Pozvánka: Protest KSČM před velvyslanectvím Ukrajiny

Stanovisko KSČM ke snaze o zákaz Komunistické strany Ukrajiny

Dne 16. prosince 2015 Kyjevský odvolací správní soud zamítl odvolání Komunistické strany Ukrajiny ve věci práva účasti ve volbách a byl tak učiněn další krok nejen k omezení politických svobod, ale i k případnému rozhodnutí o zákazu Komunistické strany Ukrajiny.

Současný ukrajinský režim se rozhodl soudní cestou v atmosféře strachu likvidovat politickou opozici, bez ohledu na to, že tím porušuje jak ukrajinskou ústavu a zákony, ale i mezinárodní právo, zejména Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Evropskou úmluvu, ke které prý chce, alespoň slovně směřovat. Ve skutečnosti naprosto přehlíží právo politické opozice na vlastní obhajobu i obecně na veřejné vyjádření jiného než prorežimního názoru.

Soudním rozhodnutím, které není podloženo žádnými důkazy, současný režim na Ukrajině dokazuje, že není schopen hájit zájmy vlastního lidu a že demokracie a svoboda projevu i další základní práva a svobody jsou pro něj jen prázdné fráze.

KSČM, která se svým zástupcem účastnila souvisejícího soudního procesu v Kyjevě, musí na základě vlastního poznání jednoznačně odsoudit tento autoritářský postup ukrajinských úřadů a zároveň vyjadřuje solidaritu Komunistické straně Ukrajiny a jejímu legitimnímu působení.

Žádáme ukrajinské ministerstvo spravedlnosti, aby okamžitě a bezpodmínečně zastavilo procesy namířené proti Komunistické straně Ukrajiny a proti omezování a deformacím občanských a politických práv v ukrajinské společnosti. Takový postup nemá oporu v rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva.

Přejít do diskuze k článku 5 komentářů