Nejvyšší soud odhalil obrovský komplot kolem vodárny

K překvapení všech – včetně mě – Nejvyšší soud určil, kdo za ním opravdu stojí – město. Nejvyšší soud odmítl můj názor, že zastupitelé města byli podvedeni a vodárnu protiprávně ovládly soukromé subjekty, které ji vykuchaly.

Dne 17.12.2015 po 10 letech soudních tahanic Nejvyšší soud (NS) definitivně určil, kdo je pachatelem a osobou odpovědnou za vytunelování okresní vodárny Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Vak Zlín), ze které byly bezúplatně vyvedeni všichni vodárenští odborníci a zaměstnanci. Dále celé 10 let budované portfolio smluvních vztahů a právo inkasovat zisky z vody na fr. koncern Veolia. Navíc byl Vak Zlín na základě lživých informací a dokumentů zabaven možnosti čerpat dotace z EU.

NS vyvinil soukromé subjekty a vinu a odpovědnost nechal na veřejnoprávním subjektu – Statutárním městu Zlín. Očekával jsem, že NS určí, že Vak Zlín byl protiprávně ovládnut subjektem, který ho následně vykuchal. Očekával jsem, že soud učí, že Vak Zlín protiprávně ovládl soukromý subjekt – ne-akcionář Vaku Zlín – přes hlasovací práva a systém pokoutných smluv, obcházející stanovy Vaku Zlín. NS uzavřel, že se mýlím, že vše drželo v rukou Statutární město Zlín.

 

Světlo v tunelech ve vodárenství   

NS tak potvrdil názor soudce Krajského soudu v Brně, který popsal dění kolem Vaku Zlín takto:

„V tomto procesu měl každý vztah, krok a manipulace svůj smysl, byly přesně načasovány, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby z této organizované skupiny. Žádné jednání, žádný vztah nebyl nahodilý. Proces, který proběhl, byl mimořádně nemravný.“

Byl jsem přesvědčen, že zastupitelé města Zlína byli podvedeni, stejně jako zastupitelé dalších měst a obcí Zlínského regionu, kteří vlastnili Vak Zlín z více než 90%. Proto jsem se obrátil na soudy. 

NS ovšem definitivně určil, že město Zlín bylo vždy akcionářem Vaku Zlín s více než 40% a soukromé subjekty činily to, co činily, pouze a jen na základě plné moci – příkazu a vůle – Statutárního města Zlín. To znamená, soukromé subjekty nejednaly z vlastní vůle, ale z vůle města Zlín. Za vše, co se s Vakem Zlín stalo Statutární město Zlín.  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu je překvapivé

Názor NS bude překvapivý pro zastupitelé města Zlína, kteří patrně nechápou, co verdikt NS znamená z pohledu náhrad škod. Určitě nechápou, že vedení města Zlína, patrně pod lobbistickým vlivem místních oligarchů, díky svému jednání (ovládá vedení Vaku Zlín a to se odvolávalo a odvolává proti verdiktům soudů, které umožňují ukončit tunelování Vaku Zlín), v podstatě svým jednáním pomohlo vyvinit z případné náhrady škod naháněče koncernů. Dnes tak definitivně leží celá odpovědnost za tunel ve Vaku Zlín na Statutárním městu Zlín.

Tento závěr potvrzuje stanovisko Komise pro cenné papíry již z roku 2004:

„Soukromá společnost Jižní vodárenská (JIV), pod vlivem Veolie a s ní personálně propojená – právníci Veolie, byla iniciátorem celého projektu a sehrála roli návodce, ale bez spolupráce STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍN (SMZ) by JIV nikdy nemohl „projekt“ realizovat, protože SMZ bylo ovládající osobou Vaku Zlín a bylo na uvážení „politiků“ SMZ zda budou jednat v zájmu města a Vaku Zlín nebo v zájmu JIV (Veolie). Spáchané protiprávní jednání bylo úmyslné a předem promyšlené. Konstatovala způsob páchání protiprávního jednání má vysoký stupeň společenské nebezpečnosti.“

Rozhodnutí Nejvyššího soudu dokládá rozsáhlý a organizovaný komplot

Nechci spekulovat o tom, zda by prsty lobbistů mohly sahat až tak vysoko do české justice, ale vzhledem k prokazatelným důkazům a soudům doložených tvrzením soukromých subjektů v letech 2002-2004, kdy k procesu vedoucím k vytunelování Vaku Zlín došlo, je tento verdikt opravdu nečekaný.

V každém případě rozhodnutí NS je důkazem o rozsáhlém komplotu. Vedení Vaku Zlín – dosazované hlasy SMZ – lživě presentoval zástupcům měst a obcím i státním institucím, od roku 2002, že SMZ nemá hlasovací práva k akciím Vaku Zlín. Lživě presentovalo akcionářům a městům jako ovládající osobu Vaku Zlín soukromý subjekt Jižní vodárenskou, a.s. (JIV).

Verdikt NS je důkazem, že na základě těchto lživých a falešných informací zastupitelé měst a obcí Zlínského regionu nabyli falešného dojmu, že města a obce již neovládají Vak Zlín. Poté, ve falešném strachu ze znehodnocení svého majetku provedli majetkové dispozice s majetkem Vaku Zlín a dali souhlas s uzavřením nevýhodných smluv mezi Vakem Zlína a zahraničním koncernem.

Řada měst a obcí byla k tomuto hlasovaní dokonce finančně motivována a bylo jim lživě tvrzeno, že jedině smlouva s koncernem zajistí pro Vak Zlín dotace z EU. Opak je přitom pravdou. Vak Zlín jako jediná vodárna ve Zlínském kraji nemůže čerpat dotace z EU, právě díky smlouvám s koncernem. EU odmítla dotovat zisky soukromé firmy.

V důsledku toho všeho vznikly Vaku Zlín škody velkého rozsahu a na jeho úkor se obohacují soukromých subjekty. Doplácí na to nejen měst a obce, ale především občané Zlínského regionu.

Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu je průlomové, protože je důkazem o komplotu, který vedl k předkládání falešných a lživých dokumentům akcionářům Vaku Zlín a zastupitelům měst a obcí Zlínského regionu, řadě státních institucí, jako je např. rejstříkový soud, Komise pro cenné papíry a konce konců i soudům. Dokládá rovněž zasílání lživých materiálů a dopisů městům a obcím s fatálními důsledky pro Vak Zlín, města a obce (přišly o možnost čerpání dotací na investice)  i pro obyvatele Zlínska, kteří ve vodném a stočném již poslali do zahraničí přes 700 mil. Kč a mají díky politikům města Zlína léta nejdražší cenu vody ve Zlínském kraji.

Závěr: Vzniká precedens pro celou republiku

Rozhodnutí Nejvyššího soudu mne utvrdilo v tom, že je třeba v obraně vodárny Zlín a zájmu občanů vytrvat. Utvrdilo mne také v tom, že je třeba, abych udělal vše proto, aby tunelování Vaku Zlín bylo ukončeno. Voda i zisky z ní se vrátí do rukou měst a obcí a peníze vybrané od lidí  za vodu na Zlínsku budou končit v obnově trubek a ne na účtu koncernu v zahraničí. To vše i proti vůli vedení SMZ, která tuto nápravu nepochopitelně odmítá a nově je díky rozhodnutí NS definitivně potvrzeno jako subjekt odpovídající za vzniklý stav i případné škody.

Celý proces je krok za krokem zdokumentován a doložen důkazy

PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ

PS: Rozsudek Nejvyššího soud, Krajského soudu i Komise pro cenné papíry, včetně důkazů o zasílání nebo zveřejňování nepravdivých informací můžete získat: ZDE

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
6 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Sio
Sio
11. 2. 2016 7:01

Gratuluji!!!

fajt
fajt
11. 2. 2016 7:20

…a náprava?? vrátí zloději vodu lidem, odevzdají kapitál ze své lichvy, půjdou do basy na doživotí??. ..)

hudryper
hudryper
11. 2. 2016 7:40

Chtělo by to se stejnou důsledností dokumentovat i celou kuponovou prichvatizaci a dosáhnout spravedlivého verdiktu. Vždyť šlo o vědomý podvod obrovského rozsahu řízený skupinou pachatelů a s podporou zainteresovaných subjektů ze zahraničí.

Aleš
Aleš
11. 2. 2016 10:23

Verdikt je správný směr. Ale připomíná mi to jeden vtip ze života.
Policista volá. „Občane stůjte nebo vás legitimuju!“

Béda
11. 2. 2016 10:27

Při posuzování soudního verdiktu si stačí položit jednoduchou otázku: Došlo by k privatizaci vodáren do soukromých rukou bez souhlasu místního zastupitelstva? (jinak VAK Zlín je jenom jeden z tisíců podobných případů, které proběhly jako podle jednotného mustru).

fajt
fajt
12. 2. 2016 8:35

http://www.novinky.cz/ekonomika/394278-zmena-tarifu-souvisi-s-klesajici-spotrebou-elektriny-pripousti-eru.html – tak za tohle by měla česká vláda zrušit ERÚ, naprosto otevřeně přiznali kartelové dohody v česku a k tomu i že česká vláda tento zakázaný konglomerát podporuje – tohle je na revoluci, ERÚ prohlásila, že někteří tady mají komunismus a někteří to musí ve feudálních podmínkách zaplatit, co více ještě musí proniknout na veřejnost, aby česká kolonie byla opravdu rozpuštěna. ..