cituji Marcusovo dílo Jednorozměný člověk (1964). Mávátka vlastně ani nechtějí demokracii, protože to by znamenalo, že začnou organizovat občanskou politiku za své peníze a ve svém volném čase. O to jsme se pokoušeli před volbami 2014, za naše peníze a v našem volném čase. Demokracie nám za to stojí, protože jinak skončíme zase u Stalingradu. Prostě a jednoduše jsme začali spojovat aktivisty s tím, že vzniknou dvě aktivní koordinační centra, jedno v krajích a jedno v Praze. Tím by se vytvořila rovnováha mezi dvěma póly občanského aktivismu, která nefungovala v centrálně spravovaném systému OF těsně před prvními volbami. Kvůli naší (tj. i mé) politické neschopnosti a amatérismu se stalo, že OF zaniklo hned po vyhraných volbách.

Protože jsem své občanské a aktivistické chyby uznal, pokoušeli jsem se o nový začátek. Připomínám hlavní článek k Babišovi z roku 2014 (Volby 2014: přechod ke korporativní vládě jednoho vůdce). Pak bylo jasné, co se mělo dělat v letech 2013-14 a konec konců i po volbách. Mávátka jsou organizovaná tak, že mají chtít také jednoho vůdce, ale jiného. Já chci funkční demokracii, a ne současný korporátní fašismus, kterému už 20 let žehnají čeští a moravští biskupové. Popsané akce v rozmezí asi 2 let byly naše občanská odpověď na vítězství politické divize Agrofertu. Ale miliardář Babiš byl legálně zvolen proto, že předešlé politické garnitury kompletně vytunelovaly zdejší demokracii. Neuspěli jsme, ale snažili jsme a leccos jsme pro věc udělali. A na základě našeho občanského aktivismu jsme se rozešli s placenými agenty neziskovek. Mávátkoví aktivisté se sdružují na dadaistických akcích, které tyto skupiny organizují. A jejich cílem je udržet současný status quo, ale s vlastními vládními agenty. A tento zcela ziskový korporátní cirkus navíc platíme ze svých daní.

Jsem z podstaty politického přesvědčení mírumilovný člověk, protože jinak nedostanu Babišův důchod. U Stalingradu není nejlépe, viz zmíněné filmy, které popisují zlomové události Druhé války. Nyní jde o to, že se máme připravovat na Třetí válku, která jako obvykle má směřovat na východ. Jak řekla nějaká Majdalénka po nezdařeném americkém pokusu kompletně vytunelovat Rusko. Je strašně nespravedlivé, že je to tak velká země a má tak mnoho přírodních zdrojů. Nový Drang nach Osten samozřejmě nejde provést hned, lidi ještě nejsou dostatečně uvědomělí. Zatím je třeba bojovat proti nepřátelským webům našeho typu, pak je třeba zajistit nástup zmanipulovaných politiků do vlády přes nátlakové akce mávátkové ulice, pak je třeba zlikvidovat zbytky demokracie militarizací společnosti a jejím on-line fízlováním. To všechno udělal Hitler s klikou tehdejších fašistů v roce 1933 a to se postupně realizuje dnes. Viz článek Uzavřený kruh korporátního fašismu a heslo „Kurt Schröder“. To je ten bankéř, v jehož vile vznikla Třetí říše během schůzky německých banksterů a průmyslníků s Hitlerem, viz článek Prolhat se až ke korporátnímu fašismu. Pokud mávátka povedou k politickému aktivismu, o který jsme se marně pokoušeli před komunálními volbami 2014, tak prosím. Ale mávátka organizují agenti stejného režimu, který chce warfare state. Cílem tohoto populismu je přechod na stát obecné militaristické mobilizace, což pro 99,99 % občanů není zrovna ideální.

Co dělat, ten Lenin konečně

A teď konečně k Leninovu dílu, které připravilo půdu pro ruskou revoluci. Citované dílo mimo jiné způsobilo, že nový režim prakticky ihned po Říjnové revoluci ukončil účast Ruska v imperialistické První světové válce. Viz heslo Brestlitevský mír. Z hlediska dneška to znamená, že musíme vidět stejně jako Lenin s patnáctiletým předstihem, proč a jak probíhá demontáž welfare state a proč a jak nastupuje vláda korporátně-fašistické kliky připravující systém warfare state. A nyní již můžeme konečně citovat revolučního klasika.

Jaké ponaučení si tedy máme z minulosti vzít? Dějiny celého ruského socialismu ukázaly, že jeho nejnaléhavějším úkolem je dnes boj proti absolutistické vládě a za vydobytí politických svobod; naše socialistické hnutí se takříkajíc koncentrovalo na boj proti samoděržaví. Na druhé straně dějiny ukázaly, že v Rusku je mezi socialistickým myšlením a vyspělými představiteli pracujících tříd daleko větší propast než v jiných zemích a že za takové situace je ruské revoluční hnutí odsouzeno k bezmoci. Z toho pak sám sebou vyplývá úkol, k němuž je povolána ruská sociální demokracie: proniknout se socialistickými myšlenkami mezi masy proletariátu, probudit v něm politické sebeuvědomění a organizovat revoluční stranu pevně spjatou s živelným dělnickým hnutím. V tomto směru už ruská sociální demokracie vykonala mnoho, ale ještě víc zbývá vykonat.

To byl program ruských revolucionářů pro dalších deset let. Citát převeďme do naší reality v parafrázi věty za větou. Dějiny českého mafiánského kapitalismu ukázaly, že naším nejnaléhavějším úkolem je dnes boj proti korporátnímu fašismu a za vydobytí politických svobod. Naše mávátkové hnutí se takříkajíc koncentrovalo na boj proti Babišovi. Na druhé straně dějiny polistopadového vývoje ukázaly, že v Česku je mezi skutečným aktivistickým myšlením a mávátkovými představiteli pracujících tříd daleko větší propast, než v jiných západních zemích. Ve Francii si už dávno žluté vesty dělají revoluce samy a korporátní agent Macron po nich zcela pochopitelně střílí, zatím jen gumovými projektily. Ale i ty mají na následek trvalé oslepnutí a jiná těžká zranění. My jsem zatím odsouzeni k bezmoci, protože dadaisté na Letné žádnou funkční demokracii nevytvoří a vlastně ani vytvořit nechtějí. Chtějí jen pokračování českého politického showbyznysu s jiným ksichtem, a v tom jim jistě bude vyhověno. Vždyť proto také deep state tento populistický dadaismus svolává a platí.

A citujme klasika dále. Z toho pak vyplývá úkol, k němuž je povolána občanská společnost v Česku: Proniknout s demokratickými myšlenkami mezi masy pasivních konzumentů politiky jako masové zábavy, probudit v nich politické sebeuvědomění a organizovat demokratické strany pevně spjaté s živelným občanským hnutím v podobě grass-roots. Tento termín označující místní aktivistické skupiny v politice ještě Lenin neznal, ale jeho realitu pochopitelně ano. To byly dělnické socialistické buňky a kroužky, kvůli kterým ho vyhostili z Ruska a pro které psal citované dílo. Závěr pro nás bohužel není podle Leninovy analýzy. V tomto směru zatím česká občanská společnost vykonala málo a všechno zásadní je třeba teprve vykonat. Začněme s uskutečňováním lokální demokracie doopravdy, bez mávátek. Až budou propojené kraje, začněme organizovat Prahu. Matička nerozumu je z pochopitelných neoliberálních důvodů více politicky pomatená, než zbytek rozkradené republiky. Normálním zchudlým lidem z tohoto základního tragického důvodu ještě zůstal zdravý rozum.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 550 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články:

Převzato z e-republika.cz

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
20 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Dolmen
Dolmen
26. 8. 2019 7:06

Co dělat je specifikováno dobře. S tím asi nebyl problém, jde jen o parafrázování klasika. Dělat ale s kým a jak? Na to odpověď v článku jaksi chybí….a v tom je jádro pudla. Jinak materiálu pro „green roots“ by se tu zřejmě našlo neúrekom.

orinoko
orinoko
26. 8. 2019 11:50

Tohle patří jednoznačně sem, byť to samozřejmě neřeší nikterak téma článku Umlaufa.

http://www.zvedavec.org/komentare/2019/08/8008-posledni-zapadni-imperium.htm

Gatta
Gatta
26. 8. 2019 20:53

Re orinoko – nemohu si pomoci, ale Trumpův předvolební program víceméně směřoval USA právě k té nové pozici ve světovém uspořádání – práce zpět „domů“ a nedělat světového četníka (tedy aspoň ne „zadarmo“). Co je mu dovoleno domácí scénou je druhá věc.
No a když ho takhle „láskyplňe “ hodnotí neocom trouba CNN … tak to taky něco znamená.
Co je na Trumpovi „nelogické “ je jeho nekritickà podpora Izraeli nekritickà nenávist k Íránu… což naopak něco logického znamená

orinoko
orinoko
27. 8. 2019 10:34

Co delat? Hmm… Já asi nebudu vhodným navodcim k něčemu takovemu… Dneska jsem na úřadu poslal úředníka do rektalniho vyDOBYTKU, čímž jsem sice některé pobavil, ale jiné iritoval. Čížek má k jakékoli organizovanosti stran politiky dosti odtazity vztah. Pokud jeho konání nevede cmrdlik, mentální posedlost anebo úplná politická negramotnost. A není to nic k udivu. Po desetiletí jsme pořád museli stávající nahrazkove zájmové agentuře vzdávat konkrétní politicky hold, tzv. Hadrak nevyjimaje. Čížek rád zasmrdi v davu, ale organizace je pro soudruhy. Vidíte je vsude. Stačí jen potkat skupinu stojicich cyklistu. Jakmile skupinový cyklista Čížek zastavi, okamžitě vyvolává kalamitu. Kouká na… Číst vice »

Irena
27. 8. 2019 12:33

„Ve Francii si už dávno žluté vesty dělají revoluce samy a korporátní agent Macron po nich zcela pochopitelně střílí, zatím jen gumovými projektily. Ale i ty mají na následek trvalé oslepnutí a jiná těžká zranění.“ Ano, dělají revoluce samy? A jaký je výsledek? Je to stejná mávátková akce, jako ta v Praze. Rozčeřit vodu, a dosáhnout cílů pro tyto davy neviditelné, o to však viditelnější mezi rvoucími se psy obslužné „elity“. Se smějícím se jedním procentem v pozadí. Mimochodem, tady je celkem vtipně popsán „vyšší level“ dozoru nad poslaneckým klubem vždy připraveným na „druhé kolo nakupování“ v Ukrajinském provedení, kde… Číst vice »

orinoko
orinoko
27. 8. 2019 14:34

Jak bojovat? Něco mě napadlo. Ale to se tu nemůže ventilovat. Nejde o žádné granaty, vystrelky apod. Ucme se u nich , u sametových soudruhu. Oni jsou naši nekonecnou inspiraci, pricemz „nase“ cesta musí být přísně legalni.
To je alfa a omega. A mezitím je celá řada dalších grafických znaku.

orinoko
orinoko
28. 8. 2019 10:51

Názory NATO budou jistě různé , ale rozhodně to stojí za precteni. Zároveň je tam tip na knížku , kterou bitch CocoT Vi.cz nebude popularizovat ani nahodou.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dalsi-krach-jeste-vetsi-nez-zoot-spolecnosti-s-rizikovymi-dluhopisy-pribyva-77983?dop-ab-variant=14&seq-no=3&source=hp

orinoko
orinoko
29. 8. 2019 12:23

Prvni, čím musíme začít je: MY a oni. Není to žádné , kdo nejde s nami atd. Maďarska cesta v padesátých letech personiFIKovAna Kadarem budiž voditkem. ONI jsou dobytek , který má porůznu úplně jiné zajmy, ale teď právě je stmeluje Babis a Zeman. Chodme mezi ně , a poslouchejme je, až budou zase v razi. Já jsem to kdysi udělal v divadle Ta Fantasika , a takový vykvet kyselých baboksichtu jsem do té doby ještě nevidel. Ale to hlavni: Jednomu kavarenskemu povaleci naznacte , že slouží milionů chvilek jako prozatímní matros. Že soudruh Kellner je ovládán Klausem, a že… Číst vice »

orinoko
orinoko
29. 8. 2019 12:27

Na jedno jsem zapomnel: Zásadně svoje diskusní oponenty nazyvejte soudruhy. A zduvodnete, proč to rikate. ONI se dostávají do těžkého minove ho pole, které ale vůbec v souvislostech neznaji.
😎

orinoko
orinoko
29. 8. 2019 12:40

A dalsi: Nesmíte chválit chytré a inteligentní. Bystré už vůbec ne.
Jediné JEJICH blb je chvály hoden.
Dejte blbovi, co jeho jest, a bude na vysostech spokojen. Jejich různorodé IQ je munici samo o sobe.
Základní otazka: Kdo ti rekl? Havel?
Vůbec netuší , co s tim. Žádný z těch pitomcu s ním nikdy nemluvil, všechno mají jako Tche Bajbl.

orinoko
orinoko
29. 8. 2019 12:43

No, co vam, budu povidat…
Švejk 2020 před námi otevírá svoji naruc. A vy už si s tím budete vědět rady.
Je to jenom práce drobna.
😎

orinoko
orinoko
29. 8. 2019 13:07

Ze syrskeho nebe české Alcy bombarduji pozice turkoteroristickeho dobytka v oblasti Idlib, pricemz jejich bezpečnost hlídají ruské nadzvukove souvisloti. Izrazid si chtěl před několika dny zabombardovat ve druhé vlně , ale ruske varování ovšem vjeci udělalo čáru přes rozpocet, a to presto, že Donald dal akci zelenou.
Bod zlomu!!! Kdo to pochopil , má vyhodu. Ti druzí mají holt smolika.
Titul největšího vola konce roku 2019 je nemůže minout.
😎

orinoko
orinoko
31. 8. 2019 11:17

Tohle má hlavu a patu. Jen to nesmí dávat Khon a Roubíček do anekdoty.

„Jehova zem stvořil, Mojžíš jí dal zákony, Ježíš svědomí, Marx vědomí a Einstein dokázal, že vše je relativní.“

orinoko
orinoko
31. 8. 2019 12:30

Jj, globalizace asi na nechtěnem postupu. Někde jsem odklepl nějakou nabídku na tel. Operátora , a už za mnou přiletl na OM. To by snad nebylo nic až tak divného , kdyby to nebylo v rustine. Něco se lame v českém mobilním svete. Pro začátek vnímám obrovskou šanci CEZu, který má jednak vlastní zákazníky , a jednak sílu s tímto českým bahnakem konečně zamavat. I kdybych měl ruskeho operatora, tak se nebudu cítit podradny. Nejhorší ze všech těch našich je ten NAS!! Soudruh Kellner. Vrcholový dobytek. Znám pripad tady kousek od nas, kdy kvůli dluhu cca 12000, Kc, u O2… Číst vice »

orinoko
orinoko
31. 8. 2019 12:32

Jedno jsem zapomnel. Mám od soudruha Kellnera 2 veci. Už od října bude jedna pryc. A ta druhá skončí s rokem 2019.

orinoko
orinoko
31. 8. 2019 12:52

A druhé musím dodat: Ta ruština je kryptozmrdoVINA soudruha Kellnera. Je to zase jen naše O2. A tento oligarcha nám bude něco vykládat o ruskem nebezpeci. Sametove mimikri. Kup , a nezkoumej. A drž hubu.