Rusko od 1. dubna ztratí právo na pořádání mezinárodních sportovních akcí

Všechny mezinárodní sportovní federace jsou od 1. dubna t.r. zbaveny práva pověřit Rusko pořádáním závodů různé úrovně.

Dojde k tomu poté, co nabyde platnost „Mezinárodní standard kompatibility s kodexem WADA“, který byl zveřejněn už koncem prosince na oficiálním webu WADA.

Dokument předpokládá zákaz pořádání jakýchkoli mezinárodních závodů na území Ruska počínaje 1. dubnem 2018. V organizaci rozhodli, že Rusko neodpovídá standardům antidopingového kodexu.

Jak poznamenávají stránky Čempionat, z ruské strany dokument podepsali zástupci RUSADA (Ruská antidopingová agentura), nicméně činnost této organizace byla už v listopadu 2015 pozastavena. Takže žádná ze sportovních federací nemůže od 1. 4. 2018 navrhnout Rusku pořadatelství závodů.

Taková opatření budou platit do té doby, dokud WADA neobnoví práva RUSADA.

Rozhodnutí WADA se netýká už schválených akcí – mj. Mistrovství světě 2018 ve fotbale.

Zdroj: Ruposters.ru

Překlad: st.hroch 1850228

Přejít do diskuze k článku 1 komentář