Něco málo o Euroamerické civilizaci

Takže Euroamerická civilizace. To je co a kdo? Jsou to Spojené státy a státy západní Evropy, plus Kanada, Republika Palau a republika Marshallovy ostrovy a můžeme ještě přidat i Austrálii. Odhadem tak 600 až 700 miliónů lidí většinou bledých tváří. Takže ze sedmi miliard obyvatel světa je to pouhá desetina. Do EA civilizace nemůžeme počítat od skončení II. světové války okupované státy jako např. Japonsko, Korea, apod., tedy státy, v nichž jsou americké vojenské základny, což jasně a průkazně dokladuje, že jsou to státy okupované, podobně jako my Češi po dobu dvaceti let jsme byli okupováni Sovětským svazem (SSSR).

Když před několika lety Rusko, tedy Putin, nabídl Evropě na konferenci v Mnichově vytvořit mírové ekonomické společenství od Lisabonu po Vladivostok, byl jeho návrh na vzájemně výhodné obchodní vztahy odmítnut. Putin pronesl něco v tomto smyslu: My máme spoustu nerostného bohatství, vy máte vynikající technologie, přece nic nebrání ekonomické spolupráci. Naši bruselští námi volení poslanci zastupující naše zájmy tuto nabídku skoro jednomyslně odmítli. Osobně se nedivím takovému rozhodnutí bruselských komisařů, přece v logice jejich myšlení nadále platí axióm: Evropské státy nemají zájem o vzájemně výhodném obchodování s kýmkoliv, ne tak s Ruskem, když si přece totéž mohou přivlastnit válkou, tak jak bývalo vždycky jejich zvykem a pravidlem. Neodolám a ocituji prastarou milostnou čínskou báseň, která vyjadřuje ovšem i nabídku Putina – chceš-li, přijdu, nechceš-li… Zde je v překladu B. Mathesia:

Na mne-li myslíš 

ještě jen trošinku,

vykasám sukýnku,

přebrodím řeku Cen.

Když na mne nemyslíš

už ani trošinku

inu, jsou na světě

jiní přec, blázínku!

Podobně je to s EU, když holt nechce, tak jsou na světě přec jiní.

Nu, co naděláme, vždyť jsme si je demokraticky zvolili, a oni pouze plní naše přání.

Já se domnívám, že je to škoda už jenom proto, že nás v naší EA civilizaci mohlo být o dvě stě miliónů více, tedy byla by nás bezmála celá miliarda, tj. byli bychom jednou sedminou, takto jsme pouhou jednou desetinou. Ještě jinak řečeno, z každé tisícovky obyvatel světa by mohla být stovka bílých tváří, takto bez Ruska je nás z tisícovky pouhých sedmdesát bílých tváří (hanlivě – tvarohové držky). No a do budoucna nás bude čím dál tím míň. Zabývat se těmi zbývajícími devadesáti procenty obyvatel žijících mimo naši EA civilizaci (šest a půl miliardy), tedy Asií, Čínou, Indií, Afrikou a jižní Amerikou až snad někdy příště. Můžeme ale suše konstatovat, že mají odlišné chápání významu a smyslu společnosti a uznávají jiné civilizační hodnoty, tudíž jejich formy chování a jednání jsou docela odlišné od našich. V podstatě nemají od nás co přebírat, snad mimo nějaké technologie, na které by tak jako tak stejně přišli, nebýt našeho loupení v jejich zemích. A na to vykrádání, jsem si jistý, určitě nezapomněli, takže nemůžeme očekávat, že na nás budou zanedlouho nějak moc hodní, nemají k tomu sebemenší důvod.

Takže obecnou charakteristiku EA civilizace máme za sebou a můžeme se pustit do toho, jaké ideje prosazuje a jakými žije naše euroamerická civilizace. Zjednodušil jsem to velice moc, na pouhé tři charakteristiky. Jsou o tom sepsány tuny a tuny učených pojednání, takže zjednodušení v krátkém článku je nutností.

Liberalismus

Co je liberalismus, dokonale vyjádřila a precizně formulovala baronka Thatcherová: Společnost neexistuje, existují pouze jednotlivci usilující o svůj prospěch. V jedné větičce vystihla přesně podstatu liberalismu (kapitalismu). Nemusíme proto už číst ani Hayeka ani Friedmana. Můžeme to ale rozvést, tedy můžeme tak zhruba ocitovat názory i našich českých liberálů: Stát nemá co kecat a plést se do činnosti podnikatelům a ne tak ještě jakési odbory, banky musí být v soukromých rukou, stát je mizerný hospodář, každý se musí postarat sám o sebe, přece je plnoprávný, žebrák a bezdomovec ležící na chodníku a spící pod mostem si zaslouží přesně to místo, kde leží, neboť není schopen se o sebe postarat, samozřejmě za lékařskou péči si člověk musí zaplatit, chce-li být gramotný, musí zaplatit, no a kdo nemá peníze, je neschopný lempl a nezasluhuje ani lékařskou péči ani vzdělání, ba ani nezasluhuje zaplatit mzdu za vykonanou práci. Chceš se napít vody z vodovodu, který vybudovali tvoji dědové? Zaplať! Chceš jet po silnici, kterou vybudovali tvoji předkové? Zaplať! Chceš se vymočit? Zaplať! Atd. atp. Prostě lautr vše musí být zpeněženo. Svět patří pouze schopným a superinteligentním. Takových formulací lze nalézt ve sdělovacích prostředcích, v Lidových novinách, MfDnes, v televizi a internetu spoustu.

Liberalismus se také často dovolává judeo-křesťanských hodnot a judeo-křesťanské morálky, také uctívá a vzývá boha. Bush junior s ním dokonce rozmlouvá, prý ještě i dnes.

Mýtus XX. století

Druhý takový charakteristický rys naší evropské civilizace také precizně vyjádřil Alfred Rosenberg v knize Mýtus XX. století. (Z Wikipedie: Alfred Ernst Rosenberg sepsal obsáhlé dílo nazvané Mýtus 20. století (Der Mythus des 20. Jahrhunderts), které vyšlo už v roce 1930, a stalo se teoretickým základem nacistického učení. Do konce války spatřilo světlo světa více než milion výtisků. V roce 1942 se stal říšským ministrem pro okupovaná východní území. V jeho režii bylo jenom z okupovaných sovětských území odvezeno 150 000 vagónů s uměleckými předměty. Po válce byl zatčen a v Norimberském procesu odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny. Popraven byl 16. října 1946.)

Pokusím se o stručné vyjádření obsahu jeho sedmisetstránkové knihy: Nordická rasa (Germáni) je rasa nadlidí, vše ostatní jsou podlidé, lůza žijící pouze nicotný a zbytečný vegetativní život. Nordická rasa je ohrožena židovským kapitálem a bolševismem. Katolická církev rozkládá německý a evropský život, proto árijská duše musí setřást olověný logos křesťanské dogmatiky, který sama s důsledností jí vlastní pomáhala vybudovat (Tomáš Akvinský!). Musíme znovu uvést v život síly, které vytvořily vše niterně mocné a ušlechtilé, co naplňuje naše bytí. Otevře se tak po staletích temného středověku duše rasy. Musíme odmítnout vše židokřesťanské a buržoazní (zisk jako boží požehnání), také všechny rovnostářské formy. Máme dostatek vůle a energie, abychom uskutečnili svou ideu, které hluboce věříme. Vše nadčasové a mimočasové se rodí z krve. Rasu určuje a vymezuje krev (dnešní terminologií geny) a podmiňují jak fyzické znaky (modré oči, blond vlasy, vysoká postava), tak i mentální struktury (síla, nepoddajnost, rozhodnost, boj). Vše neduživé a slabé musí být odstraněno, musí zemřít. Rosenberg se silně inspiroval názory anglického „myslitele“ Houstona Stewarta Chamberlaina (1855-1927), který dokazoval, že Árijci, neboli „šlechtická“ rasa, představují nejvyšší stupeň lidského vývoje.

Co k tomu Rosenbergovi dodat? Akorát Margaret Thatcherová totéž vyjádřila trošku jemnější formou, jinak je to vlastně dtto. Nacismus je pouze v podstatě do krajnosti a do důsledků dovedený liberalismus. Lze se potom divit, že západní evropské liberální a demokratické státy podporují nacismus a fašismus na Ukrajině? Vždyť jsou to i jejich ideály. Svůj k svému!

Role křesťanství

Je potřeba zmínit se také krátce i o katolické církvi. Zatímco většina fašistických zemí (což je toliko do extrému dovedený liberalismus) bezproblémově s katolickou církví spolupracovala, jiné, hlavně Německo, spolupráci odmítly. Hitler dokonce pronesl v úzkém kroužku svých spolupracovníků, že jeho cílem po vítězství je při slavnostním ceremoniálu oběsit papeže na šibenici postavené na Svatopeterském náměstí. Ovšem neměl žádné problémy uzavřít smlouvu o přátelství a neútočení s ortodoxně katolickým fašizujícím Pilsudského režimem v Polsku v roce 1934. Pilsudský asi počítal s tím, že spolu s Hitlerem potáhnou na Moskvu.

Uctíváme symbol křesťanství – kříž. Na kříži vidíme ukřižovanou postavu Ježíše. Kdo je vůbec ten Ježíš Kristus? Kristus znamená Vykupitel či Spasitel a Ježíš je jméno ukřižované postavy. Byl to židovský prorok, který žil před dvěma tisíci let v Judeji a kterého ukřižovali Římané. Křesťanští teologové tvrdí, že je to navíc Syn židovského boha Jahve (Jahveho). Tedy vlastně uctíváme nějakého Žida – symbol židovství. Všichni věřící křesťané se tedy klaní a pokorně lezou po kolenou před židovským národem. Avšak Ježíš prý nebyl Žid, nýbrž Árijec, měl přece modré oči, jak složitě dokazuje Chamberlain. Je to velice zajímavé čtení ten Chamberlain, úplná postmoderna, kde platí ano i ne zároveň. Čtenáři to zvedne náladu až k hurónskému smíchu, když čte, k jakým nesmyslům může chorý mozek přijít a jaké debilní kraviny může vymyslet.

Ono na tom ale přece jenom cosi je, když se tvrdí, že Židé vládnou světu. Židé o sobě veřejně prohlašují, že jsou bohem vyvolený národ. Ostatní obyvatelé světa vyvolení nejsou, a tudíž musí sloužit vyvolenému národu jako sluhové a otroci. No a není to jinými slovy totéž, co tvrdil Rosenberg o árijských nadlidech? Vyvolený národ a rasa nadlidí je přece jedno a totéž. Rosenberg a Hitler prosadili toto: Židé nám nadlidem ve vyvolenosti nebudou konkurovat, proto je vymažeme z povrchu zemského. No a moc tomu nescházelo, aby to realizovali a dokončili. To dovršení jim překazil Stalin.

Třetí charakteristický rys naší civilizace

„Volnost, rovnost, bratrství!“ – toto heslo zná snad každý, no, měl by každý znát. Je z doby VFR (Velká francouzská revoluce z roku 1789), kdy byl gilotinován král i královna, kdy byla zrušena církev katolická, zaveden nový civilní kalendář (měsíc měl tři desetidenní týdny) a spousta dalších naprosto nových nezvyklých záležitostí. Byla to věc tzv. osvícenství – vlády rozumu. Byla to revoluce úspěšná, ale také pěkně krvavá, ovšem za deset let se nechal Napoleon korunovat na císaře a všechno se vrátilo do doby před revolucí a většině obyvatel se hrubě snížila životní úroveň. Tedy žádná volnost (svoboda), rovnost (zrušení všech privilegií bylo zrušeno) ani bratrství (solidarita) se nekonalo, vše bylo anulováno, od té doby se datuje rčení, že revoluce požírá své děti, své tvůrce.

Další podobný úspěšný pokus o sto let později (1871) byla Pařížská komuna. Vznikla ve svobodných volbách bez sebemenšího násilí, trvala ovšem pouhých 72 dnů, než byla brutálním způsobem krvavě potlačena buržoazií a aristokracií.

Po třetí se podařila revoluce v Rusku (VŘSR – Velká říjnová socialistická revoluce), také bez krveprolití. A že se to ruské buržoasii, kléru a ruským aristokratům (šlechtě) a liberální (kapitalistické) Evropě hrubě nelíbilo, tak tam vyvolali občanskou válku. Na pomoc tzv. bílým poslala svá vojska Anglie, Francie, USA, Japonsko, ale také jsme se účastnili i my Čechoslováci – slavní legionáři. Rudí se ovšem za cenu strašného krveprolití a zdevastování země ubránili a komunistický režim trval celých sedmdesát let.

Socialisté v Rusku, tedy bolševici s Leninem v čele, prohlásili asi toto: V naší společnosti nepotřebujeme žádnou šlechtu, ani buržoazii a ani klérus. A skutečně ty ideály volnosti (svobody), rovnosti (zrušení privilegií) a bratrství (solidarity), které vznikly ve Francii, tam ovšem jenom na papíře, se v rámci ruských možností uskutečnily. Západní státy dlouhou dobu udržovaly embargo na jakékoliv (nejenom) obchodní styky se sovětským státem (tzv. izolacionismus), však také teprve až v roce 1933 uznaly Spojené státy americké Sovětský svaz jako stát.

Samozřejmě chápu, že mnoha lidem se nebude líbit fakt, že jedním z charakteristických znaků evropské civilizace je i socialismus a komunismus, ale s tím holt nikdo nepohne, ač rádobyvědeckých studií na téma liberalismus (kapitalismus) je nebeský ráj a socialismus (komunismus) je ohnivé peklo v čele se třemi velkými Satany – Marxem, Leninem a Stalinem.

Chápu také ten odpor a tu nenávist k socialismu. Už jenom ta představa, že dělníci nějakého podniku si sami zvolí ředitele a náměstky (manažery), které mohou kdykoliv odvolat, musí být naprosto deprimující. Také skutečnost, že stát je vlastníkem veškerého nerostného bohatství, že stát vlastní banky a strategické podniky, že stát se postará o lékařskou péči a o školství, že stát si nenechá mluvit do svého počínání nějakými církvemi a nějakou judeokřesťanskou morálkou, nýbrž se prosazuje racionální pojetí hodnot. Nějaká iracionalita či mystika může být pouhým soukromým koníčkem, hobby. A co je hlavní! Neexistence bezpracného příjmu, tedy renty, no to je přímo děsivá představa pro většinu liberálů.

Tedy socialismus je naprostý opak idejí liberalismu, které jsem uvedl úvodem článku. To je fakticky pro mnohé lidí naprosto nepřijatelné, však veškeré pokusy o zavedení takového státního zřízení, byly likvidovány už v zárodku (viz VFR, Komuna), a v naší době musely být takové země zbombardovány do doby kamenné – viz socialistickou Libyi a socialistickou Jugoslávii. Nakonec se podařilo zlikvidovat i socialistický Sovětský svaz.

Ty řeči, že byl dále nereformovatelný, že se zhroutil pro svou neschopnost řídit ekonomiku, jsou vskutku pouhé liché, nicotné a jalové řeči. Tak třeba jenom skutečnost, že taková komunistická Čína na tom byla ekonomicky v roce 1990 mnohem, mnohem hůře a převrat se tam nekonal, i když jakýsi pokus o barevnou revoluci tam také CIA zorganizovala. Pokus se jim ovšem nezdařil, Čína je nadále socialistická a řídí ji komunisté. Docela úspěšně.

U nás myšlenky socialismu prosazuje, ovšem jaksi nemastně neslaně, KSČM a jak je přitom ostrakizována, je až neuvěřitelné. V Evropě si žádná vláda nedovolí prosazovat socialistické ideje, vždyť by byla prohlášena za teroristickou.

Takže můžeme shrnout ony charakteristické rysy EU civilizace. Jsou vlastně pouze dva – liberalismus (s vrcholnou fází liberalismu – fašismem) a socialismus. Vedoucí a vládnoucí je ten první. Uvidíme, zdali to bude natrvalo.

Tzv. informační válka

Lev Nikolajevič Tolstoj napsal kdysi dávno dětem do slabikáře takovou krátkou povídečku o pasáčkovi ovcí, který jenom tak z rozmaru hlasitě křičel: „Pomóóóc vlk!“ Vesničané se seběhli a chtěli pomoci. Pasáček se jim vysmál s tím, že si z nich udělal srandu. Za pár dnů to zopakoval a vesničanů přiběhlo na pomoc už sice méně, ale přišli. Zase se jim vysmál. Když to zopakoval potřetí, už nikdo na pomoc nepřišel. Ale tehdy skutečně vlk napadl stádo a zle je poškodil. Jaké je poselství či ponaučení tohoto jednoduché příběhu? Kdo lhal jednou, dvakrát, třikrát ba i vícekrát, tomu nelze věřit i kdyby náhodou říkal pravdu. Tento Tolstého příběh je už zastaralý a v našich slabikářích se už nevyskytuje (za mého dětství ještě ve slabikáři byl), takže ti naši novináři to ani číst nemohli. Tak lžou a lžou a lžou, a i když náhodou někdy pronesou pravdu, stejně jim nikdo nevěří, neboť kdo jednou lhal, je jasné, že bude lhát zase. Ovšem, když je někdo notorický lhář, tož to je přece vážná duševní porucha a měla by se léčit. Přesto se ve sdělovacích prostředcích lže dennodenně trvale a neúnavně.

Nechápu, proč se tomu říká informační válka. Prý místo vojáků a armád mezi sebou válčí lháři z jedné i z druhé strany, přetahují se o to, kdo umí lhát více, což je dovoleno, hlavně že se nezabíjí. Ovšem fakt, že vnáší do společnosti nesváry, nenávisti, hádky, nepřátelství… tož to je v pořádku? A prochází jim to furt. Prý není trestné oblbovat a mást obyvatelstvo. Ale mělo by být trestné! Na to by měl být paragraf v trestním zákoníku. Proč tam ale není? Ptejme se, pro koho je výhodná ona informační válka. Líbil se mi Lavrov, když pronesl, že na takové směšnosti nemá smysl reagovat. Souhlasím s jeho názorem.

Uvedu jenom tak náhodně vybrané a nikdy oficiálně nevysvětlené případy podvodných lží. A nikdo nikdy se za vylhané zprávy neomluvil, nikdo za to nebyl potrestán.

  • Tonkinský záliv 1964 – kvůli incidentu, který se nekonal, OSN odsouhlasila USA právní podklad k zahájení války. 5 miliónů povražděných.
  • Útoky z 11. září 2001 – zbořené dva mrakodrapy byly tři, nikomu to nevadí, nikdo dodnes nepodal rozumné vysvětlení. Byl to ovšem důvod k zahájení války proti terorismu zase s milióny povražděných.
  • Válka v Afghánistánu od roku 2001 jako součást Operace Trvalá svoboda. Usáma zorganizoval terorútok na Dvojčata. Cheneyho výmysl o pevnosti Tora Bora visí pořád na Youtube, a on se nestydí, dál vymýšlí nesmysly a dál se modlí k bohu. Válka trvá podnes.
  • Válka v Iráku zvaná Operace Irácká svoboda, od roku 2003 podnes. Colin Powell předložil důkazy o ZHN (zbraních hromadného ničení) před VS OSN. což byl pouhý neumělý diletantsky padělaný důkaz, hlavním důvodem proč k válce došlo, byl fakt, že Saddám Hussein rozhodl, že transakce za prodej ropy nebudou probíhat v amerických dolarech, ale v evropské měně Euro.
  • Podobně v Libyi. Vojenská intervence začala v březnu 2011. Důvody pro válku jakési nijaké, ale je jasné, že Kaddáfí chtěl prodávat ropu nikoliv za dolary, což USA nějak nevyhovovalo.
  • Sýrie je docela zničená, důvody mlhavé. Že nevznikla oficiální válka, bylo dáno Ruským nesouhlasem.
  • Ukrajinský lid si prý si přeje vejít do EU a do NATa. Vznikla občanská válka. Nikdo netuší, kdo střílel na Majdanu, nikdo neví, kdo upaloval v Oděse, nikdo neví, kdo sestřelil boeing. Prostě nikdo nic neví. My nic, my muzikanti.

Samozřejmě lze najít mnoho dalších podvodných akcí, hlavně ve střední a jižní Americe. O jakýsi seznam agresí USA se pokusil Daniel Veselý, lze vyhledat na internetu. Není to ale příjemné čtení.

Miliony a miliony mrtvých a všechno zdůvodněno na základě falešných a absolutně vylhaných předpokladech.

Přesto jsou lidi, kteří věří, že ve všech těchto zemích byla nastolena svoboda, demokracie, lidská práva, láska a pravda.

Tak tohle je ta informační válka? Vždyť jsou to nechutné lži a typicky americké přespříliš primitivní matení veřejnosti. Velice mne mrzí, že se k tomu matoumalení přidává i Evropa.

***

Protože spousta diskutujících dává odkazy na oblíbená videa, tak i já závěrem dám jeden odkaz, který je na YouTube. Je to The Second Waltz Shostakovich (Dmitrij Šostakovič). Ten valčík asi tak pětiminutový je tam nejméně 20 krát a pokaždé v jiném provedení (z Anny Kareniny, z Vojny a míru, od Sokurova, na náměstí, v divadle atp.), byl jsem nadšený těmi záběry velkého množství rozzářených obličejů šťastných lidí zpívajících a tančících na náměstí v Moskvě. Stačí srovnat s posluchači a diváky Rolling Stones či s potácejícími se postavami na technoparty a uvidíte zřetelný rozdíl mezi východní kulturou a západním úpadkem a dekadencí.

5 1 hlas
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
47 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
PavolT
PavolT
1. 9. 2014 19:27

p. Kadubec:
Pekný článok, bez zbytočných emócií, vďaka.

bmw525i
bmw525i
1. 9. 2014 19:28

Přiznávám se, že jsem to celé nečetl, na mě je to moc dlouhé, ale jen k prvnímu úvodnímu odstavci ocituji jeden vtip, který je ale hlubokou pravdou: Redaktor New York Times se zeptal indiánského náčelníka Dva tesáky: „Je Vám přes 90 let, celou tu dobu pozorujete bělochy – jakých úspěchů dosáhli a jaké škody napáchali? Když to vše zvážíte, kde podle vás běloši udělali chybu?“ Indián se zamyslí a praví: „Když bílí muži přijít, Indiáni být vládci země. Žádná daně, žádná dluhy. Bizonů hodně, bobrů hodně, voda čistá. Ženy udělat všechna práce. Šaman léčit zadarmo. Indiáni muži celý den lovit… Číst vice »

VladimírVladimírovič
VladimírVladimírovič
1. 9. 2014 19:39

Dobrý den, pane Kadubec. Rád bych s Vámi souhlasil a v mnohém i souhlasím, ale dávat VFR a VŘSR jako vzor hodný následování, s tím opatrně. Obě revoluce byly vyprovokovány stejným xindlem jímž jsou Rotschildovi Ilumináti, coby krystalické jádro budoucího organizovaného sionizmu (VFR) a již čistý militantní sionismus -instalace VŘSR. Rusko je ztýraný a přesto hrdý národ, který trpěl za Romanovců, jejichž dynastie byla na trůn dosazena těmi výše uvedenými. A Romanovci poslušně Rusko zadlužili u západních bank (pořád stejná praxe) a to se z dluhů již nevyhrabalo. Proto ta bída a utrpení ruského lidu terorem carské policie. To mělo… Číst vice »

bublin
bublin
1. 9. 2014 19:51

Ten toho zase nadrásal. Po čínské poezii jsem nevydržel a skončil. Ale žádné výčitky, jedná se o projev grafomanie, kterou trpí např. i slavný spisovatel fantasy King.

fajt
fajt
1. 9. 2014 19:54

Přesto jsou lidi, kteří věří, že ve všech těchto zemích byla nastolena svoboda, demokracie, lidská práva, láska a pravda. – a není jich vůbec málo, a někteří nebublinují po americku zadarmo, že. ..

ducatista
ducatista
1. 9. 2014 20:27

Klasiku, a zvlášť Čajkovského, mám opravdu rád. Ale někdy, někdy si rád poslechnu třeba Slayery nebo Judas Priest. Tak teď pane Kadubče nevím – jsem západně dekadentně zhýralý nebo východňářsky oduševnělý? Promiňte, ale poslední odstavec je naprosto nesmyslná konstrukce.

bublin
bublin
1. 9. 2014 20:50

VladimírVladimírovič napsal
Obě revoluce byly vyprovokovány stejným xindlem jímž jsou Rotschildovi Ilumináti, coby krystalické jádro budoucího organizovaného sionizmu (VFR) a již čistý militantní sionismus -instalace VŘSR.

dejte si ta svoje tvrzení do časové osy, uvidíte potom věci možná trochu jinak.

mirror
mirror
1. 9. 2014 21:34

Pane Kadubec, neházíte perly sviním? Před chvíli jsem poslouchal v televizi ďáblem a liberalismem posedlého superdebila PhD. Borka. Jeho uhrančivé oči bez slitování se dívaly přes televizní obrazovku do našeho obyváku. Organizoval sankce proti Rusku. Ti lidé nedokáži předvídat ani na jednu sezonu dopředu. Samozřejmě v létě nebude Putin škrtit kohouty na plynovém potrubí do Evropy. Počká si pěkně na zimu, kdy paneláky nepůjde vytopit, lidé budou kácet stromy na ulicích jako za války v městech v Holandsku nebo v Leningradu, aby si zapálili v kamnech, které vykoupili zpět ze sběrných surovin. Kouřovody povedou ven přes díru v zaskleném okně.… Číst vice »

mirror
mirror
1. 9. 2014 21:46

Manipulátoři s veřejným míněním si nevidí na špičku nosu. Nechápou, že na východě Ukrajiny žijí Rusové, kteří musí být spřízněni s Rusy za hranicemi. Odjakživa žili spolu a křížili se. Putin na východní Ukrajinu nemusí posílat pravidelnou armádu, a přesto přes hranice bude proudit intenzivní pomoc. Já bych temnější poměry přirovnal ke znásilňování Sobotkovy manželky, přičemž Slávek by ji pod hrozbou sankcí měl zakázáno pomáhat. Samozřejmě, kdyby to nebyl totální posera, tak se na útočníky vrhne a vysere se na všechny příkazy nevoleného vedení EU. Je to všechno jasné jako facka, a přesto to demokratům nedochází.

mirror
mirror
1. 9. 2014 22:23

Pane Kadubče,
nejen v Moskvě žijí inteligentní a kulturní lidé. Tady je příklad z Maastrichtu v Holandsku
https://www.youtube.com/watch?v=vauo4o-ExoY

leho
leho
1. 9. 2014 22:59

Autor nemá vůbec ponětí o základním uspořádání našeho světa, když na začátku článku srovnává okupaci sovětskou s okupací západními armádami jako rovnocennou. Sovětská okupace byla totiž zásadně rozdílná od okupace západními mocnostmi, jejichž národy byly a jsou i dnes na vyšším stupni civilizačního vývoje. Taková okupace má pak blahodárný potenciál s příslibem celkového rozvoje ve všech oborech včetně vědy, techniky a kultury. Československo je výrazným příkladem, kde okupace Rudou armádou znamenala značný úpadek ve všech oborech lidské činnosti právě z důvodu, že ruská kultura je celkově na nižším stupni vývoje. Dále z článku vyjímám: „…Putin, nabídl Evropě na konferenci v… Číst vice »

Béda
2. 9. 2014 0:23

„Euroatlantickou civilizaci“ považuji za umělý konstrukt zaváděný za pomoci „zglajchšaltovaných“ médií s výrazným podílem americké pakultury násilí, egoismu a amorálnosti. Ve skutečnosti samotnou evropskou „civilizaci“ = ve smyslu kultury, ideologie, morálky etc. tvoří množství často protichůdných entit, nikoliv jedna uniformita. Jsou zde státy s výrazně (nikoliv ovšem uniformně) bigotní populací, státy tradičně ateistické, státy s výrazně imperiálním akcentem i státy, které nikdy neměly imperiální ambice, resp. byly vzdycky v postavení ovládaných… Dnešní „euroatlantická civilizace“ ve které jsou cíleným vymýváním mozků dohromady spleteny ovečky s vlky a všechno pocukrováno uniformní rozbředlostí multikulturalismu, multináboženství, egoismu má za cíl potlačil odlišnosti, zejména vlastenectví… Číst vice »

Béda
2. 9. 2014 0:38

Ještě dovětek k formální morálce umělého slepence. Spojují nás prý všechny společné hodnoty jako jsou demokracie, boj za mír, humanitu, klidská práva, svobodu etc. O jaké společné hodnoty se jedná vidíme v konkrétní praxi – mnohonásobné šmírování komunikace, pohybu, zinscenované převraty v jiných státech, které chtějí svobodně jít svou cestou, vyznávají jiné hodnoty, chtějí budovat ekonomiku na jiném základě, války pod vylhanými důvody ze zištných důvodů, ostrakizace těch, kteří kriticky poukazují v tzv. „svobodném“ prostředí na zločiny „mírotvůrců, vývozců demokracie a humanity“ a pod.. Osobně takovéto hodnoty nevyznávám, nechci vyvážet a násilím někomu vnucovat takovouto demokracii, podílet se na politických… Číst vice »

Béda
2. 9. 2014 1:00

leho napsal Autor nemá vůbec ponětí o základním uspořádání našeho světa, když na začátku článku srovnává okupaci sovětskou s okupací západními armádami jako rovnocennou. Sovětská okupace byla totiž zásadně rozdílná od okupace západními mocnostmi, jejichž národy byly a jsou i dnes na vyšším stupni civilizačního vývoje. Taková okupace má pak blahodárný potenciál s příslibem celkového rozvoje ve všech oborech včetně vědy, techniky a kultury. Československo je výrazným příkladem, kde okupace Rudou armádou znamenala značný úpadek ve všech oborech lidské činnosti právě z důvodu, že ruská kultura je celkově na nižším stupni vývoje. Dále z článku vyjímám: „…Putin, nabídl Evropě na… Číst vice »

Béda
2. 9. 2014 1:03

Dovětek: je velkou otázkou jestli to pro ČR a její populaci v sovětské sféře vlivu nebylo srovnatelné ne li lepší než v americké sféře vlivu, kdy břemeno dluhů táhne svět do podvodů, válek a Titanic ke dnu.

Béda
2. 9. 2014 1:11

A nyní po 25 letech „svobody“ rozuměj ekonomického a politického diktátu oligarchů a nadnárodních korporací a jejich institucí, poté co systém uvázl v krizi ze které nezná nenásilné východisko se opět nacházíme ve stavu před velkou válkou, kterou zahajuje pod vylhanou záminkou tradičně „vyspělý“ západ a ČR hrozí další vojenská okupace. Místní kolaboranti tradičně píší svůj zvací list – tentokrát na rozdíl od doby za socíku již druhý do USA.

Béda
2. 9. 2014 3:47

„Euroatlanťan“ Tusk už se projevuje a svým hloupým žvaněním si dává gól do vlastní branky: Tusk apeloval, že Európa sa musí poučiť z druhej svetovej vojny a dať transatlantickej solidarite krajín NATO aj praktický rozmer. Dodal, že „ešte je čas zadržať tých v Európe a na svete, pre ktorých sa násilie, sila a agresia znovu stali arzenálom politiky“. Takže milý Tusk by měl hlavně dbát na to, aby byli zadrženi ti, kteří přivedli do násilí pod falešnou záminkou – Afghánistán, Irák, Libyi, Sýrii a ukrajinu – čili NATO, kterou tento pokrytec nabádá ještě přitvrdit. http://www.hlavnespravy.sk/tusk-nikto-nema-pravo-blokovat-nase-iniciativy-ktorych-cielom-je-mudra-a-efektivna-cinnost-nato/347673

fajt
fajt
2. 9. 2014 5:30

mám za to, že dnešní mocní Ruska ve svých plánech o své zemi kalkulují i s proradností západu a asi rozhodně nedovolí, aby se ( s nimi ) zase hrálo jenom podle plánu euroameričanů – tentokráte asi vezmou v podtaz i historické události, aby se vyvarovali chyb svých předchozích vůdců a nebyli zase jenom mocností, která má nejvyšší ztráty a je odkázana pouze živořit na civilizační periferii – to taky znamená radikální změnu ztrategie, která může evropany moc bolet – a dokonce i dost brzy. ..

Aleš
Aleš
2. 9. 2014 5:59

Velmi dobře, pane Kadubče. Jen mám na okraj takovou poznámku. V okamžiku, kdy tu momentálně nemáme americkou vojenskou základnu, při stavu naší armády a účinnosti zbraní a techniky, která sice není momentálně na našem území, ale bytostně se nás může během několika málo chvil dotknout, jsme nebo nejsme okupovanou zemí?
Německo, jemuž jsme ekonomicky podřízeni, je vojensky okupováno USA. Z vojenské základny v Německu by nás USA mohlo anektovat rychleji, než vyhlásíme mobilizaci… A to nemluvím o moderních zbraních a systémech.

VladimírVladimírovič
VladimírVladimírovič
2. 9. 2014 7:47

Reakce na „bublin“: ano, právě časová osa je v pořádku. Reakce na Leho, Leho napsal: Samozřejmě Putin by měl být vždy odmítnut a jakékoliv styky s Ruskem by měly být přerušeny. Ruská kultura se od doby SSSR v podstatě vůbec nezměnila …. Ano, zatímco kultura západu se změnila významně. Lež se stala standardním způsobem komunikace, za kradení se už nikdo ani nestydí, v obchodních smlouvách se soutěží v tom, kdo koho obezličkou přechytračí, západní egoismus je svatý a hájí bohatého jednotlivce, byť je to zloděj a vrah, z obrazovky vám popěvuje vousatý zpěvačka, dva tatínci przní osvojeného synka, zatímco jeho… Číst vice »

bublin
bublin
2. 9. 2014 11:04

Béda napsal

Dovětek: je velkou otázkou jestli to pro ČR a její populaci v sovětské sféře vlivu nebylo srovnatelné ne li lepší než v americké sféře vlivu, kdy břemeno dluhů táhne svět do podvodů, válek a Titanic ke dnu.

Takže už podruhé : soutěž o sympatičtějšího protektora. Musím vás upozornit, že oficiální protektoři se mění, ale parazit stále přežívá. Sice toho hodně sledujete a s manickou umíněností vše komentujete, ale v zásadních otázkách zřejmě nemáte jasno. Je mně vás vlastně líto.

Mudrc
Mudrc
2. 9. 2014 11:34

leho napsal Autor nemá vůbec ponětí o základním uspořádání našeho světa, když na začátku článku srovnává okupaci sovětskou s okupací západními armádami jako rovnocennou. Sovětská okupace byla totiž zásadně rozdílná od okupace západními mocnostmi, jejichž národy byly a jsou i dnes na vyšším stupni civilizačního vývoje. Taková okupace má pak blahodárný potenciál s příslibem celkového rozvoje ve všech oborech včetně vědy, techniky a kultury. Československo je výrazným příkladem, kde okupace Rudou armádou znamenala značný úpadek ve všech oborech lidské činnosti právě z důvodu, že ruská kultura je celkově na nižším stupni vývoje. Dále z článku vyjímám: „…Putin, nabídl Evropě na… Číst vice »

Sugar Ray
Sugar Ray
2. 9. 2014 12:02

Mýdlová bublinA se mílí jako vždy , zdálo by se že tou nemocí trpí Lehovista ale on je placenej od řádku , nemůžu si pomoct ale vždycky se snaží zavirovat co největší prostor na OM , to neni náhoda .
To podstatný nechápe ani jeden z toho dynamickýho dua rusofobů , jinak by se nikdy nedaly na stranu Atlanťanů , když už se teda na nějakou stranu postavit a tim pádem něco rozporovat , bojovat .
Ale ani tohle neni tak důležitý , je to jenom prostředek poznání světa , poznání sebe sama .

asym
asym
2. 9. 2014 15:27

(leho)“ruská kultura je celkově na nižším stupni vývoje“ výrok který by pro nechápavé bylo možné vysvětlit?

…jak něco takového může volně běhat po světě – trotl,tfuj…

Dolmen
Dolmen
2. 9. 2014 16:01

Leho je polský rusofob pře vlečený za Slovana. Divím se, že na jeho nasmyslné kydy vůbec reagujete.

bublin
bublin
2. 9. 2014 16:38

Dolmen napsal

Leho je polský rusofob pře vlečený za Slovana. Divím se, že na jeho nasmyslné kydy vůbec reagujete.

Jak se převléká národnost? Navíc se převlékat nemusí, chytrý pane.

bublin
bublin
2. 9. 2014 17:02

Sugar Ray napsal Mýdlová bublinA se mílí jako vždy , zdálo by se že tou nemocí trpí Lehovista ale on je placenej od řádku , nemůžu si pomoct ale vždycky se snaží zavirovat co největší prostor na OM , to neni náhoda . To podstatný nechápe ani jeden z toho dynamickýho dua rusofobů , jinak by se nikdy nedaly na stranu Atlanťanů , když už se teda na nějakou stranu postavit a tim pádem něco rozporovat , bojovat . Ale ani tohle neni tak důležitý , je to jenom prostředek poznání světa , poznání sebe sama . Mýlí se každý,… Číst vice »

VladimírVladimírovič
VladimírVladimírovič
2. 9. 2014 17:31

To bublin:
Ptáte se Sugar Raye: Mýlí se každý, kdo nemá stejný názor? Jistě, že ano. Ze subjektivního hlediska ano. To je přece podstatou diskuze, polemiky. Každý obhajuje svůj subjektivní názor a jedině tak lze konvergovat k objektivní pravdě. Tak mu to nevyčítejte, je to normální, i vy máte svůj subjektivní názor, se kterým nemusím souhlasit a tedy se budu domnívat, že se mýlíte. Pan Leho bude trochu jiný případ, tam se nejedná o subjektivní názor, byť z mého pohledu chybný, tam spíše jde o ideologií totálně vypláchnutou lebeční dutinu a zde je asi polemika fakt ztrátou času. Souhlasíte?

Sugar Ray
Sugar Ray
2. 9. 2014 17:40

Zase peče nějakou bublaninu , on tak nejde ani o mě , muj avatar a ego neni nic , co z toho co jsem zkrze tyhle tools of self destruction poznal nebo způsobil mi deziluzi nepřivodí . Pokud bych to viděl jinak tak pak můžeš mluvit a nějakym selhání , to je špatně prostě . Řikam tyhle bojůvky jsou jenom prostředek k tomu poznání toho jak se všechno opakuje , všechno je pomíjivý . Když těm sem prdnou v jakýkoliv době , všechno bude pořád stejný , chápeš ? Celá společnost , principy jejího fungování , stejně jako chování každýho… Číst vice »

orinoko
orinoko
2. 9. 2014 18:14

Zajímavý diskusní posun. V konkrétní rovině padla otázka – souhlasíte?
BUBLINa z prostředí Brouků Pytlů v sametovém rozhraní nemůže nikdy odpovědět úplně jasně. Odpovědí může být zase jen blábol modrého polointeligenta.

bublin
bublin
2. 9. 2014 18:26

VladimírVladimírovič napsal To bublin: Ptáte se Sugar Raye: Mýlí se každý, kdo nemá stejný názor? Jistě, že ano. Ze subjektivního hlediska ano. To je přece podstatou diskuze, polemiky. Každý obhajuje svůj subjektivní názor a jedině tak lze konvergovat k objektivní pravdě. Tak mu to nevyčítejte, je to normální, i vy máte svůj subjektivní názor, se kterým nemusím souhlasit a tedy se budu domnívat, že se mýlíte. Pan Leho bude trochu jiný případ, tam se nejedná o subjektivní názor, byť z mého pohledu chybný, tam spíše jde o ideologií totálně vypláchnutou lebeční dutinu a zde je asi polemika fakt ztrátou času.… Číst vice »

bublin
bublin
2. 9. 2014 18:29

orinoko napsal

Zajímavý diskusní posun. V konkrétní rovině padla otázka – souhlasíte?
BUBLINa z prostředí Brouků Pytlů v sametovém rozhraní nemůže nikdy odpovědět úplně jasně. Odpovědí může být zase jen blábol modrého polointeligenta.

Už zase? Ta odpověď pro vás není dost jasná?

bublin
bublin
2. 9. 2014 18:37

Sugar Ray napsal
Když těm sem prdnou v jakýkoliv době , všechno bude pořád stejný , chápeš ? Celá společnost , principy jejího fungování , stejně jako chování každýho jednotlivýho člověka .

S tím bych souhlasil. Také bych rád znal odpověď na otázky, které kladete. Otázkou pomíjivosti bych se nezabýval. Byť při jen letmém doteku tohoto tématu mi na čele vyrazí studený pot (vážně).

jogín
jogín
2. 9. 2014 19:02

S těmi bublopindaly nemá cenu diskutovat. Ve světové situaci jde jako obvykle o světovládu, vylepšenou o renezanci feudalizmu, jen místo vlády meče má jít o vládu peněz. Rusko se zatím o expanzi nepokouší, má dost práce s přežitím a Čína dělá třetího, co se směje. Jenže platí jednoduchá zásada: Vyhraje, kdo má lepší kvéry a víc lidí. Lepší kvéry a víc lidí má ten, kdo má lepší ekonomiku. A lepší ekonomiku má ten, kdo má líp uspořádanou společnost. Faktem je, že zdejší socík měl dost vad, jako obvykle nejvíc v kádrové politice a celkové zkamenělosti. Takže jeho renezance v původní… Číst vice »

VladimírVladimírovič
VladimírVladimírovič
2. 9. 2014 19:38

bublin napsal
Objektivní pravda – k té můžete dospět pouze, pokud se pohybujete v rámci exaktní vědy. My se pohybujeme v politické diskusi, kterou mohou ovlivnitjakékoli faktory
si jen dovedete představit. Sugar Rayovi nic nevyčítám,
jem jsem nabyl dojem, že chce hovořit o nějaké hluboké podstatě.

A proto hovořím o konvergenci k objektivní pravdě. To je smysl polemiky, jinak by nebyla k ničemu, což se ostatně často stává. Ale chce to trpělivost, jinudy cesta nevede.

Sio
Sio
2. 9. 2014 21:15

VladimírVladimírovič napsal Dobrý den, pane Kadubec. Rád bych s Vámi souhlasil a v mnohém i souhlasím, ale dávat VFR a VŘSR jako vzor hodný následování, s tím opatrně. Obě revoluce byly vyprovokovány stejným xindlem jímž jsou Rotschildovi Ilumináti, coby krystalické jádro budoucího organizovaného sionizmu (VFR) a již čistý militantní sionismus -instalace VŘSR. Rusko je ztýraný a přesto hrdý národ, který trpěl za Romanovců, jejichž dynastie byla na trůn dosazena těmi výše uvedenými. A Romanovci poslušně Rusko zadlužili u západních bank (pořád stejná praxe) a to se z dluhů již nevyhrabalo. Proto ta bída a utrpení ruského lidu teroremcarské policie. To… Číst vice »

bublin
bublin
3. 9. 2014 12:03

Sio napsal Co to tu melete? Manipulace, že? Vás na Leinovi zajímá hlavně to, že byl napůl Žid, ano? Kalmyk je s tvrdým y. O ČECE víte prd a o Stalinovi taky. Nechci to hájit, ale posuzovat to prizmatem dnešní doby to může jen manipulátor nebo hlupák. Rusko není národ, Rusové jsou národ, pokud necítíte rozdíl. Nějak to máte všechno pomíchané … Díky, že jste se soudruha zastal. Tak žid, ano? Kalmyk byl vždy s krátkým tvrdým, to je bez diskuze. Je to hrůza, dá to čím dál více práce, ochránit hrdiny. To by potom někdo mohl napsat, že to… Číst vice »

bublin
bublin
3. 9. 2014 12:13

jogín napsal S těmi bublopindaly nemá cenu diskutovat. Ve světové situaci jde jako obvykle o světovládu, vylepšenou o renezanci feudalizmu, jen místo vlády meče má jít o vládu peněz. Rusko se zatím o expanzi nepokouší, má dost práce s přežitím a Čína dělá třetího, co se směje. Jenže platí jednoduchá zásada: Vyhraje, kdo má lepší kvéry a víc lidí. Lepší kvéry a víc lidí má ten, kdo má lepší ekonomiku. A lepší ekonomiku má ten, kdo má líp uspořádanou společnost. Faktem je, že zdejší socík měl dost vad, jako obvykle nejvíc v kádrové politice a celkové zkamenělosti. Takže jeho renezance… Číst vice »

VladimírVladimírovič
VladimírVladimírovič
3. 9. 2014 12:18

Sio napsal Co to tu melete? Manipulace, že? Vás na Leinovi zajímá hlavně to, že byl napůl Žid, ano? Kalmyk je s tvrdým y. O ČECE víte prd a o Stalinovi taky. Nechci to hájit, ale posuzovat to prizmatem dnešní doby to může jen manipulátor nebo hlupák. Rusko není národ, Rusové jsou národ, pokud necítíte rozdíl. Nějak to máte všechno pomíchané … Tak opravdu nevím, co vás tak rozlítilo. Pokud Kalmi(y)k, pak se omlouvám, máte pravdu. Pokud jde o Lenina, podstatou informace bylo, že byl všechno možné, jenom ne Rus, tak jako celé to jeho Bratrsvo kočičí pracky. Ačkoliv nebyl… Číst vice »

lomikel
lomikel
3. 9. 2014 12:22

aha, tady se splachuje do hajzlu dite i s vanickou a kacenkou. Pojdme seriozneji podebatovat :) 1. VRSR (a predchozi deni) bylo financovane kym ? Kdo byl Kerensky, jaky mel ukol a kam se podel po jeho vykonani ? 2. Trocky a jeho sqadra prisla odkud ? Prisla kudy ? Vzali sebou Lenina odkud ? 3. Odvdecil se Lenin Trockemu za to ze ho vzal sebou ? Byla politiku lenina, at uz byla jakakoli a jakkoli motivovana politikou Trockeho? 4. Co by se stalo z Ruska bez Stalina ? Dnesni Ukrajina ? Pro koho a co delal Trocky? 5. Komu… Číst vice »

lomikel
lomikel
3. 9. 2014 12:25

Etnicita vudcich osobnisti je, samozdrejme v kontextu jejich nazorove orientace a predevsim konani, velmi dulezita, viz. ukrajina. Pomuze to pochopit jinak tezko pochopitelne udalosti :)

VladimírVladimírovič
VladimírVladimírovič
3. 9. 2014 13:12

To Lomikel, Sio a ostatní, které tato diskuze zajímá:
V odkazu viz níže je text a video, které dává odpovědi na většinu Lomikelem položených otázek a ještě něco navíc. Zhlédněte, přečtěte a můžeme pokračovat v diskuzi nad seriózností daných informací. Souhlasejí s tím, Sio?

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/stopy/pamet/minulost/819-myty-a-pravda-o-bolsevickem-prevratu-kdo-ho-financoval-ridil-se-astrologickymi-vypocty-kdo-zadal-marxovi-komunisticky-manifest-znat-souvislosti-a-nebat-se-o-nich-mluvit-a-jedno-pozoruhodne-video.htm

lomikel
lomikel
3. 9. 2014 13:25

VladimírVladimírovič – clanek znam, rekl by ze to je rekneme jedna verse, jina verse je ta pred 89.O detail v podstate az tak nejde, ted, spise o ideove vychodisko. Moje je takove ze jsem pro spolecnost s prvky socialismu ( ktere a jak nastavene je ted nepodstatne), uvedomuji si ze cesta k od teorii k realizaci byla slozita a motivace jednotlivcu velmi ruzne. Tak ci tak jsou soucasti tradice ve smyslu ze bez jejich usili, ktere v mnoha pripadech smerovalo jinam pri delsim pohledu ale v urcitem dejinem kontextu se protnulo, bychom se o socialismu nebavili jako o overene altarnatice… Číst vice »

VladimírVladimírovič
VladimírVladimírovič
3. 9. 2014 14:00

To lomikel: A co třeba demokracie (nikoliv zastupitelská, která je bránou k pluto či korpokracii), nýbrž přímá demokracie instalovaná v národních státech? Domnívám se, že skutečně „přímá“ demokracie by nemohla vykrystalizovat v jinou formu, než společnost se silnými socialistickými prvky…

vovka
vovka
3. 9. 2014 18:52

Zaujalo mne v článku pana Kadubce zmínka o nadřazenosti a nacionalismu-to je stará lidská vlastnost-všichni si myslí že jsou lepší až nejlepší. Také nacionalismus se projevuje různě:u jednoho státu(Izrael)se pravověrní nesmí mísit sňatky s podřadnými rasami,v případě zabití našeho člena potrestáme nepřítele zabitím 100 nepřátel.Další stát(USA) nevydá svého příslušníka soudní moci v jiném státě,třebaže spáchal vraždu či jiný zločin tam,ne v USA.Americký „zájem“je tam,kde je alespoň jeden američan-klidně tam pošleme expediční sbor!Atd.

lomikel
lomikel
3. 9. 2014 19:16

VladimírVladimírovič napsal To lomikel: A co třeba demokracie (nikoliv zastupitelská, která je bránou k pluto či korpokracii), nýbrž přímá demokracie instalovaná v národních státech? Domnívám se, že skutečně „přímá“ demokracie by nemohla vykrystalizovat v jinou formu, než společnost se silnými socialistickými prvky… jak bude ustavena ? v soucesname globalizovanem svete se hraje tvrda hra mocenskych center (vetsich a mensich) ktere jsou vybudovane hierarchicky, vertikaly. Jedine na okraji, mezi systemy, v docasnem bezvladi lze komunitne existovat. viz treba ukrajina. az se situace stabilizuje zacne se ohnovovat verktikalni strukury moci. Multipolarita, jako dnesni ideove-koncepci trhak, definuje to multi na 5-6 Velkych center… Číst vice »

lomikel
lomikel
3. 9. 2014 19:25

pokryli zakladni fce generujic moc – ekonomiku a domobranu. Jde to cele proti koncepci pravo-leveho liberalismu, ktery ted davi ukrajinu a slinta na rusko. Rusky system je tim nucen se prizousobit, takova inverse situace do roku 90, zapad se stava vezenim vichod proziva Jaro kdyz se vuci nemu vmezuje. Ale cele je to zalozene na Putinovi( a par dalsich kolem), je to vec elit, ty konccipuji socio-kultune-politcke idea a pokouseji se je realizovat v ramci dasain ruska. Mocensky nemohou povolit, nebo zhynou, naopak se moc musi posilit vyexpedovanim zahranicnicch agentu a doreseni 5-6 a x domacich kolon. Sibir je velka.… Číst vice »