Proč se tolik lže o průběžném důchodovém systému?

Reálné Mzdy ČRPokud se diskutuje o důchodovém systému v ČR a jeho „neudržitelnosti“, argumenty se většinou smrsknou na toto tvrzení: Jeden zaměstnanec v budoucnosti nemůže uživit tři důchodce; důchodci vydírají stát a měli by být solidární se svými vnoučaty.


Přemýšleli jste o tom, jaké jsou parametry průběžného penzijního systému?

Pokud se diskutuje o důchodovém systému v ČR a jeho „neudržitelnosti“, argumenty se většinou smrsknou na tato tvrzení: „Jeden zaměstnanec v budoucnosti nemůže uživit tři důchodce“ a důchodci vydírají stát a měli by být solidární se svými vnoučaty.

Pokud máte jisté pochybnosti o tom, co se na nás v souvislosti s „důchodovou reformou“ valí z našich masmédií, tak čtete dobře. Opravdu je načase rozproudit opravdovou debatu o tom, jak tento robustní a poměrně stabilní systém udržet a vylepšit k všeobecné spokojenosti jeho „nedobrovolných sponzorů“, z nichž se po čase stávají „nespokojení uživatelé“.

Popis systému

Průběžný penzijní systém je principiálně založen na tom, že peníze dnes vybrané od plátců pojištění (zaměstnanců, zaměstnavatelů a OSVČ) zítra skončí na účtech penzistů. Jeho zdánlivou nevýhodou je to, že peníze nejsou zhodnoceny (tedy ochráněny před inflací), jeho skutečnou výhodou je to, že se velmi těžko rozkrádá. Proti inflaci lze průběžný penzijní systém ochránit pravidelnou valorizací …a rozumné vlády to dělají. Proti rozkradení lze systém chránit důslednou veřejnou kontrolou …a tady máme jako občanská společnost opravdu máslo na hlavě.

Těm ideologicky zatvrzelejším čtenářům nabízím následující srovnání státního a privátního systému. Zhodnocení u soukromých penzijních fondů působících v ČR od finanční krize v roce 2008 výrazně zaostává za mírou inflace. (ZDE a ZDE). A existují země, které už před deseti lety měly dlouholeté zkušenosti z působení soukromých penzijních fondů. Chilské zkušenosti s povinným spořením u privátních penzijních fondů jsme tehdy popisovali ZDE a rakouskou velkou penzijní loupež ZDE. Tudy cesta nevede, pokud tedy nejde o českou cestu mafiánského kapitalismu.

Parametry průběžného penzijního systému

Definujme si parametry, na nichž (podle mého názoru) závisí průměrný náhradový poměr, tedy poměr mezi v daném roce vyplaceným průměrným důchodem a průměrnou hrubou mzdou. Z tohoto průměrného náhradového poměru by měl vycházet výpočet konkrétního důchodu, se zachováním zásad zásluhovosti a solidarity. Tyto parametry si můžeme rozdělit do několika skupin.

Demografické parametry
Demografické parametry jsou dány přístupem dané populace ke své reprodukci a zahrnují:

 • Porodnost
 • Migraci obyvatel, především poměr mezi imigrací a emigrací
 • Průměrný věk dožití

Není tajemstvím, že si v těchto parametrech nevedeme dobře a že jako národ spějeme k zániku. Přestože jsou hlavním argumentem pro „penzijní reformu“, v podstatě všechny polistopadové vlády se odmítly zásadním problémem našeho vymírání zabývat, natož ho řešit. Argumentem pro to bylo, že snaha vlády zvýšit porodnost či nějakým podstatným způsobem regulovat migraci zavání sociálním inženýrstvím, ale ono je to přesně naopak: Snahy o omezení reprodukce a podpora nekontrolované migrace jsou sociálním inženýrstvím par excellence, přičemž níže uvedený graf signalizuje opravdu velký průšvih:

Věková Struktura ČR

Demografické parametry by tedy měly každou normální vládu zdravého rozumu vést k tomu, aby jednak zabezpečila rostoucí množství důchodců a jednak urychleně řešila otázku sociálního zabezpečení mladých rodin. Jenže nejsme v Rusku, kde Putin vede válku a současně postavil valorizaci příjmů rodin s dětmi na první místo.

Socioekonomické parametry
Tyto parametry jsou zpravidla dány dlouhodobým vývojem a fází ekonomického cyklu:

 • Průměrná hrubá mzda (a také průměrná výše vyměřovacího základu pro OSVČ)
 • Průměrný věk nástupu do prvního zaměstnání
 • Míra nezaměstnanosti

Průměrný věk nástupu do prvního zaměstnání se neustále prodlužuje. Příjmy obyvatel jsou v porovnání s naší produktivitou práce dlouhodobě podprůměrné, a to i přes poměrně nízkou nezaměstnanost. Nikdo kompetentní se tím reálně nezabývá. V neoliberalismu si chudí sami mohou za to, že jsou chudí. Z toho plyne, že neexistuje žádná tendence k pozitivní změně trendu, spíše naopak. Podívejte se na tyto grafy, které ukazují srovnání reálné mzdy se zeměmi EU.

Reálné Mzdy ČR

A podívejte se, co udělala s reálnou mzdou rozjetá inflace od roku 2022. Na rozdíl od válčícího Putina ji česká (zatím jen do války bubnující) pětikolka nehodlá nijak kompenzovat.

Index Reálné Mzdy

Jak již bylo řečeno, chudí ať chudnou a nepletou se vládě do odpovědné práce pro voličský lid.

Technické a politické parametry
Tyto parametry může měnit politická reprezentace v závislosti na tom, zda chce průběžný penzijní systém rozvíjet, nechat ho jen tak přežívat, či ho úplně zničit. Patří mezi ně:

 • Sazby sociálního pojištění (pro zaměstnance, zaměstnavatele, OSVČ a státní pojištěnce)
 • Vládou stanovený minimální věk odchodu do důchodu
 • Vládou stanovený minimální počet odpracovaných let
 • Průměrný věk při skutečném odchodu do důchodu
 • Způsob krácení výše důchodu při předčasném odchodu do důchodu
 • Nastavený způsob valorizace důchodů podle inflace a růstu nominálních mezd
 • Druhy vyplácených důchodů (tedy zda se kromě starobních vyplácejí i důchody invalidní, pozůstalostní apod.)
 • Míra degresivity důchodů ve vztahu k celkovým odvodům žadatele o důchod
 • Náklady na správu systému
 • Způsob řešení (či neřešení) disbalancí mezi příjmy a výdaji průběžného penzijního systému

Následující graf ukazuje, že i české relativně nízké příjmy by bez problémů byly schopny kompenzovat nároky průběžného důchodového systému.

Pracovní Příjmy HDP

Takže bychom se v této souvislosti měli naší milé vlády ptát, pro koho v Česku zavádí platovou bídu. Její morální povinností by mělo být, že bude výpadek ve mzdách kompenzovat štědřejším důchodovým systémem.

„Tajné“ parametry
Pokud se podíváme za oponu a půjdeme do hloubky, zjistíme, že důvodem nízkých důchodů a nesouladu mezi příjmy a výdaji důchodového systému jsou:

 1. Přechod našeho národního hospodářství do koloniálního režimu, kdy každý rok z této země odtékají stamiliardy v podobě zisků zahraničních koncernů.
 2. Z tohoto koloniálního systému vyplývající nízké mzdy neodpovídající naší produktivitě práce (ČR má cca 70 – 80% produktivitu práce a cca třetinové mzdy v porovnání s Německem)
 3. Přitom všem máme v rámci EU podprůměrný podíl vyplácených starobních důchodů na HDP (Podle této studie Národní rozpočtové rady činily v roce 2017 hrubé výdaje na penze v Německu 8,5 % HDP a v České republice 6,8 % HDP.)

Jádro problému

Thomas Piketty ve svých pracích tvrdí, že v posledních cca 40 letech dochází k výrazné změně, která spočívá v tom, že v důsledku globalizace a neoliberálních reforem čím dál větší díl společností vytvořených hodnot dostávají vlastníci kapitálu, přičemž mzdy stagnují.

Dle výzkumu francouzskeho ekonoma Thomase Pikettyho činil mezi lety 2010 a 2016 odliv zisků z ČR do EU ekvivalent 7.6% českého HDP za rok, zatímco čistý příjem z převodů z EU do ČR (investice, dotace apod.) tvořily ekvivalent 1.9% českého HDP za rok, z čehož Piketty vyvozuje, že státy západní Evropy z ČR (a také z ostatních států Visegrádské skupiny) získávají několikanásobně větší množství kapitálu, než ČR (a státy Visegrádu) získává z EU. Tohle je dle Pikettyho přímým následkem toho, že velkou část kapitálu (firem, nemovitostí apod.) v ČR vlastní zahraniční vlastníci ze států jako Německo, Rakousko či Francie, kteří využívají své pozice síly k udržování nízkých platů v ČR a odvádění takhle vytvořených vysokých zisků k sobě.
(Wikipedia)

V posledních dvou letech můžeme v ČR sledovat dokonce pokles reálných mezd, přičemž zde operující nadnárodní koncerny hlásí rekordní zisky. Za rok 2022 odteklo z ČR jen na dividendách asi čtvrt bilionu korun, odhady celkového odtoku kapitálu se pohybují někde mezi 500 a 700 miliardami korun ročně. Přesto se diskuse nevede o „nenažraných koncernech“ a jejich nedostatku solidarity se svými zaměstnanci. Jen v naší zemi si vytvářejí pomocí vzdělaných a disciplinovaných občanů pohádkové zisky. Zato se vede debata o „nenažraných důchodcích“ a jejich nedostatku solidarity se svými dětmi a vnuky. A těm se vládní propaganda snaží vnutit myšlenku, že žádné důchody brát nebudou. Takže o úniku kapitálu a zisků ze země se mlčí a prorežimní propagandou se rozsévá mezigenerační nenávist.

Poslanci a vláda se nestarají o reálné důchody, ale o důchodovou propagandu

Žádný oddělený důchodový účet neexistuje, všechny příjmy jdou do společného měšce. Jen na našich poslancích a vládě závisí, na co budou použity. Rozpočet má ze své podstaty omezené příjmy, a je jen věcí politických priorit parlamentu a vlády, které výdaje se sníží a které zvýší.

Pokud bychom přece jenom chtěli vyjádřit podíl výdajů na dávky důchodového pojištění na HDP, tak ten v ČR kolísá mezi 8 – 9,5 %, průměr EU je někde mezi 11 a 12 %. Je jen věcí vlády, zda v dobách krize dá půl procenta navíc na důchody, nebo procento navíc na zbrojní výdaje. Teoreticky by to mělo být i věcí poslanců, ale současná vláda se rozhodla, že ze schváleného státního rozpočtu udělá trhací kalendář, přestože si jej nechala posvětit svou výraznou parlamentní většinou.

Grafy Mezinárodní komparace výše veřejných výdajů na důchodový systém, jejímž autorem je Národní rozpočtová rada (ke stažení ZDE), ukazují, že ČR je pod průměrem EU ve všech možných srovnáních týkajících se důchodového systému. Není se čemu divit. Česká vláda má strategie na všechno možné i nemožné, ale na oblast důchodů, jež zahrnuje cca 40 % vládních výdajů, celkem nepřekvapivě žádnou oficiální strategii nemá.

Motivace politiků je jednoduchá. Za peníze nalité do důchodového systému nedostanou žádné honoráře za vydané paměti, úmyslně podhodnocené akcie korporací, sponzorské peníze na předvolební kampaně, ani místa ve správních radách po ukončení politické kariéry. Na vojenský materiál, dotace všeho možného a nemožného, daňové úlevy korporacím či příspěvky politickým neziskovkám peníze jsou. Důvod je jasný. Tyto zákonně ulité prachy mají blahodárný potenciál, protože vynášejí politické a ekonomické dividendy všeho druhu.

To, že stát se hroutí a musí pak vyrovnávat rozpočet výprodejem svého majetku, je jenom třešničkou na dortu. Přináší to další příležitosti k obohacení korporací i na ně napojených politiků na levném výprodeji státního majetku. Přesměrování výdajů státního rozpočtu do rukou korporací je podstata neoliberální politiky posledních třiceti až padesáti let.

Závěrem

Je velmi obtížné fundovaně psát o důchodech, protože data o vývoji výše uvedených parametrů důchodového systému jsou v podstatě nedostupná. Nevím, co dělají ekonomové národohospodářských fakult, statistici ČSÚ a vládní úředníci na ministerstvech financí a sociálních věcí.

To se vláda rozhoduje jen podle veřejně dostupných údajů a toho, co ji podstrčí různí lobbisté soukromých penzijních fondů a další podobní „experti“?

No tak nás pak bůh ochraňuj. Existuje v této zemi vůbec někdo, kdo té problematice rozumí do hloubky?

Pokud ano, rád bych si od něj něco smysluplného přečetl. To, co tisknou naše masmédia, jsou plytká tvrzení postrádající fakta, analýzy a pádné argumenty. Bohužel i na alternativních webech jsou to často jen ukřivděné výkřiky.

Tato země nepotřebuje „konsolidační balíčky“ ani každoroční drastické změny zákonů v daňové, podnikatelské a sociální oblasti, ale promyšlenou a suverénní hospodářskou a investiční politiku, stabilní ceny a zákony zaručující důstojné mzdy a důchody. Sami si odpovězte na otázku, zda na takovou strategii tato vláda má.

Celá debata kolem penzijního systému se točí kolem jediného parametru, tedy kolem věkové hranice odchodu do důchodu. Přitom zrovna tento parametr by vůbec nemusel být definován a mohlo by to fungovat v podobě „virtuálních účtů“, na nichž by mohl každý občan po odpracování určitého počtu let, např. pětadvaceti, vidět, jaký důchod by dostal, kdyby do roka a do dne odešel do důchodu. Každý by si pak mohl podle své konkrétní životní situace zvolit, v kolika letech odejde do důchodu. Osobně očekávám, že takový systém by i bez sankcí za předčasný odchod do důchodu (tento termín by zmizel) vedl naopak k tomu, že většina lidí by pracovala déle. Další pozitivum vidím v tom, že by z trhu práce zmizeli lidé, jejichž jedinou motivací k práci je „nějak to doklepat do důchodu“.

Důchodci nejsou žádná podřadná skupina, ale lidé, kteří z velké části vybudovali to, v čem dnes žijeme. Jsou to naši rodiče a prarodiče, kterým jsme povinováni úctou a láskou. A v neposlední řadě jsou to lidé, kteří před 35 lety změnili orientaci tohoto státu. Je velký paradox, že dnešní vláda, která se plně hlásí k étosu „listopadové revoluce“, dnes její tehdejší protagonisty trestá a ponižuje, přičemž sama prosazuje, podporuje, navrhuje a jmenuje do vysokých vládních funkcí lidi, kteří mají na hlavě spoustu másla z minulého režimu.

Požadujme a prosazujme:

 • Důstojné důchody pro dnešní i budoucí důchodce.
 • Spravedlivé mzdy pro zaměstnance odpovídající naší produktivitě práce.
 • Stabilní a férové podnikatelské prostředí pro podnikatele.
 • Méně peněz na nesmyslné zbrojení.
 • Zrušení dotací pochybným firmám a politickým neziskovkám.
 • Zrušení investičních pobídek a daňových úlev pro zahraniční korporace.

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

4.2 17 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
44 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
orinoko
16. 9. 2023 9:50

To je velmi prihodny článek na latentní téma: české holé prd@le. … Jejichž zájmem je jinak také suché z konzumniho nosu a covidova nenávist vůči autonomním skupinám, které nesdíleji kokainovy návyk nechat se opichat kýmkoli a čímkoli.
Důchodové spoření v útrobách českého tunelu: Kdo šetří, má h@vno.

fajt
fajt
16. 9. 2023 10:09

v kokotlině důchodce začíná být úhlavní nepřítel korporátního fašismu zdejších neosvazáků u lizu – no a může si za to důchodce sám, má největší zkušenosti, nejvíce možností a nejvíce důvodů dát zmetkům u vlády pořádně za vyučenou – bohužel na svůj další osud zvysoka serre, už dávno je to tady na aplikaci článku 23 jedné ústavní normy a přesto většina postižených se raději vrhla na kolaboraci, karierní fašismus a ignoraci pudu sebezáchovy, zbytek nevlivných jenom lehce šoupe nožičkama a očekává, že ten jejich nedůstojný odchod nebude až tak drastický a hlavně bude dostatečně rychlý ( vše podle to, jak tahle… Číst vice »

Aleš
Aleš
Reply to  fajt
22. 9. 2023 6:23

Obávám se, že šanci na aplikaci tohoto článku jsme již promarnili. Důchodci mají sice více zkušeností, ale nejsou jednotní, a zcela přeformátované mladší generace jsou jak v početní tak silové převaze. Jediným řešením bude defializace a dezombifikace. Takže bych to neházel NA TO, co dnešní důchodci dělají teď, ale co dělali v době, kdy chod věcí ještě ovlivnit mohli!!!

PPK
PPK
16. 9. 2023 17:35

Není nad to, když má někdo fištrón.

fištrón.jpg
Gatta
Gatta
16. 9. 2023 18:27

Vše je věci peněz a priorit – tedy efektivnosti fungování statu a poctivosti elit v jejich cílech.
Tedy reforma je opravdu potřebná, ale úplně v jiné oblasti.

On jeden zaměstnanec opravdu nemůže uživit 3 důchodce … když v cizí nadnárodní montovně dostává plat se kterým stěží uživi sotva sám sebe.

O důchdech ještě jinak:
https://svobodny-svet.cz/na-duchody-musime-jinak/

PPK
PPK
Reply to  Gatta
16. 9. 2023 20:18

Přišlo mailem: Důchod – tož tak: Průměrná mzda v roce 2022 byla      40 353 Kč Průměrný důchod:               18 061 Kč Počet pracujících:                 5.1 milionu Počet důchodců:                   2.8 milionu Za rok vybráno na důchodovém pojištěni: 40353×0.28x12x5.1 =                 691.5 miliard Kč  Vyplaceno na důchodech: 18061x12x2,8 =                    606.8 miliard Kč Zisk/příjem z důchodového pojištěni:        84,7 miliard Kč Údaje jsou veřejně přístupné. Přátelé, těch 28% z odvodu se skutečně jmenuje důchodové pojištěni. Tedy se z něho mají platit důchody. Jaká je přiměřená marže státu, že s těmi penězi hospodaří? Teď je to přes 12% z vybrané částky. Pro méně chápající. Stát vybere na jednoho důchodce     20 580 Kč a dá… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  PPK
17. 9. 2023 6:07

Zdravím – dobré – už jsem to taky někde četl. No, víte kolik to dá práce, ty peníze přerozdelit. A hlavně přesně „podle zákona“. Tolik práce to da, že na to mají 3 měsíce, než to spočítaji. Vše je přitom potřeba dělat, aby byl naplněn smysl činnosti, ale přitom co nejeefektivněji, tedy i nejlevněji. Pamatujete Kolapy složitých společností, kde jsme se neshodli. Ono je to opravdu trochu jinak – správně by to mělo znít KOLAPSY NEEFEKTIVNÍCH SPOLEČNOSTÍ. A ta složitost systému je jen jedna z příčin neefektivnost. K článku paní Daniely Kovářove. Myšlenka rovného důchodu mě napadla už dávno. Celou… Číst vice »

idiotronic
Reply to  Gatta
16. 9. 2023 20:43

,Článku bych nic nevytýkal, ale vy jste se přiblížil prolhanému tvrzení, které naštěstí ve vedlejší větě ironizujete.On totiž vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem důchodců je podobný jako vztah mezi počtem zemědělců a ,,jimi živených“ nezemědělců.Dějiny vycházejí ze stavu, kdy většina obyvatel byli zemědělci a dnes je tomu zcela jinak.Kolem roku 1910 se na základě statistik o úrodnostu půdy a klesajících výnosech objevily spekulace o blízkém hladomoru, ale jako na zavolanou se objevila Haber-Boschova syntéza amoniaku a následný hlad lze přičíst především nastálé válce.Typické je, že německý vynález ,,náhle“ objevila Británie a ,,ještě náhleji“ pak USA. O tajných službách ovšem… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  idiotronic
17. 9. 2023 5:43

Jsem psal hned na začátku – jde o ekonomickou efektivnost státu.

Aneb, jak říkala moje babička: „Kde nic není, ani čert nebere“.

Prostě, kde nejsou protředky, žádná reforma (bez zvýšení efektivnost) nepomůže.
Je to jen přehazování bídy a zastírání snahy očubat ty, kteří se nemohou bránit.

peter.
Reply to  Gatta
18. 9. 2023 11:13

https://twitter.com/pozorzmena/status/1702559384277025000
„Rozzúrený mravec,proti mamutovi“…dobré prirovnanie!

Gatta
Gatta
16. 9. 2023 18:45

Proč nám lžou – „PROTOŽE PROTO“.
(tak se to říká malým dětem, kterým dospělí nechtějí a nemusí nic vysvětlovat).

Kabát – doporučuji nesledovat video, ale číst text.
https://www.ikabat.cz/kabat-cert-na-koze-jel/

orinoko
orinoko
Reply to  Gatta
18. 9. 2023 11:44

Už zase sedím se Slováky a ukroboty. A okolností, že neustále něco poslouchám, něco zapisuji a zároveň poslouchám i je, působí docela komunikativne. Stačí jen otevřít hubu. Cosi jsem změnil i jinak a kdo vi, možná pojedu znovu do Žatce na nějaké tacky-tačky.

https://youtu.be/zib7nlkPQko?si=6yyGQ85DIcGuJpXp

Last edited 15 dní před by orinoko
fajt
fajt
17. 9. 2023 9:54

comment image

krpo
krpo
17. 9. 2023 15:39

Důchodců je 2,5 mil.,bití jsou za této vlády ažaž. Proč se tedy nezorganizují v nějaké obč. sdružení či pol. stranu a neudělají tady v tom bo… pořádek. Vědomostmi,schopnostmi a zkušenostmi silně převyšují stávající tlupu u kormidla. V historii to tak vždy bylo – říkali tomu i rada starších!!!

peter.
18. 9. 2023 7:52

Keď nie sú peniaze na dôchodky,treba „utratiť“dôchodcov !
https://twitter.com/kytka123/status/1702969617059135855

Gatta
Gatta
Reply to  peter.
18. 9. 2023 15:38

A čo keď nebude dosť peňazí na politikov …?

Těm dnešním důchodcům bylo v roce 1989 kolik ??? 30 – 40 roků a vybudovali zde ten váš opěvovaný kapitalismus, který trvale rozrádáte a nyní uz přímo ničíte naši Republiku na níž vy nemáte žádnou zásluhu.

https://youtu.be/ncZBlAKRQO8?si=wmt_kGEcqdsPGv1i

Last edited 15 dní před by Gatta
peter.
Reply to  Gatta
18. 9. 2023 16:56

Gatta!
Generálny riaditeľ f.Pfizer je veterinár.Veterinári ako je známe,choré,nebezpečné alebo inak nepotrebné zvieratá „utratia“!
Ja sám som dôchodca a jeho výrok o tom,že už v r.2019 sa rozhodol znížiť populáciu ľudstva o 50% sa ma hlboko dotkol.Potom som prežil covidovú nenávisť „očkovancov“ proti mne a mojej rodine,ktorá do jedného tiež odmietla tú svinskú pseudovakcínu. Takže som svojim odkazom chcel len poukázať,čo za talmudistické hovado je MVDr.Albert Bourla!
A pokračuje ďalej !
https://twitter.com/PetrNov95968147/status/1703646365450973393

Last edited 15 dní před by peter.
peter.
Reply to  peter.
18. 9. 2023 17:10
Gatta
Gatta
Reply to  peter.
18. 9. 2023 19:16

Někde jsem četl, že byly 3 skkupiny vakcín Pfizer, se zásadnimi rozdíly vedlejších příznaků. Dezinformace ??? Nebo, jak to bylo – všichni nad 65 se už konečně můžete přihlásit k vakcinaci. Často okolo slyším, že nedávno měli doma pohřeb, někdy i několik nedlouho po sobě. Vše rakovina. Je to bohužel i můj případ v rodině – nemoc vypukla 6 měsíců po vakcinaci. (slovo očkování neuznávám, je to slovni PODVOD). Kdo ví, možná shoda náhod, možná ne, a i kdyby, komu co teď dokážete ??? Pokud by byl další „Covid“, tak raději umřu na něj, než jako ti, které odvezli do… Číst vice »

peter.
Reply to  Gatta
19. 9. 2023 4:50

Neviem koľko skupín tých pseudovakcín bolo.Viem však s istotou,že sa jednalo o gigantický experiment na ľuďoch a keďže to bol „experiment“,muselo byť podávané súčasne s mRNA svinstvom aj placebo.Aby sa ten experiment dal vyhodnotiť. Napriek všetkým mojim výhradám však vidím v genetike veľkú príležitosť na to,aby sa ľudstvo zbavilo všetkých chorôb,ktoré so dnes považované za nevyliečiteľné.Len sa toho nesmú zmocniť zvrátení vedci typu Fauci,Bourla,ktorí genetiku zneužívajú na zabíjanie ľudí! Veď to hovado Bourla jasne hovorí,že v r.2019 sa začal plniť jeho sen o znížení populácie na 50%. Môj názor je,že ak existuje na svete človek ktorý tak veľmi túži zabiť… Číst vice »

Last edited 15 dní před by peter.
fajt
fajt
Reply to  peter.
19. 9. 2023 5:49

Peter, připisuješ lidem vlastnost ( aktivní sebereflexe), kterou prostě nemají, zatím všechny své problémy jenom přežili ( nikdy žádný nevyřešili, ani nechtěli a nechtějí ) a nebo jim někdo zásadně pomohl ( viz poslední bottleneck efekt ), takže psychopati a darebáci včele davu nejsou jakýmsi nedopatřením a nebo přechodnou fází vývoje ( jestli se u člověka dá vůbec uvažovat o vývojové progresi ), bych řekl, že jde o reálný obraz, který se rozhodně nebude měnit. ..)

peter.
Reply to  fajt
19. 9. 2023 6:39

„bottleneck efekt“
To je veľká a doposiaľ málo diskutovaná téma najmä v súvislosti so snahami o radikálnu depopuláciu Zeme.
Kto určí ktoré ľudské gény majú byť nevratne zničené?Kto o tom bude rozhodovať?
To ja už nechám na tých,ktorí tu budú po mne.
Svet sa skrátka mení na riť a ja si už pripadám ako ten človek o ktorom rozprával starec vo filme „7 statočných“.
Chlapík vypadol z okna najvyššieho poschodia mrakodrapu a ako padal,tak na každom poschodí ľudia počuli ako si hovorí…“zatiaľ to nie je najhoršie!“

fajt
fajt
Reply to  peter.
19. 9. 2023 7:01

já su v klidu, i když doma ležím a nedělám lauter nic, tak přesto pádím brutální rychlostí ( spolu s planetou, oskar soustavou, galaxii a s celým vesmírem) někam do dupy – hele, důležité je, že si člověk vytvoří svůj vesmír a nežere blbosti rádoby autorit, které se vždy v průběhu dějin ukázaly jako totální kraviny a nebo ještě hůře jako cílené brutální zlo ( viz covid a celá anabáze kolem něj ) – a ještě taková noticka, kdysi jsem četl jakousi sci-fi povídku, kde se rozumovalo o tom, kolik alternativních vesmírů je kolem nás a kolik dalších dokážeme stvořit… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
19. 9. 2023 8:49
fajt
fajt
Reply to  orinoko
19. 9. 2023 9:27

dneska po ránu mě brutálně nakopl synek za kulatým nesmyslem, ve svém dojče pekáči mi dal špeka a ještě to pojistil hamulcema, tolik adrenalinu jsem v sobě neměl od času klausobáčiho, když kradl v čile pero a v republice prznil letušky – nakonec jsem ho lapnul a dal mu patřičné pšm. ..)

https://www.youtube.com/watch?v=_NMmWEX5JGM

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
19. 9. 2023 11:54

To je dobrý, hned jsem uložil do Tvrdých časů.
Rondineli dál funguje, to je dobře. Viděl jsem ho in natura v rakouském Gmundu s Black Sabbath. Kdoví, jestli překládané ruce při bicím sólu jsem neodkoukal od něj.
Byl jsem nasměrován na Budgie a slyšel věci, které neznám, přitom mám kompletní řadovky. Jestli někdo vyhrabal archiv netuším…

https://youtu.be/ueI6QC6_eOk?si=jyUG15eoY_oMxDEc

fajt
fajt
Reply to  orinoko
20. 9. 2023 5:23

měl bych taky prohrábnout archív a něco si pustit i z kotoučů ( některé placky už neseženu ani kdybych se potento), přinejmenším provětrám tranďáky a elektronky – známý byl teď na Štramberku a hráli tam kissáci, tedy hobíci, říkal, že když šel Stanley na kolena, tak si nahoru mohutně pomáhal kytarou, plíce taky haprovaly, ale jinak konečný výsledek lidové zábavy pecka ( se mu oživily všechny baby minulého století 😀). ..)

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
19. 9. 2023 12:34

Měl jsem nějakou krizi s hudebními podklady, teď se mi hrnou, jak z protrzene hráze. Také Budgie, YT, Vargas, DEVO, Asia, Mammoth, Blue Effect a Bill Frissel či Puhdys a Omega. Musím změnit vcelku chaotický přístup za minimální metodiku.

IMG_20230919_124239833.jpg
fajt
fajt
Reply to  orinoko
20. 9. 2023 5:25

👍

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
19. 9. 2023 12:51

Ještě něco, do Žatce jsem na všechny pro mě aktuální adresy poslal gratulaci ke vstupu do UNESCO. Možná na severu strávím Silvestra. 🤔

Gatta
Gatta
Reply to  peter.
19. 9. 2023 6:30

Peter -píšete „EXPERIMINTY“ ??? V jakém slova smyslu ??? Lidi uzdravit, nebo snížit počet obyvatel Země !!! ??? Zkuste jen někde říct, že chcete někoho zabít – zítra si pro váš přijedou a 10 let nevylezete z báně. A tady (viz výše) ZDRAVOTNÍ !!! kapacity mluví o odstranění poloviny lidstva a celý sál těch nejodpovědnějších jim tleská. Mluvčí i všichni vtom sále splňovali podmíny trestného činu ‚ přípravy hromadné vraždy – genocidy poloviny lidstva !!! Nevím , jak to přesně bylo s Covidem, ale vím, že nic z toho, co o těch „vakcínách“ říkali se postupně nepotvrdo. Že to tedy… Číst vice »

Last edited 15 dní před by Gatta
peter.
Reply to  Gatta
19. 9. 2023 8:02

Peter -píšete „EXPERIMINTY“ ??? V jakém slova smyslu ??? 1 – Bol to sociologický experiment ktorý mal dať odpoveď na otázku,ako bude ľudstvo reagovať na zjavný teror zo strany globálnych elít.Dokázal,že ľudstvo sa prispôsobí akémukoľvek diktátu bez toho,aby došlo k nezvládnuteľným sociálnym výbuchom. 2 – Bol to tiež experiment,ktorý mal dať odpoveď na otázku,či je očkovanie vhodným nástrojom k prevedeniu depopulácie matičky Zeme. 3 – Bol to medicínsky experiment prevedený na miliardách ľudí neodskúšanou,zakázanou GM-očkovacou látkou, bez ich súhlasu,čo je v príkrom rozpore s lekárskou etikou,Hipokratovou prísahou a Norimberským kódexom lekárskej etiky. Takže to vlastne boli tri zadania v jednom… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  peter.
19. 9. 2023 8:52

Jste pořád jen na povrchu.

ad 3.) Nevyzkoušených v podstatě neškodných i léčivých roztoků bez vážných vedkejších účinků (v případu Pfizru odmítám slovo „očkovacích“, protože žádnou vlastnost očkovacích sér tato směska v praxi neprokázala), mohlo být použito mnoho.
Proč byla vybrána právě tato ???

peter.
Reply to  Gatta
19. 9. 2023 10:17

„Jste pořád jen na povrchu.“ Je mi ľúto Gatta,že moja odpoveď vás neuspokojila.Môžem vám len doporučiť,aby ste využil zdroje,ktoré vám na vašu otázku dajú odpoveď ktorá vás uspokojí.Ja sa tiež rád nechám poučiť! K očkovaniu ! Očkovať – vniesť do organizmu, môžete čokoľvek.Očkujú sa aj rastliny alebo živné pôdy v mikrobiologických laboratóriách,kde sa na prenos inf.materiálu na živnú pôdu používa tzv.“očkovacia slučka“ čo je vlastne kovový drôtik s očkom na konci.V medicíne je správnejší výraz ako očkovanie slovo vakcinácia.Jedná sa o vnesenie inaktivovaných, mŕtvych, celých,alebo len častí mikroorganizmov či ich toxínov do organizmu,ktorý na vakcínu reaguje tvorbou protilátok.Vakcína nevniká do… Číst vice »

Last edited 14 dní před by peter.
Gatta
Gatta
Reply to  peter.
19. 9. 2023 12:43

Peter – nejsem mikrobiolog – takže po stránce technikálií „tzv vakcinace“ Vám věřím ŽE TO MÁTE NASTUDOVÁNO, ale o to zde nejde.
Způsob se najde vždy a jeho vysvětlení nerozumí často (většinou) ani otitulovaní odborníci.
Natož nějaký poučený laik, nebo „ženská od sporáku“.
Taková vysvětlení mají v podstatě princip náboženského obřadu.

Tady jde o NEJHLUBŠÍ ÚČEL celé Covid akce???
A pokud by to byla obyčejná zdraví neškodná zištnost farmaceutických firem, tak bychom si mohly oddechnout.

peter.
Reply to  Gatta
19. 9. 2023 13:29

Prečo práve mRNA očkovacie látky? Pravdepodobne preto,že sa jedná o novú doposiaľ vo väčšom merítku nepoužitú očkovaciu metódu(genetický kód človeka sa na 100%podarilo vylúštiť až v r.2021). Vzhľadom na to,že vírus Sars-CoV-2 bol vyvinutý s najväčšou pravdepodobnosťou v labáku,tak bolo pre pharma firmy zbytočné testovať svoj výrobok viac rokov.Stálo by to veľa peňazí a výsledok nemohol zodpovedať vynaloženým nákladom.Tak využili príležitosť a za pomoci WHO,CDC,EMA šéfky komisie EÚ,podkupných politikov a žiaľ aj lekárov dosiahli,že predali počas neoprávnene vyhlásenej pandémie miliardy dávok svojho výrobku,vyprodukovali neuveritelne vysoký zisk,získali mnoho cenných poznatkov pre ďalší vývoj geneticky modifikovaných liečiv a „vakcín“ a neniesli a… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  peter.
19. 9. 2023 14:32

Ale jo peter – myslím, že na věc máme obdobný názor a oba toho víme dost. Mě jde o to, že ta „odborná“ pojednání a „odborné“ kecy jen zastírají podstatu toho co jsme zažili. Věděli – nevěděli, vyplatilo – nevyplatilo … … slova, slova, slova … (řečeno klasikem). Podstatná jsou tvrdá fakta – a ty nikdy nebyly dodnes nejsou. Kde jsou nezkreslené výsledky a grafy z těch míliard injekcí. Podstatné je, že nic z proklamovaných vlastností ta sr*cka neměla a to dnes už víme. Máme už k těm ampulím „Příbalový leták“ podle směrnic EU, který dostanete i k solným kapkám… Číst vice »

peter.
Reply to  Gatta
19. 9. 2023 16:31

Gatta ! Váš problém je,že ešte stále máte svoje ideály a veríte v pravdu,mravnosť,etiku, spravodlivosť a…..“demokraciu“!Nič také dnes neexistuje!Je len boj o moc a bohatstvo:Ľudský život má pre tých smradov čo ten boj vedú, cenu menšiu ako život hmyzu alebo planktónu. Viete,stojíme v predpeklí a ktosi nám už zametá cestu,ktorá vedie priamo do pekla. No a nad Danteho Peklom je nápis tohoto znenia: “ Vy, čo vstupujete, zanechajte všetky nádeje.“ Pozoruhodné je, že za hriech hodný pekelných múk Dante považuje popri klamstve, úžere, smilstve, nevere, kupliartsve aj ľahostajnosť a my, kým máme nasypané v koryte aspoň trochu,sme v ľahostajnosti k… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  peter.
19. 9. 2023 20:29

To je dobré, ten istý pocit som ma ja z vas :-) Zcela obecně: Ono je to, nejen v tomto případě tak, že myslet a činit můžete a musíte podle svých vědomostí, nebo intuice, ale … …oficiálně můžete pracovat jen s vyřčeným, veřejně nezpochybňovaným … Pokud s někým jste nuceni podepsat smlouvu a tušíte, že ji nedodrží, tak uděláte vše k případné minimalizaci škod, ale vaše podezřeni nemá oficiálně žádnou váhu, a jste nucen smlouvu respektovat. Pokud vám někdo bude lhát a vy to víte, že vám lže, tak ho buď na místě usvědčíte (což často není věci pravdy, ale… Číst vice »

peter.
Reply to  Gatta
20. 9. 2023 7:37

Úryvok prejavu letca-stíhača plk Václava Vaška,ktorý predniesol pri spomienkovej akcii pri pamätníku Hrdinov-letcov v Žatci : „Starší generace, volící mír, národní hodnoty a prosperitu české republiky v těchto volbách rozhodně neprohrála. Nemá totiž, vzhledem k budoucnosti, co prohrát! My starší jsme chtěli zvolit budoucnost nikoli pro sebe, naši budoucnost už neřešíme, ale pro mladé, pro ty, kteří by měli cítit morálním povinnost pokračovat v tom, za co umírali naši předci, u jejichž památníku se tady v Žatci pravidelně scházíme. Ale pro Vás, zlatou mládež, to jsou jen neznámá slova. Sami jste si zvolili svoje katy. Zkušenosti jsou nepřenositelné! Sáhněte si… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  peter.
20. 9. 2023 12:58

Ano, peter, je to tak. Všichni bychom si to měli už konečně přiznat. Přiznat si, že lid tohoto státu to na úrovni mravní a světonázorové dlouhodobě prohrál. Prohrál tak, že bude desítky let (a možná i víc) ještě trvat, než to znovu další generace pochopí, že v roce 1989 udělal nejen pro sebe, ale i pro své potomky typicky hloupě svou osudovou životní chybu.  Chybu ignorováním faktu, že dnešní generace mladých ze střední sociální třídy, vychovaná posledními téměř 35 roky kapitalismu si o svých předcích i věkových vrstevnících v duchu už vůbec nepokládá otázku „kdo z nich se nejvíc zasloužil“…… Číst vice »

Last edited 13 dní před by PPK
fajt
fajt
Reply to  peter.
19. 9. 2023 9:15

https://www.garaz.cz/clanek/novinky-jak-nas-auta-spehuji-mnozstvi-sbiranych-dat-je-pry-desive-21010980#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=autoweb.web.nexttoart – a nejde jenom o mengelého hokus-pokus s covidem – tahle doba je úplně chorá, a to ještě naplno nenastoupila AI, páč od zkurwených programátorů, které vlastní ještě více zkurwení psychouši nemůže člověk očekávat nějaký ráj na zemi – spíše dantovo inferno, takový otrokář s pozitronovou myslivnou a titanovým bičem na jaderný baterky to bude teprve to pravé kapitalistické sado-maso peklíčko. ..)

Gatta
Gatta
Reply to  fajt
19. 9. 2023 13:10

JJ Nepoužívat nic na obvládání hlesem – jinak jste stále potenciálně nahráváni. Používat v mobilu úsporný režim bez služeb na pozadí. Nemít doma ani nikde jinde nic s interní kamerou. Nefotíte-li zrovna selfie zalepit přední foťák a telefon mít v pouzdru. Nepoužívat na telefonu lokalizaci – v navigaci je to bohužel podmínkou. Nepoužívat všechny „vymoženosti a pohodlnosti“ trvalého připojení. Natavení profilu např u VW na anonymní (v podstatě stejně jen částečně anonymní) Data (mobilní i WiFi) používat jen, když je skutečně potřebujete. Vypínat telefon a pokud to jde vyjmout při tom i baterku, nebo ho uložit někam odděleně. Ptatit hotově.… Číst vice »