NWOO: Pochod proti Monsantu a TTIP

V sobotu 23.5.2015 od 14:30 v Praze na náměstí 14. října před Bazilikou sv. Václava bude začínat již 3. ročník Pochodu proti Monsantu. Jedná se o celosvětovou akci, která se koná ve více než čtyřech stovkách měst v 78 zemích. Firma Monsanto má sídlo ve Spojených státech amerických a tak bude pochod končit před americkou ambasádou, tak jako přede dvěma lety.

Tato celosvětová kampaň má především za cíl upozornit na nebezpečí spojená s GMO plodinami, firmou Monsanto a herbicidy založenými na glyfosátu, jako je např. RoundUp od Monsanta.

I když nebezpečí spojená přímo s konzumací geneticky modifikovaných plodin nejsou dosud spolehlivě prokázaná, považujeme tento trend za potenciálně velmi škodlivý pro životní prostředí a pro zdraví lidské populace po celém světě, protože poškození způsobená konzumací plodin GMO se mohou promítnout až do několikáté generace konzumentů. Pokusy provedené na laboratorních zvířatech takové efekty prokazují.

Co je již mimo pochybnost, jsou škodlivé účinky herbicidů založených na glyfosátu, mezi něž patří i celosvětově nejprodávanější herbicid RoundUp od Monsanta a který se používá nejen při pěstování GM plodin. Vícero studií již opakovaně prokázalo, že glyfosát obsažený v RoundUpu způsobuje neurodegenerativní onemocnění, jako jsou např. Parkinsonova choroba nebo autismus, má negativní dopad na schopnost lidského těla odbourávat toxiny a poslední studie zaštítěná Světovou zdravotnickou organizací poukázala na karcinogenní účinky glyfosátu.

Účinky chemikálií pocházejících z bezpočtu zdrojů, kterým je lidské zdraví vystaveno v moderní době, se v kombinaci násobí, takže jejich používání je rizikové, i když samy o sobě prý představují zanedbatelné nebezpečí.

Z výzkumů vyplývá, že zasažení glyfosátem bylo nalezeno u 60 % obyvatelstva České republiky.

Více o RoundUpu např. zde:
http://www.margit.cz/roundup-ohrozuje/

http://suta.blog.respekt.ihned.cz/c1-63740170-glyfosat-nejbeznejsi-pesticid-na-ceskych-polich-nove-zarazen-mezi-karcinogeny
http://www.toxicology.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=208
https://www.stream.cz/adost/10005702-glyfosat-rakovinotvorny-pesticid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glyfos%C3%A1t

Marketingová politika firmy Monsanto se dá bez přehánění označit za nejbrutálnější příklad toho, kdy je honba za ziskem a ovládnutím trhu nadřazena jakýmkoliv ohledům k životnímu prostředí, zdraví populace a paradoxně i zájmům jejích zákazníků. Prakticky všechny produkty, které firma Monsanto od počátku svého vzniku vyrábí nebo vyráběla, se dříve či později ukázaly jako zdraví škodlivé. Firma Monsanto systematicky a dlouhodobě prokazatelně korumpuje politiky, média a vědce, aby mohla své produkty bez překážek prodávat a propagovat. Opakovaně uvádí lživé reklamy nebo studie o neškodnosti svých produktů, což již bylo několikrát soudně prokázáno. Na svá osiva používá patenty a vymáhá tvrdé poplatky od lidí, kterým se plodiny od Monsanta dostanou neúmyslně na jejich pozemek. Semena plodin, která prodává, jsou neplodná a zemědělci tak nemohou uchovat osivo na další sezónu a musejí si koupit nové licencované osivo. Tato firemní politika vedla např. k sebevraždám mnoha tisíců farmářů v Indii. Během stoleté historie firmy Monsanto zamořila mnoho oblastí po celém světě svými jedovatými herbicidy, pesticidy, polychlorovanými bifenyly či růstovými hormony, což přímo vážně poškodilo zdraví miliónů lidí. Velmi nebezpečný je vliv herbicidů na masivní úhyny včelstev. Záměr Monsanta nahradit tyto pro zemědělství nezbytné opylovače robotickými včelami, je neuvěřitelně zrůdný a ukazuje, jak daleko jsou schopni majitelé této firmy ve své chamtivosti zajít.

Údajný prospěch z GMO plodin spočívající v odstranění světového nedostatku potravin je absolutní blud vzhledem k tomu, že nedostatek potravin je způsoben především politickými faktory, avšak vůbec ne údajnou technologickou nedostatečností běžného zemědělství. Různé metody organického zemědělství nabízejí mnohem efektivnější a především zdravější produkci bez nebezpečí škod na životním prostředí. V posledních letech farmáři, kteří především ve Spojených státech amerických používali osiva firmy Monsanto zjišťují, že výnosy z těchto plodin nedosahují množství, které jim bylo slibováno a vzhledem ke komplikacím s licencemi a nutnými technologiemi si jim pěstování GM plodin nevyplácí a navracejí se k tradičním odrůdám.

Vzhledem ke všem výše uvedeným a mnoha dalším neuvedeným skutečnostem považujeme firmu Monsanto za značnou hrozbu pro celé lidstvo. Požadujeme proto od odpovědných politických orgánů, kterými je především Ministerstvo zemědělství:

  • zákaz prodávání a používání herbicidů na bázi glyfosátu v ČR
  • zákaz prodávání a používání geneticky modifikovaných plodin v ČR

Dále považujeme pro zdravou budoucnost lidstva za nevyhnutelné, aby firma Monsanto a její pobočky po celém světě ukončily svoji činnost, její majitelé a lidé ve vedení byli potrestáni za dlouhodobé škody životními prostředí a jejich majetek a majetek této firmy konfiskován a použit na odstranění způsobených škod.

Vzhledem k tomu, že současný Ministr zemědělství Marian Jurečka byl již upozorněn na škodlivost a karcinogenní účinky glyfosátu a rozhodl se tento problém ignorovat, tak jsme přesvědčeni, že se tím dopouští trestného činu Obecného ohrožení a Poškození životního prostředí, stejně jako pobočka firmy Monsanto v ČR a další prodejci herbicidů na bázi glyfosátu a podáváme v tomto smyslu trestní oznámení.

Taktéž vyzýváme české poslance a senátory, aby se touto problematikou vážně zabývali a vyřešili ji ku prospěchu životního prostředí v České republice a zdraví naší populace.

V neposlední řadě upozorňujeme na nebezpečí související s v současné době projednávanou smlouvou TTIP, která by mohla způsobit nekontrolovatelný příliv nejrůznějších produktů firmy Monsanto z amerického kontinentu.

FB událost zde: https://www.facebook.com/events/450516931790413/

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments