Miloš Zeman: Sankce proti Rusku je třeba zastavit hned a ne až v budoucnu

16. února 2016

Český prezident Miloš Zeman pohovořil v exklusivním interview o svém pohledu na protiruské sankce, na boj s mezinárodním terorismem a problémy běženců.

Od chvíle Vaší návštěvy v Moskvě při oslavě jubilea Vítězství, na níž jste se setkal s prezidentem Vladimirem Putinem, uplynul téměř rok. Co bylo podle vás nejdůležitější při této vaší návštěvě?

Víte, jsem proti jakýmkoliv sankcím – sankcím proti Kubě, sankcím proti Íránu a taktéž sankcím proti Rusku. Sankce nikdy ničemu nepomohly. Mluvili jsme o tom, že je nutné rozvíjet vzájemnou hospodářskou spolupráci. Otevřeně jsme hovořili o těch českých kapitálových investicích vložených do ruské ekonomiky, investicích českých podniků, se kterými vznikly určité problémy. Řekl jsem panu Putinovi: „Některé vaše podniky jsou podvodníci“. On odpověděl: „Ano, samozřejmě, na Západě je to totéž.“

Dříve jste vyslovoval přesvědčení o nezbytnosti procesu integrace Ruska a EU.

Bezpodmínečně. V dlouhodobé perspektivě.

Je to aktuální i v současné situaci, kdy proti Rusku fungují sankce?

Před týdnem řekl francouzský ministr hospodářství, že bude možno tyto sankce zrušit už ve druhé polovině tohoto roku. Pokud k tomu dojde, bude to první krok k normálnímu stavu a proces se může rozšířit nejen na dlouhodobá dojednání v hospodářské oblasti, ale i na úroveň strategického partnerství, společného boje proti mezinárodnímu terorismu. O nezbytnosti tohoto společného boje jsem mluvil ve svém vystoupení na posledním zasedání Valného shromáždění OSN. Musí se postupovat krok za krokem. Určité skoky by mohly být užitečné, ale pokud jdete pomalu a dlouho, i tak dojdete k cíli.

Vracím se k sankcím. Jste odpůrcem těchto sankcí. Způsobují ohromnou hospodářskou škodu. Rusko trpí, ČR trpí, EU trpí. Počítáte s tím, že tyto sankce, které končí letos v létě, není potřeba prodlužovat? Je potřeba je zrušit.

Byl jsem vždy proti. Nejen, že je není třeba protahovat, ale ani nebylo potřeba je zavádět. Je potřeba zrušit je hned a ne v budoucnu. Na druhou stranu je potřeba se snažit a usilovat o předložení takových argumentů, aby byla celá Evropa proti prodloužení sankcí.

Svůj postoj odpůrce sankcí budete dávat na vědomí vašim kolegům v EU?

Samozřejmě ano.

Co myslíte, budou to poslouchat?

Znáte politiky. Mluví dvojím jazykem. Ten první se používá při setkání mezi čtyřma očima, druhý před televizními kamerami.

Nemyslíte, že při eskalaci různých problémů v samotné EU musí tato organizace zesílit svoji koordinaci ve spolupráci zejména s Ruskem?

Koordinaci v jaké oblasti?

Ve všech. Vždyť nyní je dokonce problém s běženci, ekonomické problémy, řešení dodávek plynu, atd.

Dám vám jeden příklad. K čemu je vám koordinace, když existuje dohoda mezi Německem a Ruskem o plynovodu „Severní proud“ přes Baltské moře. Je to zkrátka dvoustranná dohoda. K čemu tam cokoliv koordinovat? Není třeba. Boj s terorismem je druhá věc. Budu mluvit zcela otevřeně. Vždy podtrhuji, že je to boj proti islámskému terorismu. Je to v 99 % případů boj s islámským terorismem. V Norsku je Breivik, který není islamista. A to je to 1 %, které nepatří k ideologii islamismu. V této oblasti se silně pociťuje nezbytnost kooperace a koordinace činnosti. Podle mne EU dosud nezajistila potřebnou ochranu svých vnějších hranic. To je ohromná chyba. Přitom se Evropská komise soustřeďuje na detaily, řekl bych technické detaily, které mají zůstat v kompetenci jednotlivých národních států. Tyto technické otázky není třeba řešit na úrovni EU.

Vidíte nebezpečí vzniku závislosti EU na ruském plynu, o čemž tak mnoho hovoří řada evropských politiků?

V Norsku také těží plyn, ale nevidím nijaké nebezpečí od plynu z Norska. Proč by mělo být nějaké nebezpečí od ruského plynu? Mohlo by být jen v tom případě, že by cena vašeho plynu byla příliš vysoká. To by bylo nebezpečné ekonomicky.

Budu pokračovat v tématu plynu. Připomněl jste dohodu mezi Ruskem a  Německem ohledně „Severního proudu“. Nyní někteří politici EU vystupují proti. Co na to říkáte? Evropa přece potřebuje realizaci projektu „Severní proud-2“?

Pokud do projektu investuje, má samozřejmě právo vyslovit k němu svůj postoj. Nicméně, jak je  mi známo, dosud jsou to jen investice Německa a Ruska a nikoho dalšího. Nemohou protestovat proti projektu, do něhož nedali své vlastní peníze.

Vztahy mezi Ruskem a NATO byly s ohledem na ukrajinskou krizi zcela rozbity. Rozbity z iniciativy Severoatlantické aliance. Jak se na to díváte? Je to NATO k užitku?

Nejlépe sjednocuje existence společného nepřítele. Už jsem mluvil o mezinárodním terorismu. To je pro nás společný nepřítel. Proto, jak zdůrazním, přerušování svazků není k užitku ani NATO, ani Rusku. Je k užitku jenom mezinárodnímu terorismu.

V Sýrii pokračuje válka. Nedávno Saúdská Arábie a řada arabských států oznámily, že jsou připraveny zahájit tam pozemní operaci. Pokud se tento plán zrealizuje, co myslíte, nezhorší se v tomto regionu situace?

Podobná politika se dělala v Iráku. Všichni víme, jak skončila. Známe její důsledky. Jen hlupák opakuje staré chyby. Rozumný člověk dělá chyby nové.

Jak hodnotíte roli Ruska v operaci v Sýrii?

Pokud zákonná vláda Sýrie chtěla dostat pomoc, proč by jí nemohla být poskytnuta? Jistě víte, že válka s tak zvanou demokratickou opozicí, to je boj s IS, al-Kájdou, Džabhat al-Nusra a dalšími teroristickými organizacemi. Bohužel, v Sýrii demokratická opozice téměř není. Pokud mluvím o nezbytnosti společného boje světového společenství s mezinárodním terorismem, týká se to také Sýrie.

Proč Západ odmítá návrhy Ruska na vytvoření koalice v boji proti IS?. Mnohokrát jsme to  navrhovali. Američané a další západní země nechtějí.

Za prvé, není potřebná jen koalice proti IS. V posledním dokumentu generálního tajemníka OSN je uvedeno, že součástí IS je už 35 relativně samostatných organizací. Není možno je přímo ztotožňovat s IS. Ony však mají jakousi spojitost s touto největší teroristickou skupinou.

Znamená to, že boj proti mezinárodnímu terorismu se nemůže omezovat jen na boj proti IS. Musí se vést komplexně. Navrhl jsem, aby se všechny státy – členové RB OSN – domluvily na přijetí odpovídající rezoluce. Jak víte, už dříve byl přijat podobný mezinárodní dokument – rezoluce o boji se somálskými piráty. Může si někdo myslet, že jsou teroristé lepší než piráti? Pokud ne, tak proč nepřijmout rezoluci o vytvoření mezinárodní protiteroristické koalice?

Někteří západní vůdci říkají, že od ruských útoků na teroristické cíle trpí civilní obyvatelstvo, ale žádné důkazy nedávají. Američané v době bombardování Afghánistánu, Pákistánu civilní obyvatelstvo bombardují. To je uznáváno i dokázáno. Co o tom soudíte, proč Západ obviňuje Rusko a přitom neuvádí žádné důkazy?

Bohužel, oběti jsou vždy. To je výsledek nedokonalosti válečné techniky. Vzpomínám jak při bombardování Jugoslávie tvrdili Američané, že jde o bombardování, které se dělá s chirurgickou přesností. Jak je už všem známo, obětí této chirurgické přesnosti se stalo velvyslanectví Číny.

To znamená, že oběti jsou nevyhnutelné?

Bohužel. Velice bohužel. Tyto oběti je potřeba minimalizovat. Zcela se jim vyhnout asi možno není. Neznám takovou vojenskou techniku, jejíž použití by umožnilo úplně se vyhnout ztrátám mezi civilisty.

Ale přitom, jak jsem už říkal, nás viní, avšak nedávají žádné důkazy. Důkazy nejsou. Je to tedy čistě propagandistická válka?

Ne, nesouhlasím s vámi. V této válce podle mne tyto oběti, bohužel – podtrhuji – bohužel, jsou zkrátka nevyhnutelné. Pokud řeknete, že zde nejsou oběti mezi civilisty, nebude to pravda. Ztráty mezi civilisty jsou vždy. Američané to nazývají „vedlejší ztráty“. Existují v každé válce. Trpí všechny do ní zavlečené země.

Vy jste navrhl vytvoření mezinárodních sil pro efektivitu boje s terorismem. Tu otázku jste posuzoval s Vladimirem Putinem loni v květnu.

Ano, přesně tak.

Co se podle vás už v této věci udělalo?

Co vím, tak Rusko připravuje rezoluci pro RB OSN. Pokud znáte Chartu OSN, tak jsou tam okolnosti, podle kterých je možno vytvářet mezinárodní ozbrojené síly pod záštitou OSN. Dělalo se to už několikrát. Avšak zde bude rozdíl: dříve tyto síly plnily obranné úkoly, avšak nyní budou muset mít funkci útočnou. Rozdíl bude i v charakteru amerických jednotek.

Nebude potřeba pěchota, dělostřelectvo, tanky. Budou potřeba vrtulníky, drony a jednotky rychlého nasazení, to jest vojáci oddílů speciálního určení. Nezbytná je efektivní spolupráce zpravodajských služeb. Jsou potřeba nové formy spolupráce, technicky  nové formy. Potom je možno určit jednotné velící centrum. Pravda, vzniknou diskuse v otázce, v jakém jazyku vést komunikaci a provádět operace, kdo bude bezprostředně řídit. Jsou to technické, ale velmi důležité detaily. Jednou jsme to dokázali udělat v Somálsku, spojit se v boji proti pirátům, tak myslím, že je to možno udělat i nyní, v rámci širší spolupráce.

Posuzoval jste tuto otázku se svými evropskými partnery? Jejich postoj?

S touto iniciativou jsem vystoupil loni v září na VS OSN. Na této práci se účastnilo mnoho mých partnerů. Nikdo nebyl „proti“, ale to neznamená, že všichni byli „pro“.

Chci se dotknout problému velmi zřetelného pro ČR a pro celou EU, problému běženců. Vy jste vystupoval v televizi a uvedl jste, že na začátku jara lze očekávat prudký nárůst tlaku běženců. Jak se jejich počet letos zvýší, zvýší se i počet těch, kteří se chtějí dostat do EU, do ČR?

Podle nejoptimističtějšího předpokladu se v tomto roce zvýší počet běženců ve srovnání s loňskem dvakrát. Pesimisté tvrdí, že třikrát, čtyřikrát a dokonce jich bude pětkrát tolik. Jak víte, tak už nyní je v Německu 1 milion běženců. To je ohromný počet. Jestli k nim přibydou další 2 miliony, nedovedu si představit, co se může stát. Aby se předešlo tomuto nebezpečí, musí se vytvořit evropská armáda. Ta bude chránit vnější hranice Schengenského prostoru, nebo celý prostor EU. Jistě víte, že Rumunsko a Bulharsko v Schengenu nejsou.

To je první krok k usměrnění migrační krize. Druhý nezbytný krok – deportace. Když před týdnem zabili děvčátko ve Švédsku, řekl premiér této země, že se připravuje deportace osmdesáti tisíc nelegálních migrantů z království. Podle mne musí být deportováni nejen ekonomičtí migranti, ale všichni ti, kteří jsou zapleteni do přípravy teroristických činů. Před jedním či dvěma roky deportovala Velká Británie několik imámů. Ti šířili výzvy k terorismu. Samozřejmě je deportace nepříjemná. To znamená, opakuji, musíme učinit dva kroky: první – střežení vnějších hranic, druhý – deportace těch, o kterých jsem mluvil.

V EU jsou v otázce běženců různé názory. Například v Německu požaduje Angela Merkelová něco zcela jiného.

Proč se běženci hrnou do Německa? Jen kvůli sociální podpoře v této zemi. Oni netouží po vysokých německých mzdách, ale především chtějí zneužívat sociální programy. Do ČR se ilegální migranti nehrnou, protože je tu pro potřebné úroveň sociální podpory celkem nízká. Je nebezpečí, že při uzavření hranice  mezi Rakouskem a Německem se naše země pro běžence stane jedinou tranzitní zemí do Německa. Jiná cesta zkrátka není. Toto nebezpečí někteří naši politici dobře chápou a někteří jej podceňují. V tom není mezi českými politiky shoda.

Nyní EU neprožívá dobré časy. Má mnoho problémů. Problémy se střežením hranic Schengenské zóny. Hospodářské problémy spojené s eurem. Co myslíte, v čem je hlavní problém států EU? Vy stále věříte, že se EU zachová s těmi cíli a v té podobě, v jaké se tvořila?

Jsem příznivec vytvoření Evropské federace. Je-li schopna konkurovat USA, RF, Číně nebo jiným velkým mocnostem, musí být integrace v těch oblastech, kde je užitečná – zahraniční politika, obranná politika, atd. Avšak, bohužel, EU dělá něco zcela jiného. Soustředila se na technické detaily. Ty musí být v kompetenci národních států. Podle mne poslední britská iniciativa zkrátka podtrhuje princip rozvoje procesů sjednocení na základě svébytnosti zemí vstoupivších do organizace. Tento princip je zásadní princip EU. Proto, podtrhuji, Evropská federace – to je něco zcela jiného než Evropský unitární stát. V tom je velký rozdíl.

NATO provádí politiku především rozšiřování svých početních stavů, zvýšení počtu vojsk na území hraničícím s Ruskem – v Pobaltí. Tam se přemisťuje nová technika. Rozmisťovali PRO v souvislosti s Íránem. Dnes je tento problém mimo. Už neexistuje v té formě, o které mluvili Američané a NATO. Ale přesto pokračuje kurs na vytváření nových druhů zbraní, rozmisťování PRO v Evropě, atd. Nemyslíte, že tyto skutečnosti narušují rovnováhu, vedou k prohloubení napětí?

Již v New Yorku jsem říkal, že generálové se vždy připravují na minulou válku. Ovšem my se potřebujeme soustředit na problémy budoucí války. Podle mne nám budoucí válka nehrozí z Východu, ale z Jihu. Je to nikoliv budoucí válka. Je to válka této doby, ale zdá se, že v budoucnu bude intenzívnější a my se musíme soustředit na to. Tak jako byl boj s Talibánem v Afghánistánu. Nyní je boj s IS a s dalšími takovými teroristickými skupinami na jihu. Zejména z toho regionu nám hrozí i budoucí válka, jen odtud k nám může přijít.

V Mnichově byla 12. až 14. února každoroční konference o problémech bezpečnosti. Rusko tam zastupoval premiér Medveděv. Co myslíte, je za nynějších podmínek sankcí a zostřování situace na Blízkém východě  schopno toto fórum dát nějaký impuls, být zdrojem nějakých nových iniciativ, které by uvolnily všechno to napětí, včetně napětí ohledně běženců?

Je potřeba zdůraznit, že běženci nepřicházejí jen ze zemí, kde je válka. Přicházejí z Pákistánu, dokonce z Kosova a Albánie v Evropě, ze Senegalu, Eritrei a z mnoha dalších zemí, v nichž žádná válka není. Znamená to, že nelze svádět problém běženců na problém války na Blízkém východě. Jak hodnotit situaci v Libyi? Je tam válka? Ano, samozřejmě. Tunis? I tam je velké nebezpečí vzniku občanské války, nebo nějakých jiných nepříjemností.

Znamená to, že je problém běženců – problém rozvoje zaostalých států, které jsou zdvořile nazývány rozvojové státy. To je terminologie zdvořilostní. Můj termín je zaostalé státy. Dobře, budu mluvit o rozvojových státech, to znamená o něčem, co neexistuje. V tom případě se musí Mnichovská konference soustředit na poskytnutí pomoci na domácí půdě. Není potřeba jim pomáhat v Itálii, Řecku, atd., atd. Je potřeba jim pomáhat bezprostředně na jejich území. Pomáhat lidem, potenciálním běžencům tam kde žijí. To je můj názor.

Otázka ohledně rusko-českých vztahů. Rozvíjejí se celkem stabilně. Co si myslíte, jsou nějaké trendy, které učinily zásadní zlom v našich vztazích hospodářských, politických, v humanitární sféře?

Rusko a EU jsou v dlouhodobé perspektivě navzájem se doplňující ekonomiky. Vy máte suroviny, energii, ale nemáte moderní technologie, s výjimkou některých odvětví – vojenské odvětví, vojenský průmysl, kosmický průmysl. To je vše. Znamená to, že musí zapracovat navzájem se doplňující ekonomika – dodávka technologií do Ruska, dodávka energií a surovin do EU.

Dojde k vyváženosti technické a ekonomické úrovně, včetně životní úrovně obyvatel. Vyrovnání životní úrovně – to je reálná mzda, je to známka toho, že nebude velká migrace. Nejsem marxista, ale vím, že je třeba začít od hospodářské spolupráce a postupně rozvíjet další kontakty včetně politických, také například vytvořit společné organizace, mezinárodní organizace v průmyslu, kosmických výzkumech. Nemluvím o kultuře. Ta je u nás společná. Solženicyn a Dostojevskij jsou evropští umělci. Nelze je v žádném případě dát stranou, například k asijským pracovníkům kultury. Dojde k naší postupné integraci.

Zdroj: http://tass.ru/opinions/interviews/2668923

Překlad: zajoch

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
21 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
zajoch
9. 3. 2016 7:58

Neshodovala jsem se se vším co Miloš řekl ruskému novináři. Ale on má samozřejmě lepší přehled a vědomosti než mám já. Také jsem si uvědomovala, že musí (i on) mluvit diplomaticky.

Martin (už bez taky m)
9. 3. 2016 8:38

zajoch napsal Neshodovala jsem se se vším co Miloš řekl ruskému novináři. Ale on má samozřejmě lepší přehled a vědomosti než mám já. Také jsem si uvědomovala, že musí(i on) mluvit diplomaticky. Ano, souhlas. Na mezinárodním poli. To domácí přihnojují podporovatelé „knížete“ – de facto již zaměstnanci „systému korporací“ ždímajícího prosté lidi nenávistnou kampaní bez konce… Cílem je vytvořit situaci, kdy 1. už M. Z. nebude mít reálnou naději zopakovat svůj úspěch, 2. vytvoří prostor pro šaška a loutku korporativních zaprodanců… Otázkou zůstává, bude-li zaplněn dle jejich představ. A tady je naděje, že NE… M.Z. si sice několikrát sám „naběhl“,… Číst vice »

M.C.
9. 3. 2016 9:00

zajoch napsal

Neshodovala jsem se se vším co Miloš řekl ruskému novináři. Ale on má samozřejmě lepší přehled a vědomosti než mám já. Také jsem si uvědomovala, že musí(i on) mluvit diplomaticky.

V tom to bude, musí se vyjadřovat diplomaticky.
Proto jsou některé odpovědi na otázky nejednoznačné. On ho ten novinář svými otázkami tak trochu tlačí do určitého typu odpovědí.
Zeman není nekriticky proruským politikem, ale umí si dát dvě a dvě dohromady a udělat si z toho závěr. Navíc je původní profesí prognostik..

zajoch
9. 3. 2016 10:09

Odpověď Martinovi ohledně výuky ruštiny. Před pár dny jsem zaslechla v rozhlasových zprávách, které nazývám vymývačka a v nichž se snad také někdy objeví něco pravdivého, že se u nás zvyšuje počet studentů ruštiny, za poslední 4 roky dvakrát. Buď mi uniklo (poslouchám ty zprávy obvykle jen napůl ucha), nebo tam nebylo řečeno o jak staré lidi se jedná.

Béda
9. 3. 2016 10:57

http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/sef-stratforu-george-friedman-radi-pripravte-se-na-valku/

V každém století dochází „systémové válce“ a XXI století bude žádná výjimka, sdělil časopisu Business Insider zakladatel analytické společnosti Stratfor George Friedman…Analytik předpověděl, že války vzplanou ve východní Evropě a na Středním východě. Kromě toho poměrně překvapivě očekává, že Spojené státy americké povedou námořní válku s Japonskem….

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Silna-kava-Merkelova-je-obycejna-diktatorka-Jde-pres-mrtvoly-425414

orinoko
9. 3. 2016 11:05

Njn, verte neverte, me se sankce netykaji. Ma o me zajem Ruska, Az z Tatarstanu. 28 let. Dlouhe cerne vlasy, siroky oblicej, 50 kg zive vahy. A to hledam partacku na kolo.
Je to vsechno nejak cimsi ke zdi.

Sio
Sio
9. 3. 2016 11:57

zajoch napsal

Neshodovala jsem se se vším co Miloš řekl ruskému novináři. Ale on má samozřejmě lepší přehled a vědomosti než mám já. Také jsem si uvědomovala, že musí(i on) mluvit diplomaticky.

Bylo v tom hodně diplomacie. Jak jinak?

M.C.
9. 3. 2016 12:28

zajoch napsal

Odpověď Martinovi ohledně výuky ruštiny. Před pár dny jsem zaslechla v rozhlasových zprávách, které nazývám vymývačka a v nichž se snad také někdy objeví něco pravdivého, že se u nás zvyšuje počet studentů ruštiny, za poslední 4 roky dvakrát. Buď mi uniklo (poslouchám ty zprávy obvykle jen napůl ucha), nebo tam nebylo řečeno o jak staré lidi se jedná.

Ruština se nám začíná rozmáhat i na středních školách.

Irena
9. 3. 2016 12:48

zajoch napsal

Odpověď Martinovi ohledně výuky ruštiny. Před pár dny jsem zaslechla v rozhlasových zprávách, které nazývám vymývačka a v nichž se snad také někdy objeví něco pravdivého, že se u nás zvyšuje počet studentů ruštiny, za poslední 4 roky dvakrát. Buď mi uniklo (poslouchám ty zprávy obvykle jen napůl ucha), nebo tam nebylo řečeno o jak staré lidi se jedná.

https://www.youtube.com/watch?v=I-Z6YThnW_4
čas 1:39
Dálněvýchodní federální univerzita a rozhovor se zahraničním studentem.
Odkud? Z Česka.

fajt
9. 3. 2016 12:51

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Doktor-Macek-Mate-koule-vysetrovat-Sobotku-za-zlocin-stoleti-425108 – božínku, ober římský zloděj moralizuje další zloděje a dokonce i římskou dobu, kterou stvořil…muhehe. ..)

Amenre
Amenre
9. 3. 2016 13:46

…Jen hlupák opakuje staré chyby. Rozumný člověk dělá chyby nové….

To je pěkně řečeno.

nikdo
nikdo
9. 3. 2016 18:04

M.C. napsal
Ruština se nám začíná rozmáhat i na středních školách.

Rád bych věřil, že kvůli zájmu a Rusko nebo kvůli očekávání praktického přínosu, ale spíš se bojím, že za tím stojí podobnost s češtinou a víra v to, že „Ja bydláju za nadrážjem“ projde za 4, kdežto v angličtině nebo němčině něco podobného nejde.

děda
děda
9. 3. 2016 22:13

Asi diplomatické formulace dešifruji už automaticky, takže žádné výhrady, jen obdiv. Nesnáším citlivost na celebrity, ale Zeman je něco jiného. Už tak nezávidím Rusům Putina, mám za to, že Zeman není o moc pozadu. Jen ty pravomoce by potřeboval jako Putin (… a taky 150 milionů občanů atd.).
Doufám že jeho podpora dál poroste a že se objeví další podobní myslící a odvážní, a že podpora zavedených stran brzy ostře padne.
—– jinak mě dnes trochu potěšilo i tohle:
http://cz.sputniknews.com/byznys/20160309/2531260/oilprice-trh-ropa-role-moskva.html

děda
děda
9. 3. 2016 22:30

A když už tady breptám o Putinovi, tak hádanku: jestlipak víte, jak málo si bere příklad z našeho Klause:
http://www.isstras.eu/cs/2016/02/18/elegantni-privatizace-podle-putina-liberasti-i-zapadni-spekulanti-v-slzach/

M.C.
10. 3. 2016 13:28

nikdo napsal Rád bych věřil, že kvůli zájmu a Rusko nebo kvůli očekávání praktického přínosu, ale spíš se bojím, že za tím stojí podobnost s češtinou a víra v to, že „Ja bydláju za nadrážjem“ projde za 4, kdežto v angličtině nebo němčině něco podobného nejde. Asi to tak nějak bude. Viz známé: Čto vy děljajetě v svabódnoje vrémja ósenju? Óseňju ja guljáju v párke. Ještě jsem slyšel o podobném expertovi, který toho u maturity z ruštiny taky moc nevypotil a když se nad ním smilovali a dali mu za čtyři, tak chtěl aspoň pa rússki poděkovat a s úlevou… Číst vice »

M.C.
10. 3. 2016 13:30

Ještě k výuce ruštiny na SŠ:
Můj synovec se učí ruštinu a učitelka je o učí pouze foneticky aniž by je naučila azbuku, což mi hlava už vůbec nebere.
Švagrová se to snažila řešit a zjistila, že je jediná, komu to vadí.

Béda
11. 3. 2016 8:54

Laudát má pravdu, působí zde ruští agenti! … Kupř. Mitrofanov, Fištejn, Zubov a mnozí další.