Padala mana, padala…

Jenom jeden jediný národ na světě nemusel pracovat a měl přesto dostatek. Všechny ostatní národy si musely, a musí i dnes, v potu tváře obstarávat onu nutnou skývu chleba. Který to byl národ? Ano, je to národ vyvolený samotným Bohem, národ izraelský. Jako doklad uvedu ono čtyřicetileté putování Izraelitů pouští, která se nachází v dnešní Saudské Arábii. Ta poušť je podnes naprosto nehostinná a tudíž neobydlená. Přesto tam Izraelité celých dlouhých čtyřicet let poklidně a vcelku spokojeně žili. Proč se jim tam, kde by jiní umřeli hlady, tak moc dařilo? Naprosto jednoduché, jasné a srozumitelné vysvětlení: jejich bůh Jahve jim totiž každý den ráno seslal z nebes manu. Izraelité ji sesbírali a měli po starostech. Jedině v pátek museli nasbírat many na dva dny, protože v sobotu pracovat měli zakázáno. Kdo přesto manu sbíral i v sobotu, nebylo mu to nic platné, neboť než ji donesl do stanu, tak se prostě vypařila. Pohodový život, co? A stejně se lid bouřil a chtěl nazpět do Egypta, kde mívali plné hrnce masa, asi jim ta mana přestala časem chutnat. Ponechejme úplně bokem blábolení teologů o tom, že exodus znamená vyjití z otroctví do Svobody a mana znamená duchovní potravu. (Více o exodu z Egypta v Přílepku závěrem.)

Jaké si z tohoto základního a zásadního příběhu Bible máme vzít ponaučení? Že Bůh (Jahve) si je vyvolil a má je nejraději? A proto pro ně také zařídil, že nemusí pracovat a dobývat svou skývu chleba v potu tváře? A že my ostatní musíme? Že pouze jim padá pořád z nebe mana a nám nic? Nás asi tak moc v oblibě Bůh nemá, abychom nemuseli pracovat a přesto se měli dobře. No, je to Jeho rozhodnutí, na které má plné právo.

Ale proč je na nás tak docela nepříjemný, proč jsme mu nemilí? Vždyť se k Němu usilovně modlíme Otčenáš, i Zdrávas Maria a přebíráme růženec, klekáme, klaníme se, přijímáme svátosti (oplatek a víno), vzdáváme úctu jeho kněžím – a On nic, kašle na nás, žádnou manu (ani many) neposílá. Můžeme z toho ovšem ale vyvodit, že ten náš křesťanský Bůh, který je trojjediný – bůh Otec, bůh Syn a bůh Duch svatý, nemá své věřící vyznavače nějak v oblibě, nemá je prostě rád a žádnou manu jim nesesílá jako Jahve. Ba naopak, chce po svých vyznavačích, aby Mu oni posílali manu. U nás, tedy v Česku, chce po nás pole, lesy, louky, jezera, domy a miliardy, což Mu samozřejmě darujeme, i když jsme většinově atheisté a nehlásíme se k Němu. Kdyby to chtěl pouze po svých vyznavačích, nic bych proti tomu neměl, ale proč to chce i po atheistech? Co my s tím máme co společného? Nebo je ten křesťanský Bůh nějaký jinačí než ten židovský? Všichni teologové se ovšem shodují v tom, že se jedná o stejného Boha, o boha Abrahámova. Dokonce téhož Boha uctívají i muslimové, ve své jazyce Ho nazývají Alláh. Židé téhož boha ve svém jazyku nazývají Jahve. Jsou to ovšem pouze jiná jména téhož. Jak je ale vidět, každý Bůh z těch tří monoteistických náboženství je jiný, i když teologové tvrdí, že je to pořád ten sám, stejný (tedy bůh Abrahámův) jak pro židy, tak pro křesťany a i pro muslimy. Přitom každý z nich chce po svých ovečkách něco jiného. Zase ale musíme uznat, že je pouze na božím rozhodnutí, že někomu dává a jinému bere, do toho Mu nemáme co kecat.

K tomu bych jenom tak mimochodem přidal ještě třeba alternativní vysvětlování holocaustu. Kdyby Jahve chtěl, klidně mohl zabránit holocaustu. Proč to neudělal? Prý to byli pouze podřadní židé, co se živili prací jak ostatní obyvatelé, samý švec, krejčí, drobný obchodníček, učitelé, lékaři… Je v tom kus pravdy, neboť těch nahoře se to fakt netýkalo. Vyplývá z toho, že ani Jahve dokonce nemiluje všechny své vyvolené děti, nýbrž si z nich vybírá pouze ty nejlepší z nejlepších, kteří jsou mu nejvíce sympatičtí (a bohatí). Možná si Jahve uvědomil, že živit manou celý národ, tedy spousty lidí, je docela složité a obtížné a únavné a vyžaduje to hodně námahy. Na Sinajské poušti jich bylo pouhých pár stovek, tak to šlo, ale dnes, když jsou jich milióny? Tak si vybral pouze pár jednotlivců, kde to bude mít snazší. No, proč by si nevybíral, no ne? Zase je to pouze jeho záležitost.

A ještě přidám jednu perličku: To jednou kancléř přinesl Franz Josefovi k podpisu lejstro ke jmenování arcibiskupa olomouckého. Císař se jenom tak bokem zeptal: „Doufám, že to není žid?“ Kancléř velice stručně odpověděl: „Vaše výsosti, ano, je.“ Císaři ovšem nezbylo nic jiného, než podepsat. Katolická hierarchie se na tom jmenování dohodla, takže císař s povzdechem podepsal. To až náš současný president se postavil na zadní a jmenování profesorů i přes nátlak nepodepsal. Katolická církev by klidně jmenovala arcibiskupem i mohamedána, pokud by to přineslo nějaký ty many (money). A arcibiskup olomoucký? Proč takovou funkci nebrat, vždyť tam také mana hojně padá s hůry.

Padá mana ještě i dnes? Ano, nepochybně že padá, ovšem zase padá jenom pouze několika vybraným jedincům (prý je to pouhých tři sta rodin). Tedy nepadá už nějakému národu, nýbrž pouze vyvoleným osobnostem. Vyvolil si je ale jaký Bůh? Jahve? Alláh? Či ten náš katolický (křesťanský)? Takže mana skutečně, reálně, fakticky, doopravdicky padá z nebes (či ze vzduchu) i dnes stejně jako padala i v minulých staletích. Mana dnes samozřejmě padá v jiné formě. Mana padá dnes ve formě úroků, tedy lichvy.

A tak se chystám provést takový menší pokus o vyvolání boží přízně. Jak to udělat, abych se dostal mezi vyvolené? Co musím provést, abych mezi ně patřil? Tak mne napadlo – a co kdybych se nechal obřezat (v mém věku je to stejně už jedno, i kdyby mi to uřízli celé) a usilovně budu přebírat modlitební řemínky. Tfilin si upevním jak na čelo, tak i na ruku a budu se jako opilec klanět na všechny strany, dokonce i vkleče. Tak bych se mohl dostat přece jenom do boží přízně. Jakou bych asi dostal radu? Bůh by mi sdělil, že si mám založit banku, neboť mana nebeská, to jsou dnes úroky.

Takže jsem banku založil. Sice jsem neměl žádný kapitál, to ale není podstatné, podstatné je, že mám známé a kamarády a tak jsme zákonem požadovanou sumu složili. Ale nejpodstatnější je, že mám i kamarády na odpovědných místech. Takže jsem založil banku dle všech státních a vládních příkazů, nařízení, vyhlášek atp. Vše naprosto transparentně. Po převratu přece stejným způsobem bylo u nás založeno na stovky takových bank zvaných kampeličky. Majitelé banky se napakovali a s lupem odpluli za hranice, takže úplně všechny zkrachovaly. Kupodivu, zavřený nebyl nikdo a ukradené vklady důvěřivých střadatelů (dostanete třicetiprocentní úrok!) nebyly nikdy uhrazeny ani vráceny. Přece volná ruka trhu působí i na bankovní sektor. I když se někteří přece jenom dostali před soud, ten je shledal nevinnými a čistými jako lilie. O takový krátkodobý zisk (lup) jsem ovšem neměl zájem, potřeboval jsem něco dlouhodobějšího.

Svoji banku jsem označil geniálním logem. Nazval jsem ji NBR = Nejlepší banka republiky. Později, po pár letech, jsem ji přejmenoval na NBS = Nejlepší banka světa. Aby to bylo důvěryhodné, pronajal jsem si v začátcích jakousi zastrčenou kancelář (malinký kamrlík, kde ukládaly uklízečky své nářadí) na nějaké dobré adrese známé solidní banky. V kanceláři se zdržovala pouze sekretářka, která na všechny dotazy reagovala pouze jednou jedinou větou: „Ředitel banky a jeho náměstci jsou právě na poradě bankovní rady, kdy se vrátí, mi není známo.“ Za pronášení této věty dostala minimální mzdu, s čímž byla naprosto spokojená.

Během pár měsíců jsme koupili slušnou budovu na dobrém místě a založili oddělení půjček pro podnikatele. Půjčovali jsme každému, kdo přišel, a to bez jakýchkoliv formalit. Zákazníci byli naprosto spokojeni a vedení našeho oddělení také. Šéf oddělení měl totiž manželku vlastnící exekutorskou firmu. Často si někdo půjčil pouhou tisícovku a nesplácel a jeho dluh tak vyskočil na pět tisíc. No, co s tím? Prodali jsme tedy dluh pět tisíc exekutorské firmě za dva tisíce. No a firma zajisté vymáhala celých pět tisíc (plus další úroky a exekutorské náklady) – těch rodinných domků, co firma najednou vlastnila, bylo nepočítaně. Všechno fungovalo k naprosté spokojenosti všech.

Stejně nerozumím tomu, že si lidé půjčují peníze a přitom nemají na splácení, přece mohou používat starý osvědčený způsob z minulosti. To jsem kdysi dávno potřeboval zaplatit fakturu na 40 tisíc a neměl jsem tolik k dispozici. Tož jsem zašel za kamarádem Edíkem zdali by nepůjčil A on že jo, mám to mít doma v šuplíku nebo u tebe, vždyť to je jedno. Za půl roku jsem to vrátil a jako výraz díků přinesl sedmičku kvalitní kořalky, kterou jsme ovšem hned společně vypili. Bylo to něco jako úrok či úplatek?

A dokonce muslimský bůh Alláh pod přísnými tresty zakázal lichvu jako zločin. Úroky a lichva jsou tedy v muslimském světě zakázány. Jak tedy funguje muslimské peněžnictví? Do banky přijde muslimský podnikatel a požaduje půjčku na třeba deset miliónů. Bankéři prohlédnou projekt a odsouhlasí jej s podmínkou, že podnikatel dostane na ruku pouze polovinu, tj. pět miliónů, a zbytek, tedy dalších pět miliónů bude investovat banka. Zajisté žádné úroky nepadají v úvahu, ale domluví se, že polovina budoucího zisku bude patřit podnikateli a polovina zisku bance. Záleží na domluvě a na kvalitě projektu, kolik procent zisku připadne bance, zda dvacet, třicet či jenom deset. Když projekt zkrachuje, tak tratí i banka, proto půjčuje pouze na solidní projekty, na něco pofiderního nedá ani rijálek. O úroku nepadlo ani slovíčko, zákon o nepřípustnosti úroků byl plně dodržen. Kupodivu jim to bezproblémově funguje.

To naše oddělení půjček bylo takové nedůležité podřadné oddělení, které sice řádně fungovalo, ale nebylo to to pravé ořechové. Bylo proto potřeba podnikání rozšířit. Moji kamarádi a i já osobně máme spoustu známých v parlamentu, ba i ve vládě. Takže jsme počkali na dobu, kdy má parlament letní prázdniny, ale kdy ještě pořád bylo ve vládě tolik ministrů, aby byli usnášeníschopní a podali jsme žádost, o to, abychom mohli emitovat peníze, tedy tisknout je. Kamarádi ve vládě tento zákon odsouhlasili. Novináři byli také na prázdninách, takže o tomto zákonu skoro nikdo nevěděl. No a rozjeli jsme podnikání ve velkém. Samozřejmě dle zákona! Nic protizákonného jsme nikdy neudělali. Nastala nám krásně kouzelná činnost. Státy, chcete půjčit? Který ministr financí kterékoliv země by nechtěl, že? Monopolisté a korporace také potřebují velké půjčky. Zajisté na úrok. No a potom už to jede plynule samo, jenom půjčuju a inkasuju úroky. Žádné papírové bankovky nemusím tisknout, nač taky, stačí naklepat sumy na klávesnici počítače a poslat na příslušná místa.

Manažeři mého podniku jsou lidé nadmíru dobře placeni, musí přece reprezentovat banku, to nemohou být jenom tak nějací hadrníci („Koupím hadry, kosti, kůže“ – v mém mládí jsem takovou větu častokrát slyšel), takže si z prestižních důvodů kupují okatě jachty či tryskáče. Na takové předměty já kašlu, takové věci ať si kupují moji podřízení. Banku nadále pořád řídím z domova z obýváku. Moje osobní přítomnost v bance není nutná ani potřebná. Nevidím jeden jediný důvod, proč bych měl být osobně přítomen na zasedáních bankovní rady, copak moji zaměstnanci musí vědět, jestli jsem mladý či starý, tlustý či hubený, holohlavý či vlasatý, s brýlemi či bez nich…? Co koho po tom, no ne?

Moje banka v podstatě nemůže nikdy zkrachovat, státy mohou klidně zkrachovat, ale já nikoliv!

Úplně nejvíce se mi líbí ministři financí kterékoliv vlády. Ono totiž ministři financí málem všech států světa to dělají stejně jako ti nejubožejší lidé silně mdlého ducha. Skutečně je mezi námi docela dost lidí takového slabšího ducha, ba můžeme tvrdit, že přímo blbých. Zalíbí se jim nějaká věc nepotřebná, zbytečná a zatouží si ji koupit. Nemají ale peníze. To jim nevadí, přece si mohou půjčit, nabídek na půjčení peněz okamžitě a bez problémů je spousta, tak si půjčí, ovšem nemají zanedlouho na splácení úroků, tak si vezmou další půjčku a splatí úroky, jenže na splácení druhé půjčky také nemají, vezmou si další půjčku atd. atd. No a logicky přijde časem exekuce a přijdou o vše, i o rodný dům, stanou se bezdomovci. Jsou to skutečně lidé příliš mdlého ducha.

Ale úplně totéž dělají přece naši geniální politici, sice nezadluží sebe, ale zadluží nás všechny obyvatele. Nejlepším byl ministr financí Kalousek, ten v rámci obsluhy dluhu, což znamená pouze starost o placení úroků, osekal všemožné státní výdaje, ušetřil na důchodcích, zavedl platby ve zdravotnictví a školství apod., a přesto se nerozpakoval půjčovat si z naší banky další sumy, no a státní dluh za dobu svého úřadování zdvojnásobil, byli jsme tím velice potěšeni a navrhli ho na vyznamenání, které také fakt dostal.

Současní ministři hořekují, že dluhy musí splácet a že nemají z čeho. Ale máte přece půdu, lesy, hory, jezera, ostrovy, pláže a nějaký pořád ještě státní majetek – tím to splatíte, jak je vidět v Řecku a na Ukrajině. A když budu vlastnit spousty ostrovů v subtropickém pásmu, no co více si mohu přát? V minulých dobách území a majetek ztrácely státy po prohrané válce, dnes je ztratí po půjčkách. Ještě pár let a bude mi patřit komplet celý svět.

Nepřipomíná vám to něco? Ano, je to přesný popis vzniku a fungování FED a MMF a SB.

FED je soukromá banka, je úplně stejná, jako ta fiktivní mnou založená. A to je celý dnešní finanční systém, ač se zdá být šíleně složitý, a ekonomové to ještě více zesložiťují, princip je naprosto jednoduchý, takový, jak jsem jej popsal výše. Vůbec to není o ekonomii, je to pouhá zlodějna a loupení posvěcené zákonem.

Anglický ekonom Richard Price napsal v roce 1772 toto: „Peníze, které vynášejí úroky z úroků, rostou z počátku pomalu, protože se však tempo růstu neustále zrychluje, dosáhne po nějaké době takové rychlosti, že se to vymyká všem představám. Pence půjčená při narození našeho Vykupitele na pětiprocentní úroky z úroků, by už dnes vzrostla na větší sumu, než by představovalo 150 miliónů zeměkoulí udělaných z ryzího zlata. Půjčena na jednoduchý úrok, vzrostla by však za tutéž dobu jen na 7 šilinků a čtyři a půl pence. Až dosud zlepšovala naše vláda své finance raději tímto druhým způsobem, než aby použila prvního.“

Karel Marx se mu ovšem jízlivě vysmál slovy: „Fantastické nápady dr. Price, které daleko předčí fantazie alchymistů a kterým vážně věřil ministr financí Pitt a udělal z nich sloupy svého finančního hospodářství. Jak pěkný teoretický úvod k anglickému státnímu dluhu. Pitt bere tuto mystifikaci dr. Price naprosto vážně. Není možné nažvanit na několika řádcích víc nehoráznějších nesmyslů. Proto nemusí být stát nikdy v nesnázích, neboť velmi malými úsporami může splatit sebevětší dluh, jak to vyžaduje jeho zájem.“

Jenomže v tomto případě se Marx mýlil, vždyť právě FED a Mezinárodní měnový fond a Světová banka se přesně řídí Priceovou metodou a jeho vědeckým postupem! Jedná se sice o banky, nikoliv o státy. Ale státy dnes hrají pouze podružnou úlohu. (Více podrobností lze nalézt v článku „Vyklepáno z knih: Slavný Kapitál“ z 12. října 2013 na OM).

Jeden bloger ze Slovenska k tomu dodal velice zajímavý diskuzní příspěvek. Uvádím ho celý: Price mal pravdu, dal som si do Excelu vzorec 1*1.05*1.05*1.05 a tak 2000 krat 1.05, za kazdy rok od narodenia Spasitela. To je jedno ci dolar, penca alebo rubel, za 2000 rokov sa pomocou zlozeneho 5% uroku vytvorí cifra so 42 nulami. Zjednodusene takto. Dnes jeden dolar, o 2000 rokov s 5% urokom to bude 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. Takze postupnost ide takto: milion, miliarda, bilion, biliarda, trilion, triliarda, kvadrilion, kvadriliarda, kvintilion, kvintiliarda a dalej neviem. Spolu je to 2 miliardy kvintiliard nasobok z povodneho jedineho dolara alebo pence. Urcite to bude ekvivalent zlatej gule s rozmermi Slnecnej sustave aj dnes. PRICE MAL PRAVDU a Marx nemal Excel a nechcelo sa mu to po Pricovi skontrolovat a zistit, ze to je matematicka pravda. Este raz som sa pohral, pri cene zlata 1600 usd za tr. unciu je to za 2000 rokov kocka zlata s hranou asi 130 milionov kilometrov, 130 milionov krat 130 milionov krat 130 milionov kilometrov velka zlata kocka. Takze mal pravdu Price.

No, není to vynikající příspěvek?

Mohu tedy závěrem konstatovat, že pokud bude nadále ještě pár desetiletí fungovat neoliberalismus, tak tomu majiteli FEDu (a tudíž i majiteli všech ostatních bank) bude patřit kompletně celý svět. Skutečně si to tak Jahve přeje? Nebo si někdo naivně myslí, že vláda USA zruší FED (a MMF a SB) a majitele pověsí za zločinné spiknutí proti obyvatelům světa? Ani náhodou! Jak píše Kundera: „Zlo nebude potrestáno, vše bude akorát zapomenuto.“

Existovaly civilizace založené na obchodování – Féničané, Kartágo, Mohendžodáro, Harappa…, ale i civilizace založené na loupení a válkách – antický Řím, Mongolové, Aztékové, Anglie, dnes USA. Bez možnosti loupení zanikají. Ernest Gellner je nazývá „zubařskými státy“. A je lhostejné, zdali loupí za pomocí zbraní nebo dluhem-úroky.

***

Přílepek (O Mojžíšovi, maně, Jahvem a národu vyvoleném)

Předpokládám, že všichni obyvatelé ČR a i Evropy, i když jsou třeba atheisté, znají onen proslavený příběh exodu Židů z Egypta pod vedením a velením přeslavného vojevůdce Mojžíše. Takže se na ten příběh podívejme trošičku podrobněji. Když je v současné době považován jako normální jiný, tzv. alternativní, pohled na SSSR, Beneše, Husa a nacistické Německo, tož proč by nemohl být také alternativní pohled na historii hebrejského exodu? Tedy pokusím se také o alternativní výklad.

Mojžíšův příběh autoři umístili do doby kolem roku 1400 před naším letopočtem. Příběh (a nejenom Mojžíšův) sepisovali ale až kolem 400 před n. l. tedy o tisíc let později, takže se nedivme, že nějaké chybičky a nepřesnosti se přece jen vloudily. Zkuste třeba dnes popisovat příběh prvních Přemyslovců či knížete Sáma! Pokud vynecháme onen nesmyslný výmysl, že Jahve Izraelity živil manou, tak se musíme nutně ptát, čím se tedy skutečně živili? A kolik jich bylo? Prý z Egypta uprchlo na půl milionu Izraelitů. A že jich skutečně bylo moc, dokazuje jiný příběh v onom příběhu, kdy soukmenovci povraždili na 20 tisíc vyznavačů Zlatého telete, svých vlastních příslušníků kmene. Pěkný masakr, co? Samozřejmě ten půl milionu uprchlíků je také vyložený nesmysl, to by o tom určitě zanechaly zprávu egyptské dokumenty, ty ovšem o nějakém exodu Izraelitů naprosto mlčí. Ale že jich bylo na tisíce a snad i desetitisíce, se bere jako ale samozřejmost. To když ministerský předseda Jicchak Rabin (či to byl Jicchak Šamir?) pronesl, že jich mohlo být maximálně tak čtyři pět stovek, tak kvůli tomu málem musel podat demisi. Přitom je to ale logické. Jenom si představme tu situaci. My, kteří jsme byli na „vojně“ víme, že taková kasárna s tisícovkou vojáků, tož to není žádná sranda, těm se musí třikrát denně dát najíst, musí se zabezpečit jejich ošacení a i ubytování. Takže jenom takovou tisícovku lidí zabezpečit základními věcmii není jen tak snadné. I když vezmeme v úvahu, že Jahve jim stravu zajistil manou, musíme se ptát, zda jim dal jim také ošacení, obutí, ubytování? Padaly z nebe i stany a uniformy a boty a dřevo na uvaření obědu či večeře? Proč by ostatně nepadaly, no ne? Vždyť Jahve se o své milované postaral po všech stránkách. Už z tohoto triviálního důvodu nebylo možné, aby desetitisíce utečenců z Egypta na poušti přežilo bez pomoci Pánaboha.

A co když to bylo takto? Když Izraelité utíkali Egypta, určitě si sebou nebrali nábytek. Co když si vzali sebou státní poklad? Tedy zlato. To mohli kdykoliv a kdekoliv bez problémů vyměnit za potraviny a věci potřebné k životu. Jaký mne vede důvod k tomu ukradenému zlatému státnímu pokladu? Proč to uvádím jako možnost? Vždyť to přece není nic tak moc neobvyklého, viz naši legionáři. On totiž Mojžíš byl vysoce postavená osobnost tehdejšího Egypta. Bible uvádí, že několikráte bez ohlášení navštívil faraona a vyhrožoval mu. Co to znamená? Že Mojžíš byl veleknězem egyptského náboženství. K faraonovi se jenom tak nějaký bezvýznamný človíček nikdy nemohl dostat, a navíc mu vyhrožovat! Mojžíš tedy patřil mezi nejvlivnější osoby říše, tudíž pro něj nebylo problémem při odchodu vzít sebou státní poklad uložený v jeho svatyni.

Mojžíš navíc nebyl Izraelita. Z čeho tak usuzuju? No právě z textů Starého zákona. Jsou tam uvedeny například tyto skutečnosti: Mojžíš neuměl jazyk Izraelitů, jeho řeči k lidu překládal brácha Áron. Dále – po rozmluvě s Jahvem, měl Mojžíš na čele rohy (viz Michelangelův Mojžíš), což ovšem znamená, že to byl velekněz egyptského býka Ápise. Další podrobnost – Mojžíš se docela úspěšně vyhýbal po celý život obřízce, a mám takový dojem, že obřezán nikdy nebyl, že to vyhýbání se obřízce úspěšně zvládl. To vyhýbání se obřízce je detailně popisováno v Talmudu, ale nikde není napsáno, že se tomuto (barbarskému) obřadu podvolil. Píše se, že v nějaké hospodě ho prý chtěl Jahve zabít (v obyčejné vesnické hospodě!), nepíše se ale proč. Mojžíš nařídil své ženě Zipoře (Zippora, Cippora?), aby obřezala jejich dva syny a předkožky hodila Hospodinovi pod nohy. Tím si Hospodina usmířil. Sám se ovšem v tomto příběhu obřezat nenechal. Takže můžeme suše konstatovat, že Mojžíš se nikdy nenechal obřezat, Chápu ho a jsem s ním zajedno. Ostatně ani Michelangelův David nemá obřízku! Slavný král izraelský a bez obřízky? To přece kardinálové či papežská kurie či nějaký znalec Bible nemohl Michel Angela upozornit na tu zásadní chybu?

S tou obřízkou je stejně nějaké podivné. Kdyby Bůh chtěl, aby jeho příznivci byli obřezaní, tak by to přece zařídil, aby se to stalo už v lůně matčině. A tvrdit, že obřezáním čerstvě narozeného chlapečka napravují lidé chybu Jahveho, to je přece rouhání! Ale obřízka má nezanedbatelný vliv na psychiku člověka, což potvrdí každý fyziolog. Že by právě to bylo příčinou té jakési „židovské výjimečnosti“?

Takže Mojžíš umřel neobřezaný ve věku 120 let a to v plné síle a mužnosti. To ale také jaksi odporuje přirozenosti – nebyl spíše v plné síle a mužnosti zavražděn? Ono 40 let bloudit pouští a do země zaslíbené ne a ne se dostat, ač pokusy nějaké byly, třeba u Kadeše dostali Izraelité pořádný výprask, a byli zahnáni nazpět do pouště, byl to absolutně neúspěšný člověk! To až Jozue uskutečnil dobytí země zaslíbené, ostatně skutečně nezvykle barbarským způsobem!

A ještě jedna důležitá záležitost. Mojžíš je pouhá mytologická postava, ve skutečnosti neexistoval, stejně jako Jozue či král David a Šalamoun. Totiž žádné dokumenty, doklady se nenalezly ani v egyptských papyrech ani v klínovém písmu. Čistý výmysl, něco jako náš praotec Čech. Musíme ovšem uznat, že autoři, pisatelé tohoto příběhu (docela obsáhlého románu) byli docela nápadití a vynikající spisovatelé. Náš Kosmas ani Alois Jirásek nedosahují jejich kvalit. Tož tak je to s tím exodem z Egypta a Mojžíšem, je to úplně stejné jako příchod praotce Čecha na horu Říp.

PS: František Polívka ve svém popisu rostlin cizích zemí uvádí: jedlý lišejník zvaný Sphaerothallia seu Lecanora esculenta Evers., který se dosud ve stepích severní Afriky, Arabie, Malé Asie a Persie hojně vyskytuje a po větších deštích úžasně rychle se množí, tak že pokryje půdu až 15 cm vysoko. Nastane-li pak počasí suché a větrné, odtrhují větry tento lišejník od jeho podkladu a zanášejí jej často i do vzdálených krajin, tak že se v těch krajinách potom zdá, jako by byl lišejník „spadl s nebe“. V lidových rčeních je mana symbolem něčeho vynikajícího, nesmírně chutného, lahodného (srov. „je to mana nebeská“).

0 0 hlas
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
45 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
koloděj
koloděj
20. 7. 2015 7:57

hm .. kadlubec rád píše …

lomikel
lomikel
20. 7. 2015 8:15

dost dlouhe, ale proc z toho neco nevytezit, ze. Predpokladam ze vsem je jasne ze jestli se neco blizi GP (jako ze ja beru pojem Gp jako pojem Buh, tedy neurcite neco k cemu se vztahujeme) v dobe pusobeni, v rozsireni po zemi, v ucelenosti ideove koncepce a v koncentraci moci v relativne male skupine lidi na pseudoetnickem principu tak je to Zidovsky narod tmeleny zidovskym nabozenstvi.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9

peter.
20. 7. 2015 8:28

Do dnes sa nenašiel dôkaz o tom,že biblickí Židia v Egypte vôbec niekedy žili.
http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/co-dnes-vieme-o-exode-izraelitov-z-egypta#.VayWFrXHilo
Jedným z dôvodov ich prenasledovania môže byť aj to,že sa k nežidom správajú podľa vzoru svojho biblického prapredka Jozefa.
https://www.beo.sk/ekonomia/1469-dajte-mi-vase-statky-a-ja-sa-postaram-aby-ste-neumreli-hladom
Mana nebeská,ktorá mala živiť 600 tisíc (+ ženy a deti) židov – emigrantov z Egypta 40 rokov ich blúdenia v púšti, by mohla byť táto rastlina:
http://zoom.iprima.cz/clanky/vime-co-byla-bozska-mana-ale-chutnat-vam-to-nebude

lomikel
lomikel
20. 7. 2015 8:58

peter – je jasne ze se pohybujem na pude tezke mythologie, ale je stale dost ziva, uz jen proto ze vetsina lidi se ridi spise mythologii nez vedou ( tak funguje lidsky mozek/lidska psyche) ono to dost dobre staci pro sociokulturni interakci. Veskere nabozenstvi je zalozene na mythu ktery v lepsim pripade muze byt prozivan tak ze osobna ktera ho proziva to vnima jako pozitivni. Otazka je jak to vnima okoli toho cloveka, ale obecne nejsou naboznske memy spatne, nektere pomahaji udrzet rovnovahu spolecnosti a odstinit jedince od uricteho psychickeho napeti plynouci z nahlizeni zivota bez techto filtru ( to… Číst vice »

lomikel
lomikel
20. 7. 2015 9:12

problem je pokud se myhologie zalozena na nabozenskych memech stane vyzadovanou normou, k tomu maji tendence vsechna nabozenstvi, vice ovsem ta monoteisticka ktera maji zakodovano presvedceni ze jejich pohled na psychspiritulani oblast je jediny zpravny, a ergo kaldivko kdo ma jiny pohled se minimlane plete. U zrodu vsech velkych ( jako ze hodne rozrirenych :) monoteismu jsou semite, vyzname ti kteri sami sebe oznacuji jako Zidy. prvni byl a je judaismus http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch10s05.html druhy je krestanstvi https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD treti je islam, ktery obe dve predesle chce obsahnout a presahnout. Tj, navazuje na ne. Samotny islam je se semitske nabozenstvi svym zrodem. https://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m… Číst vice »

Točmistr
Točmistr
20. 7. 2015 9:15

Pěkný příběh. Podle toho to zní, jako kdyby to zlaté tele byla měna která obsahovala podíl zlata. Tak to se není co divit že je museli odklidit z cesty ;-)

merlin
merlin
20. 7. 2015 9:23

lomikel – islám nechce nic obsáhnout a v zásadě ho to nezajímá. Je tam řada proroků, ale mohammad byl poslední a tím pádem je to co předal dokonalejší než to předtím, takže tím předtím nemá smysl se příliš zabývat. Křes’ťanství a židovství jsou proistě jen zastaralé a méně dokonalé. Nejlepší a nejdokonalejší byla doba Muhammada a s tím se nedá nic dělat, to tak je. Jediné, na co se může muslim těšit jako na něco dokonalejšího a lepšího je apokalypsa, kdy přijde další chybějící Mahdí a s ním a za ním jako druhý Ježíš a nějaké další figury, kterými nemá… Číst vice »

peter.
20. 7. 2015 9:30

lomikel napsal
nabozenstvi je zalozene na mythu

Potom je zaujímavé,ako aj židia (sionisti) ktorí sú ateisti,zdôvodňujú svoje územné pretenzie na základe biblických mýtov.

lomikel
lomikel
20. 7. 2015 9:37

peter – jsou doopravdy ateisti ?:) Doba se meni, sionismus byl velmi ostre diskutovan i v ramci tech kdo se oznacuji za zidy. A v podstate je stale. Me jako stojicho mimo semitska nabozenstvi az tak nezajimaji konecne pohnutky jejich siritelu/podporovatelu jako spise ty dusledky. Zde jsme to nakousl abych zvedel vase nazory na Judaismu coby vzor GP, ci lepe prvni z ismu slouzici ke konceptualizaci stredomorske a nasledne euro-atlanticke civilizacev ramci Biblickeho projektu.

peter.
20. 7. 2015 10:19

lomikel napsal
Zde jsme to nakousl abych zvedel vase nazory na Judaismu coby vzor GP, ci lepe prvni z ismu slouzici ke konceptualizaci stredomorske a nasledne euro-atlanticke civilizacev ramci Biblickeho projektu.

lomikel:
Svoje názory na túto tému som na OM už odprezentoval myslím si,že dostatočne.Vidím ale,že sú tu ľudia ktorí sa snažia tomu uveriť a preto im nechcem narúšať ich pocit z toho,že môžu vidieť dejiny sveta v súvislostiach o ktorých väčšina ľudstva nemá ani potuchy.Už mi to nevadí,však aj „Harry Potter“ a “ Pán prsteňov“ majú obrovský počet priaznivcov.Tak sa chcem od toho dištancovať,pokiaľ to len bude možné.

lomikel
lomikel
20. 7. 2015 11:04

peter – dik, myslel jsem to v pluralu, tazke zcela ne na vas osobne, spise na sia a hoxe :)

peter.
20. 7. 2015 11:11

merlin napsal
jak dopadnou odpadlíci, Alláh soucitný a milosrdný s nimi :-)

Amen!
Je to tak.

orinoko
orinoko
20. 7. 2015 13:22

Njn, co rici? Text je zajimavy, ale je dlouhy. Neda se na nej reagovat jinak, nez vyberem jedne zminene pred zavorku. Pravdou je, ze mi posledni dobou lezou na nervi Zidi. Podobne jako Havel. Ani nebudu zkoumat jeho historicke ledvi. Izraelsky Zid, to je jeste oskuhranejsi entita nez Cizek , ale zaroven nabob, ktery jde dale nez Emericka vlajecka v ritnim otvoru. Jde o etnikum, ktere se doslova prehrabuje v celem svete. Podobne jako to delal Havel. Je udrzovano v jakemsi vakuu vyssiho levelu, ale pritom chodeji na hajzl stejne jako kdokoli jiny. Na prasata maji spadeno, ale kdyz jim… Číst vice »

orinoko
orinoko
20. 7. 2015 13:23

Ma byt nervy.

orinoko
orinoko
20. 7. 2015 13:41

Jeste dodatek. Ceho se podpantoflak Bibi Talmud tak boji? Zidu je plny svet. Zpusobem mysleni stopro. Soudruzi Britove jsou uplne jasni. A emericky podpantoflak take. Jen na chvili doslo k poruse paradigmatu. To kdyz v Emerice zakotvil blondak v cernem vigwamu.
Cim dale a vice se mi evokuji hodne zapadle pocity. To kdyz jsem dojem, ze s Breznevem a Husakem uz je toho vice, nez je zdravo.
A aby nahodou nemeli NATOBartuskove polojasno, tak natvrdo.
Ohava je Breznev, a Husak je Netanjahve.

orinoko
orinoko
20. 7. 2015 13:52

S perverzi Zidum vlastni konstatuji, ze u Osmanu doslo k teroristickemu utoku. 30 mrtvych. Kdo sere vitr, sklizi sracky. A Iran nikde. Ale zato sestreleny Erdroganuv dron v Syrii. Emerika vycvicila celych 60 novych kusu svobody.
Nejak dochazi matros. Jahvemu i blondakovi.

vittta
vittta
20. 7. 2015 14:45

Orinoko, kdybys se mnou mluvil, určitě bych se zeptal, co tím vlastně myslíš… Žid sem, Žid tam, dron židovské výroby je obzvlášť pikantní. Mě může lézt na nervy třeba izraelská či židovská politika, židovská proto, že bych se třeba domníval, že svět řídí Židé pomocí bank-což si nemyslím. Žid jako takový má s tím společného asi tolik, co Čech s bombardováním Bělehradu. Jó, může taková situace nastat, kdy mi leze na nervy každá černá dáseň, kterou vidím, ale zde to není kvůli jejich barvě, ale kvůli politice kdovíkoho, v každém případě to „jejich černá politika“ také není. Mateš mě, mateš,… Číst vice »

Bety
Bety
20. 7. 2015 14:58

Tak mě napadlo při čtení Mojžíšova útěku, že by na tom ukradeném pokladu mohlo něco být- protože z čeho Izraelité vyrobili svou odpadlickou modlu? Vyrobili přece zlaté tele! A na tele v životní velikosti toho zlata muselo být i na dnešní poměry hodně, na tehdejší…… No trvalo jim 4O let, než to utratili. A pak mě ještě napadlo, že i když Mojžíš modloslužebníky nechal pozabíjet, nějak jim to zlaté tele přece jen v hlavách uvízlo a modlí se k němu dodnes.

lomikel
lomikel
20. 7. 2015 15:02

ne on pise kdyz pyje ;o) btw. to sjelo nekam kde me to az tak nezajima. tak to zkusum vratit do hry. Jediny kontinualni sociokulturni/ideovy system zapadu ktery je provozovan dosatecne dlouho aby mel uzky vztah (otazka je jaky) k GP je Judaismus. Sami tvurci teorie to ostatne jasne rikaji. Kdo je tedy ta vrstav zrecu co odrizla vrchoky ostantich pyramid rizeni a posadila se na jejich misto ? Abychom zase nezabrousili z cesty tak reknem ze mluvime o vztahu zidovskych elit a GP, s tim ze vetsina obyvatel ktere se hlasi k zidovstvi je stejne pouzita jako treba zdejsi… Číst vice »

lomikel
lomikel
20. 7. 2015 15:04

Bety – mozna nebi treba to brat tak doslova, drobne nuance historickych povesti se projevi v dnesni situaci mizive, tedy pokud na nich nepostavim svoje gasudarstvo , coz pjakin nedoporucuje :).

merlin
merlin
20. 7. 2015 16:12

peter. napsal
Amen!
Je to tak.

stejně se zkuste naučit zpaměti ,,Alláhu akbar, la Illáh il Alláh, wa Muhammadu rasúl Illáhi,, myslím, že jeden nikdy neví, kdy to může někdo potřebovat a by mu mohlo být líto, že byl líný :-)

JanK
JanK
20. 7. 2015 16:21

lomikeli, lomikeli, je to průšvih, nikdo se na tvé příspěvky nechytá, co? A víš čím to je? Že nedokážeš (neumíš?) přehodit anglickou klávesnici na klávesnici českou, což běžně jedním kliknutím dokáže můj osmiletý vnouček. A dle všeho, lomikel neabsolvoval českou základní školu, protože takové hrubé pravopisné chyby by nemohl udělal ani žák třetí třídy obecné.

peter.
20. 7. 2015 16:34

Bety napsal No trvalo jim 4O let, než to utratili. Bety: Nemali kde to zlato utratiť lebo v púšti asi nestál na každom rohu Kaufland ani Lídl(aj keď u židov si človek v tomto nemôže byť nikdy celkom istý) a tak si z neho vyrobili teľa.Čo s tým teľaťom potom urobil Mojžiš…nevedno. k Post Sciptum v článku: Autor sa odvoláva na prácu Františka Polívku,ktorý tvrdí,že židia sa v tej púšti 40 rokov živili lišajníkom s odborným názvom Sphaerothallia seu Lecanora esculenta Evers.S Polívkom v tomto nemôžem súhlasiť,lebo židia na rozdiel od prežúvavcov(sob,krava,ovca) nemajú svoj tráviaci systém vybavený predžalúdkami (bachor,čepiec kniha).Myslím,že… Číst vice »

Alena
Alena
20. 7. 2015 16:37

merlin napsal
stejně se zkuste naučit zpaměti ,,Alláhu akbar, la Illáh il Alláh, wa Muhammadu rasúl Illáhi,, myslím, že jeden nikdy neví, kdy to může někdo potřebovat a by mu mohlo být líto, že byl líný

merlin, skvělé upozornění. Hlavně že jste dlouhodobě proti Rusům, čili pravoslaví důležité vědět, kdo je kdo

Alena
Alena
20. 7. 2015 16:39

ostatně- byla by to typická reakce české arabky- alláhu akbar

Bety
Bety
20. 7. 2015 16:42

lomikel – to byla jen taková drobná škodolibost, jaksi se to s tím teletem samo nabízelo. Jinak na historických mýtech a pověstech je postaveno celé západní křesťanství a zkuste nějakému věřícímu /ať třeba křesťanovi, nebo židovi/ říct, že něco, co je zmiňováno v bibli je nepodstatná nuance a uvidíte, jak moc podstatné pro něj ty mýty jsou i dnes. Třebaže termín žrečstvo podle mě není zrovna šťastný, to, že nějaká skupina rádců zjistila, že pro ně osobně je velmi výhodné navyknout poddané na to, že lichva je nutná součást života, že to prostě bez ní nejde, tak tomu věřit mi… Číst vice »

Bety
Bety
20. 7. 2015 16:58

Peter, už jsem napsala, že to byl jen takový škodolibý nápad, ale oni nepotřebovali Kaufland, stačilo jen nakoupit pořádné stádo velbloudů, koneckonců byl to přece pouštní, nebo polopouštní kmen.

orinoko
orinoko
20. 7. 2015 17:00
peter.
20. 7. 2015 17:11

JanK napsal
A dle všeho, lomikel neabsolvoval českou základní školu, protože takové hrubé pravopisné chyby by nemohl udělal ani žák třetí třídy obecné.

Tak toto nebolo fér.Čo ak lomikel trpí poruchou písania (dysortografia)ktorá ale vôbec nemusí mať vplyv na jeho intelektuálne a kognitívne schopnosti?Výsmech v takomto prípade je potom mierne povedané …nechutný.

lomikel
lomikel
20. 7. 2015 17:18

peter dekuji ale ja si to neberu :), zadna reakce taky reakce, jak sem uz psal pouzivam OM k otestovani svych uvah v diskusy.

Vzhledem k tomu ze je zde reagovany ( i mnou) na kazdou cypovinu tak budto tema ktere nadhazuji neni zajimavejsi nez sex z pohledu muzu a zen ci jak se ten debilni klip jmenoval, nebo je za tim neco jineho :)))

idiotronic
idiotronic
20. 7. 2015 17:31

Nad článkem mne napadá:
Když ten Mojžíš bloudil pouští se svými soukmenovci 40 let , než našel
místo, kde není ropa ani voda, nevrací se nám jeho poselství v sofistikovanější kapitalistické verzi jako reglementy EU? Jako bychom hledali podobné místo…

peter.
20. 7. 2015 17:44

Bety napsal

Peter, už jsem napsala, že to byl jen takový škodolibý nápad, ale oni nepotřebovaliKaufland, stačilo jen nakoupit pořádné stádo velbloudů, koneckonců byl to přece pouštní, nebo polopouštní kmen.

To môže byť tiež jedna z možností! Ťavy(prežúvavce) kŕmili lišajníkom s vyššie uvedeným názvom a výlučkami toho tamarišku.Lenže keď je somárovi dobre,ide sa šmýkať na ľad a zlomí si nohy.Keďže ale na púšti nie je nijaký ľad,urobili si to zlaté teľa na čo doplatili rovnako ako ten somár.

mirror
mirror
20. 7. 2015 20:55

Pěkné sváteční čtení. Poučil jsem se. Díky!

Sasin
Sasin
20. 7. 2015 21:26

Je to dlouhý, tak jen krátce. Tak předně je jasné, že někde se museli jako uvědomit, že by to bylo jako výhodné z nějakých důvodů. Tak nějak to asi začalo, né? Že by mana musela padat zrovna na poušti mi taky není jasný. Spíš si myslím, že je to literárně převzaté od starých Slovanů, co na Jaře dělali hody a křivohubým nedali. Tak leda do zubů! Po světě chodí spoustu šmejdů, co si myslí, že jim soused napekl koláč, stačí přisednout. Zaplatí listem, co měl připravený k hovjění a všichni musí být spokojení. To je už tak dlouhá tradice, že… Číst vice »

dixi
20. 7. 2015 22:37

Však taky z dvanácti kmenů vybrali jen jeden, který má patent na boha i to ostatní . Vyvolení nemohou být všichni.

merlin
merlin
21. 7. 2015 4:26

Alena napsal
merlin, skvělé upozornění. Hlavně že jste dlouhodobě proti Rusům, čili pravoslaví důležité vědět, kdo je kdo

jak jste na to přišla?

Alena
Alena
21. 7. 2015 4:47

z vašich předchozích vyjádřeních

lomikel
lomikel
21. 7. 2015 6:50

Merlin – zacina to byt tezke i zde :)

JanK
JanK
21. 7. 2015 19:44

Alena napsala: „skvělé upozornění. Hlavně že jste dlouhodobě proti Rusům, čili pravoslaví důležité vědět, kdo je kdo“ Pro mne je to těžce nesrozumitelná věta. Pro Merlin asi také. Proto vzniklo nedorozumění mezi nimi. Ono někdy stačí chybějící interpunkce a člověk nechápe, o co jde. Důležitost interpunkce se na základní škole vysvětluje názorným příkladem: Král poslal příkaz katovi tohoto znění: „Popravit ne propustit!“ Král holt neuměl používat interpunkci a tak si jeho kat mohl příkaz vysvětlovat buď jako: „Popravit, ne propustit!“ Nebo také opačně: „Popravit ne, propustit!“ Jedna chybějící čárka a dva diametrálně odlišné výklady. Alena napsala, že Merlin je dlouhodobě… Číst vice »

lomikel
lomikel
21. 7. 2015 19:48

JanK – nic ve zlem – kazdy je nejak poznamenany praci, a musi uznat ze muj pravopis je katastofalni. Tim bych ty uzavrel a venoval se necemu zajimavejsimu, pokud dovolite ? :)

merlin
merlin
21. 7. 2015 20:14

alena – myslíte, když Vás zdvořile poprosím, že byste to mohla na něčem dokladovat – kromě kritiky siovy oblíbené teorie řízení? Nebo toho, že dost dobře nechápu, proč Rusové začali válčit v Afgánistánu? /Mimochodem tím odstartovali celou řadu nedobrých událostí. / To že nemusím být ze všeho nadšená, neznamená že jsem protiruská. Ale obecně je samozřejmě považuju za imperiální velmoc stejně jako Čínu a USA. Navíc prochází obdobím celkem dravého kapitalismu. A co má být? Si začínám připadat jak rádio Tirana.

merlin
merlin
21. 7. 2015 20:17

lomikel napsal

Merlin – zacina to byt tezke i zde

To je dělba údělu, já si nestěžuju :-)

orinoko
orinoko
21. 7. 2015 20:41

Američtí imperialisté a sovětští sociálimperialisté … neslo se éterem …

merlin
merlin
22. 7. 2015 12:31

orinoko napsal

Američtí imperialisté a sovětští sociálimperialisté … neslo se éterem …

jojo, taky jsem tam slyšela jména jako např. zrádný generál Lin Pao a jiné, které jsem si sice kvůli exotice nějak zapamatovala, ale ještě dlouho nevěděla, kdo tihle lidi jsou. otec to někdy poslouchal, tak já taky s ním, protože se to nesmělo. Já si představovala jako malá Albánii jako velkou louku, kde je nahoře věž a na ní obrovský amplion a Albánci tam leží, mají opřená kola o stromy a poslouchají ta vysílání a jí u toho rýži, kterou jim tam nosí Čínani.

Béda
22. 7. 2015 12:35

merlin napsal jojo, taky jsem tam slyšela jména jako např. zrádný generál Lin Pao a jiné, které jsem si sice kvůli exotice nějak zapamatovala, ale ještě dlouho nevěděla, kdo tihle lidi jsou. otec to někdy poslouchal, tak já taky s ním, protože se to nesmělo. Já si představovala jako malá Albánii jako velkou louku, kde je nahoře věž a na ní obrovský amplion a Albánci tam leží, mají opřená kola o stromy a poslouchají ta vysílání a jí u toho rýži, kterou jim tam nosí Čínani. To mi připomíná tu moderní pohádku o tom, jak za socialismu nikdo nic nedělal,… Číst vice »