Retro: Prodávající, čili prodejce

Pozoruji, že stále častěji je na obalech rozličných výrobků uváděn prodejce místo výrobce, jako kdyby překupník byl důležitější než ten, kdo do produktu vložil svou práci, um a know-how, přestože je to právě výrobce, kdo o kvalitě výrobku rozhoduje.

Chápu, že to je plně v intencích trendu bagatelizace práce a adorace obchodu, ale nelíbí se mi to. Pro mne je informace o výrobci podstatná, protože mi pomáhá vytvořit si elementární představu o tom kdo, kde, jak a z čeho daný produkt vytvořil, a tedy co ve skutečnosti kupuji. Rád bych upřednostňoval lokální výrobky před importy z absurdních lokalit, rád bych podpořil místní ekonomiku, rád bych se rozhodl, komu dám vydělat, ale mám smůlu – potřebná informace na obalu chybí. Byl jsem připraven o možnost volby, nemohu se kvalifikovaně rozhodnout, jsem odkázán na reklamu, sympatie, náhlá hnutí mysli a podobně zásadní faktory, jako je tvar kelímku. Vítejte do éry řízené svobody.

Převzato z blogu Tribun

Stanův komentář: Tento trend se nezměnil, spíše posiluje. Zjistit zemi původu, natož finálního výrobce je u většiny výrobků nemožné. Na druhou stranu u prodejců zjistíte, že „z lásky k Česku“ máte nakupovat „hezky česky“, protože berou většinu zboží od českých dodavatelů. Kdo jim věří, ať tam běží …a nakupuje.

0 0 hlasy
Hodnocení článku