Pravda o vodě: Cenzura v časopisu SOVAK

V prosinci roku 2015 časopis SOVAK vydávaný Sdružením odboru vodovodů a kanalizací (SOVAK), publikoval článek člena představenstva, dle mého názoru tunelované okresní vodárny Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Vaku Zlín), pana Březíka, který byl do vedení Vak Zlín instalován novou koalicí /STAN-ANO/, vedoucí Statutární město Zlín  po volbách v říjnu 2014.

Do vedení vodárny Zlín ho dosadilo nové vedení města Zlín, aby kauzu zametal pod stůl, odvolával se proti rozsudkům soudů, které vrací vodu zpět do rukou měst a obcí a tím mimo jiné vědomě znemožňoval vrátit Vak Zlín a obce do pozice oprávněného žadatele o dotace z EU na obnovu infrastruktury na Zlínsku. Udržuje tok peněz od lidí za vodné a stočné v rukou zahraničního koncernu, který inkasuje zisky z vody, zatímco Vak Zlín je jen formální slupka, bez práva čerpat dotace z EU a zcela závislá na Veolii. Trafika pro 13 „politiků“ ve „vodárně“, která má jednoho zaměstnance s odměnami přes 4,5 mil. korun ročně.

O tomto ví a tomuto pomáhá.

Vyvádění zisků z vody na fr. koncern Zlín

Dne 7.3. 2015 jsem proto zaslal na SOVAK otevřenou nabídku informovat členy SOVAKu o stavu ve Vaku Zlín z pohledu akcionáře, který se obrátil na soudy z důvody obrany Vaku Zlín před tunelováním, ke které začalo v roce 2004. Nabídl jsem, že jako akcionář Vaku Zlín, který od roku 2002 předem upozorňoval starosty Zlínska i vedení vodárny Zlín na to, že probíhá proces vedoucí k  vytunelování Vaku Zlín, který v případě dokončení povede k drahé vodě, ztrátě dotací z EU a ztrátě vlivu samospráv na vodu, že napíšu článek z pohledu akcionáře Vaku Zlín, který vodárnu a celý region u soudů brání.

Druhým důvodem, proč jsem reagoval nabídkou článku, byl fakt, že SOVAK vydal v roce 2004 Vaku Zlín písemné stanovisko, které v podstatě doporučil uzavřít smlouvy s koncernem Veolia. Vedení vodárny Vak Zlín (kde seděl na pozici člena představenstva např. pan Martin Bernard – dnešní generální ředitel Veolie a dlouholetý člen představenstva SOVAKU a dokonce i přímo dva lidé Veolie) s ním šermovalo zastupitelům a starostům před nosem bez toho, že by jim řeklo, že SOVAK z velké části “ovlivňuje“ právě Veolia.

Po velmi zajímavé a pro mne poučné korespondenci s vedením SOVAKU, jsem dostal odpověď, kterou jsem asi i očekával, ale přesto jsem ve skrytu duše doufal, že článek vyjde, protože tvoří jasnou protiváhu toho, co již otiskli. Doufal jsem, přestože vím, že vedení SOVAKu a jeho představenstvo, které za SOVAK jedná, je zcela v rukou zahraničních koncernů  (má 19 členů a většinu tvoří vrcholoví zaměstnanci zahraničních koncernů).

Výsledek je: Váš článek neotiskneme.

SOVAK, jako každý jiný časopis, má samozřejmě právo můj článek odmítnout vytisknout.

Ale vzhledem k tomu, že publikoval článek pana Březíka o Vaku Zlín a můj článek řadu jeho informací uvádí na pravou míru, což jsem doložil řadou důkazů, tak jsem přesvědčen, že důvod, proč nebyl otištěn, není v kvalitě článku, ale v tom, že se SOVAK bohužel dostal pod plnou kontrolu a zásadní vliv zahraničních koncernů a dle mého názoru, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, z velké části řadu let působí v České republice již hlavně jako lobbistické sdružení zahraničních koncernů.

Jsem toho názoru, že informování odborné a laické veřejnosti o všech názorech na vodárenství v ČR a zejména o jiných názorech než mají koncerny, dnes bohužel není jeho cílem, což vzhledem k tradici SOVAKu a jeho odborné vodárenské kvalitě je pro Českou republiku, vodárenství i občany škoda.

O můj článek projevil zájem časopis CZECH Industry a proto máte možnost si oba názory přečíst.

Zde jsou oba články a také poučný přehled komunikace s vedením SOVAKU. Vše si posoudíte sami, protože zde máte názor obou stran, jak z pohledu okresní vodárny, tak z pohledu osob, které hájí zájmy koncernu v SOVAKU a osob které hájí zájmy občanů PRAVDA O VODĚ.

  1. Svatopluk Březík -Ve Zlíně nejde o kvalitu nebo cenu vody
  2. Radek Novotný: PRAVDA O VODĚ o vodě je jen jedna, ale nikdo ji neříká

Oldřich Vlasák

Velký zastánce předání vody koncernům Oldřich Vlasák
stál u procesu instalace Veolie v H.Králové, člen představenstva SOVAKU (ovládaného koncerny)

Radek Novotný

Ing. Radek Novotný autor projektu PRAVDA O VODĚ

bojuje proti instalaci koncernů do vodáren, autor projektu PRAVDA O VODĚ

 

shadow-ornament

15.3.2016 jsem dostal od SOVAKU tuto odpověď  na mou otevřenou nabídku informovat členy SOVAKu o stavu ve Vaku Zlín z pohledu akcionáře, který se obrátil na soudy z důvody obrany Vaku Zlín před tunelováním, ke kterému došlo v roce 2004.

Dobrý den,

Sdružení SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má 114 řádných členů.  

 K Vašemu emailu konstatuji, že v  č. 12  časopisu SOVAK byl uveřejněn  rozhovor s předsedou představenstva VAK Zlín, a.s.,  tak jako např. v č. 2  rozhovor s Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava  nebo v č. 9 rozhovor s generálním ředitelem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEĆNOSTI, a. s. Ing. Lubomírem  Glocem  a dále pouze standartní zpráva o certifikaci „Czech Stability Award AAA Excelent“  pro Vak Zlín od společnosti Bisnode  atd.

Za obsah časopisu odpovídá redakční  rada  složená  z  21 odborníků v daném oboru,   která se schází 1 x měsíčně  a  připravuje dramaturgie jednotlivých čísel včetně zařazení  článků.

Postoje SOVAK ČR jsou konzistentní;  i nadále budeme přinášet obecně platné informace pro členy SOVAK ČR.

S pozdravem

Ing. Jonová Zuzana

Nepochopil jsem, co mi tím SOVAK sděluje, proto jsem se na něj obrátil ještě jednou 15.3.2016

Paní Jonová,

omlouvám se, ale moc nerozumím vaši odpovědi a proto se ptám ještě jednou:

  • Dáte mi, jako majiteli Vaku Zlín, který Vak Zlín brání léta proti vytunelování u soudů, stejný prostor říct a sdělit ve vašem časopise stanovisko k dění kolem Vaku Zlín, jako panu Březíkovi?
  • Dáte lidem možnost znát také názor druhé strany?
  • Jste ochotni zveřejnit mé stanovisko k dění a situaci ve Vaku Zlín?

Děkuji za odpověď, stačí ANO  nebo NE! Nic mi vysvětlovat nemusíte.

V příloze zasílám článek a názor soudce na dění ve Vaku, který můžete také otisknout jako  standartní zpráva o soudní certifikaci  „pokoutného, nemravného  a proti právního dění AAA Excelent“  pro Vak Zlín od Krajského soud v Brně.  Rozsudky a stanoviska soudců a Komise pro cenné papíry jsem lidem za drobný poplatek zpřístupnil na http://pravdaovode.cz/zlin/rozhodnuti-ns/ Věřím, že i tyto informace členy SOVAKU a politiky mohou velmi zajímat.

S pokorou k vodě

Ing. Radek Novotný

shadow-ornament

Již 18. 3. 2016 jsem dostal tuto odpověď přímo od ředitele SOVAKU, Ing. Vlasáka Oldřicha

Vážený pane Novotný,

na základě naší březnové mailové komunikace Vám sděluji, že Váš požadavek přednesu na naší redakční radě časopisu, která se sejde nejdříve v polovině měsíce dubna 2016. Následně Vás budu neprodleně informovat.

S pozdravem

Ing. Vlasák Oldřich

Ředitel

Uplynul březen, duben , květena červen a nic. Proto jsem napsal dne 28.6.2016 na SOVAK: Druhou veřejnou nabídku informovat členy SOVAKu o stavu ve Vaku Zlín z pohledu akcionáře, který se obrátil na soudy z důvody obrany Vaku Zlín před tunelováním, ke kterému došlo v roce 2004

Pane Vlasáku,

K mé žádosti o to, zveřejnit v časopisu SOVAK, členům SOVAKu a lidem z vodárenského oboru stanovisko, důvody a důkazy o tom co se skutečně děje ve vaku Zlín jste mi sdělil, že můj  požadavek přednesete vaší redakční radě časopisu, která se sejde nejdříve v polovině měsíce dubna 2016 a pak mne budete následně neprodleně informovat.

Bohužel jste se neozval, proto se touto cestou ptám ještě jednou:

  1. Dáte mi, jako majiteli Vaku Zlín, který Vak Zlín brání léta proti vytunelování u soudů, stejný prostor říct a sdělit ve vašem časopise stanovisko k dění kolem Vaku Zlín, jako panu Březíkovi?
  2. Dáte lidem možnost znát také názor druhé strany?
  3. Jste ochotni zveřejnit mé stanovisko k dění a situaci ve Vaku Zlín?

Děkuji za odpověď, stačí ANO  nebo NE! Nic mi vysvětlovat nemusíte.

Ing. Radek Novotný

shadow-ornament

29. 6. 2016 jsem dostal od SOVAKU, resp. od pana Vlasáka Oldřicha odpověď, která se mi zdála pozitivní

Pane Novotný,

Jak jsem Vás informoval, časopis SOVAK je určen odborné veřejnosti z oboru vodovodů a kanalizací. Časopis má redakční radu, jež posuzuje odbornou, informační a věcnou hodnotu předložených článků a následně schvaluje, které z nich budou otištěny. Máte-li zájem, aby projednala i Váš konkrétní příspěvek, žádám o jeho zaslání. Nejbližší další zasedání redakční rady se koná ve druhé dekádě srpna, podklady pro ně soustředíme do 12. 8.

Ing. Vlasák Oldřich

Ředitel

Již 29. 6. 2016 jsem zaslal na SOVAK tuto mou reakci

Pane Vlasáku,

děkuji moc za ochotu článek vytisknout. To jste mi měl napsat hned a článek by byly už vás, na redakční radě. Rád vám ho pošlu. Věřím, že v něm odborná veřejnost dostane informace, které jinde nejsou.

Pan Březík mnoho věcí  neříká ani akcionářům na valné hromadě o to více šíří v médiích a když je s nimi konfrontován, tak má problém cokoliv vysvětlit a doložit.

3. 8. 2015 jsem zaslal SOVAKU článek a záznam dokládající neuvěřitelkné „informování“ starostů vedením Vaku Zlín, zejména panem Březíkem.

Dobrý den, pane Vlasáku,

reaguji na vaši výzvu a mám zájem, aby redakční rada projednala můj konkrétní příspěvek. Dle vaši žádosti vám ho zasílám, tak, aby nejbližší zasedání redakční rady, které se koná ve druhé dekádě srpna, mohla jeho zveřejnění schválit. Píšete, že podklady pro ně soustředíme do 12. 8., což je optimální.

Původně jsem chtěl vyjádřit názor pouze na „informace“ sdělované vedením Vaku Zlín, ale rozhodl jsem se vyjádřit komplexně a jen v části doložit manipulaci, které jsou lidé vystaveni ze strany vedení Vaku Zlín na Zlínsku a po otištění jejich článku v časopise SOVAK také v celé České republice. Viz.příloha. 7.3.2015 – nabídka článku SOVAKU

O tom, jak vedení Vaku Zlín manipuluje akcionáři a i vámi svědčí následující záznam z valné hromady Vaku Zlín.

Takto „odpovídalo“ vedení Vaku Zlín akcionářům a vlastníkům Vaku Zlín – starostům – na valné hromadě okresní vodárny

S pokorou k vodě

Ing. Radek Novotný

shadow-ornament

24.8.2016 jsem dostal tuto odpověď

Vážený pane inženýre,

Předal jsem Váši žádost k projednání naší redakční radě a dovoluji si Vám přeposlat její sdělení.

Ing. Vlasák Oldřich

Ředitel

Dobrý den, pane řediteli,

na základě Vaší žádosti byl na zasedání redakční rady časopisu Sovak dne 23. 8. 2016 projednán příspěvek pana Novotného s názvem „PRAVDA O VODĚ je jen jedna“.

Redakční rada tento příspěvek neschválila k otištění.

S pozdravem
Mgr. Jiří Hruška,
šéfredaktor časopisu Sovak

Jak koncerny a jejich lidé prorůstají do státu?

Doporučuji všem, kteří jste dočetli až zde, shlédnout fr. dokument Voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě, který také ukazuje, jak koncerny prorůstají do veřejných, odborných i státních struktur, což vysvětluje, proč se zavádí a drží systém hospodaření s vodou na která občané, města i stát doplácí.

Zdroj: Pravda o vodě

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
cnemo
11. 9. 2016 8:30

Zcela OT: Tohle je jen malá ukázka pro ty tzv. „ekology“, kteří zapáleně řeší zalévání spár mezi dlaždičkami na chodníku glyfosátem. Existují tisíce jiných a podstatně nebezpečnějších chemikálií, se kterými jsme v přímém kontaktu a našim slavným „ekologům“ to uniká. Jsou totiž schopni vést jen takové kampaně, které někdo zaplatí (NO znamená jen to, že zisk nemá stát, ale členové bývají placeni velmi dobře:). Většinou ke svaté válce dojde až poté, co je ekonomický potenciál výrobku vyčerpán:)

http://www.osel.cz/8990-jinde-jsou-zakazany-nase-lekarny-je-doporucuji-nekde-asi-bude-neco-spatne.html