Studie ministra Mládka: Za čtvrtstoletí bude při plném zachování limitů stále dost uhlí

Tisková zpráva Hnutí DUHA

ČÍSLO TÝDNE: 25. STUDIE MINISTRA MLÁDKA: ZA ČTVRTSTOLETÍ BUDE PŘI PLNÉM ZACHOVÁNÍ LIMITŮ STÁLE DOST UHLÍ  

úterý 8. září 2015

ČR bude dle vládou schválené státní energetické koncepce potřebovat v roce 2040 150 petajoulů energie z hnědého uhlí [1]. Ale velkolomy Vršany, Jiří a Doly Nástup Tušimice budou i při zachování limitů produkovat hnědé uhlí poskytující 164 petajoulů. Ukázala to studie ministerstva průmyslu, která je podkladem pro rozhodování vlády o otázce těžebních limitů [2].

Uhlí ležící za limity na velkolomech Československé armáda a Bílina nebude tedy až do roku 2040 potřeba. Naopak na těchto ostatních velkolomech bude i v předpolí limitů uhlí většinou víc, než bude dle energetické koncepce potřeba.

Po roce 2040 ovšem nastane úbytek dostupného uhlí, neboť končí zmiňované velkolomy Jiří (Sokolovská uhelná pánev) a Doly Nástup Tušimice (Mostecká uhelná pánev, součást firmy Severočeské uhelné doly, a.s.). Velkolom Bílina (také součást firmy Severočeské uhelné doly, a.s.) vyčerpá uhlí před limity někdy v roce 2038.

Schválená Státní energetická koncepce však „vidí“ pouze do roku 2040. Jasně tedy ukazuje, že uhlí za limity na velkolomu ČSA potřeba není. A neprokazuje ani potřebnost prolomení limitů na velkolomu Bílina. Ekonomické studie, které si dalo zpracovat samotné ministerstvo průmyslu, naopak spočetly, že prolomení limitů způsobí státnímu rozpočtu ztrátu, neboť celospolečenské škody z pálení uhlí převýší příjmy čtyřnásobně [3].

Naše země má tak 25 let na to, aby srazila spotřebu hnědého uhlí na úroveň odpovídající budoucí produkci. Nabízí se k tomu například tato opatření:

  • urychlit zavírání starých nepotřebných elektráren, které plýtvají uhlím pro výrobu elektřiny pouze na vývoz: šest nejstarších vyrábí 16 TWh elektřiny ročně, vývoz činí 17 TWh elektřiny [4];
  • zvýšit investice do zateplování domů a obecně zvyšování energetické efektivity: 60 % tepla v českých budovách se dá ušetřit [5], v průmyslu lze snížit spotřebu energie o 23 % s využitím současných technologií [6] (to samo odpovídá čtyřnásobku uhelné elektrárny Počerady, která hltá téměř celou produkci velkolomu Vršany);
  • nahrazovat uhelné lokální vytápění domů kotly na biomasu, solárními panely na ohřev vody či tepelnými čerpadly a snížit tak smog, který trápí český venkov;
  • rozběhnout rozumné motivační schéma pro investice do větrných elektráren, které mohou v roce 2030 vyrobit víc elektřiny než uhelné zdroje v Prunéřově, Ledvicích a Tušimicích dohromady [7].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Ministr Mládek navrhuje vládě prolomit limity na velkolomu Bílina a odložit jejich jasné potvrzení na velkolomu ČSA. Přitom studie samotného jeho ministerstva a energetická koncepce ze stejné dílny ukazují, že uhlí za limity až do roku 2040 potřeba nebude. Pokud chce ministr zajistit příznivou budoucnost naší energetiky, pak by měl místo prolomení limitů přijít s návrhem na rychlejší zavírání starých a plýtvavých uhelných elektráren, výměnu uhelných kotlů způsobujících smog, posílení energetické efektivity budov i v průmyslu a rozběhnutí investic do obnovitelných zdrojů elektřiny.“

Poznámky:

[1] Státní energetická koncepce ČR: http://download.mpo.cz/get/52826/60155/632395/priloha004.pdf, str. 105

[2] Analýza potřeby dodávek hnědého uhlí pro teplárenství s ohledem na navržené variant úpravy územně-ekologických limitů těžby: http://download.mpo.cz/get/53118/60568/634491/priloha002.pdf, str. 33

[3] Těžba uhlí za limity se nevyplatí. Vyplývá to z nové studie ministerstva průmyslu a obchodu: http://hnutiduha.cz/aktualne/tezba-uhli-za-limity-se-nevyplati-vyplyva-z-nove-studie-ministerstva-prumyslu-obchodu

[4] ČR – 7. největší světový exportér elektřiny – vyváží 17 TWh elektřiny ročně. Výroba elektráren Počerady, Mělník, Tisová, Hodonín, Dětmarovice a Chvaletice je celkem 16 TWh.

[5] Studie potenciálu úspor energie v obytných budovách do roku 2050: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/uspory_obytne_budovy_final_v3.pdf

[6] Studie možností úspor energie v českém průmyslu, EkoWATT pro Hnutí DUHA: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/moznosti_efektivnosti_prumysl.pdf

[7] Analýza větrné energetiky v ČR, Komora OZE: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2015/03/analyza_vetrne_energetiky.pdf

Přehled výroby uhelných elektráren: http://cozpserver1n2.jinonice.cuni.cz/wp/12/01.pdf (str. 15)

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
cnemo
8. 9. 2015 15:43

Jsem pro, přestaňme těžit ve velkém a postavme už konečně tu JE. Vnukům zbude uhlí, HD a jiní nebudou drážděni CO2 (ne, že to něco moc ovlivnilo), zaměstnáme vlastní průmysl a ještě vytvoříme palivo pro budoucí reaktory:)

idiotronic
idiotronic
8. 9. 2015 21:01

Ano, to je asi správná alternativa. Vyžádá si ale také vlastní studii. Nepůjde totiž o opakování historie Temelín, Mochovce. Průmyslová struktura ČR se změnila a podniky, které se podílely na dosavadních stavbách , již nemusejí fungovat. Zbyněk Fiala svého času připomínal, že současné české firmy mají potíže s dodržováním bezpečnostních předpisů i na minimální úrovni, i v diskusi OM
se objevil údiv nad tím, že firmy, které za 8 let zabily na pozemních stavbách rutinní technické úrovně 12 lidí , nadále dostávají státní zakázky. (Bögl a Krýsl)