Soud o billboardy bude pokračovat

Tisková zpráva Kverulant.org

Praha, 26. října 2015 – Nejvyšší správní soud rozhodl, že spor obecně prospěšné organizace Kverulant.org se vrací před soud první instance. Kverulant.org již v roce 2013 podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 žalobu na majitele LED billboardů na Jižní spojce. Kverulant.org se u soudu domáhá vypnutí billboardů. Pokud dá soud Kverulantovi zapravdu, bude to znamenat významný průlom v dosavadní soudní praxi.   

Dvě obří obrazovky o rozměru 14 x 6 metru stojí v kritickém úseku, kde se Pražská Jižní spojka zužuje do dvou pruhů, aby se k ní mohla připojit převážně těžká doprava přijíždějící po Spořilovské od D1. S ohledem na agresivní formát a rizikovou lokalitu se tak zřejmě jedná o vůbec nejnebezpečnější billboardy v Praze.

Kverulant.org se již od únoru 2013 soudně domáhá vypnutí obou těchto LED billboardů. Kverulant svoji žalobu opřel paragraf Občanského zákoníku, kde se praví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto mimo jiné nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat světlem. Po roce a půl rozhodl prvoinstanční soud, že není kompetentní rozhodnout a odkázal Kverulanta na Ministerstvo dopravy jako na jediný orgán, který může rozhodnout. Ministerstvo dopravy však odmítlo svou pravomoc k rozhodnutí v Kverulantově sporu a poukázalo na to, že v předložené věci se jedná o užívání místní komunikace, kde je příslušným silniční správní úřad. V tomto případě Magistrát hlavního města Prahy. Silniční úřady však poskytují ochranu obecnému užívání pozemních komunikací z moci úřední, nemohou tedy vést řízení o návrhu žalobce. Nakonec byl na Nejvyšším správním soudu zřízen zvláštní šestičlenný senát, který rozhodl, že věc se bude rozhodovat opět prvoinstanční Obvodní soud pro Prahu 2.

JUDr. Robert Bezděk, CSc., z advokátní kanceláře BEZDĚK & PARTNERS komentuje vývoj soudního sporu: „Pokud můj mandant nakonec se svojí žalobou uspěje a soud nařídí vlastníkovi obtěžující billboard vypnout, bude to znamenat významný průlom v soudní praxi. Otevře se tak veřejnosti zcela nová cesta, jak se domáhat práva nebýt nadměrně obtěžován reklamou při jízdě autem.“  

Kverulant a spol. už přiměl ŘSD odstranit 434 billboardů z dálnic na silnic I. třídy a také již prosadil zákon proti billboardům mimo město.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
fajt
fajt
27. 10. 2015 10:02

http://ceskoaktualne.cz/2015/10/vedi-cesti-a-slovensti-miliardari-neco-o-konci-sveta/ – lidský svět se od nepaměti dělí pouze na bohaté a chudé, bohatí mohou vše a chudí musí pro právo bohatých i zemřít – pokud si jedni budou hrát stále na bohy a druzí budou zase odmítat jim vytvořit peklo jaké si zaslouží, k nápravě nikdy nedojde. ..)