Rasismus u blbých na dvorečku

Předem bych chtěl upozornit, že v tomto vědeckém pojednání spláchneme pro jednoduchost pod rasismus i nacionalismus, abstraktní myšlení, blbost, vychytralost, matematiku, logiku a vůbec všechno. Vše sice souvisí se vším, ale když to prakticky a konkrétně zmíníte, všichni se na vás vztekle sesypou.

Abychom správně pochopili otázku rasismu u blbých na dvorečku, musíme si uvědomit několik nesporných faktů. Pak si musíme vysvětlit nesmyslná či záměrné fabulovaná fakta. A nakonec si objasníme, že v otázce rasismu u blbých na dvorečku nebo jinde je všechno v pořádku. Tím se uklidníme, a otázka rasismu nás již nebude nadále pronásledovat, rozčilovat ani trápit. A pak budeme skutečně šťastní

Tímto vším se z nás konečně stanou uvědomělí svobodomyslní demokraté. Nic jiného nám ostatně nezbývá. Dnes je totiž povoleno být pouze demokratem a nikým jiným. Starším ročníkům k pochopení tohoto jevu přispěje, když si vzpomenou, že za reálného socializmu směli být jenom socialistickými občany a žádnými jinými. Ještě starším ročníkům k porozumění možná pomůže, když si vybaví, že za fašismu mohli být jenom protektorátními nebo mrtvými občany. Mimochodem řečeno, není to úplně špatné, neboť zemřelým občanům může být všechno jedno.

Jestliže je dnes povoleno být pouze demokratem, je to zjevná diskriminace ostatních občanů. Někdo chce přece být lékařem, popelářem, zlodějem, politikem, někdo Američanem a jiný zase někým jiným, ale vzhledem k tomu, že máme svobodu a demokracii, tak to není vůbec možné, ačkoliv je to svoboda a demokracie.

Je to tak všechno správné a zákonité, jako například i to, že muž chce být ženou a žena mužem, jinak by se na sebe přece nikdy nelepili. Nejen to, pokud jste člověkem, diskriminujete a často i požíráte ostatní tvory. Je to naprostý rasismus, ačkoliv tomu říkáme svoboda a demokracie. Svět nebo naše abstraktní mysl je plná paradoxů, hloupostí a blbostí.

Vrátíme se k nesporným faktům zmíněným úvodu. Tím nejnespornějším je skutečnost, že rasista diskriminuje rasistu. Pouze rasisté se mohou mezi sebou hašteřit, potýkat, rvát a zabíjet.

Ačkoliv dnes máme kýženou demokracii a svobodu volení, myšlení a jednání, musíte si dávat převeliký pozor, abyste někoho nenazvali někým. Okamžitě byste měli na krku nadávky, rasismus, diskriminaci, policii, trestní udání, soudy a výkony trestu. Tak například nesmíte nazvat bělocha bělochem, černocha černochem, Slováka Slovákem, Čecha Čechem a tak podobně. O ostatních rasových a národnostních skupinách se raději nezmíníme, neboť máme tu zmíněnou svobodu a demokracii, ale každý ví, o kom je řeč.

No, není to krásné, když někoho nijak nenazveme a přitom všichni víme, o koho se jedná? V podstatě je to negativní rasismus či anti-rasismus. Je to však také trestné jednání, neboť máme tu zmíněnou svobodu a demokracii, a v té není možné nic a nic nemožného. Zejména pokud jste občany chudými.

Abyste se nedostali do potíží, nesmíte občana nazvat občanem, blbce blbcem, Slunce Sluncem, sebe sebou, něco něčím a nic ničím. Musíte držet hubu a krok. Ekonomický růst, na kterém závisí náš život, je však založen na tom, že vás všichni provokují, abyste tak nečinili. Od toho, aby ekonomika fungovala, jsou pak zákony. Zákony se totiž nevydávají proto, aby se dodržovaly, ale nedodržovaly. Pokud budete bohatí a mocní, budete obvykle nevinní. Pokud budete chudí a nemocní, vina většinou padá na vaši hlavu.

Demokracie, aby dobře fungovala, je koncipována tak, že nekonečné haldy zákonů, které se chrlí na občany, se týkají hlavně občanů chudých. Zákony se odjakživa vydávají na ochranu občanů mocných a bohatých proti občanům chudým a nemocným. Pokud například okradete chudé občany o miliardy, všechno je pořádku. Zkuste si však šlohnout něco občanovi bohatému. Pěkně by vám všichni vyprášili kožich. Pokud se mezi sebou perou, soudí a vraždí občané bohatí a mocní, je to pouze tím, že buď si ten občan méně mocný a bohatý správě neuvědomil žebříček subordinace. Nebo nebylo jasné, kdo je z nich bohatší a mocnější.

Musíme si uvědomit, že všichni bohatí a mocní občané nejsou úplně hloupí, a proto své bohatství a moc tají. Má to své nesporné výhody, ale pokud to přeženou, není jim moc a bohatství vlastně vůbec k ničemu, takže nakonec žijí jako občané nemocní a chudí.

Jednou z vůbec nezmiňovaných podivností svobody a demokracie je fakt, že pokud je nějaký malý nejmenovaný národ údajně diskriminován jinými, není mu umožněno, aby si vytvořil svůj stát vlastní a lepší. Místo toho nastupuje utiskování, převýchova a genocida malého národa. Malý národ se musí podřizovat většímu, ačkoliv to ten větší nazývá svobodou a demokracií, ovšem jak pro koho.

Nutit někoho negramotného, aby se povinně vzdělával a choval podle vnucovaných pravidel, je naprostou diskriminací a rasismem. Činíme tak například u negramotných dětí, pohanů a nepřizpůsobivých etnik a občanů, ale nikomu to nevadí, protože máme tu zmíněnou svobodu a demokracii.

Pokud se bude svoboda a demokracie nadále úspěšně vyvíjet a prosazovat na cizím území, brzy se dočkáme doby, kdy nic nebudeme moci nazvat ničím. V té chvíli se začne hroutit naše abstraktní myšlení, a s ním i celá naše kultura, civilizace, svoboda a demokracie.

A bude to tak zákonité, správné a dobré, neboť abstraktní myšlení je pravou příčinou neštěstí lidstva a přírody. Když ono vymizí, nezhroutí se pouze veškerá diskriminace a rasismus, ale i celý Vesmír. A pak konečně, když zmizí Vesmír a my s ním, pak konečně budeme nevýslovně šťastní.

Přejít do diskuze k článku 84 komentářů