Miroslav Polreich: Charta 77

Hnutí Charty 77, které dnes symbolizuje disent, nebylo ojedinělé. Byla celá řada jiných skupin a odhodlaných lidí včetně mlčící většiny, které dovedly a byly spoluúčastny na realizaci politických změn. Disent vždy vyjadřuje stav svobodné mysli, odvahu charakteru a předně odpovědnost vůči sobě…

Charta 77 byla výrazem veřejného protestu vhodně zdůrazňující vlastní závazek vlády. Na druhé straně po hloubkovém zhodnocení, že podstatná změna společenských poměrů může být realizována jedině v centru moci, tj. v Moskvě, bylo za organizačního vedení prof. Jiřího Hájka s využitím jeho mezinárodního postavení (Evropa byla vedena převážně jeho známými sociálními demokraty), soustředěn zájem na aktivní působení na vlastní vývoj v Rusku. Předně prostřednictvím Zdeňka Mlynáře, důvěrného osobního přítele Gorbačova, dále kontakty na sovětská media (podrobné články Hanzelky a Hájka v Izvěstiích) i osobními konsultacemi (2x) přímo v Moskvě. Je třeba zdůraznit nepochybný politický, ale i teoretický impuls myšlenek Pražského jara na vývoj ruské společnosti. Tento podstatný faktor je nyní, řeklo by se po havlovsky, účelově upozaďován…

Celý článek najdete na webu Vaše věc

Námět: Aleš Vaněk

Přejít do diskuze k článku 2 komentáře