Několik poznámek ke kauze Novičok

Reklama


Úvodem

  1. Podle mínění expertů v oblasti chemických zbraní jde pod názvem Novičok (pod kterým se prý nikdy takovéto látky v Rusku nevyráběly) o skupinu nervověparalytyckých látek typu V+G – tedy pronikající do lidského organizmu jak vdechnutím, tak kůží. Vysoce toxickou, zabíjející již ve stopovém množství, již  několik minut po otevřeném kontaktu.
  2. Podle  tvrzení ruské diplomacie Rusko chemické zbraně zlikvidovalo pod mezinárodním dohledem již v devadesátých letech a laboratoř Sovětského svazu, která se nacházela v Uzbekistánu rozebrali, oblast dekontaminovali a všechno odvezli, včetně dokumentace  do USA američtí odborníci v devadesátých letech. Včetně vědecko-výzkumného personálu.
  3. Známé  laboratoře schopné detekovat a rozlišit (a tedy i v malém množství této vysoce toxické látky připravit, jsou kromě Ruska podle tvrzení ruské strany také v ČR (tomuto tvrzení  by napovídala existence vysoce ceněné protichemické jednotky české armády – kdyby tato jednotka neznala látky typu Novičok, nemohla by je v terénu identifikovat, provádět odmoření, deaktivaci etc.), a dále v USA, kam byly vyvezeny dokumentace a NPL z Uzbekistanu, ale též ve Švédsku a ve Velké Británii ve výzkumném centru Porton Down vzdáleném pouhých 16 km od místa údajné dvojité vraždy. Toto ostatně potvrdil i britský ministr zahraničních věcí Boris Johnson ve svém rozhovoru pro německou TV stanici. Manipulace s touto látkou je vysoce nebezpečná a vyžaduje tudíž dodržování nejpřísnějších bezpečnostních opatření.

Popis kauzy Skripal/Novičok

Podle dostupných informací údajně dcera bývalého ruského agenta Skripala přijela osobním autem z letiště k otci, oba dva pak šli do parku. Zde prý byli otráveni nervově-paralytickou látkou (dále jen NPL) Novičok, poté se odebrali do domu ve kterém žil, pan Skripal ve Velké Británii a zde byli nalezeni v kritickém stavu. Povedlo se je ovšem převézt do nemocnice, kde se nacházejí v kritickém stavu napojeni na přístroje. Při asistenci prý zemřel jeden britský policista.

Okamžitě po excesu britská premiérka Mayová vystupuje v médiích a veřejně obviňuje Rusko a jeho vedení z vraždy a použití bojových otravných látek na cizím území. Jsou vypovězeni ruští diplomaté a pohroženo přijetím dalších protiruských sankcí. Poté je o totéž požádano celé evropské souručenství, ze kterého má Británii vyvést po Brexitu právě premiérka Mayová. Ruské straně je dáno ultimátum 24 hodin na vyvrácení podezření.

Ruská strana žádá o poskytnutí důkazů – tj. přístup k oběma Skripalovým údajně otráveným Novičokem a vzorek použité otravné látky, aby mohla zjistit, o jaký typ otravné látky jde, a určit její původ. Toto bylo britskou stranou odmítnuto – jak přístup k obětem – údajně otráveným  (jejich fotky po otravě  nelze nikde dohledat), tak přístup obviněného k důkazům „žalobců“

Motiv

Ruská strana neměla motiv k takovému jednání, ledaže by chtěla nasměřovat proti Rusku veřejné mínění  před ruskými volbami a před MS ve fotbale, do kterého nainvestovala hodně peněz i reklamy. Včetně své reputace úspěšného organizátora. Není vyloučeno, že načasování kauzy před ruskými volbami má poškodit Rusko u mezinárodní veřejnosti i v očích ruské veřejnosti, ovlivnit protiruské nálady na Západě a poškodit renomé ruského politického vedení v očích ruského voliče a veřejnosti a podnítit mezinárodní sportovní instituce k další politizaci a rusofobii v oblasti sportu a k odebrání pořadatelství MS ve fotbale a zmaření ruské investice. Koneckonců nasvědčují tomu i slova britského  ministra zahraničí, který přirovnal prezidenta Putina k diktátorovi Hitlerovi, jenž prý zneužil k propagaci totalitního režimu pořádaní letní olympiády.

Motiv k takovému jednání, jak plyne z předešlého bodu, měla britská strana. Tento motiv dobře zapadá do politiky stupňovaného vyhrocování protiruské hysterie a nabalování dalších protiruských sankcí v politické, ekonomické, sportovní a dalších oblastech. Je zcela příznačné, že žádost britské strany o podporu v protiruských prohlášeních na základě pouhé pravděpodobnosti, že otravná látka pocházela z území bývalého SSSR, schválili na svém zasedání premiéři členských zemí EU. Včetně možného posílení protiruských sankcí a v některých případech i souběžného vypovězení členů ruského zastupitelství ze svých zemí.

Britská strana, která  jak plyne z uvedeného, má  mnohem silnější motiv, měla v rukou prostředky k provedení zločinu i antidotum v nedalekých vojenských laboratořích, má možnost v roli vyšetřovatele manipulovat důkazy i mediální výstupy.  Jako taková by britská strana  měla být rovněž jedním z hlavních podezřelých v dané kauze. V případě prokázaní viny by měla být sankcionována mezinárodním společenstvím.

Rozpory v britské prezentaci kauzy

  1. Jestliže byla použita skutečně NPL Novičok, jak tvrdí britská strana, museli oba Skripalové okamžitě dostat antidotum, tudíž ten, kdo ji poskytl, musel být v blízkém dosahu obou, v chemickém obleku a musel přesně vědět, o jakou otravnou látku se jedná. Z důvodů časové prodlevy – jinak by oba Skripalové bez poskytnutí protilátky do pár minut umřeli. Takže buďto použitá látka nebyl sovětský vysoce toxický Novičok, anebo byl a pak byla celá kauza někým naaranžována a připravena. Jinak si to není možné vysvětlit.
  2. Jedna z verzí tvrdila, že látka byla ve ventilaci auta, kterým přijela Skripalova dcera. To by ovšem bylo zamořeno širší okolí a dcera by patrně vůbec nedojela k domu otce. Druhá verze tvrdila, že látka byla v kufru zavražděné, což je vysoce nepravděpodobné vzhledem k celním kontrolám a možnosti hromadné otravy na letišti v Rusku a v Británii. Další verze tvrdila, že oba byli otráveni v parku.  To je taktéž velice nepravděpodobné, protože pak by se oba museli vrátit otráveni domů, kde je někdo našel, přivolal pomoc a ta (pohotovost obvykle nejezdí v chemickém oděvu) zjistila otravu, určila na místě původce a nechráněna chemickým oděvem vytáhla z lékařského kufříku příslušné antidotum a aplikovala je. To by již byla po smrti kromě zasahujícího policisty též osoba, která nalezla oba Skripalovy a členové lékařského pohotovostního týmu, (pakliže v Británii nejezdí pohotovost na místo zásahu v chemickém oděvu s protichemickou výbavou jako chemická jednotka), oblast by byla hlídána policií, obšancována médii a dekontaminována.
  3. Britská strana zásadně odmítá poskytnutí důkazů – vzorků i přístupu k otráveným. Toto je klíčový důkaz, že jde s největší pravděpodobností o operaci pod falešnou vlajkou. Poskytnuté důkazy by přece byly jejím trumfem před  veřejností i v protiruské politice.  Opět se zde potvrzuje staré pravidlo, že ten, kdo má důkazy, se nebojí vynést své trumfy na světlo a ten kdo je nemá, tak tají, mlží, zavádí a „vaří z vody“.
  4. Vyhlášení ultimáta na obviňované Rusko z britské strany je absolutní neomalenost a drzost, popření principu presumpce neviny v důkazním řízení. Británie bez jakéhokoliv důkazu pouze na základě jakéhosi mlhavého podezření žádá, aby se obviněný důkazy vyvinil z něčeho, co nebylo prokázáno, pouze na základě slovního obvinění. Přitom není ani známo kde jsou, v jakém stavu jsou oba otráveni ruští občané, případně britský policista. Prostě nic – z věcné stránky utajené vakuum. Chybí oběti i důkazy. Přitom je to právě britská strana, která by měla nést důkazní břemeno – pokud chce Rusko vinit. Měla by prokázat, že Skripalovi byli otráveni, čím byli otráveni a prokázat souvislost dnešního Ruska s tímto zločinem. Nic z toho se nestalo.

Přejít do diskuze k článku 9 komentářů