Neoliberální ČSSD

Zanedlouho tomu budou tři roky, co jsem napsal krátkou úvahu na téma Je ČSSD levicovou stranou? Dnes bych své tehdejší argumenty ještě rozšířil.

Česká strana sociálně demokratická:

  • v politické oblasti podporovala vstup ĆR do NATO, přelety NATO v průběhu protisrbské „kampaně“, podporovala mezinárodní zločiny NATO v různých zemích, podpořila politicky, materiálně neletálními vojenskými prostředky a léčbou majdanských nacistických bojovníků „za demokracii“  nacistický nedemokratický, násilný a neústavní puč na Ukrajině, podpořila v OSN zamítnutí rezoluce zakazující propagaci nacismu, podporuje tuhou bruselskou diktaturu, podpořila politicky motivované umělé sankce proti Rusku;
  • v ekonomické oblasti se podílela na privatizacích státního majetku – z těch největších na převodu státního finančního systému do rukou „1%“ mezinárodní bankovní oligarchie, na církevních restitucích, na přijetí zákona o fotovoltaice (s velikou pravděpodobností mohou profitovat  někteří poslanci anebo rodiny poslanců ČSSD na tomto tunelu do peněženek občanů – i těch sociálně slabších). ČSSD podpořila protiruské sankce a úzce spolupracovala a spolupracuje s velkým kapitálem, oligarchy  jak na vládní úrovni, tak formou různých pobídek, daňových prázdnin nadnárodním firmám a pod.. Dále podporuje zavedení korporátní totality formou TTIP a nutno říct, že zpravidla před volbami „hodí pod stůl“ své voličské základně pastelkovné anebo čtyřicetikorunové přilepšení důchodcům (na 1 chleba měsíčně);
  • v oblasti sociální a lidských práv se spolupodílela na paralyzování odborového hnutí (odboroví předáci jsou odměňováni tučnými politickými koryty v EU, v senátu a pod.) a na úpadku pracovního zákonodárství, podporuje masovou migraci gastarbeitrů ze „zdemokratizované“ bankrotující západní neválečné části Ukrajiny (přitom zbídačené lidi z válkou zmítaného východu Ukrajiny nijak nepodpořila), kteří pomáhají podnikatelské vrstvě v ČR srážet mzdy a životní úroveň zaměstnaců, podporuje západní intervence v cizích zemích a tichou podporou migrační invaze (viz uniklé emaily poradce premiéra Sobotky) podporuje perspektivní zničení konceptu národního státu, sociálního systému, zdravotního systému , důchodového systému a „přepsání“ systému vžitých tradic a hodnot (viz kupř. vztahy muže a ženy, emancipace žen, rovnost pohlaví, nahrazení demokracie náboženským dogmatismem…) na obraz přistěhovalců.
Na závěr zůstává pouze položit obligátní otázku: Čí zájmy primárně reprezentuje tato politická strana? 

Přejít do diskuze k článku 4 komentáře