Svět ruskýma očima 325

Měsíc válečných akcí v Sýrii: co Rusko dosáhlo

Viktor Baraněc

31. října 2015

1. Jaké jsou výsledky práce našich pilotů?

Od 30. září do 30 října odlétaly naše letouny 1391 bojových akcí. Bylo zničeno 1623 objektů teroristů. Mezi tím bylo 249 různých velitelských stanic řízení a spojovacích uzlů, 51 táborů pro přípravu teroristů, 35 závodů a dílen, v nichž teroristé plnili auta výbušninami, 131 skladů munice a paliva, 371 opěrných středisek a opevněný uzel, 786 polních táborů a různých základen.

Teroristé utrpěli podstatné ztráty. Byl narušen systém řízení a zásobování band a značně narušena infrastruktura sloužící přípravě nových teroristů. Naprostá převaha ruského letectva a narůstání počtu bombových útoků na důležité objekty válečné infrastruktury protivníka umožnilo syrské vládní armádě přejít od obrany k útoku. Formace IS a Džabhhát an-Núsra ztratily iniciativu a přešly do obrany.

2. Co je možno považovat za hlavní výsledek bojů Rusů v Sýrii?

Rusko převzalo od USA a jejich koaličních spojenců iniciativu v boji s islámským terorismem. Předvedli celému světu, jak je potřeba skutečně porážet ozbrojené hordy hrdlořezů a útoky na ně jen neimitovat. Koalice vedená USA za celý rok bojových akcí v Sýrii učinila přes 6,5 tisíce leteckých útoků. Výsledek? Pokračující ofenzíva IS i an-Núsry a jejich vláda nad 75 % syrského území. Rusko zaútočilo za jeden měsíc třikrát méně, ale přitom dopomohlo Asadově armádě získat zpět 25 až 30 % území okupovaného teroristy.

Nejdůležitější přínos ruského letectva je záchrana Asadovy silně otřesené armády (počet vojáků se snížil z 350 tisíc na 125 tisíc) a jeho samého od osudu Husajna. Ruské akce v Sýrii zastavily krajně nebezpečný proces rozrůstání „islámského kalifátu“ – hlavního cíle IS jak v regionu, tak v Evropě.

3. Co se dosud v Sýrii nepodařilo?

Nepodařilo se zapojit USA do společného boje s IS. USA se odmítly zapojit do práce Koordinačního centra v Bagdádu a odmítly předávat Rusku své výzvědné informace o pozicích IS. Pro společný boj stále trvají na podmínce sesadit Asada. Nejsou ochotni poskytnout informace o dislokacích oddílů tak zvané Syrské svobodné armády. Nyní ještě navíc slibují pozemní operace proti IS nejen v Iráku, ale i v Sýrii. Ty by však byly bez povolení Damašku, čímž by hrubě narušovaly suverenitu země. Obamou vyslaných 30 či 50 poradců „kvůli koordinační činnosti opozice“ – proti komu? Samozřejmě proti Asadovi. Obama přilévá olej do ohně syrské občanské války.

4. Co mohlo v Sýrii být, pokud by Rusko před měsícem nevstoupilo do událostí v této zemi?

Soudě podle toho, že koncem září ozbrojené oddíly IS a an-Núsry a velké množství dalších teroristických band šířily svou vládu v Sýrii, visel osud Asada a jeho armády na vlásku. Měli jen kousek území u Středozemního moře (25 %). Pokud by IS, an-Núsra a umírněná opozice dosáhly svůj strategický cíl – svržení Asada, začaly by mezi sebou válku uchazeči o „trůn“. Došlo by na krvavá jatka a Sýrie by přestala být civilizovaným státem, stala by se teroristickým hnízdem s miliony nových běženců.

5. Co je umírněná opozice?

Tento licoměrný termín vymysleli Američané k zamaskování podstaty jimi vytvořených sil proti Asadovi. Je to nezákonná formace vyzbrojená USA, Saúdskou Arábií i dalšími zeměmi, jejímž úkolem je, krom jiného, svrhnout Asada. Moskva se už přes měsíc snaží, aby USA označily vůdce opoziční armády, aby bylo s kým normálně jednat. Odmítnuto. Vypadá to, že nemáme co do činění s normálními lidmi, ale se šejdíři a avanturisty.

6. Co získává Rusko účastí v syrských událostech?

Především tvářnost země, která je schopná reálně a efektivně bojovat s ozbrojeným islámským terorismem, ne to jenom imitovat, jako to dělají USA a jejich koaliční spojenci. Rusko zastavilo útok největší síly teroristů – IS, ale také ukázalo světu, že skončila epocha barevných revolucí a odstraňování Washingtonu nepohodlných režimů. V Sýrii Rusko „dalo červenou“ uspořádávání života podle amerického mustru a ukončilo legendu o tom, že po pádu SSSR jsou USA hlavním aktérem jednopolárního světa.

Rusko se vložilo do syrských událostí a stojí za tím, že ne Bílý dům, ale jen syrský národ může určit kdo bude jeho prezidentem. Účastí v syrských událostech Rusko rovněž upevňuje své politické, ekonomické a vojensko-technické pozice v tomto strategicky důležitém regionu. Američany to rozzuřuje nejvíce ze všeho, neboť zde přestaly být jedničkou. V Sýrii se plánuje mohutná ruská vojenská základna. Krom toho RF upevňuje své postavení ve Středozemním moři.

7. Jak se mohou události v Sýrii vyvíjet dále?

Závisí to na mnoha domácích i zahraničních okolnostech. Dnes především na tom, jak se bude dále vyvíjet ofenzíva syrské armády proti IS (s podporou ruského letectva) a bude-li nalezen kompromis k uklidnění politického života země. Tempo osvobozování země od teroristů pokračuje pomaleji, než by bylo žádoucí. Dnes je těžké říci, kolik času bude potřeba k úplnému zničení IS v Sýrii. Půl roku nebo 5 let?

Pokud by se na IS zaútočilo v jednotné frontě s USA a jejich spojenci, mohlo by se řešení situace zkrátit. Vždyť co je důležitější – zničit nejen v Sýrii, ale na celém Blízkém východě hydru islámského terorismu v jejím doupěti, anebo posadit do prezidentského křesla v Damašku jiného prezidenta? USA žárlí. Rusko zahájilo nečekaně 30. září v Sýrii leteckou operaci a strhlo na sebe roli „prvních houslí“ v boji s IS a rovněž znemožnilo americký plán sesazení Asada. Odtud pocházejí americké kaprice, podmínky a principy v odmítání jednotné fronty s Rusy k boji s IS.

Co se týká diplomatických snah ve Vídni, neškodilo by zeptat se syrského lidu, jaké je jeho přání ohledně vlastní vlády. To by se ovšem museli pozvat jeho zástupci k jednání. Samotný prezident Asad se pro novináře vyjádřil jasně: „Jsem připraven k jakémukoliv jednání a nezdráhám se podělit o vládu v Sýrii s politickou, ale ne ozbrojenou opozicí. Bandity budu porážet.“

Mezitím

USA přistoupily na ponechání Asada

Nyní nebude Washington požadovat jako podmínku pro jednání okamžitý odchod prezidenta Asada.

Ruská speciální operace v Sýrii (má stát přibližně 2,5 milionu za den) začala Rusku přinášet zahraniční politický „zisk“. Americký tisk píše s odkazem na zdroje z Bílého domu, že akce Ruska v Sýrii nutí USA ke kompromisu.

Čtěte reportáž ruských korespondentů

„Jestřábi pouští“ splétají hnízdo v horách Latakie

Horská linie fronty sleduje všechna náročná zakřivení hřbetů a ostrohů – skutečná každodenní noční můra generálního štábu. Na bezpečné, absolutně „týlové“ silnici jsou úseky, kde na stroji létáme s rozběhem. Nebo stojíme, očekávajíce okamžik za násypy – předprsněmi. V horách bojují kromě vojáků z obou stran buldozery a bagry, kopou zákopy a buňky ve skalním podloží a staví hliněné zábrany. Zneškodnit buldozer je ceněno stejně jako zničit nepřátelský tank.

Převzato z Kp.ru

***

Kosovo otevřelo koridor pro pronikání radikálního islámu do Evropy

4. listopadu 2015

V současné migrační krizi má Bělehrad důvod připomenout Evropanům problém Kosova a odtržení tohoto regionu od Srbska. Podle srbské ústavy je Kosovo dosud jeho součástí ve formě autonomního kraje Kosovo a Metohije. Avšak jeho nezávislost uznává většina zemí.

Velvyslanec Srbska v Rusku Terzič uvedl: „Stovky radikálních islamistů z Kosova a Metohije, Albánie, Bosny a Hercegoviny a Makedonie bojují na Blízkém východě. Otázka Kosova není jen otázkou kultury srbského obyvatelstva a také jeho zničení, je to i otázka otevření koridoru pro pronikání radikálního islámu do Evropy.“ Je přesvědčen, že si Evropa tento problém uvědomila, ovšem opožděně. Jestliže podporovala radikální islám na Balkáně, co může dnes čekat? Přijde i k ní.

Ještě v květnu 2012 se v Moskvě mluvilo, že je nepřípustné vytvářet z Kosova mezinárodní cvičiště pro přípravu militantů. Tehdy se v médiích začaly objevovat materiály o kontaktech zdejší vlády s představiteli syrské opozice. Jednalo se o organizování separatistických hnutí určených ke svržení dosavadních režimů a o přípravě syrských bojovníků v Kosovu. Hodila se jim krajina podobná té v Sýrii a také základny bývalé Kosovské osvobozenecké armády.

Ruské ministerstvo zahraničí poté prohlásilo, že změny podobného zaměření jsou v rozporu s úsilím zvláštního vyslance OSN/Ligy arabských států Kofiho Annana. Krom toho změna Kosova na mezinárodní polygon pro přípravu bojovníků různých ozbrojených formací by mohla být destabilizujícím faktorem, který může překročit rámec Balkánu. Ministerstvo zahraničí RF vyzvalo mezinárodní účastníky v regionu, aby se vynasnažili předejít takovým důsledkům. Tehdy Moskvu ignorovali. Nyní se Terzič obrací k Evropanům a říká: „Pokud podporujete radikální islám v Kosovu a Metohiji, co můžete čekat? Můžete čekat, že zítra přijde radikální islám do Střední a Západní Evropy.“

Převzato z Vestikavkaza.ru

***

Západ a liberálové jsou šokováni: ruská mládež nechce majdan

Alexandr Čausov

2. listopadu 2015

Nesystémoví liberálové si opět stěžují na nepatřičnou mládež, tentokrát na Radiu Svoboda. Důvodem jsou výsledky průzkumu provedeného laboratoří politických výzkumů Vysoké školy ekonomické u 1400 studentů VŚE, Moskevské státní univerzity a Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů. Výsledky liberály neuspokojily. Většina studentů podporuje politiku Putina, jsou hrdí na svou zem a na vítězství ve Velké vlastenecké válce. A rozhodně se nehodlají omlouvat za „hrůzy stalinismu“.

Průzkumníci vidí příčiny této „nepředvídané reakce“ v údajně špatném vzdělání a všudypřítomné TV propagandě. Tedy „velmi mnoho TV a v ní velmi mnoho Kiseljova. Vzdělávací systém, který nic neučí“. K tomu mladé pokolení, které se stalo „nadměrně komerční, ale přitom pasivní“.

Průzkumníci mluví sami proti svému. Vždyť všechny školní reformy za posledních 15 let šly v západním stylu, ve snaze přebudovat sovětský základní školní systém na západní, evropský a americký. V posledních letech se tyto technologie a změny uplatnily nejprve ve VŠE a potom v dalších univerzitách. Jednotný státní systém (EGE), což je centralizovaná, v RF prováděná zkouška na středních školách, je právě americký systém zkoušek. Proč tedy ta nespokojenost? Ano, kvalita vzdělání v Rusku ve srovnání se sovětským padla ke dnu, ale liberálům to vyhovuje. Jenže ani v takovém systému liberální propaganda nefunguje. Nefunguje ani mezi touto mládeží, jejíž život v devadesátých letech neodpovídal jejímu věku!

Pokud se týká TV a neustálé mantry o ničemném Kiseljovu, který zpropagoval kdeco. Tradičně je TV považována za doménu liberálů, přesto nepřispěla k „demokratizaci“ mládeže. Ta ji téměř nesleduje, neboť to považuje za výraz špatného vkusu. Mládež vidí, jak se liberálové chovají. Navalnyj chce z lidí stahovat kůži zaživa, jiný dělí společnost na lidi a nelidi, tvory lidem podobné jen zevnějškem. Liberálové se společně radují ze zabíjení civilistů na Donbase a podporují ukrajinskou euforii z katastrofy na Sinaji.

Studenti jsou vždy zastánci práva  a svobody, ale u liberálů místo toho pozorují licoměrnost, lež a nelítostnou zlobu. Nevidí žádnou demokracii a rovnost, o kterých liberálové horlivě vykřikují při každé příležitosti. V postojích mládeže jsou stejné relace jako v celé společnosti. Zuřiví a opravdoví opozičníci jsou, ale je jich málo.

Převzato z Politonline.ru

***

Lékaři bez hranic: Letectvo USA záměrně bombardovalo neozbrojené

7. listopadu 2015

Ředitel organizace Lékaři bez hranic Christopher Stokes oznámil, že vojenský pilot USA postřílel úmyslně lidi, kteří utíkali z hořící nemocnice v Kunduzu.

Média uvádějí, že dva dny před bombardováním se američtí vojáci zajímali, zda jsou v areálu nemocnice Talibánci. Zdravotníci jich uvedli 20, raněných, neozbrojených a nikterak nebezpečných. Lékaři bez hranic zveřejnili dokument, že nemocnice nebyla rozbombardována omylem. V době útoku nebyly v nemocničním komplexu žádné boje. Záznamy z telefonických hovorů svědčí o tom, že byl o střelbě okamžitě informován Kábul a Washington a poskytnuty přesné souřadnice GPS.

Stokes je přesvědčen, že provést takový letecký útok omylem není možné. Podle přeživších očitých svědků střílel americký pilot i na pacienty a lékaře, kteří se chtěli zachránit z trosek budovy.

Lékař a jeden pacient na invalidním vozíku byli usmrceni střepinami z munice. Podle Stokese chce dokument Lékařů bez hranic ukázat pravý obraz tragédie. Řekl, že nemocnice nebyla útočištěm Talibů, velká část pacientů neměla k Talibánu žádný vztah. I kdyby se v nemocnici skutečně léčili převážně oni, stejně by to podle ženevské konvence nemohlo ospravedlnit její bombardování. Střílení na nemocnice je nepřípustné.

Agentura Associated Press už dříve informovala o úmyslném útoku na nemocnici v Kunduzu s tím, že americké zpravodajské služby dobře věděly, že se jedná o civilní nemocnici.

Převzato z Pravda.ru

Přejít do diskuze k článku 41 komentářů