Retro: Jak snadno vzít komunistům vítr z plachet

12. 5. 2013

Celý takzvaný západní svět, kam dnes patříme i my, prodělává hluboký úpadek. Navíc ten se pořád urychluje a zatím nejsou žádné věcné důvody předpokládat, že je v jeho silách tento proces ještě zastavit a dokonce obrátit. Z nám nadřízené Evropské unie se mezitím vyvinula mašina na konečné(?) zničení Evropy. Tedy její několikasetleté tradice mocného kontinentu, nositele průmyslového, vědeckého, kulturního i sociálního pokroku. Dnes se propadá nenávratně do funkce loutky USA, byrokracie, stagnace a bezvýznamnosti. Co se v historii nepodařilo Maurům, Mongolům, Turkům či Hitlerovi, podaří se asi vlastním destrukčním silám řízeným tímto politickým monstrem.

V těchto evropských zmatcích se potácí také naše malá zchudlá, bezbranná a proto i bezvýznamná Česká republika, ještě nedávno základní součást dříve respektovaného patnáctimilionového Československa. Vyvíjí se od deseti k pěti, od popřevratového marasmu přes narůstající krizi až k předpokládanému smutnému konci. Přitom zhruba desetiletí stejně žila ze zděděné podstaty, tedy z výprodeje národního majetku zbylého po komunistech, a teď už jen na vrub budoucnosti, to je na dluh. A limity toho všeho jsou už za dveřmi, protože i my se stále rychleji propadáme do dluhové pasti jako notoricky známá řada jihoevropských států (nejen) v zóně „PIGS“. A to se nám shůry říká, že žijeme „v našich nejlepších časech“. No pozdravpánbu, co asi na takové – nutno říci docela otevřeně idiotské hodnocení – říká zhruba 500 tisíc nezaměstnaných, 10 až 20 tisíc bezdomovců, 3 miliony důchodců, 3 miliony už exekuovaných či dvě třetiny zaměstnanců jejichž pracovní příjmy se pohybují pod jejich průměrem, tedy takřka čtyř pětin lidí z osmi milionů našich dospělých občanů? Ti naopak vidí, že dobře už bylo a hrozí se toho, co je asi čeká.

Je pochopitelné, že v takových podmínkách a nejistotách masově narůstá apatie a teď už také vztek a dokonce vzdor. Důsledkem toho je i soustavně se zvyšující podíl volebních preferencí KSČM. To oficiální propaganda sice vidí jako pouhou hloupou nostalgii různých podivínů, plebsu a dokonce lůzy, ale současně pro jistotu také vytahuje a oprašuje hrozbu komunistického nebezpečí. Možnost ztráty našich tak těžce nabytých „svobod“ a návratu totality. Tady se takovým vývojem ohrožení politici za výhradní podpory domácích médií, pseudokultury i pseudovědy (ÚSTR) dokáží sjednotit a důrazně strašit hrůzami, které by nás v  případě posílení politického postavení komunistů čekaly.

Neví si totiž jinak rady, jak by ztracenou důvěru voličů znovu získaly. Ale ono by to bylo vcelku snadné. Lidé si totiž znovu uvědomují, co už bylo v naší zemi dříve dosaženo a fungovalo, nejen jaké měli nevýhody a nedostatky ale i to – nebo hlavně to – o co v obnoveném kapitalistickém režimu přišli. Takže by stačilo zaměřit se na obnovu těchto někdejších rozhodujících přístupů a výhod, které jsou jinak vcelku jednoznačné a pochopitelné. Zkusme si je proto na základě průkazných faktů připomenout.

Především období 40 komunistických(?) let bylo vysoce ekonomicky a sociálně úspěšné, měřeno tím, co bylo před ním i tím, co přišlo po něm. Obecným souhrnným kriteriem toho totiž může být jen růst celkového bohatství, což platí nejen pro jednotlivce ale i pro obce a státy. A právě v tomto období, to je mezi rokem 1948 a 1989, (fyzická) hodnota veškerého veřejného a osobního majetku (bez pozemků, kulturního dědictví, armádní výzbroje apod.) na území republiky byla rozmnožena skoro osminásobně. V rámci toho bylo zejména vybudováno Slovensko skoro z ničeho (jak známo bylo v té době nejrychleji rostoucí zemí v celé Evropě). To všechno výhradně z vlastní domácí práce bez účasti vnějšího kapitálu, takže tu nebyl žádný majetek v zahraničním vlastnictví. Bylo to možné jen proto, že tvorba zdrojů (národního důchodu) se zvýšila více než sedminásobně. Pokud se v roce1948 se svojí ekonomickou úrovní (HDP na obyvatele) Československo pohybovalo na 18 až 20. místě světového žebříčku, pak si toto postavení v podstatě zachovalo. Bylo totiž předstiženo jen nově zbohatlými ropnými státy a zeměmi tzv. asijských tygrů, do nichž si mezitím USA přemístily část svých produkčních kapacit.

To se po převratu zásadně změnilo. Pokud dále uvedeme údaje jen za Českou republiku, pak tento majetek by v dnešních „poinflačních“ cenách měl hodnotu asi 25 bil. korun. A pokud bychom zcela odůvodněně měli v případě jakž takž úspěšného ekonomického vývoje počítat s pokračujícím růstem jeho množství a hodnoty na území republiky za dalších kapitalistických 20 let aspoň na dvojnásobek, pak bychom už měli uvažovat nejméně o 50 bilionech. Ale podle údajů ČSÚ z roku 2008 tu máme dnes jen necelých 16 bilionů Kč. A z toho, jak známo, asi 80 % produkčního majetku (v bankách dokonce 90 %) je v zahraničním vlastnictví. To dokládá nesmírné zchudnutí a vlastně dokonalé ožebračení naší země. To není pouhý úpadek, to samo o sobě je výrazný ekonomický a sociální krach. Jak jinak to nazvat. Příčinou je skutečnost, že ekonomika v těchto letech nerostla (zemědělství zdaleka nedosahuje úroveň roku 1989 a průmyslová produkce sice kolísavě rostla, ale vcelku jen velice málo), a vzniklé zisky odchází „do světa“. Takové reálné výpadky růst služeb byrokracie, advokátů nebo exekutorů nenahradí. A k tomu samozřejmě zlodějská privatizace, která založila naši novou vládnoucí bohatou třídu a zahraniční kolonizaci.

Komunisté mysleli a jednali strategicky. Starali se o budoucnost. O pozitivní demografický vývoj, takže počet obyvatel Československa v daném období vzrostl o 3,300 tis. obyvatel (z toho v ČR o 1.471 tis.). Zajistili nejen spolehlivou potravinovou bezpečnost, která byla bohužel mezitím zcela promarněna, a zhruba na dalších 30 až 35 let i energetickou bezpečnost, která už také pomalu dožívá. Bylo vybudováno 2.330 tis. pracovních míst (v ČR 1.360 tis.). Stát i obyvatelstvo fungovali bez dluhů, naopak vytvořili značné úspory a také vnitřní rozpočtové finanční rezervy (v dnešních cenách by jejich hodnota odpovídala skoro 600 mld. Kč). Navíc tu bylo k dispozici 107 tun měnového zlata. To všechno je, jak znám,o pryč, a jen výše nově rychle rostoucího veřejného dluhu už reprezentuje více jak 40 % z hrubého domácího produktu. Žije se metodou ze dne na den.

Ekonomická a sociální politika byla zaměřena na růst kvality života běžných lidí-občanů, oněch 80 až 90 % populace. Přímá osobní spotřeba obyvatelstva (bez neplacených služeb zdravotnictví, školství, kultury apod.) a tedy materiální životní úroveň proto vzrostla skoro pětkrát. Lidem zajistili a poskytovali základní životní jistoty. Hned zpočátku byly zavedeny plošné sociální důchody, dětské přídavky, bezplatné kvalitní zdravotnictví, školství a sociální služby pro všechny občany bez rozdílu. Aniž by si do té doby všichni platili nějaké povinné pojištění. Na sklonku osmdesátých let bydlelo asi 60 % obyvatelstva v bytech postavených až po válce (resp. po roce 1950), přičemž navíc jsme měli desetitisíce volných trvale neobydlených bytů. Ročně se jen v ČR rodilo asi 130 tis. dětí. Nebyli u nás nezaměstnaní, lidé bez výplat, bezdomovci, squateři či žebráci, narkomani nebyli početní a byli v zásadě pod dohledem, kriminalita byla na úrovni jedné čtvrtiny až třetiny té současné (ročně asi 200 vražd, z toho v ČR asi 130). Mezi lidmi nebyly nepřiměřené sociální rozdíly.

Dnes je tomu ale právě naopak, cílem je aby se dobře žilo právě onomu zbytku tak zvaných lepších lidí, boháčům, potomkům bývalé šlechty, katolickým prelátům, politikům, tunelářům, korupčníkům, velkým zlodějům, zahraničním šéfům atd.atd. Právě ti se dnes pokládají za „elitu“. Především v jejich prospěch se formulují a přijímají zákony, zadávají velké veřejnoprávní zakázky a poskytují dotace, a dokonce především v jejich zájmu funguje i justice. Zbývající většina lidí je zaháněna soustavně do kouta, do bezpráví, do bídy, často až k sociálnímu zoufalství. Co lze ještě dodat k tomu, že v kapitalistické ČR dosud proběhlo snad už 3,8 mil. dříve nepoznaných exekucí. (Údajně u nás v polistopadové době nejméně 16 lidí ze sociálních důvodů volilo sebevraždu upálením). Takže toto vládnoucí a jim posluhující panstvo se nám svojí vysoce honorovanou „vedoucí úlohou“ odvděčuje jenom soustavnou devastací ekonomiky a společnosti vůbec. Ničením životů oněch obyčejných a pro ně nedůležitých většinových občanů.

Za komunistů se produkovalo zboží a služby na dobré evropské úrovni kvality a produktivity. Nutno ale konstatovat, že nezvládli především domácí a zahraniční obchodování (viz známé problémy s chudým sortimentem a poruchami v zásobování). Co však zvládli podstatně lépe než současní kapitalisté, bylo peněžnictví, respektive banky. Na první pohled to zní jako blábol, když dnes vidíme nové luxusní banky na každém rohu, které nám od rána do večera vnucují svoje vynikající služby. Bank jako mraků. Prý je to v zájmu konkurence, ale ony jsou v praxi hlavně jednotné   v tom, jak nás co nejvíce obalamutit a obrat. Za tím vším se pak ale skrývají vysoké náklady a pochybné vysoce rizikové obchody. Za což si nechávají platit okrádáním klientů, zejména vysokými poplatky za jejich „služby“ a podhodnocenými úroky z dlouhodobě inflací znehodnocovaných  vkladů. Obecně narůstá hrozba z přímé ztráty existujících úspor (viz případ Kypru). To je všechno, co z toho máme my všichni ostatní.

Je nesporné, že tomu tak dříve nebylo. V peněžnictví tehdy pracovalo výrazně méně pracovníků, nebyli nijak zvlášť zvýhodňování, a proto fungovalo efektivně a levně. Rentabilita těchto bývalých skromných bank byla ale ještě vyšší než těch dnešních nablýskaných. Přitom obsluhovaly stejný počet obyvatel a zhruba i stejný rozsah ekonomiky jako dnes. Za celou dobu se nestalo, že by výše úroků z terminovaných vkladů byly nižší než míra inflace, takže byly trvale zhodnocovány. Měly stoprocentní státní záruku a anonymitu, poplatky, pokud vůbec byly, tak nestály za řeč. Koruna byla podložena měnovým zlatem, hmotným majetkem a ekonomickým výkonem země (prací). Banky úvěrovaly hlavně fungující podniky, jejich provoz a investice, a to  souladu s vývojem výše souhrnné spořivosti a úspor. Centrální banka emisi peněz regulovala ve vztahu k vývoji tvorby zdrojů.

A stačilo k tomu tak málo. Nebyla nutná žádná cizí geniální know-how. Postačilo peněžnictví koncentrovat do několika málo ekonomicky silných a naprosto spolehlivých domácích bank, a nepřipustit vstup zahraničních bankovních zlodějů. Místo kurately Mezinárodního měnového fondu byly podrobeny jen dohledu centrální Státní banky československé a ministerstva financí. Hlavně pak nepustit je do rizikových spekulací spojených s využíváním kapitálového trhu. Totiž právě v tom spočívalo ono tajemství úspěšnosti celého odvětví. Neboť ten totiž potřebují ke svému obohacování jen spekulanti a finanční žraloci, nikoliv však normální ekonomika. Pro ni má bohužel stejný význam a přínos, jako pro běžné lidi výherní automaty. Samozřejmě v národohospodářsky velkém až gigantickém měřítku. Nejen, že mu nepřináší žádný užitek, ale jen zakládá budoucí bubliny, krize a katastrofy. Důsledky toho všichni vidíme, máme jich dnes kolem sebe přímo v Evropě už plno.

Je to jistě nudné a otravné, co komunisté chtěli a požadovali – starat se o rodinu, obec, fabriku i stát. To by ale nemělo být ani dnes pro legraci. Je fakt, že nyní se to nemusí, že jsme od toho byli osvobozeni. Stačí přece se starat jen o sebe, a to zásadně bez jakéhokoliv ohledu na druhé. Zkrátka „zachraň se kdo můžeš, zbohatni jak můžeš“. Přitom se teď přímo či nepřímo komunistům vyčítá kde co. Vlastně i to, že lidi nepřipravili na nástup panujících současných vyčůránků, podvodníků, velkých zlodějů, korupčníků, tunelářů a vlastizrádců. Jen z tohoto důvodů občané stále ještě nedokáží uvěřit tomu marasmu, do něhož jsme se všichni dostali. Jen proto jsou pořád tak pasivní. Bylo však jejich zásluhou, že takové potenciální politické i ekonomické šíbry a škůdce všeho druhu – včetně těch ve vlastních řadách – dokázali po 40 let zadržovat a vytlačovat, zabránit jim, aby se nedostali hromadně k „lizu“. V rámci toho možná i některé účastníky III. odboje. Z této ilegality však tato garnitura špinavců, budoucích zbohatlíků a nových pánů po listopadu rychle vylezla a nahrnula se jako hejno žravých kobylek ke korytům,  penězům a moci, u níž se jako klíšťata drží dosud. Je to smečka, která se vynořila jako krysy z děr. A proměnila se na současné „elity“.

Jistě nejsou důvody tehdy vládnoucí komunisty nekritizovat a dokonce přeceňovat.. V každém případě však chtěli a dokázali situaci sami pořád zlepšovat. Nezaujaté hodnocení přece nemůže nevidět kardinální rozdíly v míře politického nátlaku a útlaku mezi obdobím nástupu k moci a jejího upevňování zhruba do poloviny padesátých let, tedy v „komunistickém“ dávnověku, a šedesátými, popřípadě osmdesátými léty. Jádrem své politiky učinili ekonomiku a sociální rozvoj a jak bylo ukázáno, byli v tom v podstatě velmi úspěšní. Alespoň ve srovnání s tím, co přišlo po nich. Bylo určitě správné a nutné v jeho rámci usilovat o zásadní politické a ekonomické změny systému. A že „komunismus“ byl přece jen reformovatelný, ukázal vývoj v Československu v r. 1968 a dokonce i v r. 1989. Ty první výrazné snahy musela dokonce zarazit vojska z východu, ty druhé pak tajné služby ze západu. V této době už šlo nejen o zásadní ekonomické reformy, orientované na zvýšení výkonnosti ekonomiky a životní úrovně. Na spadnutí byly i taková politická tabu, jakými byly zrušení vedoucí úlohy strany, monopolu marxismu-leninismu i diskriminačních výjezdních doložek.

To přece pro kapitalismus a imperialismus vůbec neplatí. Na vlastní kůži denodenně cítíme, jak se situace nezadržitelně pořád horší a horší. Jsme stejně jako jiné země okolo nás bez perspektiv, nejsou žádná světla na konci tunelu. Vnucují se sice také jakési reformy, ale ty jsou zcela jiného typu. Jde jen o pouhé další škrty  životní úrovně většiny a urychlování přesunu prostředků od chudých k bohatým. Hospodářská a sociální práva a svobody lidí, na něž byl dříve kladen hlavní důraz, jsou odbourávány jedno za druhým. Místo toho došlo k nástupu politického, ekonomického, sociálního a kulturního primitivismu. Za to se nám prý dostalo nových politických práv, které jsou v praxi ale spíše cestou k prosazování panujícího banksterismu. Gauner se totiž určitě nestane svatým, když se mu uvolní pole jeho působnosti, ale spíše ještě horším gangsterem. Takže proti těm starým (justičním?) zločinům, křivdám a nedostatkům stojí nyní nové (asociální) zločiny, křivdy a nedostatky, což lidé-voliči dobře vnímají.. Dokonce ani to politické zneužívání justice nám není dnes cizí, jak ukazují třeba případy (nejen) nálepkových a tykadlových vězňů (co to je proti takovým závažným deliktům jakými bylo třeba dříve trestané dokonce honorované paktování se sudetoněmeckým Landsmanschaftem?). Pochybovat o některých zjevených pravdách je dnes také trestné. Je proto otázka, co podstatného jsme my – většina populace – vlastně proti někdejší totalitě pro sebe získali?

Ukázalo se, že staronové panstvo není jako oni, ale je ještě mnohem horší. Už ale není doba na rýpání se (hlavně) v minulosti. Naopak je stále naléhavější srovnávat a kriticky hodnotit především aktuální situaci, tedy co přinesl dobrého a hlavně špatného polistopadový kapitalistický režim. Všelijaké ÚSTRky a propaganda se samozřejmě snaží záměrně odvracet obracet pozornost lidí do minulosti, abychom pro staré stromy neviděli dnešní les. Není to pěkný pohled. Nemůžeme přece jen tak přijmout zdůvodnění, podle něhož dříve sice za všechno špatné mohl režim, ale nyní si za všechno zlé může každý sám.

Ostrakizace komunistů je už jenom kamuflováním vad na kráse současnosti. Nelze je proto zjednodušeně hodnotit jen podle toho, jak se líbili či nelíbili (lepším lidem?), ale také podle toho, co udělali dobrého pro rozhodující část naší populace. Co by lidi chtěli mít i dnes. Pro starý i nový režim a jejich nositele musí přece platit stejně náročná kritéria, bez metody „dvojího metru“. Takže už dávno třeba je nejen odsuzovat za jejich špatnosti, ale také oceňovat. Za to, že dokázali nepostradatelná hospodářská a sociální práva a svobody (předpoklady dobré kvality života) v zemi dlouhodobě skutečně prosadit a zachovávat. Právě proto v očích zklamané veřejnosti mezitím dochází k jakési skryté rehabilitaci (mo­rální, ekonomické, politické) komunistů a „komunismu“ a k růstu jejich preferencí.

Pokud proto hledáme nějaký dokonalejší společenský systém, pak v rámci toho především musíme požadovat obecné uplatnění výše uváděných politicko-ekonomických principů, které jsou nezastupitelné. Nemají ideologický nátěr a proto by je měl (chtít) povinně prosadit a zabezpečovat každý spravedlivější režim. Takže pokud naši dnešní vládnoucí a politici chtějí vzít skutečně komunistům vítr z plachet, je to snadné. Stačí v podstatě jediné, totiž aby také usilovali o jejich praktické uplatnění v našich životech. Ale pokud jsme realisté, pak musíme také vědět, že na tom, co si sami myslíme, co chceme nebo dokonce koho volíme, vlastně moc nezáleží. Protože česká politika (ekonomika, propaganda) se už dávno nedělá u nás…

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
67 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Nepritel_lidu
Nepritel_lidu
8. 6. 2020 16:05

Na jaké planetě, prosím, se odehrává tento scifi článek? Asi jsem žil v jiném komunismu :D Kdyby to tak bylo, žije dost pamětníků, proč byla náměstí v listopadu 89 plná a prakticky každý měl radost, že je komunismus v zadní části těla? Komunismus a obecně socialismus je degenerativní jev a jediná rovnost je rovnost v bídě. Když mluvíte o těch úspěších ve finačnictví, tak si zkuste zalistovat Rudým právem z 80 let a podívat se na téma vnitřní konvertibilita měny a pouvažovat o tom, proč kvetl černý trh s valutami (veksláci). Když už děláte propagandu, tak se alespoň podívejte na… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Nepritel_lidu
8. 6. 2020 17:35

„Kapitalismus je jen víra, že činnost toho nejohavnějšího vyvrhele, vedeného nejnižšími motivy, se nějak stane přínosem pro všechny,“ řekl slavný britský ekonom John Keynes (1883 – 1946). Vy jste se přínosem nestal. Ani ten Váš režim v jeho aktuální podobě, který nikdo kromě pár pošuků, ztroskotanců a agresivních alkoholiků nechtěl. Podle mne, např. zvířeti, trvá jakékoliv blbnutí jen do chvíle, než pocítí bolest. Člověku však už ani té bolesti netřeba. Postačí mít dluhy a první neúspěch, žaludek bez pamlsků a prázdnou peněženku. Problém je, že vidět realitu ještě není totéž, co pochopit příčiny. Tohle je věc složitá, nic pro Vás.… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  Botičky od Diora
8. 6. 2020 21:53

Botičky od Diora, upřímně Vám gratuluji k výborně napsanému rozboru příčin současné společenské situace! Pan „Nepritel_lidu“ by se však za kritiku neměl urazit, ale měl by – v zájmu reálného pohledu na vlastní budoucnost – začít poctivě přemýšlet. Jedině poctivost v myšlení je začátkem poznání příčin a správného pochopení souvislostí.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  PPK
9. 6. 2020 10:21

City toho „Nepritele_lidu“ jsou mi ukradené, neboť takoví jako je on a trollující americký janičář „dana“ bezohledně parazitují na výsledcích práce jiných lidí, zničili milióny lidských životů a užívají si jejich utrpení. A ještě u toho mlaskají. „Poctivost v myšlení“ – slyšíte jak se Vám chechtají? Opravdu si myslíte, že po dobrém, sami od sebe, pustí kostičku z omaštěné tlamy. Ne, nepustí, a dokonce i v Americe to už pochopili. Právě takové (ne)tvory udělali z pojmu „demokracie“ hanbaté slovo. „Právě jsem se přiznal, že jsem asi zabil císaře pána. Tak mi dej ještě jeden rum a já už musím jít,… Číst vice »

racek
racek
Reply to  Botičky od Diora
10. 6. 2020 0:27

Hmm, botičko, je vidět že jste si ve VUMLU dělal poznámky velice pilně. Tyhle žvásty jsem poslouchal celou komoušskou éru. Nkonec to dopadlo tak, že to jejich učení po 40 letech nechtěli pomalu ani ti nejzavilejší. Já sám si pamatuji horlivé svazáky, kteří mi pořád do posudku psali nedobrý vztah k soc. režimu či posudky s uličky, že nechodím na brigády. Přitom jsem měl nejvíc hodin z našeho domu, neb mě pomoci uklízet nebo něco opravit připadalo samozřejmé. Jo, bylo mi 40 a neměl jsem nic, jen staré auto. Převrat mi dal šanci. Najednou se nikdo neptal, čím je tatínek… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  racek
10. 6. 2020 8:04

Hmmm, starý Ptáku, je vidět že jste si v Aspenu dělal poznámky velice pilně. Tyhle žvásty a úplné lži poslouchám během celého havloidního režimu. Aspoň že ten končí a i Vy s ním. Komunisté si vždycky přáli diktaturu proletariátu. Kapitalisté si vždycky přejí diktaturu nad proletariátem. Co si myslíte, Ptáku, že je pro občana lepší?? Ono jde o to, čí jazyk a dialektiku se používá. Po 89´ byla přijata západní dialektiku a její součástí je vypjatý antikomunismus a tím pádem i tyhle Vaše nesmysly. Vezměme si jeden příklad z této jazykové pasti: Demokracie vs. totalita. Každý Pták, kterému dozrály buňky… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Botičky od Diora
10. 6. 2020 8:41

Ty řádíš….
Bohužel nemůžu najít smajlíka.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  orinoko
10. 6. 2020 9:48

Je tam :-)

Dolmen
Dolmen
Reply to  Botičky od Diora
10. 6. 2020 9:39

Botičko, lát někomu, že místo mozku používá jen první signální je zbytečné. Já bych řekl, že se racek poctivě snaží myslet, ale jde mu tu to ztuha, protože mu chybí určitý vědomostní základ….a tak tento nedostatek nahrazuje používáním klišé, která se na něj hrnou ze všech stran – ČT, rozhlas a další média. Myslí si, že používáním těchto klišé dává najevo, že myslí. Takhle je na tom, bohužel, většina lidí. Já se jen vrátím k tomu neustále odrbávanému klišé TOTALITA vs. DEMOKRACIE. Ona ta „totalita“ zase nebyla až tak zavrženíhodná, když si člověk uvědomí, že když na sebe komunisti strhli… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Dolmen
10. 6. 2020 10:15

Povídejte mi o tom. Nejde jen o mládí. S okresním ideologem KSČ jsme se jednou dost opili na zábavě, kde pořadatele dělal i můj táta. Ten byl těžce nervózní. Vždycky, když jsme se drželi kolem ramen, tak přiběhl , jestli není nějaký problém. A byl to člen Strany, který odpovídal: My si tu jen povídáme. Pravda, on znal můj kritický přístup, ale témat bylo , co hrdlo ráčilo. Hlavně jsme neřešili fašismus. Nebyl prostě aktuální. Neřešili jsme Havlův glaspapír – ten už kupodivu přestává být aktuální.
Tehdy jsme se jen ožrali. Zkuste se ale dneska ožrat s Kalouskem!

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Dolmen
10. 6. 2020 10:25

Odvážná úvaha – možná na hranici trestného činu :-) S Vámi souhlasím. Je ale nutné odmyslet si propagandistické fráze a věcně na faktech zkoumat, jestli byl starý „:totalitní“ režim lepší nebo horší než restaurovaný kapitalismus. O málo nebo o hodně? Pokud má skutečně platit moc většiny jak velí základní požadavek demokracie a pokud má být zabezpečován všestranný růst kvality životů lidí (tak lze chápat reálný pokrok) pak platí, že nelze trvale zachovat stávající nepřiměřená privilegia kapitalistů. Nelze totiž mít věci současně teplé i studené. Tak třeba nelze sloučit požadavek sociální spravedlivosti či plné zaměstnanosti a kapitalismu. Komunisté po nástupu k… Číst vice »

racek
racek
Reply to  Botičky od Diora
10. 6. 2020 17:34

No, vskutku, teorie o transparentnosti v totalitních režimech je zajímavá, kdybyste neustále nepoužíval invektivy místo argumentů, mohla to bát zajímavá diskuse o podmínkách, za kterých to platí. Ale to víte, pomlouvt mě můžete, to je Vaše vizitka, na mou rodinu bych doporučoval nesahat, chápete? Mimochodem, otec to v armáde dotáhl na svobodníka. Za komoušů jsem jako expert pracoval na několika důležitých zákonech a též jsem se podílel na soustvě ekonomických nástrojů tehdejší přestavby a poté reformy po roce devadesát. Mimochodem, vycházely z myšlenek přestavby. No a taky neúspěch, že. Co z toho poté udělali, to už je jiná věc a… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  racek
10. 6. 2020 19:15

Kdybys měl v hlavě místo krabice mozek , tak bychom nemuseli řešit tvůj sexuální vztah s místní transkou. Hele , ole, o tom to je. Ty sis vybral, my jsme si vybrali. Kdybyste neprudili , tak se tu úspěšně pohadame mezi sebou. Ty, ole , jedno si zapis za ucha. Čím více , vy nomadi krabicoveho mysleni, budete busit do komunistu, tím více já osobně budu na jejich strane. S nimi se dalo opravdu diskutovat, s blby se dá jen blbnout. Meli jsme /já a komuniste/ různé nazory, ale když jsem přišel z krimu , tak byli mezi prvnimi, kteří… Číst vice »

Dana
Dana
Reply to  Botičky od Diora
8. 6. 2020 23:41

„““““““ Socialismus doposud stále zůstává, nejrealističtější ekonomickou a politickou platformou, která může zbrzdit globální oteplování, které ohrožuje život na celé planetě. Socialistický ekonomický systém je založen na myšlence rovného sdílení všech zdrojů, na společném vlastnictví území a namyšlence produkování k životu pouze nejpotřebnějšího zboží, které je vyráběno tak, aby bylo trvanlivé. Pod vedením komunistických stran žije na Zemi pořád podstatně víc lidí než v takzvaných „vyspělých“ západních „demokraciích“. — Backora kopiruje komunistickou retoriku prebranou od Intelektualnich soudruhu, zanedlouho bude socialisticky korektni.i :-) Produkovani nejpotrebnejsiho zbozi, velmi trvanliveho, to zrejme rozhodnou komunisti, ze. Vedouci komunisticka strana. Rozdelovani ponozek a potravinovych listku… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Dana
9. 6. 2020 7:39

„Ježíšmarjá Dane, Vy dobytku, zmizte mi z očí a nelezte už za mnou! Víte co to znamená, když se o někom řekne, že je degenerovaný? Podívejte se do zrcadla, Vám kouká blbost z oči!
Konečně nadešel okamžik, kdy dostanete takových pár facek, jaké tento svět ještě neviděl… “
Jaroslav Hašek, „Osudy zoufalého mediálního vojáka Dana za světové války“

A dobrosrdečné, nevinné oči „Dana“ dál zářily měkkostí a něhou :-))))

racek
racek
Reply to  Dana
10. 6. 2020 0:49

Dano, stopro souhlas. Je to hrůzné. Bačkoráře si nevšímejte, ten stejně nepochopí co píšete. Diskutovat nechce ani neumí, argumentuje nadávkami… Akorát pořád žádá admina, aby mě i Vám zakázal přístup. Já tedy nevím, já bych se styděl urážet lidi, které neznám a nic o nich nevím. No, asi je to nová demokracie. Nebo stará, ta už tu taky byla. Když na nás na vejšce řval tajemník Procházka, že nás všechny vykoření, vysemení a zničí … no, brzo se zničil sám, byl krkoun a to se za komoušů nesmělo. Tedy, když se to hodilo, jako i dnes. Nemylte se, i komouši… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  racek
10. 6. 2020 6:47

Zato já vím, že je běžné nelézt někam , kde nejsem vítán. Je obava o diskusi? Ale kdež. Prefabrikáty některých taky diskutérů jsou jako přes kopírák. Nick Nepřítel lidu už je sám o sobě výmluvný. Již dopředu avizuje, že jde o hovado s trepanací a nakopnutými vejci. Začínají vždycky stejně: Jako by v proudu , ale naznačí , že ví víc než hlupácký zbytek. To je třeba případ racka vychloubavého, který navíc kromě laku také lajkuje místního transtrolla. Svůj ke svému, role rolničky je sice čurda , ale s posláním… Poučný byl včerejŠEK na NR. Kolem dvou článků o Libyi… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  orinoko
10. 6. 2020 8:12

Když jsem byl v roce … na vojně v Plzni, tak tam posádce velel jistý pplk Racek. Možná otec tady toho trouby. Jeho motto bylo: “ Z největší kur.y z Plzně jsem udělal svou manželku, tak z vás udělám vojáky“.
Asi to sedí: Svůj k svému a PŮVOD má svůj stále větší význam, vždyť …. Black lives matter :-)))))

Dana
Dana
Reply to  racek
10. 6. 2020 13:17

Nejlepsi na cele veci je, pane Racku, ze ti nejvetsi hulvati a sprostaci jsou komunistickeho smysleni, cimz nazorne nahodnemu cloveku ukazuji, co je anarchisticky komunista zac a jak by si oni predstavovali funkci noveho systemu. Opet by byli muklove v Jachymove a opet by se vyzivali v teroru na obycejneho obcana. Nastesti, zakonite, se tihle typkove pozerou sami mezi sebou. Vzdycky plati, ze revoluce prvne pozira sve deti. Mirny socialisticky system normalizace v Ceskoslovensku byl mozny pro dobu, kdy lide nebyli tak zvlceni a zpupni jako ted, meli moralni zabrany , nejaky navrat v te podobe uz v nasi chaoticke… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Dana
10. 6. 2020 15:32

Starej se o hulvaty v USA. Ale bacha , aby ti nějaké demografické prase nevzalo na 8 minut kyslik. Jestlipak už jsi líbala černou botu? To je dneska móda. A komunista nigde.
Vy si vždycky víte rady. Sami v hajzlu bijete komunisty.

racek
racek
Reply to  Dana
10. 6. 2020 17:52

Přesné, paní Dano. Já už trnu hrůzou až se rozvinou naplno. Je mi to blbý, ale musím říci, štěstí za našeho Babiše. Ten v tom umí manévrovat. Zajímavé je, že tyhle myšlenky se u nás rozšiřují od stran co si říká pravice. Před deseti lety to platilo. Dnes by se před nimi i Trocký styděl … A co bude až nebude Zeman a Babiš… a když zničí ducha policie jak to sleduji u Vás. Zločinci jsou oslavováni a ochránci zákona likvidováni. Soudy se bojí na některé, řekněme rasy sáhnout a politici hledají hlasy. Jinak je jasné, že to je uměle… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  racek
10. 6. 2020 18:12

To mi prostě nedá.
Suchari všech zemí světa , vyližte si prDEL.
Je to jak za Soboty. Pořád oheň, oheň … a najednou voda, voda.
Právě přijíždím z krajského města. Všude brčál a hnědá voda. A podle esesackého seznamu nám hrozí ještě větší sucho.
Racku, chystej si meprobamát. Takovou hroší kůži nemá žádný ptako-pysk.
To je prostě katastrofa. Žádný stud, jen z ostudy kabát.
Kristepane, pověz nám něco k místnímu trio obludáriu.

Gatta
Gatta
Reply to  orinoko
10. 6. 2020 19:27

Zdarec – no konečně teplé lidské slovo :-)
Posílám jednu povedenou od Dobeše – o vodě i o životě.
https://www.youtube.com/watch?v=Ppsgop2RHp8&list=TLjQNFeZOotqg

Jinak, někteží jedinci v mém okolí tvrdí , že za to „normální“ počasí může nebe bez letadel.
No soudě podle toho že vědci mívají ve svých vyzkoumaných poznáních asi tak 2 – 3 roky zpoždění za vědomostmi už i štamgastů Na růžku, tak si na fundované vysvětlení dnešních meteorologiských jevů budeme muset ještě pár roků počkat.

orinoko
orinoko
Reply to  Gatta
10. 6. 2020 19:43

Zdravim. Já se omlouvam, ale mám abstak. Kolo ze servisu šlape jako hodinky a musím cucet. Snad v patek. Celý svět je jedna katastrofa. Dneska se mi zdalo, že svlikam Moniku z Pratel. Totalne živý sen. V rukách jsem vnímal její kuzi. Pak jsme koukli kolem sebe, a cumela na nás spousta divnych lidi. A v tom jsem se probudil. Za celý den jsem neměl jediné pivo, a to byl možná ten problem. Dobeš byl vždycky frajer v tom nejlepsim slova smyslu. Zoom , zoom … Jeho prý tehdy ochránili horníci , když na něj Bilak chtěl sahnout. Vsechno je… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Gatta
10. 6. 2020 20:01

To jsem neznal, mám veliké mezery. Proto jsem zakoupil gramofon , abych po mnoha letech zjistil, co vsechno mám ještě na deskach. Je to vůbec mozny? Za Covidu 19 byla větší svoboda , než za deste. Z nouze jsem nasral i svoje pražské zname. Dneska už mi chodí zpravy samy. Zanedbane hlavní troubou. Tak například u EU fasounu v Bruselu vylohy dobývali tamní Pirati. Pokud se opakuju , omlouvam se. Už jsem to nasalasil všude mozne. Jen tak na okraj: Ve fabrikach tady u nás se maká 3 dny v týdnu anebo to mají zkrácene na den. Mam sen: Chtěl… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  orinoko
10. 6. 2020 20:40

Zapa dobrej – člověk by si to měl všechno připomenout a přebrat hodnotu.

Dva dny se jsem měl špatné sny tak jedna z Přátel by se mohla zatoulat.
Pokud dojde v noci Kalousek, tak vstávám a jdu raději platit faktury.

Dnes by do mohlo být lepší – mám chuť poštět diskotéku.

Tak dvě starší – pro ty co to znají i ty co to nesnají.
https://www.youtube.com/watch?v=Bwg7uyy9g2c
https://www.youtube.com/watch?v=NZnryZ5rDbs

A pak dvě nové, protože i dnes vznikají dobré věci. Kolikrát i své děti překvapím …
https://www.youtube.com/watch?v=iJUM11goXAU
https://www.youtube.com/watch?v=0OWj0CiM8WU

orinoko
orinoko
Reply to  Gatta
10. 6. 2020 20:47

Ty taky řádís …
Nemáme život lehky. Snad jsem pochopil Kunderu.
Nesnesitelná lehkost byti…
Nebo Nesnesitelná lehkost piti?
Vlastně je to jedno!
Všichni se sejdeme u řiti.

Gatta
Gatta
Reply to  orinoko
10. 6. 2020 21:03

Víš – loni jsem z toho „filmu života“ už četl kousek závěrečných titulků. Jikak dobrý – jak jinak …

Tak ještě jednu novější romantiku a pak si jdu nechat něco zdát … :-)
https://www.youtube.com/watch?v=-C_rvt0SwLE

Dana
Dana
Reply to  racek
10. 6. 2020 22:11

Pane Racku, plany se vymykaji kontrole vzdy a vsude, protoze existuje velky vyber planu a vsechny nemohou zvitezit. :-)…. Turnerovy deniky jsem cetla, uz jsou stare asi 50 let a tenkrat nemel nikdo tuseni o vlivne Cine, nastupu islamu a jinych udalosti. Ty taktiky a modely nejsou tesane do kamene, ale ovladani luzy a jeji presmerovani na cile, ktere si preji lide v pozadi jsou vecne a vzdy budou, protoze lidska mentalita se nemeni. Amerika nezazila socialismus a tak nema mentalni zabrany, netusi, jak se vlada lidu vzdy zvrhne na utlacovani a zabijeni se mezi sebou. Ruznymi variacemi si Evropa… Číst vice »

racek
racek
Reply to  Dana
14. 6. 2020 23:50

Bohužel, nejsou… Těmhle dvěma odpouštím jejich hříchy a modlím se, jen aby vydrželi co nejdéle… A USA? Tam se bojím, že nás začnou poučovat ještě víc než dnes. A to bude teprve kruté. Trump taky není mladík a co demokrat to šílenec … Možná že za několik málo let budem doma potichu vzývat Putina a Xia jako svaté propagátory svobody. Protože tohle je fakt šílené..

orinoko
orinoko
Reply to  racek
15. 6. 2020 5:32

„Diskuse“ těchto dvou exotů typu ptakopysk připomíná rozhovor dvou dědků v čekárně na ušním.
Cože?
H@vno se klouže!
A co jináč?
Zavináč.
Dneska mají čerstvý amarouny.
Ty mám ještě od loňska.

Nepritel_lidu
Nepritel_lidu
Reply to  Botičky od Diora
9. 6. 2020 7:28

Vážený/á Botičky od Diora, prosím, odpusťte si osobní invektivy. Chápu, že problém vhodného uspořádní státu je značně složitý a nejsou jednoduché recepty. Abychom si porozuměli jako národ jako jedna krev, je nutné vyjít ze své sociální bubliny, kde jste utvrzován/a ve svých pravdách a pustit se do diskuse s reálnými argumenty. Použiji-li formulaci Pjakina – řízení složitých sociálních supersystémů, tak to opravdu vyžaduje značné poznání. Poznání nedocílíte tím, že se budete pohybovat mezi lidmi, kteří s Vámi ve všem souhlasí a číst jen práce, které potvrzují Váš náhled na svět. Pocházím z rodiny kolektivizovaných zemědělců a komunisty vnímám jako zločince,… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Nepritel_lidu
9. 6. 2020 9:35

Tak jsem tu měl zásadní odpověď na soudruha lehátko. A je to pryč. Skóre je nutné.
Zadejte si na you tube výraz USA homeless, a budete zírat jaký ráj nám to antikomunista doporučuje. Připomíná to tu někdejší Akutálně. tomu říkám pokrok.

orinoko
orinoko
Reply to  Nepritel_lidu
9. 6. 2020 10:20

Mimo jiné jsem psal , že vést s antikomunistou diskusi je to samé , jako debata s katolíkem o Bohu, Pentagonem o letadlových lodích a hadem o hadicích.
Končilo to citací Kryla: Na rohu vrah o morálce káže.

Gatta
Gatta
Reply to  orinoko
10. 6. 2020 1:04

S žádným skutečně věřícím nemá smys vést diskuzi o předmětu jeho víry. Ta totiž předem v těchto otázkách vylučuje myšlení – proto se tomu říká „víra“.

Dolmen
Dolmen
Reply to  Gatta
10. 6. 2020 6:38

Nepřítel lidu (jaký to příhodný nick!) si myslí, že myslí. Přitom však pouze popisuje výslednice svých emocí. Emoce není žádný věcný argument pro diskuzi, je to pouze neuchopitelná chiméra, přelud, na němž staví svojí víru všichni věřící.

Honza999
Honza999
Reply to  Nepritel_lidu
9. 6. 2020 11:33

Šunka (v takové kvalitě jaká byla k mání za tu stovku tehdy) je dnes pro mne také nedostupná. Hlavně proto, že se taková šunka dnes již vůbec nevyrábí a jsou místo ní k mání jen náhražky nacucané vodou a éčky. Když se podíváte do statistik zjistíte, že spotřeba masa v socialistickém Československu byla prokazatelně o cca 15-20% vyšší než jaká je dnes – logicky mi z toho plyne, že dnes je více lidí co mají maso jen jednou týdně (a kdoví jestli), než kolik jich bylo tehdy. Dále statistiky hovoří, že i podíl hovězího masa na prodeji masa obecně je… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Honza999
9. 6. 2020 11:38

Jen za mně: přesně tak to bylo a je, Honzo!

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Nepritel_lidu
9. 6. 2020 12:20

To: Nepritel_lidu

To se nám to hoduje když nám lidi půjčujou peníze…

Bety
Bety
Reply to  Nepritel_lidu
9. 6. 2020 13:50

Zajímalo by mne, kolik lidí si tu šunku mohlo dopřát za úspěšného kapitalismu První republiky. Jestli si na ní pochutnával váš děda, tak patřil rozhodně do velmi malé menšiny, zvlášť za krize, o fašistické okupaci nemluvě. Takže se nějak nemohu přinutit abych vás v tomto směru litovala, navíc když jako všichni vám podobní značně ten údajný nedostatek přeháníte. A víte co? I obyčejné špekáčky byly za komunistů pochoutka, teď, jak už se zmínil Honza, jsou obchody plné jen přibarvených nadopovaných šuntů, na kterých si nikdo doopravdy nepochutná. A prý maso jednou týdně?? To jste musel žít v nějakém paralelním světě,… Číst vice »

racek
racek
Reply to  Nepritel_lidu
10. 6. 2020 1:04

No, nepříteli, šunka tedy byla a spotřeba masa za komoušů byla o třetinu vyšší než dnes. Tedy tak od poloviny let sedmdesátých. Byl i uherák, docela běžně. Ale řady věcí byl nedostatek, systém neuměl reagovat na změnu poptávky a tím vznikaly paniky (hayzlův papír, vložky, kola a pod, auta atd) . Což normálnímu člověku začne dost vadit. A jistě, turistika, cenzura atd. A ta léta padesátá? Celkem hodně křivd a úplně zbytečných. Honění tzv. kulaků, vysidlování, zákazy živností (i když ne oficiálně, ale defakto) řada pol. procesů (no, řada z nich byla i za špionáž, vraždy, žháství a pod., nebo… Číst vice »

racek
racek
Reply to  Nepritel_lidu
10. 6. 2020 1:08

Jo, s tou šunkou, určitý nedostatek byl když stála 70 korun za kilo. Když se zdražila na 100, bylo jí náhle dost. Totéž u masa. Když byl Havlův puč, tak ho bylo dost. V sedmdesátých letech taky stála konzerva Chatky či kaviáru 8 korun. To taky bylo, lidi to moc nejedli…

Gatta
Gatta
Reply to  Nepritel_lidu
10. 6. 2020 1:21

Re – “ … nejsou jednoduché recepty …“. O tomto tvrzení už delší dobu přemýšlím. Ano kaźdá situace je jiná, jednou je třeba mlčet a jindy mluvit, i v autě někdy sešlápnout honem brzdu, jindy plyn. A to jsou úmyslně jen ty nejtriviálnější příklady. A k jednomu činu ( třeba nevěře), může vést mnoho i protichůdných důvodů. Ale … Ano nejsou jednoduchá universální řešení, ale myslím, že existují jednoduché zásady postupy, které je třeba dodržovat. Třeba to Masarykovo : „Nebát se a nekrást“ – tedy být poctivý k sobě i k ostatním. Velmi jednoduché. U každého problému vždy hledám jednoduché… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Nepritel_lidu
8. 6. 2020 18:43

Skvělé! To miluju. Zjevně retardovaný kretén bojující bitvu minulého století s nálezy současné doby, tzv sametové. Hovno v rovnosti. A teď máme co? Hovno v závislosti.
Když se stálo na barikádě, tak toto vemeno polehávalo ve funkci inspektora, takto strážce tehdejší režimní čistoty.
Dnešní režim umožňuje flUSAt na minulost. , ačkoli mnohý dnešní bojovník byl tehdejší množinou.
Já osobně jsem rád za Samet. Fašismus a náckovství jsem znal jen zprostředkovaně. Teď již v tom žiju. A chybí už jen válka.
Uvědomnělých kreténů.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  orinoko
9. 6. 2020 12:27

..to bude něco nádhernýho, když vobá padnem spolu za Havla pána a jeho rodinu !

orinoko
orinoko
Reply to  Botičky od Diora
9. 6. 2020 15:19

Leháro se přesunul na Novou Republiku. A už tam sází svoje prefabrikáty. Na jeho Nezvědavci je diskuse jako stehno. Nula od nuly pošla.
To není deja vu, to je realita.

Patrik
Patrik
8. 6. 2020 21:51

Čína buduje komunismus, který v Rusku nikdy nebyl, protože tam byl „jen“ socialistický stalinismus, ale přesto alternativa nepřestává pět ódy na Čínu (a Írán). A vůbec přitom nebere ohled na to, že jde o opěvování nových nástrojů proti Rusku (a celkově proti křesťanské kultuře). S články na oslavu Íránu a Číny jakoby se roztrhl pytel, přitom kde by dnes Čína byla bez Kissingera, který v roce 1971 začal přes Nixona vyvážet americké technologie do Číny – velmi dobře to už v roce 2011 popsal Eric Best https://nazory.aktualne.cz/komentare/pribeh-americkeho-upadku-nixon-v-cine-tim-to-zacalo/r~i:article:709377/ Kissinger a jeho spol dnes potřebují oslavu Číny a Íránu a alternativa tomu… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
8. 6. 2020 22:31

Úvodní obrázek u odkazu níže je smutný – mauzoleum opět bude přikryto: https://colonelcassad.livejournal.com/5930962.html Přesto věřím, že ve hře „Kdo z koho“, nakonec zvítězí Rusko. Jistě, on by Lenin v Rusku nevadil, kdyby Rusko přistoupilo na plán „SSSR 2:0“, tzn. Rusko jen po Ural a k tomu by přijalo neomarxismus (a sofiologii ala Dugin a ala chrám Sofia v Turecku https://www.youtube.com/watch?v=MzVMoR4Wnic&feature=youtu.be ) Na druhou stranu v tom možná ale je ještě jiná symbolika – slovy Putina: „Lenin pod Rusko položil časovanou bombu tím, že z jednotného Rusko vytvořil republiky“. Což přeloženo znamená, že pak už stačilo jen zahrát na notu nacionalismu… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
9. 6. 2020 6:28

Pro úplnost: „Matrice di Caprio“ https://zakonvremeni.ru/publications/24-chronological/25718-matricza-di-kaprio.html (ač možná se s nadsázkou dá říct Matrice „LENINardo“ Caprio) Ale za vším hledejme konferenci v Johannesburgu 2002 (zdroje), o které hovořil už generál Petrov – čas od 0:30 https://www.youtube.com/watch?v=-9o0uR1goHM&t=28s a která navazovala na konferenci z roku 1992 v Rio de Janeiro, kde se objevila i Gréta č. 1 https://www.youtube.com/watch?v=9nnhL67UuaI Jo, panda fond WWF jede! Shrnuto (opětovně): Dost bylo Ameriky – nekonečného růstu, nastupuje Čína – udržitelný růst.LOUTKOVODIČ JE ALE STÁLE STEJNÝ a o to jde. A s Ruskem nemá jiný zájem, než ten věčně nekončící zájem o jeho zdroje – a proto v… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Patrik
10. 6. 2020 8:08

Kapitalismus potřebuje novou potravu, nové suroviny a nová odbytiště. Jedině to je jeho záchrana. Ponziho schéma potřebuje nové oběti. Proto takový zájem o Rusko.

Patrik
Patrik
Reply to  Botičky od Diora
10. 6. 2020 9:45

To je zažitá představa, že pořád platí expanze kapitalismu a že kapitalismus, to je Západ. Souhlasit se s tím dá v tom, že kapitalismus, to jsou USA, jenže ty jsou právě odepisovány v souladu s tím, že o kapitalismus, který umožnil kumulaci světových zdrojů do několika rukou, ale dále byl o tom, že Spojené státy by mohly sežrat veškeré světové zdroje, tak o ten kapitalismus (a tedy o Spojené státy) globalisté už nemají zájem. Proto jsou to právě globalisté, kdo kapitalismus už nechce, proto od dob Nixona předávají žezlo světového hegemona Číně – komunismu. K tomu koncentrují blízkovýchodní energetické zdroje… Číst vice »

racek
racek
Reply to  Patrik
10. 6. 2020 18:02

Čína nebuduje komunismus, Patriku, Cína buduje tisíci lety osvědčený císařský systém, spoléhající se na osvícené vládce. Řádně ho ovšem vylepšili, vládce je nyní volený a jeho hlavním úkolem je tvořit tzv. harmonii mezi vládci, podnikateli a lidem. Holt starý dobrý Konfucius. Občas se to nepovede nebo se císař zblázní, jako Mao v letech kulturní revoluce.
Co jiného je Putin v Rusku než osvícený car? Taky to tam funguje. Ale taky občas ne.
Velmi krásně o tom všem a o těch kořenech zde píše moudrý p. Kadubec. Jeho články jsou pochoutka. A vůbec je tu spousta dobrých článků.

Dolmen
Dolmen
Reply to  racek
10. 6. 2020 19:56

Racku, co jiného je komunismus než harmonie? Absolutní harmonie mezi lidmi, vzhledem k obrovské škále lidských povah, nelze dosáhnout, tedy ani naprostého komunismu. Ale v úsilí o harmonický komunismus se nesmí polevit, protože jinak by zhovadilost … Dovolil bych si parafrázovat výrokem J. Wericha: Boj s blbostí nelze vyhrát, ale nesmí se v něm polevit, protože jinak by blbost zaplavila svět.

idiotronic
9. 6. 2020 7:11

Ctěný Nepříteli! Komunismus a socialismus jsou degenerativní jevy? Tady je potřeba si ujasnit proč – tomu jste se vyhnul (rovnost před zákonem také neznamená bídné zákony). Patrně socialismu vytýkáte přerozdělování . Přerozdělování omezených komodit skutečně běželo a nemalá část občanů by ráda (tenkrát, dnes jsme všichni poctiví) toto přerozdělování ovlivnila ve svůj prospěch. Ale bez přerozdělování by tu tahle diskuse neběžela. Plod v matčině těle totiž roste zcela paraziticky z jejích zásob, dokonce v závěrečných stadiích vývoje je jeho spotřeba taková, že ji matka není fyzicky schopna pokrýt potravou. Z jejích kostí se čerpá vápník a hořčík (rentgenologicky jsou tyto… Číst vice »

PPK
PPK
9. 6. 2020 18:56

Po přečtení všech příspěvků zde musím už jen konstatovat, že další diskuse s nickem „Nepritel_lidu“ je ztrátou času.

orinoko
orinoko
Reply to  PPK
10. 6. 2020 7:02

Čau, vždyť víš, o koho jde. Armádní mozek ze slunné emeriky , která se právě nachází na orbitu černé díry. V USA spadly dvě chlouby F 35 během dvou měsíců. 150 milionů doláčů v hajzlu . Ale zase ušetří na údržbě. Jinak ovšem klídek , je potřeba zabojovat proti komunistům. Nejlíp to jde z emeriky do malé zanedbatelné země kdesi, jak píše na svém curikomu víte?

orinoko
orinoko
10. 6. 2020 12:57

Vite, tak mě najednou napadlo, jaký právě sledujeme škleb dejin. Komunismus prý prohral. Ponechám stranou jurodivost této teze. I obsah systemu.
Pravdou těchto dnů je, že na cílové pásce dvacátého prvního století je jako premiant Komunisticka strana Ciny.
Všechny ostatní už se musely přejmenovat , anebo jsou za osly, popr slony v porcelanu.
Všude se sází na mimikry , jen tato strana má gebir pořád stejny. Nezáleží na barvě kocky, důležité je , aby chytala mysi. – Teng Siao Pching.
Co dodat?
Komunisté NATO maji.

idiotronic
Reply to  orinoko
10. 6. 2020 17:22

Příští rok má KSČ 100 let od svého založení. Jedna i druhá.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
10. 6. 2020 18:57

Кедми назвал единственных европейцев, которые реально сражались с Гитлером – Россия 24
https://www.youtube.com/watch?v=1VD_b80160g

Patrik
Patrik
11. 6. 2020 6:18

Letošní červen je přebohatý, a to v hermetickém smyslu „Jak nahoře, tak dole“. Davy se samozřejmě nahoru nedívají, z čehož těží ti, co se pasovali na bohy a kteří řeči „nahoře“ rozumí. Proto letos na Zemi máme nejen tu koronu (zatmění Slunce po letním slunovratu zcela výjimečně letos už 20. června). Ale k tomu máme i 4. červen – den obnovení Mariánského sloupu, a to náhodou v den 100. výročí Trianonské smlouvy a tedy v den, který Orbán v Maďarsku právě kvůli Trianonu zavedl jako Den smutku. Ale ať neodbočíme od „Jak nahoře, tak dole“, tak se tak stalo v… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
11. 6. 2020 6:49

PS: Ať někoho neobviňuji bez důkazů, tak dodávám, že neznám jinou alternativu, která by Mariánský sloup oslavovala tak, jako Aeronet
https://aeronet.cz/news/video-na-praze-6-vypukla-obcanska-valka-radnice-zakryla-sochu-marsala-ivana-koneva-padakovou-plachtovinou-ale-za-chvili-sla-zase-dolu-obcansky-aktivista-jiri-cernohorsky-plachtu-shodil/
A neznám alternativu, která by Schwarzenberga označila za jediného českého vlastence tak, jako to udělal rovněž jen Aeronet
https://aeronet.cz/news/poslanecka-snemovna-schvalila-usneseni-na-obranu-a-ochranu-izraele-pozmenovaci-navrhy-na-ochranu-rovnez-palestincu-a-obecne-pouze-zidu-jako-takovych-neprosly-snemovna-v-usneseni-priznala-pravo/
A neznám alternativu, která by šla tak na ruku antisemitskému S. Bannoovi, který, byť placen Židy, vede politiku proti Židům a Aeronet s tím nemá problém – viz „My jsme tam se S. Bannonem byli…“, čas od 1h31m zde
https://www.youtube.com/watch?v=tHSXCoOiL4M&t=5481s
A viz Bannonova Braitbert News, kde se stačí podívat, kdo za ní stojí:
https://en.wikipedia.org/wiki/Breitbart_News

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
11. 6. 2020 9:41

Část o tom, kdo je Hans Adam II, mi nedá nedá nezdůraznit: „Podle časopisu Forbes je NEJBOHATŠÍM EVROPSKÝM PANOVNÍKEM s odhadovaným majetkem 4,5 miliard dolarů“. Čímž jsme opět u toho „panda“ fondu WWF a u „1001“ a u Le Cercle
https://en.wikipedia.org/wiki/The_1001:_A_Nature_Trust
(o napojení H. Adamse na Británii nemluvě)

A tím jsme i u zakrytého mauzolea za vojenské přehlídky v Moskvě i 24. června 2020, protože Putin na poselství WWF přes LENINArda di Caprio nepřistoupil – viz komentáře zde
https://outsidermedia.cz/retro-jak-snadno-vzit-komunistum-vitr-z-plachet/#comment-98036

dixi
11. 6. 2020 11:10

Tak jsem si znova přečetla celou diskuzi, Orinoko, Botičky ,,Ireno, PPK díky za odkazy, racek dostal vynadano,, tak otočil, nejdříve si ale postěžoval, jak trpěl a zároveň se pochlubil, co vystudoval a kde působil,patrik je v zajetí čísel a spolu s danou bojují proti komunismu, který zatím nikde ještě nebyl. Všchno se jim sype a oni bojují dávné bitvy. Za vyvolen a jsou jen slouhove, bojuji intenzivně proti luze. Je za tím strach. Raději rozpoutávají krveprolití, války, než by uznali, že i ta lůza chce a může se dělit.Toho oni schopni nejen nechtějí, nejsou,

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  dixi
11. 6. 2020 14:30

Demokracie je státní formou buržoazie, když nemá strach. A fašismus, když strach má. (N. I. Bucharin)
Ten strach tady už je…

racek
racek
Reply to  dixi
14. 6. 2020 23:53

Já neotočil, nemám proč. Já jsem se sebou náramně spokojen, mám s čím.

orinoko
orinoko
Reply to  racek
15. 6. 2020 5:23

Odpověděl puchýř , když mu praskl krunýř.
Aneb…
Vy všichni jste blázni, jen já jsem letadlo.