Neexistuje nic, co by člověk nedokázal sociálně změnit

Neexistuje nic, co by člověk a jeho rod nedokázal změnit, pokud to nebude odporovat přírodním zákonům. Proto také jen tyto jediné zákony, které člověk nikdy změnit a přetvořit nemůže, jsou zákony nejvyššími. Všechny ostatní zákony a právní soustavy jsou jen dílem lidským a jejich dialektická podstata spočívá právě v tom, že je čas od času nutné, právě ty lidské zákony měnit a zlepšovat, má-li náš budoucí život být i naším lepším lidským údělem.

Takže ještě jednou: Kromě přírody neexistují zákony, které změnit nelze. Neexistují elity, které nelze nahradit elitami koncepčně a organizačně schopnějšími a sociálně i lidsky spravedlivějšími, pokud je to pro naše přežití nezbytné. Neexistují mezinárodní smlouvy a neexistují mezilidské vztahy, které by nebylo možné nahradit smlouvami a vztahy všem lidem mnohem prospěšnějšími. Přírodní zákony totiž mohou v lidských vztazích zajistit jen určitou rovnováhu silovou, ale nikdy jim nezajistí a nezaručí jednoznačnou sociální spravedlnost. Je proto jen na lidech, aby si životní spravedlivý režim zařídili sami.

Proč to tak snadno nejde, změnit ty lidské zákony k lepšímu tak, aby bylo možné, nahradit vládnoucí elity neschopné a zkorumpované, elitami poctivými a spravedlivými? Je to proto, že dosavadní majetkové elity, když se stanou vůči ostatním bezohlednými, sobeckými a zkorumpovanými, si ke svému udržení u moci najímají zločince. Najímají si zločince nejprve do oborů lživé, falešné a pokrytecké propagandy a pokud to nestačí, najmou si ještě další zločince i do silových justičních a ozbrojených složek a potom už začne jen neskrývaná vláda násilí těchto placených bojových zločineckých menšin proti poctivé a mírumilovné, ale zatím stále ještě málo sociálně uvědomělé, většině.

Jak je tedy možné, tomu všemu sociálnímu bezpráví zabránit? Existuje jen jediný a zcela demokratický způsob: Vzít elitám jejich neoprávněně nabyté hmotné prostředky, za které si až dosud najímaly zločince a lháře v propagandistických a represívních složkách státu a odstranit zločinnost tím, že nová a lepší moc především zabrání existenci právě těchto zločinců. Elity bez majetku, za nějž by si mohly zločince kupovat, se pak logicky stanou už jen elitami mocensky nulovými a chtě nechtě se budou muset změnit na lidi poctivé, jinak je nový a spravedlivý politický systém ekonomicky smete na svůj okraj. Mocensky je vyeliminuje proto, aby si znovu nemohly najímat nové a další zločince, kteří se jinak vždy najdou, pokud jim za provádění zločinů, za lhaní a za násilí zas někdo bude schopen zaplatit. A to je celé to jádro zdánlivě tak neřešitelné věci sociálního smíru a sociální spokojenosti a spravedlnosti, po níž jinak zcela logicky většina mírumilovných lidí všech národů touží.

Jaké poučení z toho pro nás plyne? Poučení, že elity kapitalismu se vždy budou především bránit znárodnění svých základních mocenských pák – vlády nad penězi a nad výrobními prostředky, vlády podpořené zbraněmi a metodami zločinců. Vlády, kterou tyto „elity“ od ideologicky obelhané národní většiny před 25 roky zadarmo získaly pouhou lží o tom, že jen soukromí vlastníci (a nikoliv všelidový občanský a zodpovědný stát) se o výrobní a podnikatelský majetek národa umí postarat nejlépe.

Smysl revolucí tudíž není v tom, fyzicky zničit určité lidské sociální třídy, které si až dosud hrály na elity a až dosud nespravedlivě vládly. Smysl revolucí spočívá v tom, odejmout jim prostředky, kterými by si opět mohly kupovat zločince propagandy a zločince kriminálního násilí na těch, kteří nechtějí jen neustálý boj a krev, ale přejí si klidný, mírový a poctivý život.

Z toho všeho tudíž pro nás plyne neuvěřitelně jednoduchý a fundamentální zákon socialismu, jako jediné možné mírové cesty budoucího života lidstva: Vládnout druhým sociálně spravedlivě může jen ta politická strana, která za životní jistoty těch, kteří si ji zvolili, cítí a ctí svou zodpovědnost, jak to již v minulosti jednou úspěšně a dlouhodobě dokázala.

Přejít do diskuze k článku 148 komentářů