Michail Veličko: Rozmluvy o životě XIII

Společensko-ekonomická formace * Veřejné instituce * Rodina * Nebezpečí chaotických sexuálních styků *  Proces početí je mravně a eticky podmíněn * Děti jako zrcadlo neřešených problémů rodičů * Pokolení moudrých Vasilis * Car Mikuláš II. – podpantofelník * Probritská carevna * Rozvracení mravnosti dorůstající generace v Rusku * Role osobnosti v dějinách * Úloha matky ve formování osobnosti * Typologie rodin * Výhody mnohogenerační rodiny * Problémy adopce a rodových egregorů * Situace v Rusku není ještě beznadějná

Přejít do diskuze k článku 7 komentářů