P. C. Roberts: Jste připraveni zemřít?

Sionističtí neokonzervativci řídící americkou zahraniční politiku soustřeďují současné své úsilí na likvidaci zbytku dosavadních smluv a dohod zaměřených na omezení zbrojení. A zdá se, že právě teď usilují o zrušení americko-ruské smlouvy o otevřeném nebi.

Tato smlouva umožňovala oběma velmocem přelétávat navzájem svá území, a to s cílem ubezpečit se, že jedna ze zemí neshromažďuje své vojenské síly k útoku na tu druhou. Jestliže se Washington nyní z této smlouvy stáhne, což se dá předpokládat, napětí a vzájemná nedůvěra mezi dvěma nukleárními mocnostmi se zvýší. Což je zpráva pro obyvatele naší planety jistě nedobrá, ale zato skvělá pro americký vojensko-bezpečnostní komplex toužící, aby toto napětí a „strach z Ruska“ eskalovaly co možno nejvíce, a tím co nejvíce eskaloval i jeho rozpočet.

Dnes v oblasti Černého moře zvyšuje Washington toto napětí horečným vyzbrojováním Ukrajiny, Gruzie a Rumunska, jež leží na pobřeží Černého moře společně s Ruskem, Tureckem a Bulharskem. Napětí však nezvyšuje jen tímto vyzbrojováním ruských sousedů. Současně s ním provádějí USA a jejich loutky z NATO v Černém moři, z něhož ruské lodě proplouvají do moře Středozemního, rozsáhlé vojenské operace, přičemž se ani moc netají tím, jaké potěšení by měli z toho, kdyby se jim podařilo vstup ruských lodí z Černého do Středozemního moře zatarasit. Tím by totiž, kromě jiného, vyřadili z činnosti ruskou námořní základnu v Sýrii, a Sýrie by poté – tím snadněji – upadla do područí jak USA, tak Izraele.

Současné hromadění vojenských sil v oblasti tak nepatrné přináší ovšem celou řadu rizik. Darebáci z CIA mohou bez velkých problémů popíchnout některého z ukrajinských nacistů, gruzínských bláznů či z podplacených rumunských vazalů k vyrobení incidentu, který se poté připíše Rusku, a to zase pochopitelně v zájmu zvýšeného západního strachu z Rusů, který pak nakrmí rozpočet onoho nám už známého komplexu.

Protože není žádných pochyb o tom, že posilování amerických vojenských sil a sil jejich spojenců v sousedství Ruska poskytuje CIA nespočet příležitostí k vyrobení incidentů, jichž bude možné použít pro protiruskou propagandu, a jelikož tyto incidenty mohou přinést i důsledky nezamýšlené, vymykající se kontrole, pak vše, čeho lze použít k zastavení posilování západních sil v oblasti Černého moře, to je v Rumunsku, na Ukrajině a v Gruzii, je aktem Míru.

Zdá se mi, že jestliže USA mohou prohlásit Jihočínské moře, vzdálené tisíce mil od amerického pobřeží za „americký národní zájem“, může Rusko analogicky vyhlásit Černé moře, jež představuje velkou část jeho jižní hranice, za “ruský národní zájem“.

Rusko by tedy mohlo slušnou formou informovat další zúčastněné strany, že žádná vojenská plavidla, zvláště pak vojenská plavidla USA a NATO, nemají bez ruského svolení do Černého moře přístup.

V USA budou tento návrh, který já považuji za promírový a snažící se vyhnout konfliktu, jež může přejít v konflikt atomový, proklínat jako návrh protiamerický, a mě osobně pak označí za „protiamerického milovníka Rusů“.

Ve skutečnosti ale nejsem ani protiamerický ani proruský. Jsem pouze zastáncem zdravého rozumu a Míru.

Zdroj: Paul Craig Roberts

Vybral a přeložil Lubomír Man

Přejít do diskuze k článku 4 komentáře