Renesance fašismu v EU

Celkem bez povšimnutí přešla naše novinářská i internetová obec (výjimkou byl web OutsiderMedia) rezoluci OSN, která vyzývá státy, aby efektivně bojovaly s heroizací nacismu a jinými formami rasové diskriminace. Dokument navrhlo Rusko. Za schválení rezoluce hlasovalo 115 států ze 193. 55 delegací, včetně členů EU se zdrželo hlasování a 3 hlasy byly proti. Tři státy, tedy USA, Kanada a Ukrajina, otevřeně podpořily fašismus! Státy EU včetně České republiky se zdržely hlasování, tudíž z toho logicky vyplývá, že nemají žádné problémy ohledně apoteózy nacistického hnutí v jakékoli formě, s oslavováním neonacismu a bývalých příslušníků organizace Waffen-SS, včetně stavění památníků a pomníků a s prováděním veřejných demonstrací. Nemají vůbec žádné námitky proti rasismu a xenofobii, asi to berou jako svobodně vyjádřený názor v demokratické společnosti, na který má každý právo. Také tím nehlasováním vyjadřují podporu heroizaci nacismu. Rozhodnutí Ukrajiny, USA a Kanady už komentovalo ruské ministerstvo zahraničí. Vyjádřilo krajní lítost, a zvlášť na adresu kyjevské vlády uvedlo: „Stanovisko Ukrajiny je skličující a vzbuzující obezřetnost. Je těžké pochopit, jak může národ, který sám na sobě naplno zažil hrůzy nacizmu, hlasovat proti dokumentu, odsuzujícímu jeho heroizaci.“

U nás v Česku se nedávná historie (ale i dávná) přepisuje přímo neuvěřitelným a neskutečným způsobem. Obrana proti této nepříčetné falsifikaci historie je v podstatě nemožná. Do televize a vůbec do oficiálních sdělovacích prostředků se solidní nepředpojatí a racionální historikové vůbec nedostanou. Že občas na nezávislých webech vyjdou spolehlivé dokumenty vyvracející oficiální stanoviska mocenských orgánů, je v podstatě marginální záležitostí, kterou nikdo nebere v potaz. Takže se už na základních školách učí, že komunismus je zvrhlé a zločinné učení a kdo bojoval proti komunismu, je hrdina hodný následování. Třeba státní vyznamenání bratrům Mašínům, brutálním vrahům, znamená pro mládež toto: „Berte si z nich vzor. Zabiješ-li komunistu, uděláš dobrý a hrdinný skutek.

Docela logicky z toho vychází, že nacisté a fašisté, kteří bojovali proti komunismu v Sovětském svazu, jsou hrdinové. Tak dokonale je infikovaná mladá generace. Proto jim vůbec nepřijde na mysl, že fašismus je zrůdný systém. Vždyť přece nacisté hrdinně bojovali proti komunismu, tudíž zasluhují úctu a pocty. Stačí zajít do knihovny či do knihkupectví a starší člověk zírá, kolik oslavných publikací fašismu na křídovém papíře s barevnými ilustracemi je na pultech. Pravicoví ekonomové navíc zdůrazňují, že Hitler uznával a ctil soukromé vlastnictví, které je posvátné a nedotknutelné, kdežto komunisté znárodňovali, což je zločinné jednání. Nějak se ovšem opomíjí skutečnost, že komunistický Sovětský svaz už čtvrt století neexistuje a že Putin není generálním tajemníkem komunistické strany. Přesto intoši pořád dnešní kapitalistické Rusko ztotožňují se SSSR a Putina vykreslují jako komunistického diktátora. No jo, intoši. Přitom komunistická Čína jim problémy nedělá, tu berou jako kamaráda.

Lze se potom divit, že fašismus v EU docela kvete, a že celá EU neochvějně kráčí k nastolení fašismu?

U nás taková Naděžda Kavalírová v podstatě znehodnotila a zlikvidovala zásluhy protifašistického odboje. To stejně akorát komunisti vedli protifašistický odboj, ale tehdy bylo potřebné a nutné bojovat proti komunistům, ne proti nacistům a fašistům. O protifašistickém odboji zásluhou Kavalírové se v podstatě nemluví. A když není vyhnutí a je nutné se přece jenom zmínit i o odbojářích, tak protifašistický odboj je znevažován a bagatelizován, vždyť ti odbojáři stáli na nesprávné straně, místo aby podpořili Hitlera v tažení proti komunismu, tak se postavili proti němu.

Kdoví, co by na to řekl můj bratranec Jan (John), který osvobozoval jako příslušník americké armády Plzeň. (Můj strýc Jan emigroval do USA ještě před I. světovou válkou.) Kdyby se dověděl, že Hitler byl vlastně moc dobrý, hodný vegetarián a morálně vysoce vyspělý člověk a že osvobozovat Plzeň od fašistů vlastně byla chyba. Kdoví, co by k tomu pověděl. A co asi by pronesl strýc Franta, který se vrátil po pěti letech za odbojovou činnost z koncentráku a vážil pouhých 48 kilogramů, kdyby mu někdo řekl, že bojovat proti fašismu byl jeho životní omyl? Že měl bojovat proti komunismu a ne proti fašismu.

Holt časy se mění a pohledy na svět též. Když pražská židovská obec odpustila nacistům holokaust, tak to už je co říct. Ještě že židé nejsou jednotní, stát Izrael hlasoval pro rezoluci OSN. No co víme, třeba za pár let také změní názor.

Jsem si jistý, že Číňané a Indové názor na fašismus nezmění. Indie má smutné zkušenosti s anglickým fašismem, i když ona koloniální nadvláda se obkecává přinášením kultury a civilizace do zaostalé země (tzv. úděl bílého muže). Koloniální nadvláda ovšem měla typické charakteristické rysy fašismu a rasismu – záměrně vyvolávané hladomory, Indové byli podlidé, sám Winston Churchill si na ně s chutí zastřílel a odpravil osobně tři podlidi, jak vzpomíná ve svých Pamětech.

Čína má také neblahé zkušenosti s fašismem anglickým i japonským. Na ta japonská zvěrstva obyvatelé Číny jen tak lehce nezapomenou, stejně tak nezapomenou na rozstřílení císařského paláce provedené Angličany a na uzavření potupné smlouvy s Británií. V Británii je historie kolonizace popisována jako vysoce kulturní a civilizační přínos podřadným národům, kdežto historie kolonizovaných zemí totéž popisuje jako barbarství a loupežení neuvěřitelného rozsahu. Když člověk čte ty hrůzy, kterých se dopouštěli angličtí gentlemani, francouzští či nizozemští kavalíři a japonští nacisté, vstávají mu hrůzou vlasy na hlavě a nechápe, jak je možné, aby tzv. „civilizované“ národy prováděly taková zvěrstva v dějinách světa nevídané.

Takže evropské státy skutečně a očividně podporují fašismus, nacismus a rasismus. Už je běžné dělení obyvatel na nadlidi, což je tzv. elita politická, finanční, podnikatelská, kulturní, osvětová (novináři a televizní redaktoři) a na masu pracujících a na spodní příčce jsou podlidi, tedy nezaměstnaní, cikáni, bezdomovci. Ghetta a předměstské slumy jsou běžnou realitou. A skoro nikomu to nepřipadá zvrhlé. Copak toto není jeden z charakteristických znaků fašismu?

Nedávno, ještě před vánočními svátky, jsem četl krátký rozhovor s poslankyní ruského Parlamentu (Dumy), ve kterém vyjádřila odhodlání předložit Dumě návrh zákona, kterým by se zakázalo prodávat plyn a ropu státům, které odmítly onu rezoluci OSN ohledně nacismu a fašismu. Tedy přerušit obchodní vztahy se státy EU, týkalo by se to i naší republiky.

A je to tady! Nečekal jsem, že ruská reakce přijde tak brzo. Rusko odmítne dodávat ropu a plyn zemím, které podporují fašismus a nacismus a souhlasí se zaváděním středověkého mučení. Rusko má zkušenost z minulosti. Sověti dodávali obilí Hitlerovi, už se pár týdnů válčilo, ale ruská pšenice se v německých přístavech ještě pořád z lodí vykládala.

Jenom si představme, kdyby to skutečně ruský parlament odsouhlasil. Zatím je to pouze návrh, následovalo by první, druhé a třetí čtení a teprve potom by se hlasovalo. Takže je to záležitost nejméně na půl roku. Bez peněz za ropu a plyn od Evropy se Rusko klidně obejde, budou bohatě dostačovat platby z Turecka.

Jak budou nadšeni naši pravdoláskaři, když plyn ani ropa už vůbec z Ruska nepůjde, nadšením budou hýkat, konečně diverzifikace bez účasti Ruska. „Slava EU! Slava gerojam!“

Předpokládám, že by se to týkalo i tzv. Severního potoku vedeného po dně Baltského moře. Přes Ukrajinu by zajisté nešlo vůbec nic. Nějaké zásobníky máme, klidně rok vydržíme, možná i roky dva. Mezitím bude vybudována trasa do Turecka. Rusko bude dodávat a prodávat plyn a ropu Turecku! Evropské státy tudíž nebudou kupovat od Ruska ani ň! Budou kupovat od Turků. Pěkná představa, že? Turecko se tím pádem stane nejdůležitější zemí. Ale ani my v Česku nepřijdeme zkrátka, protože přes naše území bude proudit turecká ropa a plyn do Německa. Maďaři a Slováci na tom také vydělají, neboť přes jejich území bude proudit plyn na Ukrajinu.

No není to překrásná vize budoucnosti?

Turkům bude lhostejné, zdali státy EU podporují či dokonce nastolují fašismus, důležité pro ně bude, zdali budou platit.

Že by první bronzový pomník Hitlera v nadživotní velikosti byl postaven v Čechách? Ani bych se moc nedivil.

Přejít do diskuze k článku 86 komentářů