Svět ruskýma očima 728

 

„Není na místě stoupat stále na stejné hrábě“: Jaké rady dal Putin podnikatelům i Západu na Východním ekonomickém fóru

Valentina Jegorova

12. září 2023

Ruský prezident Putin vystoupil na plenárním zasedání Východního ekonomického fóra a odpověděl na otázky moderátora. Okruh je široký, od mezinárodní politiky až po národní demografii. Rossijskaja gazeta shromáždila základní téze vystoupení hlavy státu.

O rozvoji Dálného východu

 • V regionu jsou vytvořeny unikátní podmínky pro podnikání, dynamika investic je třikrát vyšší než v celém ostatním Rusku;
 • Magadanská oblast je v čele dvacítky největších subjektů vzhledem k tempu růstu hrubého regionálního produktu;
 • výši hypotéky Dálného východu je potřeba zvýšit na 9 milionů rublů;
 • pracovníci závodů vojensko-průmyslového komplexu by v regionu měli mít zvýhodněné hypotéky bez omezení věkem;
 • v Rusku budou vybudovány rychlostní magistrály přes Sibiř a Dálný východ k Pacifiku;
 • vláda dostane pokyn, aby do frontální strategie „Geologie – obnovení legendy“ zahrnula oddělený článek o hlubinách země Dálného východu.

O podnikání v Rusku

 • Podnikatelé mají podnikat zde a nestoupat „na jedny a ty samé hrábě“;
 • nebude žádná deprivatizace;
 • Putin není přesvědčen, že by se stát příliš rozvíjel v ekonomice;
 • vláda nevidí, že by se musely zvyšovat daně;
 • na kurs rublu má vliv mnoho faktorů, ale situace je řízená, banka dělá správné kroky k brzdění inflace;
 • vláda a podnikatelé se dohodli, jak se zachovat ohledně paliv.

O Ukrajině a Západu

 • Rusko nemůže zastavit boje, když Ukrajina vede protiofenzivu;
 • prvním krokem k mírovému jednání musí být zrušení nařízení prezidenta Ukrajiny o jejich zákazu;
 • západní činitelé tlačí Ukrajinu k tomu, aby „si odhryzla maximální“ kus území a potom začala jednat;
 • dodávky nových zbraní, včetně kazetové munice a střel s ochuzeným uranem neovlivňují situaci na frontě;
 • dodávky stíhaček F16 Kyjevu jen protahují konflikt;
 • z výpovědí zadržených ukrajinských diverzantů je patrné, že byl připravován útok na jaderný objekt v Ruské federaci a že za tím mohu být speciální služby Británie;
 • perzekuce Donalda Trumpa z politických důvodů ukazuje prohnilost amerického politického systému;
 • Západ i USA šlapou na stejné hrábě jako Sovětský svaz, tlačí na partnery a zbavují se přátel.

O Náhorním Karabachu

 • Arménské vedení ve skutečnosti uznalo svrchovanost Ázerbájdžánu nad Karabachem;
 • Putin dostal od Pašinjana obsáhlý dopis a je s předsedou vlády Arménie ve stálém kontaktu;
 • nikam se neposunuly otázky humanitárního charakteru a nedopuštění etnických čistek v Karabachu;
 • Ázerbájdžán nemá zájem na žádných etnických čistkách v Náhorním Karabachu.

O smluvních pracovnících

 • Za posledních šest až sedm měsíců dobrovolně v Rusku podepsalo vojenské smlouvy 270 tisíc osob;
 • denně jeden až jeden a půl tisíce lidí uzavírá smlouvy s ministerstvem obrany;
 • ruští muži podepisují smlouvy dobrovolně, přitom chápou, že budou v zóně bojů a že chrání naše lidi v nových regionech.

O migraci a demografii

 • Není prakticky možné překonat trend snížení porodnosti, řešení demografických potíží vyžaduje usilovnou práci v mnoha směrech;
 • letos dosáhla průměrná délka života v Rusku 74 let;
 • ruské úřady daly přednost zájmům ruského státu a „za to se nestydíme“;
 • cizí migranti představují 3,7 % trhu práce v Rusku.

O těch, kteří opustili Rusko

 • Ze země odešlo 160 až 170 tisíc osob z kultury, přitom takových, kteří souhlasili s politikou Ruské federace. Raději pracují v cizině, než aby „kapali Rusům na mozek“, než aby šířili netradiční hodnoty;
 • odjezd Čubajse může být spojen s finanční dírou ve společnosti Rusnamo;
 • prohlášení spoluzakladatele společnosti Yandex Arkadije Volože o speciální vojenské operaci může znamenat snahu o zachování aktiv v zahraničí;
 • nikdo neuzavírá vystěhovaným Rusům cestu zpět;
 • v Rusku se objevila dobrá tendence ve věci „navrátilců“. Je potěšitelné, že ti, kteří šli pracovat do jiných zemí se rozhodují „vrátit se do vlasti a snaží se pracovat pro svoji zemi“.

Převzato z RG.ru

***

Hrát proti Rusku je stále nebezpečnější

13. září 2023

Využití válečné propagandy v předvolebním boji v Polsku může znamenat špatný žert pro vládnoucí stranu Právo a spravedlnost. Uvedla to komentátorka polského vydání Dziennik politiczny Hanna Kramerová.

Píše:

Aby zvýšila podporu své strany u obyvatelstva, začala banda Kaczynského využívat válečnou propagandu, jinak řečeno tak zvaný „trojúhelník hrozeb Polsku“. Ten se skládá z nebezpečí ze strany Ruska a nelegálních migrantů v Německu. A odpovídající stanovisko, že jen PiS může polskou bezpečnost zajistit. Není pochyb o tom, že polská vláda se nejvíce bojí Moskvy, proto také nepřijala žádné snahy o otevřený konflikt, nebo o provokační akce proti Kremlu, i když dobře ví, že pokud překročí všechny červené linky, bylo by pro NATO lehčí Poláky odepsat, než Polsko zachránit.

Podle novinářky mohou být v takto napjaté situaci důsledky zcela vážné.

Poznámka: Je to důvod zamyslet se nad tím? co mají polští politici provést, protože v případě války s Ruskem nemá polská armáda šance na vítězství. Před několika lety se odborníci pokusili namodelovat všechny možné scénáře odpovědi Ruska na agresi Polska. Podle nich bylo 99 % scénářů ukončeno neúspěchem Polska.

Převzato z Eadaily.com/ru

***

Koridor Indie – Saúdská Arábie – Evropa: Aliance proti Rusku nebo multipolární svět?

Kamran Gasanov

13. září 2023

V prostoru Eurasie se tvoří nová geoekonomika. Hlavními aktéry transformace jsou Indie a Saúdská Arábie. Kdo potřebuje jejich společný projekt a mohou ho USA využít proti Rusku a Číně?

První a asi nejdůležitější v zavádění nového infrastrukturního projektu mezi Asií a Evropou je dohoda dosažená na nedávném summitu G20 v Dillí. Premiér Indie Naréndra Módí ohlásil začátek ekonomického koridoru Indie – Blízký východ – Evropa (IMEC). V projektu budou účastny Indie, Sjednocené arabské emiráty, Saúdská Arábie, EU, Francie, Itálie, Německo a dokonce i USA. Předpokládá se propojení námořních a železničních cest Řecka, Jordánska, Saúdské Arábie, Sjednocených arabských emirátů a Indie. Bude se oboustranně převážet zboží z Evropy do Asie a rovněž ze zemí ležících mezi nimi.

Megaprojekt Dillí a Rijádu

V první etapě podepsaly EU, USA, Saúdská Arábie a Indie memorandum o vzájemném porozumění. Text byl uveřejněn Bílým domem. Ve shodě s dokumentem je cílem IMEC stimulace hospodářského rozvoje zúčastněných zemí a integrace mezi nimi. Mají být vytvořeny dva koridory, a to východní, propojující Indii a Perský záliv a severní, spojující země zálivu s Evropou. Projekt umožní plynulou dopravu zboží a služeb mezi Izraelem, Jordánskem, Saúdskou Arábií, Sjednocenými arabskými emiráty, Indií a Evropou, vytvoří se nová pracovní místa, sníží se náklady, zvýší se integrace zemí a sníží se emise skleníkových plynů.

Saúdská Arábie a Indie plánují uspořádat společné investiční fórum. Na návštěvu Indie se vydá korunní princ Saúdské Arábie bin Salman. Hlavní téma fóra je kooperace v chemickém průmyslu a energetice a technický pokrok. V Indii již započala obchodní setkání.

Indický ministr obchodu a průmyslu uvedl, že Indie a Saúdská Arábie mohou napříště zdvojnásobit dvoustranný obchod z nynějších 52 miliard na 100 miliard dolarů.

Cíle koridoru IMEC

Podle Murada Sadigzadeha, prezidenta Ruské blízkovýchodní asociace (RBA), je Saúdská Arábie silně příznivá k hospodářskému koridoru s Východem i Západem. Pro Vestnik Kavkaza uvedl: „Saúdská Arábie nezbytně potřebuje svoji ekonomiku diverzifikovat. Pro ni je tento projekt hospodářsky výhodný. Dále jde o další pokračování vyváženosti mezi USA a dalšími regionálními centry – Čínou a Ruskou federací.“

Kromě hospodářských má projekt i geopolitické důsledky. Indie jakožto vzrůstající hospodářská velmoc chce v Eurasii vybudovat svůj projekt jako protiváhu čínské Nové hedvábné stezky. Saúdská Arábie by chtěla mít úlohu tranzitní složky a protiváhy Turecka a má zájem přilákat investory z celého světa jakožto hybnou sílu vlastního rozvoje. Do tohoto puzzle se dobře hodí normalizace zemí Perského zálivu a Izraele. Nedávno izraelská delegace poprvé navštívila Saúdskou Arábii. Důvodem bylo zvoleno zasedání UNESCO. Protože Saúdská Arábie neuznává Izrael kvůli Palestině, je tento krok důležitý pro normalizaci vztahů.

Tato iniciativa musí ještě více sblížit Saúdskou Arábii a Izrael, protože druhotnými účastníky projektu jsou Jordánsko a Izrael. Jde o další krok ke sblížení a normalizaci, jak si všiml Sadigzadeh.

USA a IMEC

Dřívější vedení USA s Trumpem řešilo otázku normalizace mezi Araby a Židy územními ústupky. Nynější vedení Bílého domu se o totéž snaží přes ekonomiku.

Američanům se podařilo vnést rozkol do kontaktů mezi Indií a Čínou. Podle indického ministra železnic bude tento koridor výhodnější než čínský projekt Jeden pás – jedna cesta. Odhaduje, že zásluhou IMEC naroste obchod mezi Indií a Evropou o 40 %.

Názor Číny, Ruska a Turecka

Čína dosud na nové iniciativy reaguje opatrně. Její odborníci netají svoji nedůvěru k indickému projektu: Nebude se rychle realizovat a nebude rentabilní. Zboží a ostatní náklad se bude muset neustále překládat ze železnice na vodu a naopak. Zčásti mají pravdu, protože v koridoru jsou dvě vodní cesty – Arabské a Středozemní moře.

Sadigzadeh souhlasí s čínskými výhradami. Upozornil: „V průběhu šedesáti následujících dnů musí podle memoranda být rozpracovány projektové plány a cestovní mapy k realizaci. Je třeba propočítat, kde a kolik investic je nutných.“

Dalším problémem je nestabilita v regionu. Bez ohledu na počínající normalizaci mezi Saúdskou Arábií a Íránem jsou vztahy od ideálních daleko. Izrael sousedí s Palestinou a Sýrií, kde probíhají trvale střety a teroristické akce. Prezident RBA dodal: „Celkově je projekt považován za určitý úder USA na adresu Číny a za nátlak na čínskou iniciativu dopravních komunikací Jeden pás – jedna cesta. Přitom je projekt zajímavý pro všechny účastníky tohoto koridoru.“

Podle toho, jak reaguje Kreml, není iniciativa pro Rusko nebezpečná. Putin ve svém vystoupení na plenárním zasedání Východního ekonomického fóra řekl: „Je pravda, že je to pro nás výhodné, bude nám to pomáhat rozvíjet logistiku. … Američané naskočili do vlaku na poslední chvíli, ale nevidím v tom, že v projektu jsou, velký smysl. … další pohyb zboží v tomto koridoru představuje v podstatě doplněk k našemu projektu Sever – Jih. Nevidím zde nic, co by nám mohlo překážet.“

Skutečně, Indie se k projektu Sever – Jih připojila. S ostatními zeměmi projektu, jsou mezi nimi Rusko a Čína, jsou partnerské vztahy. Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty se nedávno staly součástí finančního a ekonomického klubu BRICS, v němž jsou i Čína a Rusko.Turecký prezident Erdogan není tak zdrženlivý jako čínský a ruský vůdce. Dal na vědomí, že „bez Turecka není koridor“. Dále řekl, že „Turecko je důležitá výrobní a obchodní základna. Nejvýhodnější trasa pro přepravu z východu na západ musí vést přes Turecko.“

Osud projektu Indie – Blízký východ – Evropa je zatím otevřený. USA se budou snažit využít jej pro svoje zájmy. Jenže svět je multipolární a z jedné iniciativy se Eurasie nemůže dostat pod jedno velení. Země své vazby diverzifikují a v nestabilním světě se snaží získat peníze tam, kde to jde.

Převzato z Vestikavkaza.ru

4.3 18 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
36 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
orinoko
17. 9. 2023 21:56

No tak konečně by se mohlo blyskat na lepší časy. Pokud to strejka P nezarizne. Rodí se plán, jak udeřit na prasečí mozky NATO prostřednictvím vodních dronu. Jako docela perspektivní se jeví jejich podoba coby vodních skútrů. Kdekoli na světě. Čím dříve tím lépe. Nejistota válečného prasete je novou přidanou hodnotou v mlácení na Halici.

fajt
fajt
18. 9. 2023 4:40

tem je neúnavný ve lhaní a mlžení – ale zločinnou podporou sionistů v cbrf to totálně zabil. ..)

fajt
fajt
18. 9. 2023 6:53

https://news.mail.ru/incident/57858212/?frommail=1 – kremlin chazaři se při mobilizaci se svými poddanými taky moc nesserou, snad bude mít vojanda štěstí a do roku 32 současné Rusko přežije, je velký předpoklad, že to padne na hubu. ..)

Botičky od Diora
Botičky od Diora
18. 9. 2023 12:38

Včera bylo 84. výročí začátku osvobození západní Ukrajiny a západního Běloruska od polské okupace čili likvidace omylu Versailleské smlouvy. Aby si hyeny pamatovaly, že „hrát proti Rusku je stále nebezpečnější“…
comment image

orinoko
orinoko
Reply to  Botičky od Diora
18. 9. 2023 13:06

Jo, osobně beru. Ale se strejkou nehrozí nic. Dokonce ani červená nit.

orinoko
orinoko
18. 9. 2023 13:58

To nedávám v rámci žádné prijoriti. Ptám se Putinovy místní živé vody: Co bude vedoucí ruský Ptakovin dělat na evidentne zhoršující se situaci na „západní “ frontě. A na trefné rány ukrobotu- NATO do útrob Ruska?
PlKAT?
Prý se čeká na podzimní deště. Tak to my fsichni už čekáme na ruské tání

Botičky od Diora
Botičky od Diora
20. 9. 2023 12:16

V Hyjenlandu prásknul konkrétní a přísně tajný plán na obranu před náhlou ruskou invazí. Překvapivě ji neprozradil hypotetický Edward Snowden – to pšonci všechno sami. Tajný plán osobně odtajnil a zveřejnil ministr obrany Polské lidové republiky Mariusz Blaszczak :-)))) Ruská armáda za týden dorazí do Visly a osvobodí celé levobřežní Polsko. Spíš za 4 dny, protože chuť a síla jsou nepopsatelné a teprve tehdy Rusko pojede na plný plyn. Nenarazí na žádný odpor. Hyjen-army se pokusí uchytit na pravém břehu Visly, na předmostí Grudziadz – Toruň – Bydgošč a Otwock – Garwolin – Ryki. Nevydrží tam déle než dva týdny.… Číst vice »

fajt
fajt
20. 9. 2023 12:17

https://politikus.info/events/155666-karabah-kapituliroval.html – docela průser, tohle nebude končit jenom NK. ..

Gatta
Gatta
Reply to  fajt
20. 9. 2023 15:21
Last edited 8 dní před by Gatta
g.hrosik
g.hrosik
20. 9. 2023 18:10

Díky, zajochu, za pestrý výběr!

Irena
21. 9. 2023 11:39

Perličky z jednoho pořadu Večer s Vladimirem Solovjovem ze dne 19.09.2023

https://kob-forum.eu/2023/09/21/perlicky-z-jednoho-poradu-vecer-s-vladimirem-solovjovem-ze-dne-19-09-2023/

Aleš
Aleš
Reply to  Irena
22. 9. 2023 6:41

Kedmi má plno trefných myšlenek týkajících se politiky v celé své šíři…

orinoko
orinoko
22. 9. 2023 5:18

Další bláboly do obří hromady hnoje, byť s některými reálnými postřehy.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-kreml-valka-na-ukrajine-konec-cekani-na-zmenu-andrej-soldatov-rusky_2309211943_ava

peter.
23. 9. 2023 5:53

Ruská federácia sa neriadi žiadnou ideológiou! Potrebuje ju ?

Manažeři, minutoví pragmatici, nedouci ignorující teorii, vědu a historii přinesli Rusku mnoho běd. Nemají ducha na to, aby viděli komplexní budoucnost země. Do řídících pozic musí přijít vysoce vzdělaní, myslící a morální lidé neakcentující vlastní profit, kteří nejsou žádným způsobem svázáni s předchozím pokolením řídících kádrů, kteří budou mít hluboký vztah k vlasti. Jenom potom Rusko vyhraje válku s agonizujícím Západem. Rusko musí být ideové, nebo nebude vůbec.  
  http://www.meras.cz/2023/09/rotace-elit.html#more

fajt
fajt
Reply to  peter.
23. 9. 2023 6:30

https://news.mail.ru/economics/57935243/?frommail=1 – lukoil prodává v okolí Moskvy benzin okolo sto r za litr ( nafta je ještě malinko dražší), podle net diskuzí se to ani skalním mužikům gosudarstva vůbec nelíbí. ..)

PPK
PPK
Reply to  fajt
23. 9. 2023 14:15

Takže po přepočtu – jedno euro za litr, je drahota? A co u nás, kde totéž motoristé mají už téměř za dvě eura?

http://www.mbenzin.cz/

kurzy B.png
fajt
fajt
Reply to  PPK
23. 9. 2023 15:04

comment image – jestli je to pro ( normální, nevyvolené) rusy drahé? bych řekl, že jo – v zemi, která by mohla benzin a naftu rozdávat a s jejich ekonomikou by to nemělo rozhodně zacloumat, prodává palivo vlastním lidem za skoro cenu kolektivního západu – ať si z toho úsudek udělá každý sám. ..)

PPK
PPK
Reply to  fajt
23. 9. 2023 16:24

Aha, no jo. Já zapomněl. Vždyť on to píše i britský Guardian a tak chápu, že trollové v Rusku a v Polsku z toho pláčou a prožívají bezesné noci. Tak to jo. To je vskutku dojemné a velice smutné. Přijměte mou upřímnou soustrast, pane fajt.

fajt
fajt
Reply to  PPK
24. 9. 2023 6:27

comment image – jakési korporátní medium mám totálně u řitti … a na nervy doporučuju buď pilulku, či babu a nebo dlouhou procházku do bezvědomí. ..)

peter.
Reply to  fajt
24. 9. 2023 8:04

priemerný zárobok v RF je cca 210€ a cena benzínu 1€.
priemerný zárobok v Poľsku je cca 1500€ a cena benzínu 1,33€.
Rusko je členom OPEC a disponuje 68% celosvetových zásob nerastných surovín.Je normálne myslieť si,že občania Ruska by sa mali tešiť minimálne takej životnej úrovni,akú zabezpečil Muamar Al-Kaddáfí Líbyjčanom.
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/240653-s-padom-kaddafiho-rezimu-koncia-aj-socialne-vyhody-libyjcanov/

fajt
fajt
Reply to  peter.
24. 9. 2023 11:18

já bych trochu více parafrázoval krvavou mařenu, – dnešní Rusko je židovská horní volta s jadernými hlavicemi, od kterých maj tlačítka zmrdi z kolektivního západu. ..)

orinoko
orinoko
23. 9. 2023 12:10

„Nicht shiessen“, rvalo nordicke hovado , když se probralo po likvidačním úderu na jím řízený tank německé provenience, zatímco zbytek osádky už objimal Adu na vysostech. Germansky sulc a jeho anal ena jistě připraví nějaký metal za účast v bojích na. Halici LP 2023.
Tak vypadá tzv. ofenziva ukrobotu pod patronací prdocha bideta. A dále? Jako vždycky to kremelsky mameluk potáhne suknem ohledu a bude chtít jednat…

peter.
23. 9. 2023 13:47

https://colonelcassad.livejournal.com/
p.s.
Pozrite sa na tých mŕtvych chlapcov a chlapov!Mnohí z nich sú etnickí Rusi.Bandersmradi ich prenasledujú za používanie svojho rodného jazyka,vyháňajú ich z pravoslávnych chrámov,zabíjajú ich kňazov,ukrajinizujú a indoktrinujú banderovsko-nacistickou ideológiou ich deti,správajú sa k nim ako k občanom 3.kategórie,upaľujú ich za živa…a oni? Bojujú proti Rusom,zabíjajú ich a zomierajú! Môže niekto vysvetliť,prečo sa Rusi z Odesy,Nikolajeva,Dnepropetrovska,či Charkova nevzbúria?Prečo bojujú proti Rusom ?Prečo sa neorganizujú v ozbrojenom odpore ?

orinoko
orinoko
Reply to  peter.
23. 9. 2023 13:49

Prekopirovano! “ Další operace bude proti Podněstří. Rumunsko, Moldavsko, USA – to je vše. Rusko ukazuje slabost. A tato slabost, nevýslovnost, nedůslednost je prostě destruktivní. SVO nemá žádný úspěch kromě držení obranných linií. Považovat za úspěch pohřbení téměř 500 tisíc Ukrajinců, z nichž více než polovinu tvořili ruští muži a chlapci násilně odvedení z proruských území, je vrcholem cynismu. Mohli stát vedle sebe, nebýt gesta dobré vůle poblíž Kyjeva. Slabina Ruska spočívá v jeho zkorumpované elitě, která hledá dohody a dohody. Všechno je tím prosyceno. A veřejná prohlášení to potvrzují. Putinovy ​​červené čáry, Šojguova reakce na raketové útoky – VŠECHNO… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  orinoko
23. 9. 2023 14:08

Jako v hokeji: „Nedáš – dostaneš“. … a potom ještě několikrát.

Článek od Iščenka, který se mi na první čtení moc nepozdával, ale při současném vývoji posledních dnů na UA se mi některé Iščenkovi pasáže najednou nečekaně vybavují.

https://www.novarepublika.cz/2023/09/jak-to-vidi-v-rusku-priznaky-velke-ofenzivy

peter.
Reply to  Gatta
23. 9. 2023 16:46

Je užitočné porovnať si vyjadrenia ruských analytikov v čase.Tak napr.ruský analytik M.Chazin,v marci r.2017 hodnotil situáciu na Ukrajine takto : https://noveslovo.eu/archiv/michail-chazin-ekonomicka-krize-rozdeleni-ukrajiny-rozpad-eu-nova-jalta/ Myslím,že sa v mnohom trafil. Zaujímavé je,že Chazin je dnes presvedčený o tom,že medzi RF a USA existujú dohody o Ukrajine,ktoré Rusko zatiaľ dodržiava.Tvrdí tiež,že vyjednávania medzi RF a USA prebiehajú permanentne už od majdanu 2014.Obsah a výsledky tých vyjednávaní Chazin nešpecifikuje. K Iščenkovi : Je isté,že Rusko tú vojnu vyhrá! Myslím,že ju mohlo vyhrať už v r.2022. p.Umlauf v e-Republike sa celkom oprávnene pýta,či Rusko vyhrať vôbec chce! Tak si dovolím čisto hypotetickú úvahu.Rusko vyhrá,kyjevský režim kapituluje a….čo… Číst vice »

Last edited 5 dní před by peter.
PPK
PPK
Reply to  peter.
23. 9. 2023 20:46

Přišlo mailem – Oděsa 1894

Oděsa 1894.jpg
fajt
fajt
Reply to  peter.
24. 9. 2023 6:35

tak v prvé řadě dnešní Rusko nepatří Rusům a ruským zájmům, globalistické Rusko je stejné svinstvo jako americká korporace vedena psychopatickými zmetky. ..)

Gatta
Gatta
Reply to  peter.
24. 9. 2023 7:58

Peter – tajná jednání probíhala a probíhají ve všech válkách.

JJ, už v roce 2014 jsem psal, že zasít mezi lidi nenávist a vypustit džina z lahve je snadné, ale napravit to bude na desítky roků.

peter.
Reply to  Gatta
24. 9. 2023 18:02

No, Chazin hovorí hlavne o možných dohodách RF s USA týkajúcich sa vojny na Ukrajine. A keď sa pozriete na priebeh tej vojny v ktorej Rusko ponecháva dopravu zbraní a munície až na front a nijakým spôsobom tomu nebráni,keď zohľadníte dodávky ruských PHM pre ukrajinskú techniku atď. tak to naozaj vyzerá,že to takto bolo dohodnuté s USA.Napokon,tak USA ako aj Rusko z tej vojny profitujú! Straty znáša Ukrajina a celá EÚ,hlavne Nemecko. No a to,že v každej vojne prebiehajú nejaké tajné jednania môže ale nemusí byť pravdou.Pochybujem,že Stalin viedol nejaké tajné rozhovory s Hitlerom. Ukrajina sa stala pre USA aj… Číst vice »

Last edited 4 dní před by peter.
peter.
Reply to  orinoko
23. 9. 2023 15:53

Asi tak! Ale je to depresívne.

fajt
fajt
Reply to  orinoko
23. 9. 2023 16:06

nikdy bych neřekl, že někdo může mít horší vládu a horší kapitál i servis elity než v česku – no ale v Rusku je naprosto překonávají. ..)

peter.
Reply to  peter.
23. 9. 2023 16:15

Nesprávny odkaz,ospravedlňujem sa! správny je tento:
https://colonelcassad.livejournal.com/8654035.html

peter.
24. 9. 2023 13:55

V stredu,20.9.2023,zastrelili azerbajdžanskí vojaci 6 ruských „mierotvorcov“ v Náhornom Karabachu.
Prezident Alijev sa 21.9.2023 ospravedlnil Putinovi,sypal si popol na hlavu a sľúbil,že incident bude vyšetrený a vinníci exemplárne potrestaní!
Včera bolo 23.9.2023 a údajne sa stalo toto:
https://newsfrol.ru/24/12365/
Nie som sám kto tvrdí,že ruskú politiku appeasementu si každý vysvetľuje ako prejav slabosti Ruska. Následkom toho si potom každý,kto má do riti dieru dovolí Rusku doslova srať na hlavu!
Aj keď sa veľkou pravdepodobnosťou jedná o fejk,svoj názor na politiku ústupkov RF nemením!

Last edited 4 dní před by peter.