O koronaviru úplně jinak

Kdo je připraven, není překvapen.
Náš hlavní inženýr

Je tomu skoro šedesát let, co jsem jako novopečený inženýr nastoupil do prvního zaměstnání v hlubinném dole na Ostravsku. Jelikož jsem měl specializaci na bezpečnost, tak vím, že už tehdy měl každý důl zpracován takzvaný havarijní plán. Ten obsahoval v prvé řadě možné typy důlních havárií. Jeho obsahem pak bylo chování hlavních odborníků dolu v každém jednotlivém typu mimořádné události od jejího počátku až do chvíle, než se ustaví havarijní štáb, který převezme veškerou odpovědnost za likvidaci havárie. Podobně to musí v případě mimořádných událostí fungovat i na celostátní úrovni.

Bezpečnostní složky státu

Občané našeho státu si platí obrovské množství činovníků, jejichž jedinou služební povinností je zajištění bezpečnosti, čti životů a majetku. Počínaje zpravodajskými službami přes armádu, policii, hasiče, po specializované instituce, laboratoře a výzkumné ústavy. Ti všichni mají za povinnost být připraveni, aby nebyli překvapeni. Mimo jiné mají mít zpracovány krizové plány pro každou předvídatelnou mimořádnou událost ohrožující obyvatelstvo státu. Je to podle mých pracovních zkušeností jejich prvořadá povinnost.

Politici jsou laici na otázky bezpečnosti. Jejich počínání, a to nejen až při vzniku mimořádné události, ale především předem, musí proto iniciovat odborníci. Je to jejich osobní nejvyšší a především nepřenosná odpovědnost. Společnost si je za tím účelem platí, a ne špatně. Tvrdím, že nikoliv vláda, ale její odborné zázemí má být co nejdokonaleji připraveno na jakoukoliv mimořádnou událost.

Pokud by se takto chovaly vyjmenované instituce, vlastně jejich nejvyšší představitelé, pak by kupříkladu rádoby generál BIS už počátkem ledna navrhl vládě svolání bezpečnostní rady státu, na jejímž zasedání by byla stanovena pravidla a celkový postup pro případ, že koronavirus doputuje do Evropy. V prvé řadě si měli probrat připravený krizový plán a aktualizovat jej na konkrétní situaci. Minimálním výsledkem už tehdy mělo být ustavení krizového štábu. Samozřejmě bez humbuku pro veřejnost, ale o to víc odborně.

Politici jsou laici, což ještě jednou zdůrazňuji. Bylo celkem správně, že uklidňovali společenství, ale o to víc měli drezírovat odborníky, aby se postarali především o zajištění celoplošné komunikace a zásoby potřebných materiálů.

Činnost při propuknutí krize

Předem ustavený krizový štáb měl sbírat informace a vládě jasně sdělit, kdy se má přistoupit k vyhlášení nějakého mimořádného stavu, který by byl přesně definován. Od té doby je v prvé řadě nutné, aby „velel“ jenom jeden. Pokud krizový plán stanovil, že to bude vláda, kdo bude nepřetržitě zasedat a i za mimořádné události rozhodovat o každém postupu jako celek, tak to měli posoudit už kdysi dávno odborníci, kteří krizový plán vytvořili.

Nehodlám se vyjadřovat k tomu, zda vláda má jako celek rozhodovat i v krizových situacích. Ovšem v každém případě musí respektovat doporučení odborníků, čili krizového štábu. Při tom každý člen vlády by měl pověřit řízením ministerstva na onu přechodnou dobu někoho ze svých náměstků, protože život státu musí jít dál.

Zásadní povinností každého občana státu je dělat podle svých sil, schopností a zkušeností všechno, aby krize byla co nejlépe a pokud možno co nejrychleji zvládnuta, nebo alespoň ovládána. Je naprosto nepřípustné, aby kdokoliv měl právo veřejně kritizovat přijímaná opatření, čímž vytváří chaos. A naprosto nepřístupné je veřejně napadat kohokoliv odpovědného za práci vykonávanou z rozhodnutí krizových štábů státu, regionů, či obcí. Naopak, má-li pochybnosti, či si myslí, že má lepší nápady, je bezpodmínečně povinen je sdělovat prostřednictvím v krizovém plánu stanovených spojení těm, kdo jsou za řízení zodpovědní.

Jestli to platí pro každého občana, pak o to víc to platí pro přední politiky, o ústavních činitelích ani nemluvě. Jejich prvořadou povinností je nabídnout své schopnosti, znalosti, zkušenosti a styky ku prospěchu vedoucím likvidace mimořádného stavu. Pokud ale v době krize veřejně, ba dokonce opakovaně vystupují proti komukoliv, kdo je pověřen řízením v době mimořádné události, pak musí být internováni a zamezen jim jakýkoliv vliv na společnost.

O průběhu celého zvládání mimořádné události je nutné vést co nejpřesnější dokumentaci, především o časovém průběhu opatření a o jejich účinnosti.

Po skončení mimořádné situace

Z každé krize je bezpodmínečně nutné vyvodit poučení pro budoucnost. Z dokumentace vedené v průběhu zápasu s mimořádností je potřebí poctivou analýzou nezávislými, ale především nepředpojatými odborníky vyhodnotit celý postup řízení.

V žádném případě ne proto, aby se hledali viníci a „nedej přírodo“ dokonce se vytvářely důkazy pro postihy, především ony očekávané halasné výkřiky dožadující se odstoupení z funkcí, jako tomu obvykle bývá. Jediným cílem musí být zlepšení připravenosti. Znám ze své odbornosti, že z každé velké havárie vznikala nová pravidla bezpečnostního chování, prevence a celkové připravenosti.

Současná epidemie je fakticky maličkostí oproti tomu, co nás může někdy v budoucnu potkat. I když také nemusí. Přál bych si, aby šlo prakticky o jedno velké, celonárodní cvičení připravenosti na případ mnohem těžší.

V současnosti je nejdůležitější nepodléhat panice a dodržovat nařízení likvidátorů mimořádnosti. A po pominutí krize je ještě důležitější vzít rozum do hrsti a společně hledat co nejúčinnější metodu připravenosti. A již dneska si doslova zakázat hádky o vinících a touhy nespokojenců se mstít, či dokonce sobecky zneužívat neštěstí všech ke svému budoucímu prospěchu.

0 0 hlas
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
8 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Gatta
Gatta
20. 3. 2020 20:09

Z článku: „Současná epidemie je fakticky maličkostí oproti tomu, co nás může někdy v budoucnu potkat“. No nevím, nevím, jestli je to maličkost. Opravdu nevím … Ale co se mi ale vůbec už několik dnů nelíbí a co mě zneklidňuje zcela zásadně je poměr počtu „zemřelých vs. uzdravených“. Dobré výsledky má v těcho srovnáních jen Čína a Irán…???… Třeba v Itálii je tento poměr prakticky 1:1 – tedy 4032 mrtvých:4440 uzdravených. A výsledky v ostatních evropských zemí nejsou také příliš optimistické. Podrobně, s možnotí zobrazení detailů zde: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Dnes na tento problém upozorňoval i jeden diskutér na iDnes ( nebo… Číst vice »

Gatta
Gatta
21. 3. 2020 10:11

Pokud by se potvrdily předpoklady z tohoto článku, tak by se relativně brzy měly počty uzdravených začít zvyšovat a ten výše uvedený poměr měnit.
No, uvidíme …
http://dfens-cz.com/wuchanska-chripka-teoreticke-zaklady/

Gatta
Gatta
21. 3. 2020 17:10

O coronaviru nevážně:

comment image
comment image
comment image

Aleš
Aleš
21. 3. 2020 18:25

http://www.novarepublika.cz/2020/03/k-vedlejsim-efektum-epidemie.html
Taková krysa Netolický žádá Vojtěchovo odvolání. A největším odborným pochybením majícím výrazný vliv na to, že tu máme 1000 nakažených bylo nezavřít státní hranici, když se objevily ty případy v Itálii. Ale za to nemůže ministr zdravotnictví, nýbrž jiní. Naopak náměstek ministra zdravotnictví Prymula, epidemiolog, v první fázi neviděl nic špatného na rekreantech v Itálii, která již měla první mrtvé… Nicméně opravdu není na pořadu dne řešit žabomyší a hybridní války. https://www.youtube.com/watch?v=3DMd1Q6vMpo

zart
zart
21. 3. 2020 19:20

Tohle je také moc dlouhý uspávací text.
Již jenom naivní je tvrzení, že „občané našeho státu si platí obrovské množství činovníků, jejichž jedinou služební povinností je zajištění bezpečnosti, čti životů a majetku….atd.“ Pravdou je opak. Stát, nástroj vládnoucí třídy, si platí občany, aby jí zajišťovali bohatý majetek, luxusní život a naprostou bezpečnost. Takovým nedostatečným myšlením, se žádné změny nenadějeme, jenom k horšímu.

Viky
Viky
22. 3. 2020 12:43

Gatto- „“Třeba v Itálii je tento poměr prakticky 1:1 – tedy 4032 mrtvých:4440 uzdravených.““… …““se hlásím k tomu, že mně tentoto poměr „mrtví :uzdravení“ připadá v tuto chvíli děsivý.““ Což o to, Gatto, on děsivý je. (Jenže) oni italové dělají tuto statistiku „po svém“. A pokud se bez kvalifikovaného přepočítání pokusíte srovnávat řekněme čínské výsledky s italskými hodnotami … No, řekněme, že budou výsledky mírně zavádějící. Tato formulace snad nikoho neurazí. Kupříkladu – italové do své statistiky zařazují libovolnou smrt, kdy je prokázána přítomnost COVID-19, jako následek nákazy. Takže smrt na infarkt, či mozkovou příhodu, zařadí pouhá přítomnost COVID-19 mezi… Číst vice »

Gatta
Gatta
22. 3. 2020 14:27

Re Viky Však jsem u čínských a iránských výsledků dělal otazníky. Jinak děkuji za fundovanou reakci. S italským hodnocením příčiny úmrtí bych celkem schvaloval – ona většina fatálních nemocí nakonec skončí jako nějaké orgánové selhání. Pochopitelně by se dalo zohledňovat v jakém stadiu nákazy covidem dotyčný dostal infarkt a zemřel, ale to asi nemají čas moc řešit. Stejně skutečný rechnung půjde udělat až to někdy skončí. Kolik a kdy se z těch (třeba) italských 55 000 nakažených se dodtane do kolonky uzdravení a kolik do kolonky zemřelí. Ty statistiky asi opravdu dělá každý jak se mu hodí, taková Francie dnes… Číst vice »