Morální pandemie

“A teď je tady otázka. Etická, možná zčásti právní, určitě morální: jestli kvůli lidem, kteří se vědomě a svobodně rozhodli, že se nenechají naočkovat, celou zemi zastavíme, protože se nám budou plnit nemocnice a budou umírat lidé. Lékaři musí poskytovat péči hlupákům, ignorantům i lidem, kteří jsou nezodpovědní. Otázkou je, jestli to máme my ostatní platit…”

Profesor RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor UK

Pakliže by Bůh chtěl nastavit lidstvu morální zrcadlo hodnotící dvě stě tisíc let vývoje Homo sapiens, těžko by to mohl učinit lépe, než tak učinilo maličké coronavirové cosi, o kterém si ani nejsme jisti, je-li živé. A že to bylo zapotřebí. My sami totiž objektivně analyzovat morální charakter současného – globalizovaného, digitalizovaného a ekonomickým utilitarismem zotročeného – lidstva nejsme schopni. Zrcadlíme většinou jen to, čím se chceme pochlubit – pracovní a společenské úspěchy, finanční zisky, rodinný blahobyt. Ale k čemu je vesmíru stále rostoucí stádo božích hovádek bez rozumu, bez vůle a bez morálky?

Virová pandemie ve svém prvním roce vyhrotila – z evropského pohledu v tak velké míře poprvé od 2. světové války – rozpory v chování jednotlivců, komunit i celých států vyplývající z odlišných morálních preferencí. Na jedné straně barikády se ocitli ti, kdo přísahali na ideu oběti jedince a jeho podvolení se kázni ve prospěch komunity, na druhé pak ti, kteří neviděli důvod k omezení svého individualismu a přerostlé libidózní touhy.

Imperativ oběti je kulturním dědictvím křesťanství, ze kterého vyrostla celá evropská civilizace. Schopnost jednat ukázněně, tedy v souladu s ostatními dle příkazu akceptované autority, má kořeny v úctě k rodičům a v dodržování jejich – z hlediska dítěte možná nesrozumitelných a nesmyslných – příkazů. Obé pomáhá činit z člověka obraz Boží, dává jeho existenci hlubší smysl i naději na dorozumění se s vyšším vědomím. Obé ho vede k používání logiky i citu, k rozlišování a vážení, které oběti ještě akceptovat a kterým přikázáním se ještě podvolit. Obé není dnes v módě.

Je znevažujícím omylem tvrdit, že morálka oběti a kázně je vlastní jen matkám Terezám. Ba naopak. Lze ji praktikovat i “pociťujeme-li lítost obětujíce se Bohu” řečeno s Dumasovým Aramisem. Ne nadarmo byl Ježíšovi jeden napravený hříšník milejší než deset spravedlivých, kteří tak konají, protože jsou naprogramovaní a prostě nemohou jinak. Hodnota napraveného hříšníka naopak spočívá ve vlastnostech, které si vypěstoval ve snaze vyhovět nárokům morálky oběti a kázně. Díky silné vůli a rozumovému i intuitivnímu vážení možností je schopen volit nejen cesty příjemné, ale i ty, které vyžadují námahu a ne vždy eliminují bolest.

Osobnosti na druhé straně covidové barikády o nápravu svých hříchů nestály, protože podle vlastního úsudku na ně mají nárok a právo, tudíž to ani hříchy být nemohou. Takové uvažování je typické pro individualisty poslušné volání imaginární absolutní svobody a vyvolené, kteří vlastní názor automaticky ztotožňují s pravdou. Tu totiž právě jen jim Bůh, osud a vlastní mimořádná inteligence dovolili poznat.

V březnu 2020 by sázkové kanceláře držely na celkové vítězství příznivců oběti a kázně vysoké kurzy. Do covidové morální přetlačované se ovšem zapojila jen minoritní část populace. Většina obyčejných lidí netrpí vyhraněností morálních přístupů, ani potřebou své etické pozice přehazovat po nocích lopatou a ve dne opakovaně zdůrazňovat na veřejnosti. Většina prostě žije. Do morálních bitev vstupuje, jen cítí-li se motivována, což většinou znamená ohrožena. Pak se automaticky přimkne ke straně, která zdá se zaručovat dosažení větší bezpečnosti.

Učinila tak i v prvním pandemickém roce a v kritické situaci tím pomohla z počátku nemnohým zastáncům cesty obětí v Evropě dočasně získat převahu. Češi známí neúctou k autoritám, úctou k blábolům celebrit a k nabitým prkenicím potřebovali pár tisíc mrtvých navíc, aby se začali pořádně bát a přistoupili na pravidla hry. Ale i nás v zimě 2021 tak nějak dostihl křesťanský imperativ.

A hle, vše se rychle v dobré obrátilo. Na jaře přišly vakcíny a v počínajícím létě jsme moralizující diskuze i respirátory opět odložili mezi nepoužívané rekvizity našich životů. Pár nešťastníků odmítajících očkování si za svůj osud mohlo samo a nebylo už třeba nad nimi držet ochranný deštník ani z vyššího principu morálního. Navěky spasení očkovaní si pak nerušeně užívali podle nátury a peněženky buď bazénů nebo restaurací či dokonce nočních klubů.

Pak se ale něco zadrhlo. Očkovaných nepřibývalo s dostatečnou rychlostí a na vině nebyla jen neschopnost Babišovy administrativy a neúčinnost reklamních upoutávek s hrozivě vyhlížejícími injekcemi. Po vesnicích se sice rozjely pojízdné prodejny předělané na očkovací centra, ale málo platné, fronty mizely, vakcíny vyprchávaly a množství (i) seriózních článků o rizicích očkování rostlo nepřímo úměrně tomu, jak ubývalo protilátek v krvi očkované populace. A hlavně: Chtělo se nám věřit, že je skutečně všemu už konec.

Bohužel není. Množství nakažených zase prudce stoupá. Je mezi nimi hodně neočkovaných, ale také nejméně (z celkového počtu nakažených) třetina očkovaných. Nervozita se šíří. Některé mocí a autoritou nadané jedince posedla nikdy předtím nevídaná nutkavá touha napíchat všechny lidské tvory v okolí. Neumětelské reklamy byly nahraženy profesionální podprahovou propagandou. Jako houby po dešti vyrostly kauzistiky jedinců odporujících očkování a posléze na covid umírajících (dostatečně pomalu ovšem, aby nám ještě stačili sdělit poselství o nutnosti očkování).

Zaměstnavatelé v soukromých i státních organizacích nutí své podřízené k očkování s pohrůžkou, že jinak ztratí zaměstnání. Provozovny a obchody se pro poznamenané neočkované uzavírají. Omezuje se jejich cestování, nepřijímají je letecké společnosti. V Itálii už prý zavedli všeobecnou očkovací povinnost. Neočkovaní jsou očerňováni z ohrožování zdraví jiných, zpochybňuje se jejich inteligence, obviňují se div ne z podvracení státu. Vyžadují se pro ně exemplární tresty (viz motto).

Opět rostou barikády. Protivníky menšiny neočkovaných – kteří se provinili tím, že si prohlédli obě strany mince – jsou byvší nezkrotní a po svobodě prahnoucí šampióni odmítající morálku oběti a kázně v době, kdy jsme o pandemii nic nevěděli. Dnes plní síly, neboť očkovaní, odpočinutí po dovolené strávené u moří a oceánů a čekající na třetí dávku, varují před dalšími lockdowny a vymýšlejí opatření. Podle vzoru známého psychologického experimentu by neváhali použít na obranu (koho, čeho, čí – když očkovaným nic nehrozí?) i ty elektrické šoky. Protože podle svého sociopatického založení považují vlastní názor za zjevenou pravdu a jedinou platnou morálku. Ano, tu podvědomou touhu ubližovat ostatním a všelijak je zmermomocňovat máme v sobě všichni. Výchova v civilizaci nás sice naučila tyto sklony většinově skrývat, ale jsme-li v právu, to je jiná! To se elektrické napětí zvyšuje bez zábran, s potěšením a přímo s rozkoší. Jen ať trpí!

Menšině odpíračů přitom nejde o vlastní princip neočkování. Nechali si píchnout (několikrát v životě) protitetanovku a jejich děti se ukázněně podrobují očkování proti spalničkám a neštovicím. A asi by bez protestů podstoupili očkování proti moru, na který (prý) umírá pět procent nakažených a neptali by se, je-li vakcína bezpečná. Byli ochotni obětovat věci reversibilní – pohodlí, finanční zajištění, cestování. Ale nejsou dnes ochotni obětovat kvůli hrozbě covidu nevratný (a vícenásobný) zásah do svého těla.

Tentokrát se však mlčící většina – většinou taktéž očkovaná proti covidu, ale ne proti sofistikované propagandě – přiklání na stranu vakcinátorů. Nevadí, že v zemích, které nám byly na jaře nedostižným příkladem rychlosti očkování, přibývá nakažených očkovaných často stejnou rychlostí jako neočkovaných. Že i očkovaní se ocitají i v nemocnicích, i očkovaní umírají. Nevadí, že účinnost vakcín v čase klesá a tak po druhé dávce následuje třetí a už se nenápadně mluví o čtvrté.

A to jsme teprve na začátku – dlouhodobé následky očkování ještě nikdo nenahlédl. Ale jsou tu první příznaky. Ve Velké Británii došlo v období od začátku července 2021 k desetitisícům nadúmrtí ve srovnání s roky minulými. Polovina z nich nebyla způsobena covidem, ale ischemickou srdeční chorobou (2103), srdečním selháním (1552 ) a cerebrovaskulárními nemocemi (760), jako jsou mrtvice či aneurysma. Mezi další příčiny úmrtí patří respirační infekce, selhání ledvinového systému, selhání jater či diabetes.

Oficiálně je pozorovaný jev připisován nižšímu rozsahu preventivní péče v době pandemie a pochopitelně příčinou může být i prodělaný a vyléčený covid. Z výčtu příčin úmrtí však vyplývá, že část by mohla mít souvislost také s komplikacemi pozorovanými po očkování. To ale nikdo nezkoumá.

Až konečně dosáhnou profesorové Konvalinkové svého snu (nebo zrealizují svůj sebezáchovný záměr?) o stoprocentním proočkování, bude s konečnou platností vyloučena možnost dlouhodobě (v perspektivě několika let) kauzálně srovnávat zdravotní stav očkované a neočkované populace. Tvrzení toto zdálo by se před několika měsíci být nesmyslem. Dnes však můžeme v přímém přenosu pozorovat, jak vrcholní politici celého světa – jsoucí ve vleku svých financiérů z ekonomické sféry – i naprostá většina epidemiologů a vakcinologů – placených z grantů státních nebo grantů financovaných farmaceutickými společnostmi – a konečně i mašinérie manažerů farmaceutických korporací – jednajících v zájmu firemního zisku – vsadili do vysoké hry veškerou svou profesionální existenci, profesní reputaci a investovaný kapitál.

Množství těch, kteří se více či méně namočili do donucovacího vakcinačního mlýna a z něho vyplývajících jednostranných protiepidemických opatření – která možná povedou ke katastrofě – je nezanedbatelné. Síla a moc této elity je obrovská a obrovská je i její schopnost deformovat bez zábran objektivní realitu, pokud nastane situace ohrožení (viz například poslední studie CDC autorů Bozio et al.). Neboť nová tekutá osobní morálka těchto lidí je tvořená skoro výhradně na bázi vlastní myslí definovaných (byť zčásti nevědomě) priorit. Klasická morálka coby kombinace vnějších kulturních pravidel a vlastního úsudku svůj boj už prohrála. Je znepokojující, že stejně naklonované osoby řídí naše kroky v oblasti klimatické hrozby a dalších závažných problémů budoucího lidstva.

Zdroj: Prozítřek

4.8 22 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
36 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
PPK
PPK
8. 11. 2021 5:44

Virová „pandemie“ něco vyhrotila leda tak v hlavách politických kariéristů, takže s katolickým Imperativem Oběti může jít autor klidně do Paďous. V článku mu chybí už jen havlovská zmínka o Čecháčcích s jejich individualismem a s jejich přerostlými libidózními touhami a pak už jen ještě větší zdůraznění klimatické hrozby, která rovněž existuje jenom tam, co pojem „pandemie“.

Hudryperman
Hudryperman
Reply to  PPK
8. 11. 2021 9:52

Zřejmě jste článek nedočetl až do konce. Množství těch, kteří se více či méně namočili do donucovacího vakcinačního mlýna a z něho vyplývajících jednostranných protiepidemických opatření – která možná povedou ke katastrofě – je nezanedbatelné. Síla a moc této elity je obrovská a obrovská je i její schopnost deformovat bez zábran objektivní realitu, pokud nastane situace ohrožení (viz například poslední studie CDC autorů Bozio et al.). Neboť nová tekutá osobní morálka těchto lidí je tvořená skoro výhradně na bázi vlastní myslí definovaných (byť zčásti nevědomě) priorit. Klasická morálka coby kombinace vnějších kulturních pravidel a vlastního úsudku svůj boj už prohrála.… Číst vice »

Bety
Bety
Reply to  PPK
8. 11. 2021 9:59

Asi jste nevydržel a nedočetl do konce, neboť do Čechů si kopnout stačil.
Jinak se mi zdá, že je to výroba alibi pro všechny případy.

PPK
PPK
8. 11. 2021 12:12

Je pravda, že napoprvé jsem to do konce skutečně nedočetl. Po napsání poznámky jsem se sebezapřením sice četbu dokončil, ale ani tak mi to náladu nezlepšilo… Nač se neustále jen bezmocně nimráme v těch koronavirových ideo-fekáliích a fachidiotsky řešíme medicínské triviality, které dnes ví už i laik? Nač každé ráno koukáme nejen na ty grafenové šmouhy padající z oblohy, které dýcháme, ale i denně čteme psycho-vydírání a přesvědčování, že lež je pravda a jinak to nebude? Vždyť v této už dvouleté ekonomické onánii zdravotnického teroru žádné hodnoty ve světě (snad krom Číny) vůbec nevznikly a našim politikům nevadí, že mladí… Číst vice »

Inspektor Colombo 2j.jpg
Bety
Bety
Reply to  PPK
8. 11. 2021 15:24

Já vás chápu, ale co můžeme dělat jiného než šířit informace? Navíc jak to vypadá, snaží se ze všech sil, aby nám to zatrhli. Dráždíme je, takže smysl to má. Tento konkrétní článek se příliš nevyvedl, řekla bych, že ho málokdo, nejen vy, přečetl do konce . Já vždy doufám, že lidé, kteří sem zabloudí, začnou aspoň pochybovat o tomto silně narůžovo nalakovaném světě. Rozviřovat tohle téma je stále nutné kvůli lidem, kteří už dvě dávky v sobě mají a já se bojím, že každá další dávka je posune tam, kam to nikomu nepřeju. Mám mezi nimi známé i některé… Číst vice »

orinoko
9. 11. 2021 9:37

Zvláštní. Dneska nad ránem mě probudil zapnutý tablet. Po výstupu z mrtvolného stavu jsem zjistil, že přednáška mě zajímá. A tak jsem ji doposlouchal celou. Nejspíše někde odpůlky. Trvá to skoro 2 hod. Kdo se chce rozptýlit, přijít na staronové myšlenky, ať si to pustí. V současném světě fanatismu, debility, klanění se Zlatému teleti a duchny nemyšlení, je to velmi inteligentní a zajímavý počin.

https://www.youtube.com/watch?v=26yGoSO50VM&list=PLqnIjctbYfN7WJDDqSCc_oA9ucs-_Sl5j&index=248

Irena
9. 11. 2021 12:54

GENIÁLNÍ ČESKÁ ADVOKÁTKA: MILÍ ZAMĚSTNANCI, TOTO UKAŽTE SVÝM OTRAVNÝM ZAMĚSTNAVATELŮM A POŠLETE JE DO ŘITI! … VYJÁDŘENÍ KANCELÁŘE POSLANECKÉ SNĚMOVNY O OPRÁVNĚNÍ ZJIŠŤOVAT A ZPRACOVÁVAT CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE O FYZICKÝCH OSOBÁCH !!! VŠECHNY PODNIKY A RESTAURACE, VYVĚŠTE SI TO NA VSTUPNÍ DVEŘE! (Celá odpověď)
https://cz24.news/genialni-ceska-advokatka-mili-zamestnanci-toto-ukazte-svym-otravnym-zamestnavatelum-a-poslete-je-do-riti-vyjadreni-kancelare-poslanecke-snemovny-o-opravneni-zjistovat-a-zpracovavat-citlive-osob/


Hudryperman
Hudryperman
9. 11. 2021 13:40

Vážená paní Ireno, obracím se na Vás jako na autoritu toho,co je o Rusku pravda a co ne. Velmi sofistikovaný tzv.nezávislý web/podle mne jde o profesionálně dělanou vlivovou a dezinformační činnost v konečný prospěch globalistů/ dnes vypustil článek :

https://aeronet.cz/news/video-rusko-jako-prvni-slovanska-zeme-na-svete-zavedla-orwellovsky-total-control-a-lide-se-bouri-a-prosi-ve-videich-vladimira-putina-o-pomoc-v-cele-zemi-byla-spustena-desiva-bankovni-identita/

Od Pjakina jsem nic podobného neslyšel,což by v případě,že jde o pravdu nebylo divné.
Mohla byste k tomu vyjádřit svůj kvalifikovaný názor ? Předem děkuji za laskavost.

orinoko
Reply to  Hudryperman
9. 11. 2021 14:44

Rusko má obrovský problém. Felcary. Co to taram. Bojary. Co je ovšem velmi zvláštní, Rus nechce ani vlastní vakcínu. Bojaři tam falšují všechno, co se dá. Do konce roku Rusko vymře na covid. I takový Írán těžce coviduje. Ovšem jejich katastrofální denní síření covidu je na úrovni Ceska, kde je nás osmkrát méně. A bouří se Dálný východ Ruska, který má nejmenší eurodefekty. Pomoz, Batusko, bojaři nás utiskují. Dálný východ právě teď Putina startuje k dalším prezidentským volbám. Moskva už před časem dala po drzce felcarum a jejich bojarum. A Putin věren svojí pozici – udeřte, anebo sami ukažte, co… Číst vice »

orinoko
Reply to  Hudryperman
9. 11. 2021 15:06

Nestačil jsem žasnout, kde se v Bělorusku bere tolik migrantů, když Rusko nehlásí jejich pruchod. A tu nastoj, erdragon to se svolením batky Lukáše posílá leteckým mostem, neb mu zase česká dourova něco zamítla. Takže Osman vede hybridní válku se svým spoluembecilem Polskem. Tomu říkám projekt Trojmori.
Rusům blbne hlavu nový blahobyt. V egyptské Hurgade cca 40 Rusů včetně dětí chytlo infekci v hotelu Royal. Žádný covid. Prostě indusTRIAL economy. Pomůže to? Nikoli. Dokud celé Rusko nebude sedět na hajzlu, tak budou blahobytne Rusové blbnout.

Irena
Reply to  Hudryperman
9. 11. 2021 15:17

Já myslím, že bohužel tento tlak v Rusku opravdu zesiluje. Bude to další pokus, jak ho destabilizovat, a pokud s tím Putin and spol. brzo něco neudělají, tak už jsem jinde v diskuzích psala, že tam buď ty lidi zlomí a skutečně tam ten koncentrák zavedou, nebo bude vzpoura a bojím se, že ji potom ani Putin neustojí. Ale nemyslím, že by to Rusku přineslo něco dobrého, jestli on padne. Prostě tlak sílí, USA se hroutí i se svým dolarem a pořád si dělá naděje, že Rusko padne a oni se na něm zahojí. A proto, že už se nechci… Číst vice »

orinoko
Reply to  Irena
9. 11. 2021 15:36

To je zvláštní, a životní skeptik má šířit optimismus. Jednou se Stalin zeptal něco ve smyslu, kolík má žížala divizí? Putin neměl ani jednou ropuchu. Armáda je pod ním a pod Sojgu. V kritické chvíli nastoupí nově vytvořená Národní garda a Rusko bude pod kuratelou. Neexistuje větší světová striptýzová scéna, než je současná covid onanie kripla, pro kterého poslední bitva vzplála. Sibiř očekává nové budovatele plánovaných měst. Pro bojary jako stvořené. Zatím se drží fazona. Je nutné mít načteno who je who. Rusko dneška jede mnoha vektorový kurz. Je vlastně neuvěřitelné, do jakého výkonu Rusko uvedl úpadek zachudu. Revoluce mužiku… Číst vice »

Bety
Bety
Reply to  Hudryperman
10. 11. 2021 8:22

Ten článek je podivný a tak z něho není jasné, co je fakt a co pustý výmysl.
Putin, Rasputin, Abrahámova extra dlouhověká krev a závěr nevěřte Rusku, je to tam samý židák. Myslím, že je ton jen slepenec určený ke zmatení čtenářů.

PPK
PPK
Reply to  Bety
10. 11. 2021 10:36

Imho, pan veka z aeronetu je silný propagandista a nic víc. Někdy pravdu má, jindy trapně fantazíruje a zakrývá to legendami a „iteracemi“. Důležité jsou však jen konkrétní činy politiků a následky, které pak ty činy mají. Mně osobně Putin velice vyděsil dotazem Ginsburgovi, kdy už začnou očkovat i ty malé děti.

idiotronic
9. 11. 2021 15:51

Dovolím si poukázat na tři případy , kdy se střetlo 1. Nařízení (nad nímž se nekoumá) 2. Poznání (vyplyne z pozorování) 3. Fikce (jak bychom rádi viděli svět, i když dobře víme, že ono je to jinak) V důsledku změny koronární soustavy jsem se ocitl na příslušném oddělení FN Ostrava, kde přijímají pacienty k operačnímu zákroku COVID-NECOVID. Personál nosí roušky a mne požádali o souhlas s COVID- testem (ironizované vypíchnutí oka nosní dírkou).Za nějakou hodinu byl (negativní) výsledek k dispozici na sms. Všechny námitky inspektora Columba (či jak se jmenuje) samozřejmě již v té době byly aktuální. Jmenoval se Ignác… Číst vice »

orinoko
Reply to  idiotronic
9. 11. 2021 16:17

To je hodně dobrý. Vynecham módní Matrix, což je jen další písek do transmise.
Člověk patrně potřebuje nějaký přesah. Cosi mezi nebem a zemí. To je pochopitelné a vysvětlitelné.
Ale úplně jiná věc je rezignace na podstatu lidství, z čehož se rekrutuje prostata civilizace.
Ergo mlátička – musím si sáhnout. Myslím na ženskou. Jinak je mi to k ničemu. A pak s ní musím žít. Reálně. Jinak je mi to k ničemu.
A tady se celý svět pelesi s covidem a pořád má pocit, že to nikdy nebude na rozvod.

orinoko
9. 11. 2021 16:03

První vlastofka jaro nedělá. Lockdown škol nikdy k ničemu nebyl. Fašismu pukají první obruče. Vinou necockovanych budeme mít covida prý až do jara. „Mému“ lekarnikovi přišlo, že má jít na třetí čočku. Když jsem mu sdělil, že covid je naplánován na 20 let, tak koukal jako to mladé na to nove natřené. Covid je tu z moci úřední a tak už tomu bude nafurt. Je úplně jedno co bude na jaře. Všichni máme natáhnout brkana do konce roku. Nejvíce poraženým státem je dneska jednoznačně Rakousko. To mě osobně hodně trápí. Na druhou stranu – zase uvítali Hitlera. Rakusaci ztratili desetiletí… Číst vice »

orinoko
9. 11. 2021 17:50

Nestačím zírat. ONI se rvou už teď mezi sebou a plebs se domnívá, že jde o něj. Plebs je jen terénem.
Pyramida se tříská se šestou prijořití a zelený úděl dělá mimikry.
Podstatou je geometrický obrazec, kdy každý blb na každém bodu kosočtverce se domnívá, že něco podstatného řídí. Katastrofálně směšná záležitost.
Důležitý je strážce svatyně, který nade VŠÍM stojí, a potom střed dlouhé přepony, který je sám o sobě vlastní entitou.
Kdyby se dávný člověk řídil současnými objevnými kretenismy, tak jsme tu už dávno nebyli a příroda by nevěděla, co je lidská blbost, řízená coronou.

PPK
PPK
9. 11. 2021 23:43

Zpověď německého leteckého inženýra. Promluvil zcela otevřeně. Ano, instaloval jsem Chemtrails

https://vk.com/id404763166?z=video554862209_456239113%2F25f245f9f6d0de9c6b%2Fpl_post_554862209_1039

Bety
Bety
Reply to  PPK
10. 11. 2021 8:34

Víte, co je na tom kromě chemtrails zajímavé? Dotyčný běžel za Zelenými, aby téma rozvířili a do tří dnů byl bez práce.

PPK
PPK
Reply to  Bety
10. 11. 2021 10:13

No, právě!

peter.
10. 11. 2021 6:19

Na začiatku 60-tich rokov otriasla svetom tzv.“Conterganova aféra“ (Contergan je obchodný názov pre liek Talidomid).Podrobnosti o tejto afére sú dôkladne rozobrané na internete a ešte aj v r. 2016 sa ňou zaoberal EP.V Európe sa vďaka Conterganu narodilo cca 4 tisíc znetvorených detí.Firma „Chemie Grunenthal GmbH“ do dnešných dní platí postihnutým vysoké odškodnenie. V týchto dňoch iniciovala francúzska poslankyňa v EP Virgínia Joronová návrh na zriadenie „fondu na odškodnenie obetí vakcín proti Covid-19“.Argumentuje tým,že EMA eviduje už 5 tisíc úmrtí v dôsledku očkovania a zhruba 1 milión prípadov nežiadúcich účinkov mRNA vakcín.Napriek tomu však pokračuje zúrivá kampaň vnucujúca ľuďom farmaceutický… Číst vice »

Alva
Alva
Reply to  peter.
10. 11. 2021 8:29

Ti, kdo hledali a hledají tohle už dávno vědí, zapřisáhlé „koviďáky“ nepřesvědčí nic. Snad ani ty pověstné očekávané mrtvé v ulicích. Zatímco v případě úmertí na Covid by byli zděšeni, v případě úmrtí na vakcínu totéž množství přepočtou na zlomky promile, jako by některá smrt byla horší, než jiná. A pořád se vyskytuje srovnání očkování mRNA vakcínou s očkováním na tetanus. Někdo to napsal, ostatní bezmyšlenkovitě opakují – rozdíl nevidí.Tezanus je a zůstane vlajkovou lodí covido-vakcinace, neprůstřelným argunentem. Že je za ním bakterie a ne virus a nešíří se vzduchem, nikdo vidět nechce. Podobně by se zareagovalo i na Contergan.… Číst vice »

Alva
Alva
Reply to  peter.
10. 11. 2021 9:54

Nenašla by se nějaká psychologická studie, která by vysvětlovala, co vede tolik lidí k tomu, že nechtějí vidět to, co už musí být jasné každému?

Je to obava z výsměchu, že uvěřili „konspiraci“? Dnes už na mnohé mohou odpovědět „vždyť už se to stalo“.

Nebo má pořád ještě „bílý plášť“ takovou pozici, že veškerá kritika je nepřijatelná a to i tehdy, kdy celoživotní zkušenosti laika vedou k naprosto opačnému závěru?

PPK
PPK
Reply to  peter.
10. 11. 2021 21:11

To by ale znamenalo, že covid je parazitární otrava nějakou cizorodou látkou v organismu? A cestou z ovzduší rovnou do plic? A proto byly původně nařízeny ty roušky i ve venkovním prostředí? Tak to už raději další úvahy přenechám expertům, ovšem ale jen těm lékařsky poctivým… A možná i fyzikům …

peter.
Reply to  Alva
11. 11. 2021 6:13

Je to obava z výsměchu, že uvěřili „konspiraci“?

Je to len môj názor ktorý som už niekde vyjadril,ale osobne sa domnievam,že sa jedná o zneužitie toho,čo je vlastné väčšine ľudí!
Človeka vždy poteší,ak sa v „průseri“ neocitne sám.Niečo na spôsob “ keď zdochla koza mne,tak nech zdochne aj susedovi“.Len tak sa mohlo stať,že dnes stoja proti sebe „zaočkovanci“ a tzv.“odmietači“. Zo zaočkovancov sa stali prívrženci vakcín a nepriatelia odmietačov protikovidového očkovacieho šialenstva ktorí sa „previnili“ len tým,že sa pri rozhodovaní neunáhlili.

orinoko
Reply to  peter.
11. 11. 2021 7:35

Tak nějak. Ale nesmíme zapomínat, že spousta včeliček šla do mnoha těl pod brutálním nátlakem.

https://www.skrytapravda.cz/z-domova/245-diky-vysoke-proockovanosti-pfizerem-je-na-tom-nemecko-nejhure-nechtene-priznal-vojtech

Martin (už bez taky m)
10. 11. 2021 7:39

Napíši konzistentně s tím co zde tvrdím- zdaleka nejen od covidária: Vše je „poněkud“ jinak. A mnohé již zůstane jinak – bez ohledu na naše chtění. Nebudu to opakovat, ani dále rozebírat. Situace v RF je výrazně odlišná. Směšovat nelze, zplošťovat a zaměňovat, opomíjet rozdíly celkové i situační také ne. Vakcíny v RF (všechny 4 dosud uznané) jsou skutečné vakcíny diametrálně odlišné, bezpečnější. Nemůžete-li pro absenci pochopení biozákladů rozeznat, neškoďte prosím. Často se to stává jinak velmi šikovným a chytrým a užitečným lidem s jen technickým vzděláním. Očkování v RF má jiné cíle nežli jsou ty cíle „covidátorů“ a „očkovistů“… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  Martin (už bez taky m)
12. 11. 2021 5:58

СКОРО. Сканеры для вычисления… – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Dwzi0VYF2qQ

idiotronic
10. 11. 2021 22:49

Hlavně mít to správné osvědčení (Kechlibar.net)

covytd.jpg