Perličky z tisku za prosinec 2015 (téměř silvestrovské)

*Karel Dolejší: Trapné postavení britských ozbrojených sil, které nedokáží čelit ruským ponorkám čmuchajícím v okolí britských ostrovů.

*Karel Dolejší: Na Ukrajině ovšem právě vzniká docela nová policie, protože se konečně dospělo k logickému závěru, že sovětskou milici prostě nemá cenu dál reformovat. Dost možná jsme dospěli do fáze, kdy je něco podobného třeba provést i v tomto státě, tzn. začít s policií úplně na zelené louce. S policií, ale také s armádou, která se nikdy nezbavila nikterak inspirujícího dědictví ČSLA, a v níž jsou bohužel i na nejvyšších úrovních masivně rozšířeny extrémistické názory. Provést něco takového by jistě vyžadovalo mimořádnou politickou odvahu, kterou ani od současného ministra vnitra, ani od ministra obrany rozhodně neočekávám. Ale zároveň je třeba říci, že nastal opravdu nejvyšší čas. Další váhání nemůže v důsledku přinést nic jiného, než postupný zánik demokratického politického zřízení v tomto státě. Ti, kdo mají teoreticky demokracii chránit, ji totiž s velkým nadšením sami zničí a demontují.

*Karel Dolejší: …ortodoxním marxistům, kteří donekonečna tupě svádějí nástup krajní pravice na ekonomické faktory (na které ostatně systematicky redukují i všechny ostatní dimenze politiky)…proč na jedné straně máme tupé islamofoby, na druhé marxisty odvysvětlující probíhající změny prokazatelně neadekvátním ekonomickým a třídním jazykem…

*Karel Dolejší: Hodnoty jsou pluralitní a proto existuje také pluralita racionalit.

*Postmodernisté říkají, že žádná realita „není“ a že je vše jen věcí výkladu a prožitku a že si ji tedy může každý udělat jakou chce. Takže reálný svět se nám vlastně zdá. Jaká je ta „reálná“ realita, to nám vyloží právě postmodernisté (v čele s Kájou Dolejším).

*Jan Čulík: Znovu se ukazuje, že čeští obrozenci udělali české společnosti v první polovině devatenáctého století obrovskou medvědí službu. Uzavřeli totiž českou společnost do jazykového ghetta, v němž místní šílený diskurs ovládli blázni a vedou netušící společnost ke katastrofě.

*Jan Čulík: Nedostává se mi slov k tomu, abych vyjádřil své ohromení nad tupostí Václava Klause mladšího.

*Jan Čulík: A když někdo věří, že Amerika neexistuje, anebo že náš život řídí malí zelení mužíčci z Marsu, mají mít takoví lidé přístup do maistreamových sdělovacích prostředků? V ČR tomu tak je. Dennodenně vám nějaký Robejšek, Keller, Tomský, Zeman či Klaus mladší šíří v médiích naprosté nesmysly. Neobviňuju prosté lidi, kteří nemohou za to, že je nesmysly straší z komerčních důvodů šílenci, a vyvolávají mezi nimi iracionální nenávist.

*Jan Čulík. V poslední době se v Evropě i v Americe rozšířily lidové představy, kdy se občané cítí ohroženi problémy, které neexistují, a vyžadují – ke své vlastní škodě – jejich řešení. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že propast mezi tím, jak veřejnost vnímá realitu, a skutečností, je obrovská, a to způsobem, který může přinést prospěch jedině pravici. Konzervativci jsou vynikající iluzionisti, kteří komunikují s voliči na úrovni zkreslených představ, nikoliv faktů. Myslet si, že politika se dá provádět jen na racionální úrovni, znamená prohrát.

*Blisty: Bobmardování civilistů provádí ruská a Asadova letadla. (Fakt je napsáno Bobmardování, kdoví, co tím postmodernisté v Bl myslí.)

*Blisty: Začátkem devadesátých let nadace, které podporoval miliardář George Soros, poskytovaly granty učitelům, vědcům a dalším lidem, kteří po rozpadu Sovětského svazu přišli o existenci. Soros podporoval takové projekty jako psaní poctivých učebnic historie, zajistil přežití ruských tlustých literárních časopisů a připojil univerzity na internet. Nyní, jako čin naprosté nevděčnosti, Rusko za vlády prezidenta Vladimíra Putina zakázalo Sorosovy nadace jako nežádoucí organizace a v podstatě jim zabránilo rozdávat v Rusku peníze.

*Washington Post: Čína připravuje zákon, který zakáže financování ze zahraničí a zavede množství dalších omezení. Je to všechno součástí systematické války proti nevládním organizacím, kterou nyní vedou autoritářské režimy, a tato válka se zintenzivňuje. Práce nevládních organizací nebyla nikdy jednoduchá. Zachraňovaly životy a bránily lidská práva ve velmi nepřátelském prostředí. Poslední dobou však diktátoři a jejich státní mašinerie vytvářejí trvalé překážky jejich financování, jejich práci a jejich svobodě.

*Polovina národa v USA nevěří na Darwinovu teorii a očekává druhý příchod Krista. Je to hroznější, než si mnozí myslí.

*Dle esoteriky Tomáše Halíka je mír vlastně válečný zločin; společně s Danielem Hermanem, dnešním ministrem kultury nadšeně vítali v roce 1999 agresi NATO proti Jugoslávii, známou též pod pracovními názvy „humanitární bombardování“ nebo „lidská práva s plochou dráhou letu“.

*Tomáš Halík, jak jej neznáte. Falešný a duhový: Já jsem raději pro i proti islámu, samozřejmě hovořím o slušném a laskavém islámu, který nemá s islámem nic společného. Říkejme mu křesťanství. Pro takový islám já jsem velmi. Já jsem velmi pro humor, dokonce jsem o tom napsal řadu textů. Já jsem velmi pro humor, ale pro humor s lidskou tváří, jen to nesmí být ošklivá lidská tvář Zemana či Konvičky. Na Halíkově Facebooku se řešila i tzv. Adventní výzva, ve které intelektuálové varovali před zneužíváním obav z uprchlické krize: Já jsem velmi pro výzvy. Dokonce jsem jich řadu podepsal. Jednou je podepisuji jako vědec, podruhé jakožto intelektuál, potřetí jako filozof, počtvrté jako laureát, popáté jako kritický korektiv pochybujícího rozumu, jako profesor, jako kněz, jako Člověk smíření a papežský prelát v jedné osobě, jako znepokojený občan, jako budoucí prezident. Naposledy jsem takto podepsal Adventní výzvu, vyjádřil se Halík. Když skutečný Tomáš Halík nedávno označil kardinála Dominika Duku za ozdobný oleandr moci, jeho facebookový dvojník dostal prý dopis od čtenářky, která kněze varovala, že její dcera se oleandrem otrávila a párkrát si ublinkla, a zda může mít podobné otravné účinky i oleandr moci. Milá paní Martino, i já si párkrát po styku s ozdobným oleandrem moci ublinkl, přiznal facebookový Halík. Falešný Halíkův Facebook samozřejmě bedlivě sleduje i současné turné pravého Halíka po amerických univerzitách a přináší odtamtud oduševnělé glosy. Například na jedno z přebíraných ocenění reagoval: Tak samozřejmě, je to veliká pocta, protože viceprezidentem americké organizace s nejhezčími webovými stránkami zaměřenými na výzkum hodnot a filozofie se člověk nestává každý den, ale je třeba si i tváří v tvář gratulacím zachovat pokoru a soudnost. Přijímám tedy tuto prestižní funkci s vědomím, že jsem především jen prostý člověk, který je nositelem Templetonovy ceny a který se více než čtyřicet let věnuje studiu náboženství. Všem posměváčkům bych také rád vzkázal, že svatý Petr byl původně rovněž jen viceprezidentem křesťanů, ale pak třikrát zapřel Krista a dotáhl to až na papeže, vyjádřil se skromně. Prozatím posledním facebookovým příspěvkem je fotografie smutného kazatele Halíka se vzkazem: Dnes jsou to přesně čtyři roky, kdy zesnul Václav Havel. Jako vzpomínku na tohoto velkého člověka, státníka a mého přítele, sem dám svoji fotografii z rekviem, na které jsem transcendentálně smutný.

*Schwarzenberg: Nesmíte zapomenout, že Henry Kissinger je jedním z nejinteligentnějších lidí, které jsem kdy v životě potkal, měl jsem s ním dlouhé diskuze, on mne někdy používal jako sparring partnera na nějakou novou myšlenku. To je opravdu velmi významná osobnost.

*Petr Hampl: Karel Schwarzenberg rozhodně změnil pohled na šlechtu. Když do politiky vstupoval, bylo dost lidí skeptických, ale převládající pohled si přece jen dělal naději, že mezi aristokraty můžeme najít schopné a ušlechtilé lidi, co budou pro tuhle zemi přínosem. Jenže Karel Schwarzenberg vytvořil vzor nevzdělaného, duševně omezeného, mstivého a hamižného člověka, který se neštítí žádné špinavosti a který chová nepřátelství vůči Čechům a všemu českému. Masaryk měl pravdu. Šlechtické tituly měly být zakázány a na šlechtice se neměly vztahovat restituce. Možná, že v jiných zemích a situacích je to jiné, ale v českých zemích na začátku 21. století jsou aristokrati vnímáni jako patologická sedlina společnosti. A není to vina české malosti, je to vina občana Schwarzenberga.

*Na Facebooku hejtman Jiří Zimola napsal: Evropští lidovci ocení Karla Schwarzenberga Medailí Roberta Schumanna. Ta se uděluje osobnostem, které se zasloužily o mír, budování Evropy a lidské hodnoty. Na hruď mu jí prý osobně připevní nějaký Hashim Thaçi, kdesi z Kosova. Důchodci dostanou od února přidáno. Večer čekám v televizi opakování nedávné reportáže, v níž se nějaká mladá redaktorka vybraných důchodců ptala, co s tím udělají. A kde dva ze tří, úplnou náhodou, řekli, že to dají mladým, protože oni už nic nepotřebují. Sláva vyváženému zpravodajství.

*Vladimír Kučera: Zeman, Konvička a spol. mají ve svém islamofobickém neofašismu podle všech průzkumů největší podporu mezi lidmi z menších obcí, nižšího vzdělání a vyššího věku. Bědní, deprivovaní, ať už materiálně či duchovně, jsou zásobárnou pro ochlokratické autoritativní i diktátorské Vůdce. Zcela přirozeně se skupiny ublížených zmocnil i Miloš Zeman, sám deprivovaný skutečností, že ti, které on považoval za elitu, a mezi něž toužil patřit, jej nepřijali. Stačí si přečíst Hitlerovy projevy nebo Komunistický manifest. Naléhají svými idejemi právě na ty odstrčené, opomíjené. Odstrčený, ovšem ve zcela jiné rovině, obrátil se na odstrčené. Dal jim iluzi, že jsou rozhodující silou a mocí. Sen, že je možné tyto lidi v dlouhodobém procesu emancipovat, je bláhový.

*Jiří Beránek: Podle jistých výzkumů jsou voliči pravice méně inteligentní než voliči levice, zároveň ale jsou tito voliči formálně vzdělanější. Z toho by se dalo dedukovat, že alespoň částečně se bude překrývat skupina méně inteligentních, ale přitom vysokoškolsky vzdělaných lidí. Chudí duchem představují rezervoár stávajícího statu quo; ale musí mít VŠ diplom.

*Michael Žantovský: Cílem ruské propagandy není přesvědčit či konvertovat, ale zmást – rozšířit tolik verzí skutečnosti, že cílové publikum bude ztracené v morální a faktické relativitě, rezignuje na neuchopitelnost světa a nebude moct najít rozumný základ pro politické činy.

*Pavel Svoboda (KDU-ČSL): Invaze do Iráku a Libye byly v pořádku, jen jsme nedomysleli, co dělat po nich.

*J. X. Doležal: Referendum v prostředí naší země vytváří zásadní rizika pro demokracii, a proto by měla být možnost referenda v našem právním systému úplně vyloučena. Náš národ totiž potřebuje, aby za něj rozhodovaly elity. Když volí sám – ať už prezidenta, nebo slavíka – nakonec vždycky zvolí zášť a sprostotu.

*Jan Schneider: Ukazuje se, že disent není žádná značka, že to bylo jen provizorní společenské zaparkování různých lidí v určité době, a že někteří tam byli s pochopením situace, a jiní byli pouze nešťastní, že nejsou „nahoře“. Nyní si to tedy vynahrazují, aniž by co z minulosti pochopili.

*Výroky Petra Koláře, bývalého diplomata a obránce evropských hodnot: Žili jsme z ozvěny V. Havla. Americká demokracie je takový pták Fénix – americký orel s oběma křídly, pravým i levým se vznese ke hvězdám. Sebeobrodná funkce demokracie založená na svobodě je nekonečná. Ruští občané se bojí odpovědnosti. Mně bylo úplně nejlíp v Americe, tam se mi dýchalo nejlépe (v Rusku to pak nestálo za nic). Rozumný balíček opatření v Řecku to má těžké – protože stojí proti nevzdělané většině, která neví, co je pro ni dobré. Nezapomínejme, že jsou tu nějaké vyšší hodnoty, které musíme bránit třeba se zbraní v ruce, a to nejen na našem území.

*Je to Sobotkovo kolečko, tady jsou agenti StB pod KBG, které ovládá CIA, kterou ovládá Mossad a všechno to řídí Vatikán.

*Co se České republiky týče, lze říci, že tak velký rozpor mezi stanovisky většinové společnosti a politické, případně „intelektuální“ věrchušky u nás nebyl ani v roce 1989. Jedinou analogii poměru 85/15 % najdeme jen v Protektorátu. Proto bych doporučoval českým politikům a novinářům, aby si přečetli obžaloby a rozsudky nad členy protektorátní vlády a aktivistickými novináři. V Čechách mají špatné události tendenci se vracet.

*Zbořil: Když čtu podpisy některých, kteří podepsali už tolik „zneklidňujících petic“, někteří dokonce i v padesátých letech minulého století, jsem trochu na rozpacích.

*Svůj osobní názor na Českou televizi raději nepovím. Nemohu být objektivní, protože jsem se v neděli díval na Otázky Václava Moravce a ještě se z toho nemohu vzpamatovat. Byl to kabaret, tedy smutný kabaret, nebo ještě přesněji, takové smutné sdělení Radě ČT, že komu není rady, tomu není pomoci!

*Ruskou federaci za pomoci veřejně prospěšných organizací nerozvrátí, i kdyby jim přišel na pomoc pan Putna.

*Veleba: K osobnosti vysokoškolského profesora patří vedle odbornosti i mravní a etické hodnoty. Pokud se týká Putny, tak je těchto hodnot prost a je živoucím příkladem dekadence, čili úpadku. Jeho působení na Univerzitě Karlově je vizitkou současného i minulého rektora a úrovně univerzity, která je v hodnocení světových univerzit až ve čtvrté stovce pořadí. To také o něčem vypovídá. Sečteno a podtrženo, pan Putna je dekadentní živel a je tolerován jenom proto, že si to přeje Pražská kavárna a média, protože jim slouží v jejich hrách proti prezidentovi republiky. A ještě něco. Neumím si představit, že by člověk této úrovně mohl být profesorem před listopadem 1989. Tož opravdu, „pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí“.

*Pane senátore, mohl byste se pokusit pomoci profesoru Putnovi získat osobní grant na to, aby zorganizoval a byl hlavním řečníkem na konferenci v Saúdské Arábii na téma: Dějiny homosexuálních svazků a adopce muslimských dětí registrovanými partnery? Spolupořadatelem by mohlo být velvyslanectví USA v Rijádu. Nepochybně by to definitivně dokončilo osobnostní i odborný růst kariéry pana profesora, uvedl Noveský.

*Když se na manifestaci na Letné objevil početný zástup dělníků z Vysočan s vlajkami a nápisy oslavujícími práci, která konečně bude zbavena příživníků, lidé jejich přítomnost vítali jako důkaz, že starý režim má již opravdu na kahánku. Dnes se, bohužel, nemohu zbavit neodbytné otázky, jak by se dělníci elitního strojírenského závodu tvářili, kdyby jim tehdy nějaký geniální prognostik prozradil, že v nedaleké budoucnosti se jejich továrna stane zbořeništěm obehnaným vysokými ploty. Také se mi vybavuje fotografie mladičké Angely Merkelové, která jako aktivistka sjednoceného Německa navštívila na Rujaně družstvo rybářů, kterému hrozil zánik. Nevím, co jim mohla diplomovaná inženýrka jaderné fyziky poradit nebo slíbit – v záloze jistě měla chlácholivé řeči o svobodě a prosperitě.

*Jan Payne maluje čerty na zeď, myslí si mnozí. Proč by k nám měly miliony Rusů utíkat? Docela prostě: všechno ukazuje k tomu, že Rusko spěje k občanské válce a ta bude dost strašná. Že by se něco takového mohlo stát? Přesně podle syrského scénáře! Putin se opevní v Moskvě a okolních oblastech, ovšem různé gubernie se začnou odtrhávat – osamostatňovat zcela či připojovat ke státům blízkým. Tento pohyb jistě začne na Kamčatce a Čukotce, kde již nyní ekonomicky vládnou Číňané, Japonci a Korejci. Buňky „Daeš“ na ruském území jsou připraveny k tomu, aby provedly to, s čím mají již bohaté zkušenosti v Sýrii, Iráku, Libyi i jinde. A mnozí další se rádi přidají k tomuto pohybu.

*Jak ukázaly nedávné doplňovací volby v Oldhamu, předseda Labour party Jeremy Corbyn se dnes nachází v takové politické izolaci, že jediná obskurní skupina, o kterou se ve Spojeném království může ještě opřít, jsou voliči. Komentátor The Sun, Ron Liddle, vysvětlil, že Labour party vlastně vůbec nevyhrála, neboť získání největšího počtu hlasů v demokratických volbách není žádnou zárukou férovosti a svůj názor podpořil příklady z minulosti, jakými byli Hitler, Stalin a – poněkud nejasně – i hit skupiny ABBA z Eurovison Song Contest z roku 1974 „Waterloo“. Corbyn se bude dnes ráno pěkně stydět, tvrdil premiér David Cameron. Ujišťovat voliče, že nepodporujete bezhlavé bombardování, a pak očekávat, že ho zvolí – tak to je vážně dost laciné. K tomu se já nikdy neuchýlím.

*Jefim Fištejn: Neschopnost politiků souvisí se stavem demokratických procesů ve společnosti, který vynáší nahoru dosti často ne ty nejschopnější, protože není vůbec uspořádaná podle zásluh. Je založena na principu jeden člověk, jeden hlas a toto zprůměrování vede k tomu, že do čela se dostávají lidé naprostého průměru.

*Jan Skopeček: ČR i Evropa potřebují omezit sociální dávky, snížit vedlejší náklady práce, a motivovat tak lidi pracovat.

*Lidé ohánějící se odkazem Václava Havla, který se řečmi o pravdě doslova zalykal.

*PaedDr. Zděněk Šarapatka, Ph.D. používá velice zajímavé výrazivo, viz třeba ‚frustrované figury politiky a nájemné žurnalistiky se předhánějí v hloubce průzkumu prezidentových útrob‘ a podobné poetismy. To mě i z hlediska jazykovědného opravdu zajímá, těší mě, že máme tak poeticky myslící a píšící publicisty, jako je právě tenhle autor,  říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

*Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr.h.c., je řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog, premonstrátský oblát a esperantista. Je autorem duchovní literatury, v listopadu mu bylo uděleno čestné členství v Koruně České – monarchistické straně Čech, Moravy a Slezska. Od 4. dubna 2012 je zapsán do České knihy rekordů jako držitel největšího počtu vysokoškolských titulů.

*Jiří Menzel: Navíc z našeho českého oudolíčka před válkou v roce 1938, potom po neblahém únoru v roce 1948 a po okupaci v roce 1968 odešlo mnoho slušných občanů, bolševici v roce 1968 u nás nechali schválně otevřené hranice, aby „ti myslící“ odešli. A teď po sametce, když se otevřely hranice, ti podnikavější také mizí. Zůstává plebs, ti nemyslící, a ti tu teď jsou bohužel v přesile. S každým exodem se snižuje úroveň národa. A když kupuji dceři knížky, žasnu, jaké blbiny se dnes pro děti píší a malují, uvedl a zavzpomínal na totalitu, kdy se podle něj vydávaly lepší, a nejen dětské, knihy.

*Jméno Václav Havel totiž ochrannou známkou objektivně je, a to zapsanou na Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 10605426, říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský. Drobná pikantérie spočívá v tom, že ji jen několik dnů po smrti Václava Havla nechala zapsat jeho vdova Dagmar, respektive její nadace. Proto se lze například ptát, zda náhodou letiště, druhdy ruzyňské, měsíc co měsíc nevyplácí bývalé první dámě nebo její nadaci slušné palmáre za užití ochranné známky Václav Havel. A protože byl exprezident též autorem absurdních dramat, jistě by jej potěšilo, že má své jméno chráněno nejen jako dvě slova, ale i jako autogram včetně tradičního srdíčka. Tak absurdní hříčku by asi ani sám Václav Havel nevymyslel.

*Je víceméně nemožné, aby Řecko z eurozóny odešlo. Ne že by nechtělo nebo to nechtěli sami Řekové, ale nepřipustí to Brusel a hlavně Berlín, který si na Řecku připisuje famózní účetní body. Kdyby mu Řecko uteklo ze hřiště, už by Německo nikdy své fiktivní, z Řecka vytahované peníze – dluhy, úroky, penále, úroky z úroků a tak dále – nevidělo. Europoslankyně za KSČM Konečná velmi správně připomněla, že je třeba se zabývat původem řeckých dluhů. Ten má jádro v 70. letech, kdy se rozdělil Kypr a Řecko chtělo mezinárodní uznání pro tu svoji část. Za to v podstatě přistoupilo na dosti nemravné podmínky: zavázalo se odebírat ze západní Evropy, především z Německa, ale též z Francie, zbraně, zbrojní systémy, náhradní díly, servis a vše další, co k tomu patří. Koneckonců bylo a dosud je ve formálním válečném stavu s Tureckem. A ač je i malému dítěti jasné, že Řecko všechnu tu zbrojní veteš vlastně nepotřebuje, platit za ni musí.

*Zdeněk Zbořil: Samozřejmě NATO tu není, aby chránilo hranice, jak říká jeho nejvyšší představitel, ale proto, aby zajišťovalo naši obranu. Jak a před kým, to vědí jen ti nejtajněji prověření a možná i někým pověření.

*V roce 1999 Rumunsko a Bulharsko otevřely Severoatlantické alianci svůj vzdušný prostor k náletům na Srbsko a vzápětí Evropská komise konstatovala, že je čas zahájit s oběma zeměmi přístupová jednání. O tři roky později Bulharsko a Rumunsko vstoupily do NATO a v roce 2007 i do EU, aniž by splňovaly jakékoli standardy pro vstup předepsané.

*Prohlášení devíti zemí východního křídla NATO, které se sešly před měsícem v Bukurešti: Kvůli agresivním postojům Ruska žádá devítka spojeneckých zemí včetně Česka o další posílení vojenské přítomnosti na svém území. Ta musí být pevná, důvěryhodná a trvalá. Pamatujíce, že agresivní akce Ruska na Ukrajině včetně nelegálního a nelegitimního záboru Krymu, podpory separatistů na Ukrajině stejně jako vojenské aktivity Ruska v našem sousedství podkopávají evropskou bezpečnostní strukturu. Spojíme úsilí, abychom zabezpečili tam, kde je to nutné, pevnou, věrohodnou a trvalou vojenskou přítomnost v našem regionu. Zůstávajíce hluboce znepokojeni přetrvávajícími agresivními postoji Ruska budeme stát pevně na požadavku, aby se Rusko vrátilo k dodržování mezinárodního práva a rovněž svých mezinárodních povinností, odpovědnosti a závazků jako k předpokladu vztahů Ruska a NATO založených na důvěře.

*Stanislav Huml: Nevidím, že by se Rusko chovalo agresivně a že bych z toho měl strach. Když to vezmeme na východě Ukrajiny, tak už jenom to, že jeden a půl milionu lidí uteklo do Ruska, tedy k agresorovi, také o něčem svědčí. Česká republika je v NATO, takže všechna naše kasárna jsou vlastně základnami NATO. Takže proboha, co chceme posilovat. Jestli se rozhodli pozvat americkou armádu, měli to říct na rovinu.

*Vyslanec USA při NATO Douglas Lute: Ano, ruská strana už není partnerem, ale já bych nepoužíval slovo nepřítel.

*Na summitech NATO bude obtížné fotografovat dav představitelů členských států a posadit je okolo jednacího stolu, ale může se stát, že díky přátelství s ortodoxnějšími muslimy v Turecku v čele s prezidentem Erdoganem, budou tato shromáždění zahajována slovy: Ve jménu Boha milosrdného, slitovného! Ono to není zas tak odlišné, jako Bože chraň Ameriku! nebo Gott mit uns!

*Z 28 členských zemí NATO mají jaderné zbraně jen USA, Británie a Francie, avšak jen USA poskytly v minulosti jaderné zbraně k rozmístění na území jiných států. Jaderné zbraně z USA byly v rámci tohoto programu rozmístěny v Belgii, v Německu, v Itálii, v Holandsku a v Turecku.

*Flotila NATO vstoupila do Černého moře, v případě války by byla potopena za deset minut. Citujme slova vysoce postaveného důstojníka Ministerstva obrany Ruské federace: Flotila NATO nepředstavuje reálnou hrozbu, je to spíše, abych tak řekl, tlak na Rusko a podpora Ukrajiny. Ty bojové jednotky, které se nachází v akvatoriu, ani kdyby chtěly, nemohly by způsobit významnou škodu Černomořské flotile nebo teritoriu Ruska. Navíc, v případě agrese vůči Rusku, by délka jejich zbývajícího života činila pět až deset minut, ujistil.

*Velení Šesté operativní vojenské flotily USA sdělilo, že torpédoborec Ross směřuje do Černého moře za účelem „podpory míru a stability v regionu“.

*Marek Řezanka: Mraky nad mezinárodně politickou situací jsou den ze dne tmavší a v podstatě se pouze čeká, kdy se strhne bouře.

*Olexandr Turčynov: Problém Krymu by se dal řešit tím, že Kyjev oficiálně předá poloostrov do pronájmu Spojeným státům.

*Poslanci města Krasny Liman rozhodli přejmenovat své město změnou významu slova rudý (v ruštině „krasnyj“). Poslanci se na základě zákona o dekomunizaci rozhodli přejmenovat Krasny Liman na Krasny Liman. Ale ne na tu rudou (komunistickou), a na druhou rudou (červené barvy). Co je na tom k nepochopení?, pokládá vlídnou otázku ukrajinský politolog Vladimir Kornilov.

*Krym: Často u moře vidíte betonové kostry domů, což nejsou zříceniny z války, ale dávné oběti investičních podvodníků. A tam nahoře v kopcích stojí nové vily a zámky hrdinů kapitalistické práce.

*Dvacet lidí vlastní pětinu ukrajinského HDP, 5 procent tvoří střední třídu a zbytek balancuje na hranici chudoby a 60 procent si vydělá jen na jídlo, aby přežili. To je evidentní podhoubí pro nacionalismus a politický radikalismus. Zaujala mne také jízda autem v lese, kde mne policajti zastaví a dostanu pokutu za to, že jsem přejel nepřerušovanou bílou čáru a na poznámku, že tam žádná bílá čára není, jsem byl upozorněn, že to je sice pravda, ale že tam bude.

*Pokud se týče „darování“ Krymu Ukrajině, nešlo o to, aby měl SSSR v OSN dva hlasy – Ukrajina byla totiž v OSN samostatně zastoupena už od vzniku této organizace v roce 1945, stejně jako Bělorusko. SSSR původně žádal dokonce zastoupení pro každou z patnácti republik – formálně se opíral o argument, že i Velká Británie žádá samostatné zastoupení pro svá tehdejší dominia, tj. Kanadu, Austrálii, Nový Zéland a Jihoafrickou unii.

*Současná vláda Ukrajiny nepotřebuje žádné externí hrozby ke zničení země. Tento úkol zvládnou Ukrajinci sami, píše Bloomberg.

*Prezident Ukrajiny Petro Porošenko během svého projevu v izraelském Knessetu uvedl, že Ukrajinu vlastně stvořili Židé. Podle Porošenka byl židovský jazyk jedním z hlavních jazyků na Ukrajině a Židé byli jako národ přímo zapojeni do vzniku Ukrajiny. Během projevu v izraelském Knessetu také Porošenko poznamenal, že na Ukrajině byly poprvé vytištěny ve XX. století peníze s hebrejskými výrazy. To bylo v letech 1918-1921, kdy byla vyhlášena Ukrajinská lidová republika. Židovské hnutí rostlo na Ukrajině, mnoho sionistickým spolků tam fungovalo a židovské umění a kultura vzkvétala.

*Bezpečnostní služba Ukrajiny vysvětlila, proč doposud nezatkla Vladimíra Putina. Zjistilo se, že ruský prezident zákeřně využívá diplomatickou imunitu a ukrajinské bezpečnostní služby nemohou porušit domácí zákony. Na závěr uvádí, že zabránila vstupu na území Ukrajiny občanovi Ruska Ramzanovi Kadyrovovi.

*V armádě IS bojují ozbrojenci z celého světa. Jsou z celkem 110 zemí. Nejvíc jich pochází ze Saúdské Arábie (2.500) a Tunisu (3.000), přibližně 400 však i z Belgie a 800 z Francie. Opomenout nelze ani fakt, že soukromí žoldáci vždy přecházejí k tomu, kdo platí víc.

*Michaela Morella se v nedávném rozhovoru zeptali, proč USA tak neochotně bombardují ropovody a cisterny s nelegální ropou. Jeho odpovědí bylo (a to není vtip!): My jednáme v zájmu ekologie. Spojené státy nechtěly zapříčinit znečištění území ropou při jejím vylití z cisteren, jelikož později by se sem mohli vracet civilní obyvatelé. Oni nebombardovali cisterny s ropou kvůli ekologickým zájmům. Taková nádhera: CIA nyní pečuje o čistotu naší přírody!

*Turecký prezident, který je na návštěvě Kataru, v projevu v Dauhá označil ruská tvrzení za pomluvu. Nikdo nemá právo Turecko pomlouvat. Máme ještě tolik svědomí, abychom ropu od teroristů nekupovali, řekl prezident a dodal, že Ankara nemá zájem zhoršovat vztahy s Moskvou. Erdogan znovu zopakoval, že pokud se objeví důkazy o dodávkách ropy z nalezišť ovládaných IS do Turecka, nezůstane v křesle prezidenta ani vteřinu. Co my, to Rusové kupují ropu od Islámského státu! Máme důkazy, ukážeme je světu, citují média jeho slova. Zároveň Erdogan zmínil jméno jednoho z kupujících ropy, syrského podnikatele George Hasvani, který údajně vlastní ruský pas.

*Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová komentovala prohlášení britského ministra zahraničních věcí Philipa Hammonda o tom, že v zájmu vyřešení syrského konfliktu je nezbytné, aby Vladimir Putin zatelefonoval panu Asadovi a řekl mu, že hra skončila. Takže si to rozebereme. Když všechno bude tak, jak se nás snaží přesvědčit naši britští kolegové, a po Asadově odchodu všechno tohle šílenství skončí, kam se v takovém případě ztratí ISIL? Nebo i jim někdo zatelefonuje a řekne jim, že hra skončila? A teď pozor, otázka: Kdo tedy vlastně zavolá ISIL?, napsala Zacharovová na své facebookové stránce.

*Zlí zlí zlí Rusi nemajú radi dobrých Turkov. Teraz sa to jasne ukázalo. Zato Američanom leží na srdci dobro celého SVETA a preto musia byť všade na stráži mieru!

*Sýrie je jednou z mála zemí na Středním východě bez dluhů u Mezinárodního měnového fondu. Sýrie je jediná středomořská země, která zůstává vlastníkem své ropné společnosti, se zásobou ropy 2,500 milionu barelů, vyhnula se privatizaci a je v rukou pouze prostátních podniků. Takže se zeptejme sami sebe, proč a kdo se pokouší svrhnout vládu?

*Základní síla stojící za válkou v Sýrii je tatáž, jako ta, která motivovala imperialistické parcelování Středního východu jako celku: zájmy mezinárodního finančního kapitálu. Hlavní imperialistické mocnosti vědí, že pokud mají kecat do dělení lupu, musí si také odvést svůj podíl na zabíjení.“ (Nové imperialistické dělení Středního východu; The new imperialist carve-up of the Middle East).

*Iráčan Ali Allawi: Naši zemi v roce 2003 osvobodili Američané tak, že se z toho už nikdy nevzpamatovala. Vše, co kdy bylo v této oblasti vybudováno, je v troskách. Působí zde totiž destruktivní síly, které když nezastavíme, bude to mít obrovské důsledky po celém světě. Islámský stát ovšem vyhovuje státům v Zálivu i některým silám na Západě.

*Americký prezident Barack Obama prohlásil, že údery zasazované Islámskému státu, musí být naprosto přesné, jako v chirurgii. Obama hovořil o nutnosti zasazovat ISIL „chirurgické údery“. Hlavní ale je, aby pod tím neměl Washington na mysli chirurgii plastickou, která místo toho, aby řešila problém, pouze mění jeho vzhled, napsala Zacharovová na své stránce na Facebooku.

*Skupina teroristů DAEŠ vyhlásila Baracka Obamu svým chalífou. Teroristé vyjádřili vděčnost americkému prezidentovi za to, že je zbavil Muammara Kaddáfího a že jim dal zbraně. Teroristé DAEŠ zveřejnili videoprovolání k americkému prezidentovi Baracku Obamovi. V projevu teroristů byl nynější americký prezident ukázán jako velký vůdce. Podle extrémistů byl právě on u zrodu chalífátu a džihád pozvedl na novou úroveň. Za zásluhu Baracka Obamy teroristé DAEŠ považují především zničení Muammara Kaddáfího. Můžeme si připomenout Afghánistán, George Bush nám přinesl Irák, ale skutečným hrdinou je Obama, který byl u počátků našeho chalífátu. Díky němu se nám podařilo zbavit se nesouhlasných států, které se neřídily zákony šaría. Obama byl schopen nás zbavit Kaddáfího, který byl pro nás překážkou v nastolení práva. Nyní, díky milosrdnému Alláhovi, jsou všechny naše skupiny sjednoceny, je uvedeno v prohlášení. Teroristé prohlašují, že právě díky americkému prezidentovi mají zbraně, s nimiž bojují proti Obamovým nepřátelům. Na závěr ho teroristé vyhlašují svým chalífou. Obamo, dal jsi nám zbraně, které používáme proti Tvým nepřátelům. Udělal jsi pro nás hodně, Obamo, proto Tě vyhlašujeme naším chalífou, naším průvodcem na cestě k Alláhovi, prohlašují teroristé.

*Je poměrně zvláštní, že když hledáte nějakého významného radikálního člena Muslimského bratrstva, najdete ho v Istanbulu, dodal Kmoníček.

*Jan Eichler: Třeba ve velmi problematické části Paříže, v severním předměstí, které se jmenuje Saint-Denis. Tam jsou oblasti, kde v původních panelácích žije několik generací. Jsou místa, kde se spí na směny. Kde připadají dva až tři lidé na jednu postel. Je tam obrovská nezaměstnanost, nízká kvalifikovanost. Z těchto lidí se rekrutuje spousta z těch, co se dostávají do rozporu se zákonem.

*Reportér: Ale nepopírá britská muslimská komunita svou vinu, když mnozí zradikalizovaní muslimové odešli bojovat do Sýrie? Muž: Popírají snad křesťané svou vinu, když se v Americe všichni ti křesťané navzájem střílejí ve školách? To přece nemá nic společného s křesťanstvím a vraždění v Sýrii nemá nic společného s islámem. Reportér: Avšak organizace jako ISIL citují Korán a proroka Mohammeda. A používají náboženských argumentů. Muž: Ku Klux Klan používal kříže a hovořil o křesťanství. Ale nikdo neříkal, že vinu za Ku Klux Klan nesou všichni křesťané na světě. Jsou marginalizovaní, jsou izolovaní a jsou to extremisté.

*Drahý bílý bratře. Když jsem se narodil, byl jsem černý. Když jsem vyrostl, byl jsem černý. Když jsem na slunci, jsem černý. Když jsem nemocný, jsem černý. Když budu umírat, budu černý. Zatímco ty, bílý člověče, když ses narodil, byl jsi růžový. Když jsi vyrostl, byl jsi bílý. Když jsi na sluníčku, jsi rudý. Když máš strach, jsi zelený. Když jsi nemocný, jsi žlutý. Když budeš umírat, budeš šedivý. A přesto máš tu drzost nazývat „barevným“ mne.

*Daniel Veselý: Obamovým prostředkem v boji proti terorismu je kampaň dronů. Tento státně teroristický program nemá ve světě obdoby. Představme si, kdyby jej realizoval nějaký se Západem nespolupracující lídr; třeba íránský duchovní vůdce ajatolláh Chameneí, který by na dálku usmrcoval domnělé či skutečné teroristy v Izraeli nebo Saúdské Arábii. Írán by v takovém případě mohl čelit naprosté nukleární anihilaci. Útoky bezpilotních letounů vytvářejí více teroristů, než jich zabíjejí. Obama rovněž slíbil, že Spojené státy zničí Daeš tím, že budou silné, odolné a nemilosrdné. Ve svém každoročním poselství Kongresu o situaci v zemi Obama prohlásil, že ruská ekonomika je „roztrhána na cáry“.

*Václav Cílek: Terorismus není hrozba, to umře pár lidí. A jako co? Když si uvědomíme, kolik lidí rok co rok zemře kvůli hladomoru, tady mluvíme o tisících až desítkách tisíc lidí, nebo kolik lidí spáchá sebevraždu, tak terorismus opravdu není hrozba. Geolog tato slova pronáší i navzdory tomu, že si je vědom, že terorismus lehce destabilizuje společnost, ale nic víc.

*Judaismus má mnohem blíž k islámu než ke křesťanství. Jinými slovy, pojem „židomuslimství“ má mnohem více vnitřní logiky, než židokřesťanství.

*Ze sobotního projevu Donalda Trumpa v Cedar Rapids, v Iowě: Vobviňujou mě: Putin řek, že je Trump skvělej. To není dobrý. Víte, je to vopravdu tak krásný, když se státy spolu pořád hašteřej? Třeba bychom spolu uměli vycházet. Žejo. Jsme voba tvrdý chlapi, ale nebylo by to krásný, kdyby Rusko a my jsme společně porazili nepřítele? Ne, že my musíme furt platit všechno… Víte, my se pořád hašteříme. Slyšel jsem, jak se lidi děsej: Hrůza! Rusko. Lidi na ministerstvu říkaj: Já bych s nima nejednal. Já bych s nima vo ničem nemluvil. Vo co jim vlastně de? Chtěj třetí světovou válku? Třetí světovou válku. A proč a k čemu? K čemu? Voni maj problémy, my máme problémy. Rusko má spoustu problémů. Ale já vám něco řeknu: Jestliže jsem Putinovi sympatickej a von si myslí, že jsem ten správnej, chytrej člověk – což teda, doufám, lidi věděj, že jsem – Vlastně von má pravdu, já skvělej jsem… Ale víte co, když von řekne něco o nás, to je dobrá věc, to neni zlý. Voni se to snažej vobrátit. A vobracet se to nemá. Je to přece dobrý. To byl byl výbornej začátek. Když si uvědomíte, kolik vydáváme peněz na to, že bojujeme proti všem…

*Trumpa nyní podporuje 41 procent (chudších a méně vzdělaných).

*Americký republikánský prezidentský kandidát, miliardář Donald Trump ve vysílání amerického Fox News Channel prohlásil, že akce Hillary Clintonové, coby ministryně zahraničí USA, vedly ke smrti statisíců lidí. Byla to ona, kdo byl příčinou všech těchto problémů, její idiotská rozhodnutí. Podívejte se, co udělala s Libyí, co udělala se Sýrií. Podívejte se na Egypt, to, co se děje v Egyptě, je to naprostý zmatek. Byla to jedna z nejhorších, ne-li to nejhorší, ministryně zahraničí v dějinách země. Ona říká, že jsem nebezpečný. Ale její hloupost zabila stovky tisíc lidí, zdůraznil na závěr Trump.

*Lidem nevadí lži Trumpa, lži Putina nebo lži Islámského státu, protože stejně nevěří ničemu, co si přečtou. Je zde tolik informačního smetí, že je nemožné zjistit, co je pravda, běduje Applebaumová.

*Mnozí tito politici mají zakořeněnou víru ve vlastní neomylnost. Krásně to popsal svého času George Bush ml.: „Můj pocit klidu pramení z vědomí toho, že biblické buď vůle tvá je mi životní normou“.

*Pokud nějakému bludu věří jeden člověk, tak ho nazvou bláznem, pokud takovému bludu věří miliarda lidí, tak je to náboženství.

*Průměrný polský žák má více hodin katechismu než biologie, zeměpisu, fyziky a chemie dohromady. Samozřejmě, že to velmi silně ovlivňuje mladé mozky, často i navzdory neuvěřitelně nízké úrovni vyučování, které provozují špatně připravení kněží, jeptišky a sekularističtí katechetové, na něž nemá ministerstvo školství žádné pravomoci. Avšak v dlouhodobé perspektivě katechismus ve školách mladé lidi od náboženství odrazuje. Pravidelná návštěva kostelů v Polsku je dnes menší než 30 procent a mezi mladými lidmi je ještě nižší. Avšak ti, kdo v církvi zůstávají, jsou nesmírně radikální. Podporováni textem polské hymny (Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy / co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy – Ještě Polsko nezahynulo, dokud jsme naživu, to, co nám cizí moc vzala, získáme zpět mečem), hledají silného vůdce, který, jak se jim zdá, dokáže porazit nepřátele Polska. Chtějí bojovat, zejména protože vyrostli s historkami, jak starší generace bojovala proti komunistickému režimu, a chtějí se nějakého boje také účastnit.

*Duchovní u lůžka českých pacientů. Duchovní u lůžka je pro pacienta jasná zpráva, kterou před ním lékaři milosrdně tají: Dlouhý tunel už čeká! Správný český kněz musí umět požehnat i bombám, investigativní kněz žehná z vrtulníku. Kdybych se probudil a viděl tlustýho preláta, tak mě tutově klepne. Preláti by asi chtěli, aby to bylo placené ze zdravotního pojištění. Arnoštka Lenková nám něžně a láskyplně naznačuje, že to taky tak bude. Proč myslíte, že to sem pani Treska jako šéfka legislativního odboru dává. Páč už posílá na vládu návrch, aby každej měl nárok na erární poslední pomazání. Tam všichni zvednou ruku, páč to nečtou a už to jede do sněmovny, kde i kdyby měli pustit všechny poslance, co jich v kriminálech je, církvi svatý nic nevodepřou.

*Němci označili za hlavní lháře roku: Merkelovou, Obamu a Erdogana. Hlasování se zúčastnilo více než 3000 lidí ze 40 zemí světa. Podle průzkumu s velkou rezervou zvítězili Merkelová (39 %), Obama (21 %) a Erdogan (18 %). Na čtvrtém místě se nachází Netanjahu a Porošenko. Zbytek získal jen malé procento hlasů. Přičemž se německá kancléřka stala nesporným vítězem hlasování. To je důvod, proč ji časopis Time označil za „muže roku“, uzavírá autor článku. Vše se obrátilo vzhůru nohama, stejně jako v knihách anglického spisovatele George Orwella: „Válka je mír, lež je pravda.“

*Bašta: Osobností roku se stává… Abú Merkel a Angel al-Bagdádí. Časopis Time jmenoval „Osobností roku“ německou kancléřku Angelu Merkelovou za její neústupnost tváří v tvář válce na Ukrajině, finanční krizi v Řecku a pevném postoji v uprchlické krizi. Na druhém místě žebříčku se umístil vůdce tzv. Islámského státu Abú Bakr al-Bagdádí jako muž, který nejvýrazněji ovlivnil světové dění v roce 2015. Soucitná křesťanská politička a krutý islamista – terorista. Bizarnější dvojici nemohlo hlasování v každoroční anketě časopisu sestavit. Přesto však z pohledu Evropanů důvodně se obávajících o budoucnost svého malého kontinentu oba „vítězové“ hlasování mají mnoho společného. Možná jsou averzem a reverzem jedné mince ražené u příležitosti zániku naší civilizace.

*Dupač (BPP): Hitler i Merkelová, oba jsou osobnostmi roku časopisu Time. Je to téměř symbolické. Oba se zasloužili o stěhování národů v Evropě a bourali hranice národních států. A časem zjistíme, jestli se oba zasloužili i o genocidu národů Evropy.

*Švihlíková: Těch, kteří si myslí, že růst ekonomiky se dá nastartovat válkou, je hodně. A nelze vyloučit, že se příštím prezidentem USA stane magor.

*Keller: Čína předbíhá Spojené státy mimo jiné i proto, že řada velkých amerických firem převedla pracovní místa do Číny kvůli nízkým mzdám a mizivé ochraně životního prostředí. Z hlediska mezinárodních vztahů se jistě jedná o věc pozitivní. Snad se tím dokonce snižuje riziko války. Přece si Američané nebudou v Číně bombardovat svoje továrny.

*Nový šéf polské diplomacie z PiS Witold Waszczykowski stačil za své krátké působení v úřadu způsobit kontroverzi na poli mezinárodní politiky. V médiích překvapil netradičním návrhem na řešení uprchlické krize. Uvedl, že Varšava by měla syrské uprchlíky vycvičit a poslat je zpět bojovat do jejich vlasti.

*Příjmová nerovnost – ví se i v Guardianu – není než eufemismem pro strukturální rasismus. Dnes totiž právě rodinný majetek předurčuje výsledky na 10 až 15 generací dopředu. Takže ti extrémně bohatí za to vděčí věcem, které se udály před 300 až 450 lety. A za éry, kdy americký běloch profitoval z neplacené otrocké práce. Příjmová nerovnost je variací na ekonomickou genocidu. Těm v nouzi totiž zkracuje i život. Ti s vyššími příjmy žijí déle, stálo nedávno v New York Times. Ferguson Report to – na příkladu jednoho územního celku – i přesně kvantifikovala. Očekávaný věk dožití tu u bělochů dosahuje 91 let. U těch hned vedle a černé pleti – jen 56.

*Systém je mrtev a nemůže být obnoven. Ani není zapotřebí, co si počít s živoucí mrtvolou? Cílem je definitivně ji zničit a na jejím místě vybudovat skutečný socialismus, který by podporovali všichni lidé! Celý národ na základě svobodné vůle! I rudá sovětská vlajka by se měla stát národním symbolem Ruska. Většina ruských občanů má kladný vztah k SSSR. O tom není třeba diskutovat, píše Seleznjov. Dále argumentuje: Marx se nenarodil pod ruskými břízami, ale patří do Německa, jako i jeho nejbližší spolupracovník Bedřich Engels. Marxismus je Německo – to je Západ a to není náhodný jev. Kdo vystudoval sovětské školy, jistě si pamatuje na tři zdroje marxismu: Německá klasická filozofie, anglická politická ekonomie a francouzský utopický socialismus.

*Borisov vysvětluje na příkladu Dostojevského, kdy mnozí chápali socialismus jako myšlenku, že „všechno je dovoleno“. Borisov vyvrací domněnku, že by v současném Rusku měl nastat návrat k socialismu na způsob sovětských symbolů Děržinského, rudá vlajka, vytvoření starých hranic a podobně. Evoluce nezná formu opakování k nižším formám, píše Borisov a zastává myšlenku socialismu. Argumentuje tím, že chce-li lidstvo přežít, nemá na vybranou jiný způsob života. Musíme přejít k formě ekonomiky jinak uspořádané, než je tomu nyní. Základem bude zásadně odlišná teorie.

*Rakouský předseda vlády v letech 2007 a 2008 přednesl tak skvělý projev, že by byla radost číst jeho slova na titulních stranách západního tisku. Když mluvíme o chaosu, chaos je charakteristickou součástí lidské historie, pořádek a mír je výjimkou. A když už je náhodou mír, tak jenom pro některé. Takže vítejte v realitě. Současný stav je pro lidi naprosto normální. Dochází teď zrovna k transformaci, kdy svět přechází od unipolárního k multipolárnímu.

*M. Koller: Je zajímavé, že za americká vítězství v Kosovu, na Ukrajině i v Sýrii platí především Evropané. Evropské a domácí elity, které ve skutečnosti nejsou elitami znalostí, ducha ani morálky, se začínají obávat trestu za svoje lumpárny. Začínají se bát vlastních občanů. Teroristů se bát nemusí, vždyť je do Evropy ve velkém dovážejí. A teroristé se zaměřují na vraždění občanů, nikoli politiků EU. V opačném případě by byli možná i populární. Nelze totiž vyloučit, že občané EU by nedobrovolný odchod některých svých reprezentantů slavili stejně jako britská mládež úmrtí americké ikony Margaret Thatcherové.

*Štěpán Kotrba: Nerozumíme Merkelové. Ona už není ve věku, kdy by si mohla vybírat, a tak otevřela náruč bez výběru. Vzhledem k průměrnému vzdělání prostých Američanů je vítězství Trumpa dost možné. V zemi, kde polovina obyvatel věří v nový příchod Krista a která za padesát let není schopna ani okopírovat ruské raketové motory, je možné vše. Vítězství Trumpa i druhé vítězství Obamy. Čína nenapadne Ameriku. I když má na to prachy i vojáky, nicméně ví, že by to vedlo ke ztrátě prachů i vojáků. Amerika nenapadne Čínu. Protože na to nemá prachy, letadla ani vojáky a ví, k čemu by to vedlo. Írán nenapadne Izrael. Protože na něj kašle. Bude mu místo toho za šekely prodávat už neembargovanou ropu a plyn. Levněji než Saúdové i Egypt. Izrael nenapadne Írán. Protože Írán bude kamarádit s Ruskem a dodávat mu ropu a plyn. Jinak Hutuové určitě napadnou Tutsie. A naopak. OSN tomu bude opět asistovat. Za peníze blbů, kteří tu organizaci ještě platí. Tak tomu bylo uplynulých padesát let a tak tomu bude i v roce příštím.

*Dějiny nejsou informací o tom, co se v minulosti událo, ale návod, jak to máme chápat. Tyto návody se mění podle aktuální politické situace.

*Zdeněk Zbořil: Mně se dnes jako ozvěna k této historii vrací slova ruského bělogvardějského emigranta, mimochodem ordonance Wrangelova, který mě překvapil – po všech svých útrapách z emigrace, pracovního tábora i místa přikázaného pobytu – větou: Ať je Rusko bílé, nebo rudé, jen když je velké!

*Jeden slovenský spisovatel vzpomíná na svou babičku a líčí, že když jí sousedi zpravili o tom, že Rusové odešli, hned se ptala: „A kdo přišel?“

*Nejen cikáni žijí z dávek, ale i umělecká a mediální fronta.

*Povaleči z kaváren do polí a továren!

*ODS = Odborné Drancování Státu. Řekněme si to jasně modří soudruzi: už není z čeho krást a všechno tunelářské svinstvo je hned vidět. Proto ve druhém kole korporátního fašismu už vládnou oligarchové přímo, a ne zkorumpovaní politici jako to bylo dřív.

*Mojmír Grygar: Ani v nejhorším snu mě nenapadlo, že prezidentův spolupracovník na Hradě jednou pronese památná slova: „Mám-li volit mezi svobodou a dobrem, volím svobodu.“

*Obserwator: Polská zahraniční politika si zahrála roli „trojského osla“.

*Generál Franco: Přátelům vše, nepřátelům zákon.

*V mnoha zemích mimo Evropu byly nastartovány barevné revoluce. V Evropě se připravuje jediná. A to hnědá!

*Je zvláštní, že místu, kde bydlí 500 Čechů, se říká sídliště, ale místu, kde bydlí 500 Romů, se říká ghetto.

*Voltaire: Pokud jde o peníze, ukazuje se, že všichni patří do stejného náboženství.

*Neoliberální ekonomika dává přednost těm, kteří jsou už bohatí.

*Když už se Žid vyvede jako blb, předčí všechny ostatní.

*2 + 2 = 5 (pro mimořádně velké hodnoty 2).

*Vzpomněl jsem si v tu chvíli na starý lordský vtip, v němž lord oslovený povětrnou ženštinou odpovídá: Nepůjdeme spolu, ale zde máte padesát liber za důvěru.

*Před ďáblův trůn předstoupí jako první Klaus a vedle ďáblova trůnu se zjeví opravdu ošklivá babice, kterou prezident divákům barvitě popsal. Ďábel říká: ‚Václave Klausi, ty máš mnoho hříchů,‘ a odsoudí exprezidenta k tomu, aby navěky kopuloval s babicí. Pak předstupuji já a vedle ďáblova trůnu se zjeví Claudia Schifferová. A ďábel pronese: ‚Claudie Schifferová, máš mnoho hříchů‘, zakončil prezident Zeman svůj výstup.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
9 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
merlin
merlin
28. 12. 2015 17:18

Tribun: Podle mě je sebe-manipulace jedna z nejčastějších. Není to nic jiného, než tlak konformity, snaha přizpůsobit se realitě, kterou nemohu, neumím či nechci (!) změnit.
Tribun : Vpřed znamená přizpůsobit myšlení realitě, nikoliv realitu myšlení.
Začínám ho sbírat, zřejmě se někam vyvíjí, jen z těchto proti sobě jdoucích prohlášení z poslední doby není poznat, kam že to vlastně jde :-)

orinoko
orinoko
28. 12. 2015 17:35

Vzkaz autorovi: Mene je mnohdy vice. Ne jenom nekdy.
Vlastne neni na co reagovat. Protoze je to takovy gulas pejska a kocicky, ze se to neda reagecne zkonzumovat.
Rozdelit to na tri dily, a je to akorat.
Web neni romanopisectvi. Web neni McImformation rychlovka. Web vyzaduje vseho akorat, a “ trochu te nedelni spetky do vsedniho dne“. – Honza Werichu.

orinoko
orinoko
28. 12. 2015 17:56

Jen na okraj: V rade Ceske televize zasedl nove take Max Kasparu. Nositel mnoha titulu, mozna jich ma nejvice v cele republice. – To neni k jeho osobe nic negativniho. Trochu ho znam osobne. Velmi inteligentni jedinec s fenomenalni pameti a schopnosti nabyte informace velmi uzitecnym zpusobem zasadit do kontextu vseho mozneho. Vynikajici schopnost nejen logickeho uvazovani, ale i abstraktniho mysleni. Co tim chci rici? Uz s nim byl rozhovor. A byl takovy nejaky opatrny. Tedy Max. Jeho nekdejsi guru Halik uz uSPESNE pracuje na sve dalsi dejinne KOLABORakci. Jednak mezi nimi dochazi k ruznicim ohledne krestanske viry, a jednak… Číst vice »

orinoko
orinoko
28. 12. 2015 18:03

A pak mu bude mozno vystavit ucet za realne pusobeni v podhradi politiky.
Soudice podle jeho „medialni“ opatrnosti to zatim vypada, ze krestansky inteligent by v realne politice velmi rychle ztratil punc nove krve a aureolu politicke odusevnelosti.

merlin
merlin
28. 12. 2015 18:59

česká televize se mi jeví na dlouhou dobu dopředu ztracená. Každý kdo tam přijde bud naskočí do systému a pčizpůsobí se, nebo s ním vymetou. A rada je zvláštní už hodně dlouho. Bylo by lepší to celé zahodit a začít na zelené louce znovu

orinoko
orinoko
28. 12. 2015 19:19

Merlin, tim lepe. Uvidime, co s hypervzdelancem a inteligentem vyvede Masomlejn – olala OM – ceske ideologicke meeeeeedijalnosti.
Muj nazor – ON neodstoupi!
To bude jen dobre. Abychom vedeli , jake moznosti ma opravdovy pravicak, a jakou sluje skutecnou chrabrosti.

orinoko
orinoko
28. 12. 2015 19:30

Na okraj…
Slavna Emerika dneska pripomina fenu … o kterou neni zajem. Kouse … a pak hned pada na zada, aby projevila vazny zajem …
Videl jsem v hospode, kde byli dva vlcaci.
Chlap tu devku nechtel, a tak ho za to kousala.
On totalne vitezil i z hlediska fotogenicnosti … inteligence. Nebyl to zadny primitiv.
Zato fena Emerika pripominala totalniho neurotika.

Sio
Sio
28. 12. 2015 19:53

„Искусство писать – это искусство сокращать.“
АНТОН ЧЕХОВ
https://www.proza.ru/2003/04/18-02
A tenhle článek by chtěl trojitého Čechova. Zkrátit na polovinu, pak ještě výsledek zkrátit ne půlku půlky a tento výsledek zkrátit na půlku té půlky půlky. A bude to akorát. :-)

Supman
Supman
29. 12. 2015 9:30

Děkuji za výběr perliček. Vždy se dobře pobavím.
Jinak mými „Superstar“ jsou Čulík s Dolejším. Ti se hujerským stylem propsali rovnou do rektálních útrob Marušky Körbelové… Tito dva užiteční idioti mi plní funkci politicko-kulturního barometru a pokud někdy váhám, přelouskám jejich elaboráty a hned vím, že to nejsem já komu selhává druhá signální :-P
Doufám, že na ně při příštím rozdávání metálů na hradě zbyde vysvědčení jako na Fíka, který se propadl až do nejvyšší třídy. A budou to samé jedničky. Anebo speciální medaile za ochablé svěrače…:-D