Retro: Radostná zpráva – Veselé vánoce!

22. prosince 2008

Původ Vánoc a našeho letopočtu je odvozován od narození Ježíše Nazaretského, o kterém nám referují tzv. evangelia, radostné zprávy, které se přetvořily do písemné podoby až s dosti velkým časovým odstupem. Ježíš je v nich nazýván Mesiášem, Kristem, Spasitelem, Synem Božím nebo Synem Člověka. Éra naší dvoutisícileté civilizace je křesťanská. Je poznamenána šířením křesťanského evangelia, a reakcemi na něj. Dvě světové války v minulém století byly křesťanské. Třetí bude bezesporu také. Někteří tvrdí, že již dávno probíhá nekonvečními a moderními způsoby. Jiní čekají již jenom na její explozivní konec.

Ponechme v době vánoční stranou tyto podobné úvahy týkající se kolonizace planety západní kulturou a jejího nekřesťanského vlivu, a povšimněme si na radostných svátcích míru a pokoje něčeho jiného.

Evangelium znamená radostnou zvěst. V anglosaském prostředí je nazýváno Novým testamentem (tj. Novou závětí), a v našem prostředí Novým zákonem. Je to jistě určitý posun, když se z dobré zprávy stane závěť a ze závěti zákon. Jestliže naše civilizace nevymře po meči a po přeslici, jistě vymře na byrokratickou zákonnost.

Náš státní občanský život je moderován desetitisíci platných zákonů. Připočteme-li k tomu všechny platné evropské zákony, dostaneme se jistě na počty statisíců. Život na celé planetě je potom jistě zatížen miliony platných zákonů. Kdybychom přičetli ještě staré zrušené zákony, vyhlášky upravující zákony, dostali bychom se jistě na ještě absurdnější číslo. Zdá se, že na tom nikdo nevidí nic příliš divného.

Ježíš odmítl starou absurdní byrokratickou nábožnou zákonnost (pověru). Podle evangelií, když mu to byrokraté, parazitní legislativci a zákoníci vyčítali, tak se hájil, že přišel Starý zákon naplnit. Tedy naplnit literu zákona jejím pravým obsahovým smyslem. Nemluvě o tom, že konečným naplněním je zrušení zánikem. V jeho prostředí takové rouhání působilo katastrofálně. Proto byl ukřižován. Dnes, pokud budete hlásat, že všechny ty miliony zákonů by měly být zrušeny, nebo že budou zrušeny, tak vás maximálně dají do blázince. Myslím, že je to radostná zpráva. Poměry se v tomto ohledu v naší civilizaci rozhodně zlepšily.

V našem životě snad není vůbec ničeho, co by nebylo ošetřeno nějakými zákonnými normami. Ačkoliv planeta pod jejich tíhou klesá do horoucích pekel, stále je voláno po ještě větších kvantech zákonů. Dokonce i lidé zcela spoutaní zákony volají ještě po dalších poutech. Člověk je jediný tvor v našem známém vesmíru, který nikdy neví, kdy je něčeho již dost, až příliš. Jde ve své nenasytnosti od zdi ke zdi, až na doraz, a dokonale potvrzuje platnost univerzálního zákona, že přemíra kladného se mění v záporné, a naopak.

Každého jistě napadne, co je na závěti radostného? Ano, pokud zemřel člověk, který byl velmi bohatý a my po něm dědíme, je testament pro nás jistě radostnou zprávou. Jenomže Ježíš žádný majetek neměl. Odešel z našeho světa nahý. Zanechal nám svoji závěť, radostnou zprávu, že tento náš zákony spoutaný svět není ten pravý.

Pro člověka, který hledá šťastný život či konzumní štěstí v našem světě je však taková zpráva katastrofická. Na Ježíšově duchovním dědictví se však začalo velmi dobře vydělávat, a tak postupně vzniknul největší globální industriální byznys, který je pravým opakem všeho toho, co Ježíš hlásal. Vše je dnes na prodej.

Čím více budeme hledat štěstí v našem plochém světě, tím zde bude život nesnesitelnější, tím více z něj budeme vytvářet peklo. Jednoduchou projekcí do světa vyššího se z něj mohl stávat ráj. Nějak se to za ty dva tisíce let moc nepovedlo, ačkoliv většina civilizovaných lidí vám bude tvrdit (lhát), že jsou šťastní. Snadno zjistíte, z čeho mají obavy a strach, před čím si zakrývají oči, a proč není pro ně Radostná zpráva vůbec veselá, ale velmi smutná.

My nepovažujeme zprávu, že náš svět není pravdivý, za radostnou. Naopak, ženeme se do světa jako ke konečné realitě, a zlobíme se, že druzí podvádějí a lžou, a narušují tak naši iluzi o realitě. Slušný člověk se přece poctivě chová, jakože je náš zevní smyslový (přírodní), úřední nebo virtuální (mediální) svět skutečný. Dokonce se mylně domnívá, že mu to moderní věda potvrzuje. Vědu lze totiž stejně jako bibli vykládat různě. Především na ní lze dobře vydělávat peníze. Dosáhli jsme katastrofálního stavu. Díváme se na své okolí, přírodu a na představu sebe brýlemi virtuální, úřední a mediální clony. Žijeme v hlubokém duševním pravěku. Trpíme příšernou pověrčivostí, pověru vydáváme za vědu, náboženství, filosofii aj.

Ježíš nám tedy sdělil radostnou zprávu, že náš svět není skutečný a vyzval nás, abychom hledali království nebeské a boha. Ovšemže nemyslel nebe a boha podle našich představ, pověr, předsudků nebo smyslových a vědeckých poznatků. Musíme si uvědomit, že naše realita může být tak zlomyslná, že máme skutečně pravdu v tom, že takové nebe, jaké si představujeme, a bůh, o jakém sníme, skutečně neexistují.

Bůh je jen slovo. Slovo bůh je jen slovo. Jestliže řekneme, že neexistuje, neřekli jsme tím naprosto vůbec nic, stejně tak jako když řekneme, že existuje. Slovem jsme zamítli nebo potvrdili slovo. Je to zajímavá vlastnost. Která realita tuto dvojakost vlastně vykazuje?

0 0 hlas
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
8 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
hudryper
hudryper
17. 12. 2015 8:27

S předčasně veselým zájmem jsem si po ránu přečetl spolehlivého srandistu Wacheka – a ejhle !
Navzdory veselím oplývajícímu titulku je dnes náš milý posměváček vážný jako málokdy. Vskutku,
naše představy nepoznatelného,i když zdánlivě jasně pojmenovaného,se mnohdy diametrálně liší.
Nejspíš bude dobře,když si své představy o zdánlivě společně přijímaných pojmech ponecháme pro sebe a nebudeme je vtloukat do hlav jiným.Místo náboženství by určitě bylo lépe,kdybychom pouze nečinili druhým to,co nechceme,aby oni činili nám. Tož veselé vánoce a rok 2016 bez válek ! H.

Aleš
Aleš
17. 12. 2015 8:53

Podstatou všeho je tedy nic. Škvor v zakoně se na závěr satanistické seance vlastně slovy „Slyšeli jsme slovo boží“ přiznává k tomu, že jsme nic neslyšeli. Jdu raději trpět a pracovat a život si zkracovat. Ale to je vlastně úplně jedno. Jsem přeci nickdo. Protentokrát v mezích zákona umí(r)něný troll. Smutek v duši ten nám sluší oslí uši do vrat buší střílím prakem nebo kuší ohlédnu se na Stana, jakpak hraje Astana? Mašín se ptá a co naši, asi neví v jaké jsou kaši, a taky zemřel Turkmenbaši, v Ostravě už se nefárá, raději tu káraj Bašára. Oslí můstek jen… Číst vice »

karpi
karpi
17. 12. 2015 11:14

Pět zápisků z jednoho článku.. + jeden z komentářů.
dík.

fajt
fajt
17. 12. 2015 11:22

smyšlenka ( Ježíš) a iluze ( náboženství) a jak hezky se s nimi dá pracovat, budovat a hlavně vraždit ( i nepatřičné myšlenky). ..)

peter.
17. 12. 2015 13:24

p.Waschek: Opäť jeden pre mňa pesimizmom zaváňajúci článok.Ja si myslím,že jednou zo základných príčin našej existencie na tomto svete je nutnosť úspešne sa reprodukovať.Keby ste sa odosobnil od všetkých tých náboženských,spoločenských a morálnych noriem,ktoré ovplyvňovali (predpokladám,že negatívne)váš produktívny život a žili by ste podľa druhej polovice nasledujúceho odkazu : ?oh=40a5ffa55d7ae8cb711e4b92005d515e&oe=56D69B81 tak by váš život bol neskonale veselší pri spomienkach na mladosť a jediné čo by ste si vyčítal by bolo to,že ste v tomto ohľade(viď druhá polovica odkazu)nevyužil všetky možnosti ktoré vám život ponúkol.Napriek tomu si myslím,že v prípade ak ste sa úspešne reprodukoval,tak môžete byť so svojím životom byť… Číst vice »

Vlastimil
Vlastimil
17. 12. 2015 15:47

Excelentní úvaha, pro Jaroslavův typycký sarkasmus zcela netypická. Zvlášť mě oslovil tento odstavec, cituji: Evangelium znamená radostnou zvěst. V anglosaském prostředí je nazýváno Novým testamentem (tj. Novou závětí), a v našem prostředí Novým zákonem. Je to jistě určitý posun, když se z dobré zprávy stane závěť a ze závěti zákon. Jestliže naše civilizace nevymře po meči a po přeslici, jistě vymře na byrokratickou zákonnost. Konec citace. My lidé, kteří mají na všechno jen malý vliv, bychom měli dovolit určitý posun ve svém myšlení, jak Jaroslav podotkl. Mnoho toho asi nezmůžeme, ale až to začne, měli bychom vstát z kolen a… Číst vice »

Gatta
Gatta
18. 12. 2015 8:22

Velmi dobré !

PS
Křesťanství si myslí, že prostřednictvím víry v Ježíše naplňuje „Novou smlouvu“ s Bohem – tedy lépe řečeno, že plní „nové Boží pokyny“.
Po předchozích smlouvách s Adamem, Noem, Abrahamem, Jakobem a Mojžíšem. Židé si to nemylí …

Aleš
Aleš
21. 12. 2015 10:58

Když neklidně se pasou ovce,
obviníme stachanovce.
Muheee na kvadrát.