O svatém ukazateli ekonomického růstu

 

Jako částečnou odpověď na jeden dotaz z diskuse – Dráždění draka – přináším sice ne zdaleka vyčerpávající článek staršího data, který jsem si původně jen tak pro cvik přeložil. Ale upozorňuje na hodnoty takových údajů. Jak jsem zjistil, v podstatě se nic nezměnilo, jen navíc přibyl covid, což navíc umožní odepsat a svést ztráty na toho „správného“ viníka, ne? (Pozn. překl.)

V době aktivní protiruské propagandy, sankcí proti Rusku, protiruských informací a práce sociálních sítí „trollů“ neobyčejně ostře povstává otázka, jak ocenit pravdivý stav jakékoliv země a společnosti. Množství revolucí prováděných v posledních desetiletích Británií a Spojenými státy jasně ukázalo, že spoléhat se v této otázce na HDP je v základě nesprávné. Při určitém úsilí totiž není složité se dobrat toho, že jinak dobře žijící společnost upřímně uvěří tomu, že žije špatně, a naopak země, které se nachází v podmínkách trvalé chudoby oproti tomu pokračují ve své trpké existenci, ve jménu iluze přátelství s kolektivním Západem.

Libye až do americké agrese rozkvétala, přesto její občany úspěšně přesvědčili o tom, že stát vlastně nežije správně. V dnešní Libyi je úplná anarchie, ale na rozdíl od dob Kaddáfího uspokojuje Západ jako nikdy dříve. V této souvislosti by stálo každému občanovi za to, aby hledal odpověď na podobnou otázku, ale složitost úkolu spočívá v tom, že tento úkol není tak jednoduchý.

Obvykle se jako hlavní ukazatel, který se využívá pro ocenění stavu dané země využívá její úroveň hrubého domácího produktu (HDP). Již dávno bylo světu spolehlivě vnuceno, že právě HDP je klíčovým ukazatelem národního štěstí. Nobelovský výbor a jeho laureáti po léta tuto myšlenku navlékají v podobě korálků „všeobecně uznávané“ vědecké teorie, a dnes právě tempa růstu HDP se počítají za hlavní příznak ekonomického růstu. Z tohoto důvodu si světová veřejnost navykla počítat s tím, že růst HDP znamená zlepšení života obyčejných občanů a jeho pád naopak snížení nebo stagnaci životní úrovně. V dnešní realitě přístup k výpočtu HDP má však máloco společného s životem prostých lidí…

Suďte sami, dříve, v časech kdy se termín HDP rodil, metody jeho výpočtu skutečně byly co nejpevněji založeny na realitě. Stanovily převážně ten balíček zboží a služeb, které ekonomika země vytvářela pro potřeby a spotřebu lidí. Například ve vzorci se sčítala hodnota v zemi vyrobeného oblečení, potravin, dopravních a komunálních služeb, výroba strojů, aut a zařízení, to je všeho toho, co popravdě bylo nezbytné pro tvorbu klíčových fondů, infrastruktury a potřeb pro lidi. V takové podobě HDP vypovídal o mnohém, vždyť jestliže společnost spotřebovávala více, znamenalo to, že si mohla dovolit více uspokojovat své potřeby, a jestliže takový ukazatel rostl, tak to znamenalo, že společnost se rozvíjela. Nynější přístup k výpočtu HDP však s tímto klasickým postupem nemá nic společného. Je to banální honba za tím, kdo je schopen v jeho výpočtu k většímu švindlu. Ostatně stejně jako například v otázce vykazování ukazatelů nezaměstnanosti.

HDP se dnes nevykazuje až tak reálnou výrobou nezbytnou pro lidi, jako spíše cenovými spekulacemi kolem té či oné služby. Díky tomu i taková země, jako je Velká Británie, podivuhodným způsobem zaujímá vedoucí pozice v pořadí výše HDP, přičemž sama prakticky nic nevyrábí. Vzniká tak logická otázka, jak může být ekonomika Ruska mnohem menší než britská, jestliže se v Rusku vyrábí kosmické lodě, vysoce technologické zbraně, Rusko vede v oblasti světového využití atomové energie i ve stavbě atomových elektráren, spouští na vodu unikátní ledoborce a bezpilotní ponorky, projektuje moderní letadla, provádí mnohé stavby a zaměňuje import pod sankcemi domácí výrobou, vede v řadě oblastí fundamentální vědy a přitom zaostává za Británií v tvorbě HDP?

Odkud se berou peníze v britské ekonomice, jestliže Londýn po léta nezvyšuje, ale naopak zmenšuje reálný sektor výroby své země? Za Margaret Thatcherové v Anglii zavřely všechny uhelné doly, za Tonyho Blaira všechny ocelářské podniky. Dnes také ponorky této země, kdysi její hrdost, jsou nabíjeny americkými raketami a osazovány americkými motory. Struktura britského HDP na to dává prostou odpověď – na sektor služeb připadá přes 2/3 jejího HDP, přičemž hlavní roli zde zaujímají obchodní a finanční služby. Na podíl státních služeb připadá 35 %, na obchod 19 %, a na hotelové 5 % atd. Jinými slovy, 75 až 80 procent HDP Británie sestává ze spekulací kolem ohodnocení té či oné „virtuální“ služby. Do seznamu těchto služeb přitom Londýn započítává téměř všechno jakkoli označené termínem služba. Spojené státy v této otázce zašly ještě dále. Tak, jak se po rozpadu SSSR staly monopolním hegemonem, Washington vnesl do vzorce řadu „nevýznamných“ změn. Mimo jiné třeba to, že vlastníci obydlí se započítávají jako nájemci. Jako důvod bylo uvedeno, že absolutní většina z nich „vlastní“ domy díky hypotéce, a následně jsou domy v podstatě ne v jejich vlastnictví, ale náleží bankám, u kterých si američtí majitelé berou úvěr.

Pro občana USA podobná změna termínů sotva co změnila, ale na HDP země se to projevilo tím nejzásadnějším způsobem. Díky zanesené „nuanci“ se vlastnictví nemovitosti začalo posuzovat jako služba, protože HDP, jak je známo, je souhrn zboží a služeb. Ve výsledku se tohle všechno začalo započítávat do amerického HDP a každoročnět to navyšuje jeho konečnou hodnotu přibližně o 10 %.

V roce 2014 se Evropská unice, druhá osa „rozvinuté demokracie“, také rozhodla nezaostávat za svým zaoceánským sousedem. V dubnu toho roku Brusel poprvé zahrnul do výpočtu HDP Evropské unie prostituci a obchod s narkotiky. Tento jedinečný manévr dovolil jen Británii navýšit svoje HDP o 10 miliard liber šterlinků, nemluvě o dalších zemích. 3 miliardy liber za rok přináší Londýnu do rozpočtu prostituce a 7 miliard obchod s narkotiky. Logika je opět celkem zřejmá: Pokud je HDP celková suma zboží a služeb, a jedno i druhé jsou nepochybně služby, tak proč je nezapočítávat? Vždyť růst HDP je ještě navíc skvělý důvod pro zlepšení PR politiků.

Výsledkem je, že za roky podobných experimentů, v nichž Západ sám určoval pravidla a dělal si co chtěl, zformoval krajně absurdní stav. Při nynějších ekonomických reáliích dostáváme, že Rusko, považující prostituci, stejně jako narkotika za přestupek a zločin a odmítající je započítat do HDP,  si vede nerozumně. Vždyť zainteresovaností v odhalování prostituce v trestním právu a při jejím nezapočítávání do objemu HDP, Rusko vědomě zmenšuje hodnotu svého HDP, tedy i zhoršování ratingu celého státu. Jestliže Británie započítává drze a neomaleně do HDP obchod s narkotiky, ostatně jakož i celá EU, je to báječné, protože růst HDP tak hlásá a svědčí o růstu životní úrovně.

V honbě za těmito „mýtickými“ ukazateli současný ukazatel HDP již dávno přestal hodnotit nejen zboží a služby, které jsou skutečně nutné pro dobrý život společnosti, ale začal do HDP započítávat všechno naráz. Přitom, čím je služba dražší, tím je i HDP vyšší, protože růstem cen roste i celková suma HDP. Při takovém přístupu, jestliže například na Ukrajině vyrostou řádově ceny, vzroste tím i nominální HDP státu, ekonomové budou hlásat úspěchy a lidem – díky této logice – se pak musí žít lépe.

V západních zemích všechno pracuje přesně tak. Pokud například vezmeme zboží vyrobené v Číně za deset centů, jež se prodává v USA za dva dolary (200 centů), tak se v Číně do HDP započítá 10 centů, ale do HDP Spojených států celých 190 centů. HDP USA tak vyroste mnohonásobně více než v Číně, ale odráží toto skutečnou podstatu věci? V jiných situacích se výpočet jednoho a téhož parametru zcela různými vzorci přijímá jako jednoznačný klam. Unipolární svět psal svoje pravidla z pohledu síly a chybějící konkurence, po dlouhé roky je nikdo nechtěl měnit.

Přesto i v podmínkách současného systému je možné přiblížit ukazatel k reálnému stavu věcí. Je pro to potřeba vypočítat ne nominální HDP, vyjádřený v dolarech, ale provést výpočet parity kupní síly (podle HDP). Znamená to nepoužívat všechny ty západní zlepšováky a především americké a britské „zvláštní“ vzorce, a pak dostaneme mnohem reálnější výsledek. Ironie je v tom, že výpočet HDP podle parity kupní síly (PKS) je také zcela oficiální a také vytvořen Západem pro vlastní potřeby. Spolu s klasickým HDP je jej nutno používat v tom případě, když je nezbytné vypočítat hromadný produkt země s „přechodnou“ ekonomikou. To znamená HDP těch států, kde se úroveň života a vnitřní ceny celkem hodně odlišovaly od těch západních.

Jako takové Washington a Londýn z každé tribuny označují mimo jiné především Peking a Moskvu. Kromě toho HDP podle PKS bere ohled na kurs dolaru k národní měně, a v našem případě je to velmi důležité. Vždyť v roce 2014, po dvojnásobné devalvaci rublu, nezačala společnost žít dvakrát hůře, ale podle ratingu HDP podle nominálu se vytváří dojem, že všechno proběhlo právě tak. Zase jeden úspěch.

HDP Ruska podle PKS v roce 2018 byl 4 213,4 miliardy dolarů, a podle tohoto ukazatele zaujímá Rusko 6. místo ve světě. Samozřejmě, že právě v tomto se skrývá ta příčina toho, proč USA tak úporně odmítají jeho použití. Pro Rusko je šesté místo na světě dobrým ukazatelem, zvláště jestli započítáme minulost země, nynější sankce, i to, že Rusko je jen částí bývalého Sovětského svazu. Konec konců, mluvíme o šestém místě mezi 251 státy. HDP novodobého samostatného Ruska podle PKS se přitom prakticky ztrojnásobil. Jestliže bereme nominální HDP, který se využívá v hodnocení západními médii, tak v nynějším kursu dolaru to vystaví pro Rusko téměř třikrát menší hodnotu (1 571,85 dolarů) a samozřejmě odsune Rusko na 12. místo.

Ale pak právě USA se tak vrátí na piedestal ekonomického hegemona. Právě proto se ve všech světových médiích a finančních institutech využívá metodika výpočtu jen podle nominálu. V HDP podle nominálu se objem vyrobených výrobků a služeb prostě oceňuje podle nynějšího kursu dolaru. Ale vždyť v Rusku se hlavní výrobky nakupují za ruble, avšak i ceny na jedny a téže výrobky a služby v různých zemích jsou zcela rozdílné. Je možné například koupit kilogram brambor v Rusku za 25 – 30 rublů, a to je méně než za půl dolaru, v USA za tentýž kilogram zaplatíte 2,2 dolaru. Jinými slovy, všichni skvěle chápou, která výpočtová metoda je  objektivnější, ale vybírají metodu, jež je mnohem vzdálenější od reality, protože na tomto pozadí Západ vyhlíží mnohem lépe. Politicky. V podstatě, pro nynější „oficiální“ metodu výpočtu HDP je zcela nedůležité, na čí účet roste – na účet výroby zboží nebo růstu cen služeb. Druhá varianta je dokonce lepší. A jestliže podle objemu průmyslové výroby (v dolarech podle PKS) Rusko v letech 2018 – 2019 zaujímalo 4. místo ve světě (nebo 1. místo v Evropě), tak to pro západní ratingy nemá žádný velký význam.

Vnitřní hrubý domácí produkt většiny zemí, které zaujímají vysoká místa světového pořadí ohledně HDP, je dávno formulován ne výsledky reálného sektoru, ale na účet cenových spekulací. A to je velmi příjemné, vždyť díky takovému ohodnocení je zcela nepotřebné přiznávat, že Rusko v roce 2019 předbíhá Británii, Itálii, Francii a Německo v objemu reálné výroby, Kanadu vůbec předstihuje třikrát. Je mnohem příjemnější mluvit o tom, že HDP Ruska v současných kursech dolaru (čili nominálně) je srovnatelný s HDP Kanady a zaostává za britským, který se formuje na účet virtuální statistiky. Odmítnutí oceňovat ceny v Rusku v souvislosti s reálnou kupní silou je ještě příjemnější, protože dovoluje zvysoka a povýšeně prohlásit, že Rusko bylo v roce 2014 vytlačeno na 12. místo na světě podle úrovně HDP, a to znamená, že sankce skutečně plní svůj účel.

V podstatě je v kapitalistickém světě ukazatel HDP již dávno transformován v číslo zachycující prakticky jakékoliv příjmy. A samy vlády v honbě za tímto ukazatelem už dávno „zapomněly“, v čem byl jeho hlavní cíl. Takové reálie nutí vlády jednat nikoli v zájmu národů a přitom skvěle zakrývat přelévání prostředků.

Honba za HDP se tak jeví unikátní zástěnkou pro uspokojení zájmů nadnárodního velkokapitálu, pro komerční, leasingové, consultingové, kreditní a jiné virtuální „služby“, namísto vytváření skutečného přírůstku společenského produktu, skvěle přikrývají převádění prostředků z reálného sektoru té či oné země do kapes bank, fondů a finančních korporací …

Zdroj: IA Regnum

https://regnum.ru/news/2626751.html

Jakékoli užití textu je povoleno pouze při užití hyperodkazu na IA Regnum.

Přeložil a upravil Bedřich Vinopalník

4.8 11 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
18 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Irena
25. 3. 2021 7:17

Výborný článek.

fajt
fajt
25. 3. 2021 7:39

https://www.latimes.com/california/story/2021-03-24/protest-echo-park-cleanup-homeless-encampment – podle svatého grálu neoliberálních parchantů je tohle taky masívní zvyšování HDP … jen ať si tímto klidně lžou do svého vaku, ostatní normální svět by jim ale na to neměl skočit. ..)

Bety
Bety
25. 3. 2021 7:51

Ekonomie je vskutku hodně zvláštní „věda“. Umožňuje například nakoupit od zemědělce brambory kilo za 2-3 kačky, prodat je za 29 a přitom naříkat nad náklady hypermaketů. Umožňuje přesvědčit Řeky, že si musí vše co mají nechat ukrást, aby na tom byli lépe. Přesvědčí majitele domů a bytů, že jsou díky jejich vlastnictví vlastně milionáři, ačkoli většina z nich ví, že pokud přijdou o práci a nebudou moci platit účty, dělí je jen vlásek od toho, aby se nepřestěhovali pod most. Žijeme ve virtuální realitě, bublině, ze které se Rusko snaží vymanit a spoléhat se na realitu skutečnou. A to je… Číst vice »

Točmistr
Točmistr
25. 3. 2021 9:58

Skvělý článek. Nedá mi to abych nepřipomněl dvě starší věci: https://blog.aktualne.cz/blogy/tomas-sedlacek.php?itemid=25628 vs https://legacy.blisty.cz/art/53964.html Neuvěřitelné, že někdo ten podvodnej systém tak otevřeně obhajuje. Asi z toho něco má. Ekonomie je skutečně věda – věda o oblbování a kontrole “lidských zdrojů”. Těch blábolů je potřeba se zbavit, pokud chceme skutečnou změnu. Státní dluh teď nikdo nekritizuje, protože to je součástí plánu vytvoř problém – nabídni řešení. Lidi ekonomika se nám hroutí ale digitální měna to všechno zachrání. Někdy v 90. letech nám přišel do schránky dopis. Nevím přesně co všechno tam stálo, ale někdo tam tvrdil že platební a čipové karty jsou… Číst vice »

PPK
PPK
25. 3. 2021 11:56

Ano. Bublinová definice HDP ještě nikdy žádné plodiny nevypěstovala, ani žádné potraviny a průmyslové výrobky nevyrobila. Vzájemným stříháním nehtů nebo mediálním krmením sousedních států a vlastních občanů propagandou také rozpočet ekonomiky věčně živit nelze. Nezbývá než buď pracovat, anebo krást a jiné vykořisťovat a tím si to tzv. HDP „vytvářet“. Problémem je, že ubývají ti, kteří by se ještě okrádat nechali. No, ve světě je to téměř už „jako za socialismu“. Taky nejsou lidi. A ty teď ještě vraždí ta blbá korona…

Last edited 1 rok před by PPK
PPK
PPK
25. 3. 2021 11:59

Příklad reality: HDP USA je údajně jeden z nejvyšších ve světě. A přitom si stačí pustit cenzurovaná videa děsivé chudoby velkého množství lidí v USA – a lživost definice HDP se hned ukáže. Lidově se tomu říká „Lhát si do vlastní kapsy“. Viz např. video 
TOP 10 AMERICAN SLUMS – Exploring ghettos in the USA through Google Street View
https://www.youtube.com/watch?v=cDqk2AxvooI

Irena
25. 3. 2021 13:10

Vývojář: Maximálně jednoduchý a intuitivně srozumitelný interface
Dole: Uživatelé

photo_2021-03-25_14-09-57.jpg
Bety
Bety
Reply to  Irena
25. 3. 2021 17:47

Jo, zelený je strom života a očekávání jsou někdy naplněna překvapivým způsobem.

Gatta
Gatta
25. 3. 2021 14:56

Opravdu potřebný článek.

Jakou HDP na hlavu má asi takové Lucembursko? Viz …
https://tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita

V odkazu je obrovské množství dalších zajímavých čísel.

Jen mám připomínku k porovnávání podle PKS – to vše platí pokud se tyto ekonomiky vzájemně nepotkají.
Pokud budete chtít cokoliv dovézt z té „bohatější“ země, tak zaplatíte …
Pamatuji v roce 1990 (ještě před zdražením) – u nás chleba za cca 6 Kč – v Itálii v přepočtu za 70 Kč.

Pochoppitelně velké a samostatné ekonomiky jsou méně ohroženy. Ale i RVHP bylo nuceno draze nakupovat na Západě.

idiotronic
Reply to  Gatta
25. 3. 2021 17:49

Proto existuje i averze vůči české energetice – není závislá na dodávkách ze západu. Přitom by stačilo pár organizačních úprav – asi jako u vodovodů – a mohly by peníze zvyšovat HDP třeba v Rakousku či jinde. Slovenské elektrárne už mají italského spoluvlastníka. Povšimněte si, jak z obchodů postupně vymizely hliníkové odlitky (elektřina tvoří většinu nákladů výroby Al: 15 až 20 kWh/kg- ovšem tady hraje hlavní roli fakt, že výroba odešla do zahraničí). Ceny Al chladičů časem překonaly ceny chlazených polovodičů (tranzistorů, LED diod).

Bety
Bety
Reply to  Gatta
25. 3. 2021 18:04

I přes drahé a sankcemi okleštěné nakupování na Západě jsme byli bez dluhů.
Rumunsko, hrdě jdoucí vlastní cestou do dluhů upadlo, s potížemi se jich pak stačilo zbavit těsně před převratem a teď se v nich zase topí, stejně jako my.

Gatta
Gatta
Reply to  Bety
25. 3. 2021 20:58

To máte pravdu – a ono se v Československu vyrábělo tuším skoro 80% výrobního sortimentu. Bohužel tedy jen v omezeném množství a jen něco mělo světovou úroveň – tedy na západě dobře prodejnou cenu. Nicméně mnohé to, co jsme tehdy považovali za „socialistický podprůměr“, tak by dnes vysoce překonalo nynější „nablýskanou“ nabídku. Je zajímavé, že už jsem se několikrát setkal s německými výrobky (vyrobenými v Německu), které dodnes jsou dělané poctivě “ humpolácky“ jako u nás v 80. letech – tedy i opravitelně a aby vydržely. A jde jim to i dnes … Jinak jsem do předchozího příspěvku zapomněl napsat,… Číst vice »

Bety
Bety
Reply to  Gatta
26. 3. 2021 9:44

No ano, vytváření falešných dojmů a matení pojmů je velmi účinný prostředek. Já dělám rozdíl mezi ekonomií (tedy finančnictvím) – dle mého vytváření teorií podle potřeby nadnárodního kapitálu a ekonomikou – hospodařením, tedy tím, co je opravdu reálné. Jiným příkladem matení pojmů je třeba to, co se dnes vydává za levici. Levice byla kdysi brána jako směr, který má za úkol zlepšit život většině. Levice, která bere většině aby podpořila menšinu je ve skutečnosti krajní pravice a nelze se tedy lidem divit, že jsou z jejího chování zmateni a opouštějí ji – bohužel se tím smete do kanálu i to,… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  Bety
26. 3. 2021 16:27

Ono to finančnictví začíná už při půjčování na úrok a potom třeba dále na složený úrok – tedy včetně úroku z úroku – a to jsou záležitosti už předbiblické.

Ne nadarmo se ve SZ Židům zakazovalo mezi sebou půjčovat na úrok – ale cizinci to bylo se na úrok půjčovat mohl a bez jakéhokoliv omezení.
Už tehdy moc dobře věděli, že půjčky na úroky vedou společnost do záhuby.

On celý SZ je o tom jak jeden malý národ boijuje všemi prostředky o své výhodné a výsostné postavení. Nakonec, tak to tam mají dodnes …

leviathan
leviathan
26. 3. 2021 16:27

Jsem ekonom a finanční analytik. Znám falešnou metodiku HDP, která funguje jako třínápravový náklaďák, který je dvěma nápravami poháněn vpřed a třetí vzad. Nezahrnuje masivně převažující negativní extenality, započítává kriminální transakce, samozřejmě i všechny tzv. finanční služby, které mnoho reálného obsahu nemají. HND naopak ukazuje bilanci příchozích a odchozích plateb, které u nás jsou neustále klesající. HDP je hausnumero dobré akorát k vyrabování všech zdrojů této planety. Protoje nezbytná systémová reforma a změna paradigmatu. Nové ekonomické paradigma zní: Zdrojově stabilní ekonomikou a kvalitativním růstem k udržitelnému rozvoji lidské důstojnosti. Peníze mohou být pouze tím, čemu začaly sloužit – jako zprostředkovatel… Číst vice »

prozaik
prozaik
Reply to  leviathan
26. 3. 2021 17:07

Ono si leccos zaslouží být realizováno. Ale „kolik na to máte divizí“, chtělo by se otázat, spolu s klasikem… Oligarchie se ( pohnuta hanbou a svědomím ? ) nakradených miliard nevzdá. A na demokracii je taky spoleh. To je systém, který už z podstaty zaručuje, že se nic zásadního měnit k lepšímu nebude… Aby byly peníze „každému k dispozici v míře, která odpovídá jeho pracovnímu příspěvku pro celou společnost“ je myšlenka pravdivá, logická, etická a spravedlivá. Proto je ignorována v médiích, na školách, úřadech, ve vládě a prostě všude, kde by mohla ohrožovat mládež i střední generaci… Ano, až tak… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  leviathan
26. 3. 2021 19:58

Tak to bych asi potřeboval trochu dovysvětlit.