Měkké cíle

Konečně se mi nesmírně ulevilo. Díky soustavnému vzdělávání, a hlavně díky péči odborníků, specialistů a profesionálů, jsem dosáhl nejvyššího poznání, osvobození a demokracie. Konečně jsem se přestal trápit a začal jsem kolem sebe šířit pravdu, lásku a vítězství, a také trvale udržitelný růst ekonomického blahobytu, který všechny naše západní hodnoty podmiňuje.

K tomu prozření mi velice pomohla digitální úprava, kterou jsem podstoupil. Díky ní jsem změkl a vyměkl. Již nejsem tvrdý a odolný vůči pokroku, který nelze zastavit a natož jej obrátit. Cítím se skvěle, od té doby co mi nastřelili čip do…

Konečně se mi neskonale ulehčilo. Pochopil jsem, že nejsme živé bytosti. Nejsme lidé, dokonce i ani občané, natož soudruzi, ale jsme měkké cíle. Můj dík patří výše zmíněným expertům na svobodu, demokracii a lidská práva, kteří mne k onomu duchovnímu osvícení doslova dovlekli. Ano, jsme pouze měkké cíle. A všechny tvrdé a zapeklité problémy se tímto pochopením rozplývají v nicotu.

Jsme měkké cíle ve vyhledávačích, hledáčcích a zaměřovačích teroristických, provokatérských i protiteroristických skupin. Jako cílové skupiny jsme měkkými cíli pro odborníky na výzkum a padělání našeho i veřejného mínění, pro specialisty na průzkum trhu, reklamní tvůrce, politology a machry na vytváření umělé poptávky po novém projímadle, svobodě a demokracii.

Na své měkké cílové postavení můžeme být právem hrdi. Zasloužíme si přece lepší život, lepší kvalitu života, a lepší a levnější cílové výrobky a služby.

Jsme hlavní silou růstu ekonomiky, na které závisí nádherný blahobyt, který je podmínkou nejvyššího blaha a štěstí, jakého lze vůbec dosíci v tomto báječném grygárovém vesmíru, kde jsou všechna okna všech skvělých a úžasných možností dokořán.

Jako měkký cíl (lidově „měkkýš“) jsem navýsost oblažen, jsem intelektuálně (hlavně) i lulálně (pohlavně) uspokojen. Šílím radostí a štěstím, když se dozvím něco nového pikantního o nějaké celebritě, neznámé mlhovině na konci vesmíru, nebo o novém vědeckém objevu v oblasti prodloužení trvanlivosti měkkých cílů. Samozřejmě jde o trvanlivost kvalitní, která kompenzuje tělesnou nepohyblivost a špatnou funkci kloubů, střev, žaludku, pohlavních orgánů, prostaty, ledvin, sleziny, mozku a všech ostatních součástí, ze kterých se skládají měkké cíle, na které nepřetržitě cílí naši lékařští, pojišťovací a finanční odborníci.

Přestaly mne trápit politické, sociální a rodinné poměry. Organický integrovaný rozklad je pro nás, měkké cíle, tím největším štěstím, jaké můžeme zažít, prožít a náležitě vychutnat. Jako měkké cíle jeho koncentrované a intenzivní urychlování všemi svými silami i prostředky bezvýhradně požadujeme.

Rodinné poměry se u nás měkce urovnaly. Manželka je měkký cíl pro manžela a manžel zase měkkým cílem manželky. Specifické české potíže se názvy měkkých cílů, které diskriminují některé měkké, respektive měkčí cíle, a které pohoršují odborníky na lidská práva, se snadno vyřešily. Aby byly vztahy mezi muži a ženami emancipované, názvy měkčích cílů (žen) zůstanou s koncovkou „ová“, zatímco k názvům tvrdších cílů (mužů) se přidá koncovka „ové“. Měkké cíle přece patří k sobě.

Měkký cíl paní Nováková patří k měkkému cíli, který se dříve nazýval panem Novákem. A tento zase patří k Novákové. Až změknou po digitálním zpracování, budou nazývat jako „Nováková“ a „Novákové“. Navíc, stejně tvrdost „Novákové“ již dávno převyšuje tvrdost „Novákové“. No vidíte, jako to pěkně vyjde nastejno!

Toto vše prozatím postačí, než budou všechny měkké cíle zcela digitálně zpracovány. Pak bude vše jedno. Potom budou laserem do podkožní buněčné tkáně měkkých cílů vytetována výrobní čísla a údaje, které budou snadno digitálně kontrolovány, registrovány, dosažitelného, zaměřovány a zasahovány.

Prozatím dělíme měkké cíl na měkčí a tvrdší, neboť u starších verzí měkkých cílů dosud tvrdší materiál proniká do měkčího. Naši vědečtí odborníci však tento problém již dávno uspokojivě vyřešili. A pedagogičtí odborníci již oddaně šíří pro mladší měkké cíle ve školství a v médiích osvětu, kterak dva měkké cíle mohou spolu sdílet a překonávat kvalitu jejich rozdílné tvrdosti. Z měkkých cílů se postupně vytvoří všestranně využitelná měkká hmota (břečka). A již dnes, je pouze otázkou mediálních tiskáren, co z této kaše vyrobí, jaký tvar, kvalitu, zabarvení a příchutě jí udělí.

Samoobslužné pokladny odstraní diskriminační problémy s muži a ženami za pultem. Jejich zavádění se sice díky pozůstatkům diverze trochu pozdrží, ale jen v okrese na severu. Avšak major Zeman se svým týmem estébáků tyto detaily snadno dořeší.

Brzy nastanou šťastné chvíle, o kterých nepsal dokonce ani Marx ve svém díle. Nezvítězí sice proletariát, neboť díky technologickému pokroku již vyhynul, avšak na plné čáře zvítězí digitální svoboda a demokracie. A tak zvítězí pravda a láska k měkkým cílům.

Přejít do diskuze k článku 1 komentář