Poslanci mají zítra rozhodnout, jak dobře nový zákon o NP ochrání klenoty naší přírody a turistiky

Tisková zpráva Hnutí DUHA

NA STOLE LEŽÍ PROTICHŮDNÉ NÁVRHY: LÉPE CHRÁNIT DIVOČINU A KRAJINU ČI ROZPRODAT POZEMKY A KÁCET?

čtvrtek 30. června 2016

Poslanci mají zítra hlasovat o vládní novele zákona o ochraně přírody a krajiny, která mění a zpřesňuje pravidla péče o naše čtyři národní parky. Hlasovat budou o návrhu zákona jako celku i o svých velmi rozporných pozměňovacích návrzích. Poté se bude novelou zabývat Senát.

Vládní novela ministra životního prostředí Richarda Brabce jde dobrým směrem, žádá si ale důležitá doplnění i odstranění některých vážných hrozeb pro cennou přírodu a krajinu. Proto Hnutí DUHA vyzvalo poslance informačním listem (příloha 1) k podpoře pozměňovacích návrhů, jež zaručí ochranu národních parků před kácením, nadměrnou zástavbou a dalšími škodlivými zásahy (návrhy poslance Jiřího Junka). Současně je vyzvalo k zamítnutí jiných, které ochranu oslabují (návrhy poslanců Jana Zahradníka, Petra Bendla, Jana Klána a Martina Kolovratníka).

Stěžejní pozměňovací návrhy, které mohou nedostatky vládní předlohy napravit, předkládá poslanec Jiří Junek (KDU-ČSL). Nedávno je podpořila v dopise poslancům i komise pro životní prostředí Akademie věd ČR či bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko, dále předseda platformy Vědci pro Šumavu Jakub Hruška nebo Hnutí DUHA, které se ochraně národních parků dlouhodobě věnuje [1].

Podle novely je posláním národních parků zajistit nerušený průběh přírodních dějů na jejich převažující rozloze. Novela ovšem neříká, kdy bude území pro divočinu vyčleněno, zda do deseti let nebo třeba až v příštím století. Návrh poslance Junka proto obsahuje lhůty, dokdy se tak má v každém NP stát (konkrétní čísla pro každý národní park jsou v příloze 2). Jinak by zákonné poslání NP bylo jen prázdnou a nevymahatelnou deklarací. Takovou lhůtu obsahuje například zákon o NP Bavorský les či mnoha dalších německých národních parků.

Junkův pozměňovací návrh obsahuje i další důležitou pojistku pro ochranu nejcennějších míst národních parků. Uvádí minimální rozlohu přírodní zóny pro každý národní park přímo v textu zákona, aby v budoucnu nemohla nejcennější území divočiny svůj ochranný režim ztratit (konkrétní čísla pro každý národní park jsou uvedena v příloze 1).

Jiří Junek navrhl také zcela zamezit rozprodeji státních pozemků v NP. Jejich rozprodej na zastavěných a zastavitelných územích obcí, což vládní novela dovoluje, totiž snadno povede ke spekulacím a další výstavbě, která je již dnes enormní. Tento návrh podpořil poslanecký výbor pro životní prostředí.

Tyto pozitivní změny podle Hnutí DUHA naplní i další deklarovaný cíl novely: nabídnout lidem zážitek divočiny. Právě území nejcennější, přírodní zóny, mohou být zpřístupněna ohleduplným turistům.

Naopak poslanec Jan Zahradník (ODS) chce vyzvat poslance k úplnému zamítnutí novely. Pro případ neúspěchu předkládá pozměňovací návrh, který popírá smysl existence národních parků. Navrhuje vyškrtnutí jejich základního cíle – zajištění nerušeného přírodního vývoje. Lesnické práce chce provádět i v nejcennějších přírodních zónách. Tyto návrhy již dříve podpořili poslanci Václav Votava (ČSSD) a Vladislav Vilímec (ODS) nebo Petr Bendl (ODS).

Petr Bendl předkládá bizarní návrh, kterým chce zrušit předkupní právo státu k pozemkům v národních parcích, národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách. Návrh by v případě schválení pomohl spekulantům nebo developerům skoupit pozemky v nejpřísněji chráněných územích státu, které se jejich vlastníci rozhodli prodat.

Poslanec KSČM Jan Klán navrhuje zrušit ustanovení zákona, že lesy v národních parcích nejsou lesy hospodářskými. Tato nenápadná změna by měla dalekosáhlý negativní dopad. V národních parcích nejsou divoké lesy určeny pro produkci dřeva, ale pro fascinující přírodní procesy sledované návštěvníky či vědci. Poslanec Klán dále chce, aby jednotlivé národní parky byly vyhlašovány samostatným zákonem. To zcela popírá smysl novely, jež určuje jednotná pravidla pro všechny NP, potvrzující shodný vysoký standard ochrany.

Problematickou změnu navrhl také poslanec Martin Kolovratník (ANO). Podle něj by snížení nezaměstnanosti mělo být důvodem pro udělování výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V takovém případě by ale oporu v zákoně snadno našla celá řada ničivých projektů. Návrh jde nad rámec věcného vymezení novely, která se vztahuje jen k pravidlům pro národní parky – udělování výjimek je plošné ustanovení pro celé území ČR.

Po hlasování v Poslanecké sněmovně půjde novela do Senátu, který ji musí projednat nejpozději do třiceti dní od chvíle, kdy poslanci návrh zákona doručí.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:

„Vládní novela jasně říká, že národní parky jsou tu proto, aby chránily divokou přírodu a nerušený průběh přírodních dějů na více než polovině jejich území. To je určitě dobře. Nerozumím ale, proč neuvádí termíny, kdy se cíl naplní, a zároveň umožňuje příštím ministrům, aby místa ponechaná divočině dokonce zmenšovali. Pozměňovací návrh poslance Jiřího Junka tento problém řeší.”

“Také je správné, že novela omezuje možnosti rozprodávat veřejné státní pozemky v národních parcích. Vyhýbá se ale nelogicky zákazu rozprodeje na územích obcí potenciálně určených k zástavbě. Přitom právě tam je největší riziko, že pozemky připadnou developerům a budou zastavěny. Výstavba na Šumavě a v Krkonoších je už dnes enormní.”

“Vyzýváme proto poslance, aby hlasovali pro změny, které ochrání divokou přírodu i malebnou nezastavěnou krajinu národních parků. Ročně je navštíví miliony návštěvníků, kteří v průzkumech veřejného mínění i v petici dali jasně najevo, že si přejí ochránit klenoty naší přírody. Lidé brzy zjistí, kteří poslanci podpoří přírodu a kteří developery či těžařské firmy.“

Poznámky:
[1] http://hnutiduha.cz/aktualne/poslanci-navrhuji-zmeny-v-novele-zakona-o-narodnich-parcich

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments