Příprava návrhu věcného záměru zákona o dobrovolné účasti obyvatel na zajišťování obrany státu

Začala příprava  návrhu  věcného  záměru  zákona,  kterým  budou  vytvořeny  právní
podmínky  pro  zvyšování  fyzické  zdatnosti  obyvatel  České  republiky,  jejich znalostí a dovedností a vytváření mravních vlastností a etických zásad, které by  mohli  využít k  obraně  státu  (zákon  o  dobrovolné  účasti  obyvatel  na zajišťování obrany státu).

Zkusme si trochu zaspekulovat, jak by to mohlo vypadat v budoucí každodenní praxi:

6:00 Budíček a před domem desetiminutová rozcvička.

6:15 Na všech rozhlasových a TV stanicích je vysílána desetiminutovka Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. A protože většina Čechů nechodí do kostela, kde bude vysíláno kázání Dominika Duky, bude rozcvička a desetiminutovka zachována také v neděli.

12:00 Zkouška sirén, na pracovištích a ve školách všech stupňů nácvik evakuace.

14:00 – 18:00 Při odchodu z pracoviště nácvik nasazování plynových masek a igelitových pytlíků na ruce a nohy, v případě zhoršené rozptylové situace masky zapůjčeny přes noc domů.

22:00 Na všech TV stanicích běží americké válečné filmy.

24:00 Celý národ zpívá českou hymnu a poté se ukládá na svá polní lůžka.

Veškerá podobnost s totalitními praktikami bude jistě čistě náhodná…

 

Přejít do diskuze k článku 2 komentáře