Konec sociálního státu je myslitelný

I když se pořád najde dost těch, na které nepodmíněný základní příjem působí jako červený hadr na býka, podobně jako ještě nedávno sňatky homosexuálů, předtím volební právo žen a ještě předtím zrušení nevolnictví, skutečnost je taková, že se o něm v poslední době nejenom více hovoří, ale začíná se s ním i experimentovat (Finsko, Nizozemí, Švýcarsko, Ghana, Indie). Na první pohled paradoxně s ním koketují i „kybernetičtí libertariáni“ z amerického Silicon Valley, což se odráží v jisté nedůvěře, zda jde skutečně o koncept přijatelný pro levici (byť ho mnozí, zejména jeho kritici, považují div ne za esenci komunismu), když se těší vážnému zájmu kapitalistů non plus ultra.

Asi nejlépe jsem tyto rozpaky četl formulovány zde:

Předně tu prý hraje roli tradiční libertariánský odpor vůči vtíravosti a neúčinnosti sociálního státu – tento problém by mohl základní příjem ruku v ruce s oslabením státních institucí vyřešit. (…) Vykořisťovatelské zaměstnávání ve firmách typu Uber prý navíc nebude vypadat tak zle, pokud lidé budou mít zajištěný příjem a třeba taxikařením pro Uber si budou jen přilepšovat. (…) Sbohem institucím sociálního státu a regulacím zaměstnavatelů, které garantují práva pracovníků.

Já ale myslím, že takové rozpaky vůbec nejsou na místě. Smyslem levice není boj proti libertariánům, to je jen prostředek k osvobození člověka od jha vykořisťování, stejně jako sociální stát. Intervence státu do ekonomiky a státní regulace nemají účel samy o sobě, ale jedině jako prostředek kompenzace asymetrie ve vztahu zaměstnavatel vs. zaměstnanec. Pokud by vyjednávací pozice zaměstnanců vůči kapitálu posílila díky nepodmíněnému základnímu příjmu, není jediný důvod, proč stát v této oblasti nezredukovat; bazírovat na sociálním státu jenom liberálům na truc je zpozdilé.

Nepodmíněný základní příjem představuje, již jenom s ohledem na klesající potřebu hrubé pracovní síly, pokračující automatizaci, rostoucí produktivitu práce a měnící se společnost, evidentní řešení pro budoucnost, a pokud by se na něm mohla shodnout levice s pravicí, je to jedině plus.

Převzato z blogu Tribun

Přejít do diskuze k článku 64 komentářů