Petice za svolání Konventu EU

Reklama


Vážení přátelé, bytostní demokraté!

Jestliže skutečně patříte do skupiny lidí, na které se výše použité oslovení hodí, a ne mezi Ty, kteří se demokratickou rétorikou snaží zakrýt své nedemokratické činy, musíte být současným stavem znepokojeni. Je Vám jistě jasné, že boj za demokracii ve vlastním státě je velice ztížen nedemokratickou strukturou a fungováním Evropské unie. Tuto pravdu si uvědomuje velmi mnoho Evropanů a jejich názory na cestu k nápravě se pohybují od rozhodného odmítání EU a boje za vystoupení z unie až po znepokojení z ohrožení unie a snahu o její demokratizaci tak, aby nezavdávala příčiny k odstředivým tendencím. Jakkoli se mnohým může zdát taková snaha nereálná, faktem je, že nějakou organizaci národních států Evropy, realizující jejich společné potřeby a plány, budeme v budoucnu určitě potřebovat.

Jednou z nejvýznamnějších organizací patřících do posledně zmíněné názorové skupiny je mezinárodní organizace Democracy International (DI) s největší členskou základnou v Německu. Jedním z jejích důležitých počinů je trvalá kampaň za svolání Konventu Evropské unie. Institut Konventu je zakotven ve smlouvách o Evropské unii jako vrcholný orgán mající právo navrhovat změny ve smlouvách o Evropské unii, případně projednávat návrhy znění předpokládané ale dosud neexistující Evropské ústavy. V rámci této kampaně se DI obrací na občany všech členských zemí EU s výzvou podepsání petice požadující svolání Konventu.

My, členové Hnutí za přímou demokracii (HzPD) se k jejich počinu připojujeme a tímto e-mailem se snažíme zprostředkovat jejich výzvu občanům České republiky. Věříme, že se svým podpisem připojí všichni bytostní demokraté, tedy včetně těch, kteří už nad EU zlomili hůl. Vždyť i oni si jistě dovedou představit takovou unii, ze které by byla škoda vystupovat.

Petici můžete podepsat na internetové adrese https://www.democracy-international.org/standupnow

Za HzPD ale i za všechny skutečné evropské demokraty

Ing. Jiří Matuszek

***

Právě teď je čas postavit se za demokratickou Evropu

Petice

Dne 23. června budou Britové hlasovat o budoucnosti Velké Británie v EU. Ačkoli právo hlasovat mají, je přesto toto referendum dalším varovným výstřelem pro evropskou demokracii.

Lidé ve Velké Británii a v celé Evropě se od EU odvracejí, protože sami mají v Evropě jen velmi malý vliv. Politické elity ve všech členských státech zklamaly naše očekávání a situace už hrozí rozpadem EU.

Musíme bezodkladně posílit demokracii v EU a dát občanům možnost se vyjádřit na evropské úrovni. Potřebujeme zásadní debatu o Evropě, novou ústavu a Evropské referendum.

Chci demokratickou Evropu – TEĎ!

Pozadí:

Jedinou cestou vpřed je zahájit ústavní debatu, položit nové základy pro reprezentativní, participativní a přímou demokracii v EU.

Proto, v souladu s článkem 48 Lisabonské smlouvy, žádáme svolání Konventu EU, abychom mohli prodiskutovat demokratické reformy EU a přijetí nové evropské Smlouvy nebo Ústavy. Jednání Konventu musí být demokratické, transparentní a participativní a jeho závěry by měly být předloženy všem občanům v celoevropském referendu.

Tím bude zajištěno, že občané a občanská společnost se budou aktivně podílet na zásadní diskuzi o budoucnosti Evropy, a že samotní občané budou legitimizovat novou evropskou Smlouvu nebo Ústavu.

Je na čase otevřít diskusi, které se zúčastní všichni Evropané. Čas pro demokratickou Evropu nastává právě teď.

Problém:

Brexit – referendum bude rozhodovat o osudu Velké Británii a Evropy. Ale ani Britové, ani ostatní evropští občané neměli možnost ovlivnit Cameronovu reformní dohodu s EU. Rozhodnutí o budoucnosti Evropy jsou přijímána nad našimi hlavami. Naše politické elity selhávají a nabízejí pouze polovičatá řešení vážných krizí. Předstírají, že se můžeme obejít bez demokracie, a hrozí roztrhat Evropu.

Řešení:

Potřebujeme skutečnou demokratizaci Evropské unie a my, občané, musíme mít právo ovlivňovat hlavní evropské otázky – a to nejen na národní úrovni. Centrální rozhodnutí, která se týkají nás všech, by neměla být ovlivňována národními egoismy, ale měla by odrážet naše společné zájmy, naši společnou budoucnost a naše společné hodnoty míru, demokracie a solidarity.

Cesta:

Jedinou cestou vpřed je zahájit ústavní debatu a položit nové základy pro reprezentativní, participativní a přímou demokracii v EU. Proto potřebujeme Konvent EU (v souladu s článkem 48 Lisabonské smlouvy) – demokratický, transparentní, participativní a poskytující občanům možnost hlasovat o svých návrzích v evropském referendu.

Je na čase otevřít diskusi, která zahrnuje všechny Evropany. Nyní je čas budovat Evropu s občany a pro občany.

Demokratizační reformy EU

Demokratická pravidla a instituce

 • Evropský parlament s plnými zákonodárnými právy a nadnárodními volbami
 • Rada jako druhá komora
 • Evropská komise volená parlamentem EU

Nadnárodní participativní a přímá demokracie

 • Plnohodnotné právo Evropských občanů na iniciativu
 • Referenda na evropské úrovni o ústavních otázkách

Decentralizace kompetencí

 • Zamezit překrývání kompetencí
 • Přijímat rozhodnutí na úrovních co nejbližších k občanům kterých se týkají

Co je Konvent EU

Pro přípravu návrhů na zlepšení demokracie v EU potřebujeme Konvent EU, protože:

 • Konvent je jediným legálním prostředkem k prosazení podstatné změn smluv EU a
 • Konvent je jediným fórem Evropské unie, který nabízí otevřený a demokratický způsob přijímání zásadních rozhodnutí

Aby nový Konvent přinesl ty nejlepší návrhy na zajištění dlouhodobé udržitelnosti a solidarity, jakož i zlepšení demokracie v Evropě, musí celý proces mít:

 • Maximální demokratickou legitimitu a nadnárodní charakter, včetně účasti zástupců občanské společnosti a/nebo představitelů přímo volených evropskými občany
 • Dostatečný čas pro seriózní a důkladné úvahy
 • Transparentní schůze otevřené veřejnosti
 • Participativní (digitální) mechanismy, které umožní občanům a občanské společnosti dávat vstupy a přispívat k tvorbě výstupních dokumentů Konventu

Přejít do diskuze k článku 3 komentáře