Víra, naděje, láska

Cov Nemylme se, karanténa neskončí za týden, možná ani za měsíc. Jsme teprve na začátku těžké krize. To, čemu čelíme, je pandemie plicního moru.


Víra

Nemylme se, karanténa neskončí za týden ani za měsíc. Jsme teprve na začátku těžké krize. To, čemu čelíme, je pandemie plicního moru. Virus, jak je jeho zvykem, mutuje, a nikdo neví, jestli další mutace nebudou ještě zákeřnější než ty již existující. Lze očekávat období, v němž se budou kalit a lámat charaktery, ostatně mnohé ani lámat nepotřebovaly.

Naše civilizace se stala příliš propojenou a křehkou. Léta neřešené ekologické, sociální a etické problémy vyhřeznou na povrch a zřejmě se nebudou řešit evoluční, ale revoluční cestou. Lidská práva, demokracie a tržní hospodářství, na nichž je oficiálně založen náš civilizační okruh, procházejí těžkou zkouškou. Společnost si v obavách z nákazy nasazuje masky. Pokrytci a lháři, propagandisté, žvanilové a demagogové jsou demaskováni a mizí do ústraní, bohužel ne navždy. Množství potu, slz a krve, které nás čeká, bude nepřímo úměrné morální síle každého z nás i nás všech jako celku.

On, ať už si pod ním každý z nás představuje kohokoli, se rozhodl nás prověřit. A víra každého z nás v nejširším slova smyslu bude rozhodovat, jaký bude výsledek krize. Ti z nás, kteří četli a v míře svých schopností pochopili Nový zákon, vědí, že je lepší zemřít jako dobrý člověk, než přežít jako darebák.

Naděje

Je jaro, příroda ožívá. Svět lidí naopak přešel do nouzového režimu. Zastavení leteckého provozu znamená konec neodbytného globálního hluku, jehož existenci si člověk uvědomí teprve tehdy, když ustane. Ustala masová turistika, kvůli nákaze se zastavují továrny a ruší vojenská cvičení. Příroda může předvádět své každoroční zázraky, aniž by byla rušena trvalou aktivitou miliard lidí.

Až karanténa skončí, možná s údivem zjistíme, jak moc jsme jí škodili. Jistě více než 99,99 % organismů na této planetě by si oddechlo, kdyby lidstvo jako celek zmizelo. A možná už teď někde v přírodě běhají tisíce GMO myší s uměle vloženými lidskými geny, jež jsou připraveny na to, aby za pár desítek milionů let vybudovaly novou a lepší společnost.

Čelíme velké krizi naší civilizace. Možná je to poslední šance, jak ji uzdravit. Uvědomit si skutečné priority: Planetu Zemi jako naši matku, hodnotu přátelství, rodiny, volného času, svobody. Přejít do nekonzumního modu. Budovat mezilidské vztahy. V tom je naše naděje.

Láska

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásky, jsem jako řinčící kov a hřmotící zvon. Kdybych měl dar proroctví a věděl všecko tajemství a všecko poznání a měl všecku víru, takže bych hory přenášel, ale neměl lásky, nejsem nic. Kdybych rozdal všecko své jmění a vydal své tělo, abych byl upálen, ale neměl lásky, nic mi to neprospívá.

Láska je shovívavá, láska je dobrotivá, není závistivá, láska se nehonosí, nenadýmá, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z křivdy, ale má radost z pravdy. Všecko snáší, všemu věří, ve všecko doufá, všecko trpí. Láska nikdy nepadá. „Proroctví“ pominou, „jazyky“ přestanou, „známost“ pomine, neboť poznáváme jen částečně, prorokujeme jen částečně, ale když přijde dokonalost, pomine vše, co je částečné.

Dokud jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem dětský stupeň. Dosud totiž vidíme jen zrcadlem v záhadách, potom však uvidíme tváří v tvář. Dosud poznávám jen částečně, potom však poznám zcela, jak sám budu poznán.

Tak trvá víra, naděje, láska, tato trojice, největší však z nich je láska.

(Nový zákon, První list Korintským 13:1-13, překl. František Žilka)

Přeji vám všem, milí čtenáři, abyste to, co nás čeká, prožili s láskou v srdci.

Související články:

Napsáno pro e-republika.cz

5 1 hlas
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
9 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jan Kristek
Jan Kristek
21. 3. 2020 9:10

Epidemie se může i po vymýcení dlouhou dobu vracet. Mohou jej opakovaně roznášet myši, které infikuje, ale nezabíjí:
http://www.zvedavec.org/images/20/chimericky-netopyri-virus-rozviril-obavy-z-vyzkumu.jpg

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
21. 3. 2020 11:55

Bylo to tady s námi vždycky. Jen někteří neviděli. Někteří se skoro zbláznili z toho co viděli- a že ostatní nechtějí vidět. Někteří dosud přežili, i když i vinou chyb -všech i svých- tak jak přežili… Nakonec to „někdo tam nahoře“- ať mu/jí již říkáme jakkoliv – udělal takto – aby nebylo možno nevidět. ŽIJME – vždy je možno zkoušet to lépe – prostě ŽÍT! Odpusťme, ale dívejme se, nezapomínejme, pomáhejme, pracujme i milujme. Ostatně i ta Víra, Naděje a Láska jsou tady s námi stále. Do „posledního“ okamžiku tohoto života pro ty životy kolem i pro ten příští. Každý… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
21. 3. 2020 13:01
Botičky od Diora
Botičky od Diora
21. 3. 2020 14:50

„Léta neřešené ekologické, sociální a etické problémy vyhřeznou na povrch a zřejmě se nebudou řešit evoluční, ale REVOLUČNÍ cestou“.
Tomuto názoru tleskám – jen měním „zřejmě“ na „zcela určitě“.

Aleš
Aleš
21. 3. 2020 17:13

Martine, Stane: Je mi ctí být s Vámi na jedné lodi.
https://www.youtube.com/watch?v=Dy5VmpouK_E

Gatta
Gatta
21. 3. 2020 17:37

Nebudu slovy kazit myšlenku.

Tak jen něco „stoletého“
https://www.youtube.com/watch?v=an_cCdj1-yM

Botičky od Diora
Botičky od Diora
21. 3. 2020 21:28

Covid 19 … „ovid“ v hebrejštině znamená „ovce“….

orinoko
orinoko
23. 3. 2020 13:23

V TV kraksne byl ke shlédnutí film – Konec imunity. To byl narez. Nemiril na covid 19, ale upozornoval, že něco se stane.
A vinici budoucího světového pruseru? Debilove, kteří do krmných směsi přidávají antibiotika. A to ve smyslu steroidu. Už přestává fungovat i prostředek poslední zachrany.
Celý kapopruser jen prileva benzín do ohne. Jediným kritériem je zisk.
Film si všímá období od 2014 do 2019. Symptomy katastrofalni, a exploze z oblasti Bangladéše a Indie. Hygiena, nabozenstvi, kumulace lidi.

Jan Kristek
Jan Kristek
23. 3. 2020 15:20

Nejde jenom o zisk jako takový.
Jde o to, že kaputtalismus kvůli zisku (a kvůli snadnému ovládání) vysává systém tak, že je neustále na hraně kolapsu, bez jakýchkoli rezerv. Všechny ostatní -ismy si rezervy dělají.