Poprava nevinného krejčího

Vážený nejvyšší boží soude a vážení přísedící! Jako lidový obhájce jsem se zcela zdarma ujal obhajoby zde obžalovaného nevinného krejčího, kterému díky zcela průhledně zaujaté a diletantské obžalobě hrozí udělení nejvyššího trestu.

Přiznávám, že nejsem příliš dobrým advokátem, ale obžalovaný momentálně žádného lepšího nemá. U posledního procesu, když jsem obhajoval jednoho tesaře, tak jsem spor fatálně prohrál. S nevinným obžalovaným to pak dopadlo velmi špatně. Byl veřejně exemplárně potrestán nejvyšším trestem. Přes moji veškerou snahu byl bez jakýchkoliv řádných důkazů a na základě pouhých pomluv zcela evidentním justičním zločinem popraven.

Jeho proces obnovili až po jeho smrti a jako nevinného jej rehabilitovali. Jeho případ tvoří nešťastný precedens již celých 2017 let a moje neúspěšná obhajoba měla za následek, že mi advokátská komora na celou tu dobu pozastavila činnost. Měl jsem smůlu, že jsem obhajoval chudého tesaře, a nikoliv nějakého zazobaného politika, úředníka, farizeje, radního nebo jinou důležitou bohatou osobu.

Poučen nemilou zkušeností, nyní obhajuji mnohem lepší případ nevinně obžalovaného. Obhajuji sice také prostého pracujícího, který je svým původním povoláním krejčí, ale tento je velmi bohatý a důležitý. Můj klient má konečně správného a nezaujatého obhájce, který se jeho případu ujal zcela zdarma. Profesionální advokáty, které měl doposud k dispozici, jako parazité z mého klienta pouze tahali nehorázné sumy peněz. Tito chamtiví nedoukové jeho proces pouze nepřehledně zkomplikovali, aniž by vůbec pochopili meritum věci daného sporu a ozřejmili naprostý justiční omyl, který popírá základní lidská a občanská práva obžalovaného.

Můj klient by měl být pod tíhou mé obhajoby ihned osvobozen. Abych odkryl absurditu procesu, začal bych nejprve těmi lehčími a směšnými důvody obžaloby, a posléze uvedu některá závažnější obvinění, která jsou také zcela neoprávněná.

Prosím, aby mi nejvyšší boží soud odpustil případné formální nedostatky mé obhajoby, neboť jsem díky pozastavení mé činnosti na 2017 nevykonával svoji praxi, a právo a spravedlnost se mezitím ubíraly pro mne i mnohé jiné zcela neznámým a nepochopitelným směrem. Případné nedostatky mohou přísedící opravit v diskusi následující po úvodním slovu mé obhajoby.

Mému klientovi je například vyčítáno bohatství, ačkoliv se k němu dopracoval jako poctivě pracující krejčí hlavně svojí vlastní pílí. Ve vyspělém demokratickém státu je takové obvinění naprosto absurdním argumentem, který popírá základní principy tržní ekonomiky, svobody a demokracie. Každé bohatství a blahobyt přece vznikají prací, osobní přičinlivostí a pracovitostí, a nikoliv pohodlností a leností.

Copak vám ve svobodné tržní ekonomice dá někdo něco zdarma? Vždyť vy všichni, kteří soudíte a haníte obžalovaného, kteří mu vyčítáte bohatství, majetek a peníze, děláte úplně všechno jenom a jenom za peníze. Nikdo z vás by zdarma nehnul ani prstem. Celý váš život i život každého občana je úplně závislý na penězích. Vy vyčítáte obžalovanému, že chce žít?

Co je na tom špatného, že můj klient chce žít a že usiloval o kvalitní život, ke kterému potřebujeme všichni peníze? Vždyť vy všichni sami také chcete žít, a také sami chcete co nejvíce peněz a majetku. Sedněte si sami jako Ježibaba na lopatu v perníkovém krematoriu a ukažte nám, mému klientovi, Jeníčkovi, Mařence, všem přísedícím i váženému božímu soudu, jak lze žít bez peněz. Pokud se vám to povede, tak teprve potom můžete vyčítat podobný zločin druhým a především mému klientovi. Jestliže vám to ovšem váš popel ze sociální pece dovolí!

Vy byste chtěli, aby ve vyspělém demokratickém státě byli všichni občané chudí jako v nějakém totalitním komunistickém režimu, kde se pracujícím upírala základní lidská a občanská práva, zejména ta na bohatství? Stavíte se tak na stranu nepřátel svobody, demokracie, ekonomiky a terorizmu? Chcete nám upírat náš způsob života a naše hodnoty, které zastáváme? Chcete tak podporovat totalitní režimy a terorismus?

Mému klientovi je například vyčítáno honosné sídlo, které obýval. Je to naprostý nesmysl, vždyť on pouze podporoval rozvoj stavebnictví a ekonomiky. Přece byste nechtěli bydlet v panelákových králíkárnách, kde se nemůžete ani pořádně hnout, kde musíte kálet a močit v umakartových záchodech a honit krysy, které na vás lezou ze starých stoupaček?

Mému klientovi je například vyčítáno, že měl drahá luxusní auta. Ten, kdo by mu toto chtěl závidět a vyčítat, nemůže být přece duševně nijak příčetný! Vždyť celá naše ekonomika je naprosto závislá na zahraničním automobilovém průmyslu. Kdo kupuje auta, podporuje rozvoj automobilismu, svobody pohybu a podněcuje růst ekonomiky, na které zcela úplně závisíme svým životy! Nebo si myslíte, že ekonomiku nastartujete pomocí starých škodovek vyrobených před rokem 1989, které měly tak špatné zapalování?

Mému klientovi je dále například vyčítáno, že odcestoval do jiné země, kde se nadále zdržuje. S takovým nesmyslem může přijít jenom nějaký přihlouplý zastánce starých pořádků, který by chtěl, aby občané opět nemohli nikam cestovat bez výjezdních doložek. Svoboda cestování je přece podstatou svobody, a kdo tuto napadá, popírá základní principy demokracie.

Hlavní argument obžaloby vyčítá mému klientovi, že si soukromě tiskl peníze, které navíc nikomu nescházely. To jste se v tomto státě snad všichni zbláznili? Jestliže je všechno v ekonomice privatizováno mimo státní tiskárny peněz, tak se přece stále jedná pouze o plánované hospodářství a o totalitní režim. Cožpak stát, který vydává a kontroluje oběh peněz, neovládá, neomezuje a neterorizuje občany?

Cožpak ve vzorné ekonomice našich spojenců netiskne peníze soukromá tiskárna? Chcete vyčítat mému klientovi snahu o privatizaci nejdůležitějšího a nejpodstatnějšího odvětví svobodné ekonomiky, a tím jej odsuzovat za úsilí o nastolení skutečné svobody a demokracie?

Vážený soude a přísedící, vy obhajujete kolektivizaci? Nechápete základní zákony svobodné tržní ekonomiky? Nevíte, že každé privatizaci musí předcházet kolektivizace? Co je špatného na tom, že můj klient musel nejprve kolektivizovat, aby mohl posléze privatizovat? Vyčítáte mu tak kupónovou privatizaci? Cožpak peníze nejsou kupóny na život?

Cožpak si dnes každá bankovní instituce sama nevyrábí elektronicky peníze, které zahlcují ekonomiku, které také vůbec nikomu neschází a na které si také vůbec nikdo nestěžuje? Kdo nechce peníze, ať nejí! Bez peněz nejsou koláče!

Vážený nejvyšší božský soude, tímto končím úvodní slovo své obhajoby a důrazně žádám, aby krejčí, kterého obhajuji, přestal být zadržován, mučen, bičován, popliváván, posmíván a odsuzován. Protestuji, aby mu byla nasazována trnová koruna. Odmítám, aby byly do jeho končetin zatloukány hřeby. Zatímco osvobozujete lumpy po pravici i po levici a pomstychtivý dav neví, co činí, na základě justičního omylu popíráte presumpci nevinny a odsuzujete nevinného.

Vždyť peníze tvoří každý stát, každý starý i nový zákon a všechny jejich novelizace. Peníze tvoří každou morálku a spravedlnost a veškerý společenský pohyb. Kdo popírá a odsuzuje peníze, dopouští se vlastizrady a zločinu proti lidskosti, a tak trestuhodně popírá a rozbíjí stát.  Kdo nepotřebuješ, nechceš a nepoužíváš peníze, hoď kamenem!

Každý soud je závislý na penězích, které jej financují. Takový soud nemůže přece soudit a odsuzovat toho, kdo peníze potřebuje, uznává, sbírá, vyrábí a používá. Vždyť tak odsuzuje, popírá a činí absurdním sám sebe. To byste museli popravit všechny občany, včetně sebe. Žádám vás, aby byl nevinný obžalovaný zproštěn nespravedlivé obžaloby a předem vyneseného rozsudku smrti.

Přejít do diskuze k článku 8 komentářů